Wydział Elektryczny PB

Prace i egzaminy dyplomowe

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac magisterskich, studia niestacjonarne, termin złożenia pracy 28.02.2025

Tematy prac inżynierskich, termin złożenia pracy 28.02.2025

Tematy prac magisterskich, studia stacjonarne, termin złożenia pracy 30.09.2024


Tematy prac magisterskich i inżynierskich zgłoszone przez firmy


Wytyczne dotyczące pracy dyplomowej

Wytyczne dotyczące pracy dyplomowej reguluje Zarządzenie nr 88/2022 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 29 października 2022 roku.

  1. Student po uzupełnieniu podstawowych informacji o pracy i zatwierdzeniu oświadczenia w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) , wprowadza do systemu przygotowaną pracę dyplomową zgodnie z instrukcją :
   • jeden egzemplarz pracy w formacie PDF (konwertowalnym); ;
   • drugi w postaci pliku edytowalnego wraz z ewentualnymi załącznikami umieszczonymi w archiwum zip (w formacie zip), w tym skan Karty dyplomowej (w formacie PDF)

   Od 01 października 2022 r. student nie składa wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej w dziekanacie.

  2. Praca dyplomowa powinna zawierać:
   • kartę tytułową;
   • jednostronicowe streszczenie w języku obcym nowożytnym (z tytułem pracy włącznie);
   • cel i zakres pracy;
   • przegląd literatury dotyczącej tematu pracy;
   • określenie metodyki realizacji pracy (osiągnięcie celu) ;
   • rozwiązanie zadania (obliczenia, wyniki badań, analiza); ;
   • wnioski szczegółowe i uogólnione (podsumowanie).
  3. W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego student otrzymuje bezpłatnie komplet dokumentów:
   • dyplom ukończenia studiów + jego 2 odpisy w języku polskim;
   • suplement do dyplomu + jego 2 odpisy w języku polskim.

   Istnieje możliwość otrzymania innego wariantu bezpłatnego kompletu dokumentów – na WNIOSEK złożony w Dziekanacie najpóźniej do dnia poprzedzającego egzamin dyplomowy:

   • dyplom ukończenia studiów + 1 odpis w języku polskim i 1 odpis w języku obcym (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim);
   • suplement do dyplomu + 1 odpis w języku polskim i 1 odpis w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na Twoich studiach.

   Można także zawnioskować o dodatkowe, odpłatne (20 zł/sztuka) odpisy dyplomu w języku obcym (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim) i/lub odpisy suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na studiach. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty za dodatkowe dokumenty.

Nr rachunku do opłaty za dodatkowe odpisy dyplomu:

PKO S.A. O/Białystok
30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z tytułem: opłata za odpis dyplomu, imię i nazwisko.


Od dnia 12 lipca 2021 roku obowiązują nowe wzory dyplom ukończenia studiów na Politechnice Białostockiej, które spełniają wszystkie wymagania określone ustawą o dokumentach publicznych. Ze wzoru dyplomu usunięto zdjęcie.

Dokumenty i wzory dokumentów

Zarządzenie nr 25/2024 – Zasady postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej (dokument PDF dostępny cyfrowo,360 KiB)

Załącznik nr 3 do Zasad: opinia opiekuna pracy (dokument docx)

Szczegółowe zasady dyplomowania na Wydziale Elektrycznym (dokument PDF dostępny cyfrowo, 2,50 MB)

Praca dyplomowa: wzór karty tytułowej (dokument docx)

Praca dyplomowa: szablon dokumentu (dokument docx)

Wniosek o  wydanie dyplomu ukończenia studiów (dokument Word, 17,2 KiB)

Zarządzenie Rektora nr 51/2024 w sprawie ustalenia „Procedury objęcia pracy dyplomowej klauzulą poufności” .

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.