Wydział Elektryczny PB

Tematy prac dyplomowych zgłoszone przez firmy

1. Sterownik gazowy LPG/CNG do samochodów benzynowych z pośrednim wtryskiem paliwa
AC S.A.
konsultant: Magdalena Cholewińska
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Rekomendowana ilość osób realizujących powyższą prace: 2, jedna od sterownika, a druga od oprogramowania PC lub Android.

Zakres pracy:

 1. Przegląd istniejących rozwiązań układów detekcji i lokalizacji sygnałów pojazdów uprzywilejowanych.
 2. Określenie zakresu funkcjonalności projektowanego układu.
 3. Projekt układu detekcji i lokalizacji sygnałów pojazdów uprzywilejowanych.
 4. Budowa układu detekcji i lokalizacji sygnałów pojazdów uprzywilejowanych.
 5. Testy wykonanego układu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Finansowanie: fundusz AC S.A..

Kontakt z konsultantem: magdalena.cholewinska [at] ac.com.pl

2. Moduł telemetryczny wysyłający dane na serwer z obsługą transmisji szeregowej, współpracujący ze sterownikiem gazowym
AC S.A.
konsultant: Magdalena Cholewińska
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Rekomendowana ilość osób realizujących powyższą prace co najmniej 2, jedna od sterownika, druga od serwera i bazy danych i aplikacji Web.

Zakres pracy:

 1. Opracowanie schematu ideowego.
 2. Zaprojektowanie PCB modułu.
 3. Napisanie oprogramowania na mikroprocesor sterownika.
 4. Uruchomienie sterownika.
 5. Badania klimatyczne i EMC sterownika.
 6. Badania funkcjonalne.
 7. Zaprojektowanie serwera wymiany danych pomiędzy urządzeniem a stroną web.
 8. Stworzenie aplikacji webowej do prezentacji zebranych parametrów.

Finansowanie: fundusz AC S.A..

Kontakt z konsultantem: magdalena.cholewinska [at] ac.com.pl

3. Sterownik do reduktora gazu w celu elektronicznej regulacji ciśnienia wyjściowego i pomiaru parametrów wyjściowych
AC S.A.
konsultant: Magdalena Cholewińska
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Rekomendowana ilość osób realizujących powyższą pracę: 1.

Zakres pracy:

 1. Opracowanie schematu ideowego.
 2. Zaprojektowanie PCB modułu.
 3. Napisanie oprogramowania na mikroprocesor sterownika.
 4. Uruchomienie sterownika.
 5. Badania klimatyczne i EMC sterownika.
 6. Badania funkcjonalne.

Finansowanie: fundusz AC S.A..

Kontakt z konsultantem: magdalena.cholewinska [at] ac.com.pl

4. Korelacja uziomu kratowego stacji WN/SN na napięcia rażeniowe i krokowe
Enspro Sp. z o.o.
konsultant: Michał Łapiński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: m.lapinski [at] elmotngrupa.pl

5. Wpływ prądu zwarciowego na stacji WN/SN na siły działające na bramki stacyjne, konstrukcje wsporcze i aparaturę WN (temat zajęty)
Enspro Sp. z o.o.
konsultant: Michał Łapiński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: m.lapinski [at] elmotngrupa.pl

6. Zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych nN w kontekście transmisji PLC
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

7. Straty techniczne w sieciach elektroenergetycznych SN i nN
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

8. Pomiar strat mocy i energii w elementach sieci energetycznej z wykorzystaniem pomiarów z liczników energii elektrycznej (temat zajęty)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

9. Narzędzie do analizy danych z liczników energii elektrycznej w kontekście wykrywania nieprawidłowości w pomiarach i sieci zasilającej (temat zajęty)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

10. Analiza przyczyn niezbilansowania wybranych stacji SN/nn (temat zajęty)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

11. Analiza tendencji rozwojowych układów nadzoru i sterowania praca sieci średniego napięcia
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

12. Współpraca sieci średniego napięcia z lokalnymi odnawialnymi źródłami i magazynami energii
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

13. Monitoring pracy linii napowietrznych WN
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

14. Analiza rozwiązań systemów automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

15. Analiza sposobów lokalizacji zwarć w sieci średniego napięcia z wykorzystaniem automatyk sieciowych
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

16. Wykorzystanie rejestratorów zdarzeń i zakłóceń w mikroprocesorowych sterownikach polowych sieci SN i WN
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

17. Optymalizacja budowy elektromagnesu poprzez dobór materiału i modyfikację wewnętrznej geometrii w celu uzyskania możliwie największej siły przyciągania rdzenia na przykładzie zaworu zmiennych faz rozrządu
SMP Poland Sp. z o.o.
konsultant: Krzysztof Kochanowski
studia: magisterskie, inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Wykonanie modelu elektromagnetycznego i przeprowadzenie analizy tego modelu do otrzymanej geometrii elektrozaworu (obliczenia analityczne + symulacja rozkładu pola magnetycznego)..
 2. Optymalizacja modelu oraz wewnętrznej geometrii elektrozaworu przy zachowaniu wymaganego zakresu oporu elektrycznego cewki sterującej oraz zewnętrznych gabarytów elektrozaworu w celu uzyskania możliwie największej siły przyciągania rdzenia..

Kontakt z konsultantem: kkochanowski [at] smppoland.pl

18. Opracowanie modelu matematycznego czujnika indukcyjnego działającego w układach niemagnetycznych – w kontekście czujnika Cumminsa do turbo
SMP Poland Sp. z o.o.
konsultant: Tomasz Michalik
studia: magisterskie, inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: tmichalik [at] smppoland.pl

19. Masa termiczna w piecach do utwardzania HB – wpływ różnych cewek np. na profil i parametry utwardzania
SMP Poland Sp. z o.o.
konsultant: Tomasz Michalik
studia: magisterskie, inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: tmichalik [at] smppoland.pl

20. Opracowanie konstrukcji i wdrożenie układu wykrywającego zużycie wrzecion na maszynach – prewencyjne wykrywanie potencjalnej awarii maszyny
SMP Poland Sp. z o.o.
konsultant: Tomasz Michalik
studia: magisterskie, inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: tmichalik [at] smppoland.pl

21. Poprawa funkcjonalności programu CMMS Maszyna o dźwiękową komunikację na telefony GSM – stworzenie aplikacji na system Android do pobierania zgłoszeń z systemu CMMS Maszyna
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
22. Wprowadzenie aplikacji monitorującej pracę linii produkcyjnych i ich zdalne załączanie albo wyłączanie na żądanie. Wprowadzenie sterowania przez sieć WiFi / Ethernet przekaźników załączających media prąd/woda/powietrze za pomocą dostępnych rozwiązań rynkowych
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: projektowa
23. Diagnostyka wibroakustyczna silników elektrycznych pomp hydraulicznych i powietrznych – zużycie eksploatacyjne , luzy łożysk – predykcyjne działania zapobiegawcze. Wprowadzenie monitoringu krytycznych elementów napędowych
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
24. Automatyzacja 4.0 – koncepcja podłączenia maszyn wtryskowych do systemu monitorowania ich parametrów i zgłaszania błyskawicznego awarii na PC i telefon
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
25. System monitorowania zużycia łożysk pomp w chłodni MAS.
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
26. System monitorowania napowietrzenia płynu chłodniczego/glikolu – alarmowanie o niekontrolowanym wprowadzeniu powietrza w instalację chłodzenia podczas przedmuchiwania form (jak najszybsze wykrycie wprowadzenia sprężonego powietrza w glikol i zaalarmowanie o tym aby nie dopuścić do wypełnienia instalacji sprężonym powietrzem oraz wyciekami w kontenerze w chłodni)
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
27. Monitorowanie pracy urządzeń peryferyjnych, które nie są bezpośrednio kontrolowane przez wtryskarkę, a mają duży wpływ na proces, np. odwilżacze, sprawdzenie statusu ich pracy i informowanie np. o awarii, stanie załączenia itp. w powiązaniu z CMMS Maszyna
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: projektowa
28. Poprawa funkcjonalności programu CMMS Maszyna o dźwiękową komunikację na telefony GSM – stworzenie aplikacji na system Android do pobierania zgłoszeń z systemu CMMS Maszyna.
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
29. Automatyzacja procesu produkcji w celu skrócenia czasu cyklu produkcyjnego (po wizycie studyjnej wybranie procesu do automatyzacji przez studentów)
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: projektowa
30. System detekcji prawidłowego montażu wiązek kablowych
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
31. Badanie dynamiki działania wybranych czujników NTC stosowanych w AGD, określenie optymalnego rodzaju sterowania
Biazet S.A.
konsultant: P. Ciura
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.