Wydział Elektryczny PB

Tematy prac dyplomowych zgłoszone przez firmy

ABB
1. Układ sterowania do wykonywania wielokrotnych testów załączania urządzenia średniego napięcia
kontakt: dziekanat WE

Przedmiotem pracy będzie konstrukcja układu na bazie mikrokontrolera Arduino. W ramach pracy należy opracować program do załączania i wyłączania zasilania do testowanego silnika. Opracowany program powinien umożliwiać dobór czasu cyklu testowego, sprawdzenie sygnałów ze względu na poprawność zamknięcia styków, możliwość zmiany czasu załączenia, raportowanie wykonanych przeprowadzonych testów. Program ma służyć do przeprowadzania i raportowania wykonywania długotrwałych, wielokrotnych prób załączenia – wyłączenia urządzeń. Wykonany program powinien posiadać typowy interfejs w systemie Windows (na bazie bibliotek Arduino).

Uwaga: temat pracy dyplomowej zgłoszony i realizowany na potrzeby firmy ABB. Firma zapewnia wsparcie merytoryczne przy realizacji pracy (udostępnia stanowisko testowe, które będzie sterowane przez opracowany układ na bazie Arduino).

Zakres pracy:

 1. Zasady konstrukcji i podstawowe czynniki wpływające na eksploatację, niezawodność układów elektrycznych.
 2. Charakterystyka metody, sposobów przeprowadzania testów urządzeń elektrycznych ze względu na długotrwałą eksploatację.
 3. Założenia dotyczące opracowanego stanowiska i przyjęte wymagania dotyczące oprogramowania sterownika.
 4. Opis opracowanego oprogramowania sterownika, prezentacja przykładowych wyników pracy.
 5. Podsumowanie i wnioski dotyczące opracowanego rozwiązania technicznego.
2. Opracowanie układu kontroli i stabilizacji prądu stanowiska testowego na bazie mikrokontrolera Arduino
kontakt: dziekanat WE

Przedmiotem pracy jest układ pomiarowy natężenia prądu wraz z układem regulacji (stabilizacji) wartości prądu przy długotrwałych testach bezpieczników. Utworzona aplikacja ma na celu stabilizację wartości prądu stałego na stanowisku testowym. Wartość prądu w układzie testowym jest zmienna na skutek termicznych zmian rezystancji układu. Opracowane rozwiązanie układu kontroli i sterowania powinno bazować na wykorzystaniu mikrokontrolera Arduino. Należy opracować program, który na bieżąco będzie monitorował mierzone wartości natężenia prądu i stabilizował jego zadaną wartość.

Uwaga: temat pracy dyplomowej zgłoszony i realizowany na potrzeby firmy ABB. Firma zapewnia wsparcie merytoryczne przy realizacji pracy (udostępnia stanowisko, które będzie sterowane przez opracowany układ na bazie Arduino).

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka testów urządzeń silnoprądowych.
 2. Opis stanowiska testowego i czynników wpływających na stabilność prądu stałego.
 3. Charakterystyka stosowych metod stabilizacji prądów.
 4. Założenia dotyczące opracowanego układu sterowania stabilizatorem, wymagania dotyczące oprogramowania sterownika.
 5. Opis opracowanego oprogramowania sterownika, prezentacja przykładowych wyników pracy.
 6. Podsumowanie i wnioski dotyczące opracowanego rozwiązania technicznego.

Biazet S.A.
3. Poprawa funkcjonalności programu CMMS Maszyna o dźwiękową komunikację na telefony GSM – stworzenie aplikacji na system Android do pobierania zgłoszeń z systemu CMMS Maszyna
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
4. Wprowadzenie aplikacji monitorującej pracę linii produkcyjnych i ich zdalne załączanie albo wyłączanie na żądanie. Wprowadzenie sterowania przez sieć WiFi / Ethernet przekaźników załączających media prąd/woda/powietrze za pomocą dostępnych rozwiązań rynkowych
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: projektowa
5. Diagnostyka wibroakustyczna silników elektrycznych pomp hydraulicznych i powietrznych – zużycie eksploatacyjne, luzy łożysk – predykcyjne działania zapobiegawcze. Wprowadzenie monitoringu krytycznych elementów napędowych
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
6. Automatyzacja 4.0 – koncepcja podłączenia maszyn wtryskowych do systemu monitorowania ich parametrów i zgłaszania błyskawicznego awarii na PC i telefon
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
7. System monitorowania zużycia łożysk pomp w chłodni MAS.
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
8. System monitorowania napowietrzenia płynu chłodniczego/glikolu – alarmowanie o niekontrolowanym wprowadzeniu powietrza w instalację chłodzenia podczas przedmuchiwania form (jak najszybsze wykrycie wprowadzenia sprężonego powietrza w glikol i zaalarmowanie o tym aby nie dopuścić do wypełnienia instalacji sprężonym powietrzem oraz wyciekami w kontenerze w chłodni)
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
9. Monitorowanie pracy urządzeń peryferyjnych, które nie są bezpośrednio kontrolowane przez wtryskarkę, a mają duży wpływ na proces, np. odwilżacze, sprawdzenie statusu ich pracy i informowanie np. o awarii, stanie załączenia itp. w powiązaniu z CMMS Maszyna
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: projektowa
10. Poprawa funkcjonalności programu CMMS Maszyna o dźwiękową komunikację na telefony GSM – stworzenie aplikacji na system Android do pobierania zgłoszeń z systemu CMMS Maszyna.
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
11. Automatyzacja procesu produkcji w celu skrócenia czasu cyklu produkcyjnego (po wizycie studyjnej wybranie procesu do automatyzacji przez studentów)
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: magisterskie
rodzaj pracy: projektowa
12. System detekcji prawidłowego montażu wiązek kablowych
Biazet S.A.
konsultant: T. Citowicz
studia: inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna
13. Badanie dynamiki działania wybranych czujników NTC stosowanych w AGD, określenie optymalnego rodzaju sterowania
Biazet S.A.
konsultant: P. Ciura
studia: magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Enspro Sp. z o.o.
14. Korelacja uziomu kratowego stacji WN/SN na napięcia rażeniowe i krokowe
Enspro Sp. z o.o.
konsultant: Michał Łapiński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: m.lapinski [at] elmotngrupa.pl

15. Wpływ prądu zwarciowego na stacji WN/SN na siły działające na bramki stacyjne, konstrukcje wsporcze i aparaturę WN (temat zajęty)
Enspro Sp. z o.o.
konsultant: Michał Łapiński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: m.lapinski [at] elmotngrupa.pl

PGE Dystrybucja S.A.
16. Zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych nN w kontekście transmisji PLC
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

17. Straty techniczne w sieciach elektroenergetycznych SN i nN
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

18. Pomiar strat mocy i energii w elementach sieci energetycznej z wykorzystaniem pomiarów z liczników energii elektrycznej (temat zajęty)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

19. Narzędzie do analizy danych z liczników energii elektrycznej w kontekście wykrywania nieprawidłowości w pomiarach i sieci zasilającej (temat zajęty)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

20. Analiza przyczyn niezbilansowania wybranych stacji SN/nn (temat zajęty)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Wojciech Rutkowski
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: wojciech.rutkowski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405401

21. Analiza tendencji rozwojowych układów nadzoru i sterowania praca sieci średniego napięcia
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

22. Współpraca sieci średniego napięcia z lokalnymi odnawialnymi źródłami i magazynami energii
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

23. Monitoring pracy linii napowietrznych WN
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

24. Analiza rozwiązań systemów automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

25. Analiza sposobów lokalizacji zwarć w sieci średniego napięcia z wykorzystaniem automatyk sieciowych
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

26. Wykorzystanie rejestratorów zdarzeń i zakłóceń w mikroprocesorowych sterownikach polowych sieci SN i WN
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
konsultant: Krzysztof Woliński
studia: inżynierskie, magisterskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: krzysztof.wolinski [at] pgedystrybucja.pl, 85 7405503

SMP Poland Sp. z o.o.
27. Optymalizacja budowy elektromagnesu poprzez dobór materiału i modyfikację wewnętrznej geometrii w celu uzyskania możliwie największej siły przyciągania rdzenia na przykładzie zaworu zmiennych faz rozrządu
SMP Poland Sp. z o.o.
konsultant: Krzysztof Kochanowski
studia: magisterskie, inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Wykonanie modelu elektromagnetycznego i przeprowadzenie analizy tego modelu do otrzymanej geometrii elektrozaworu (obliczenia analityczne + symulacja rozkładu pola magnetycznego)..
 2. Optymalizacja modelu oraz wewnętrznej geometrii elektrozaworu przy zachowaniu wymaganego zakresu oporu elektrycznego cewki sterującej oraz zewnętrznych gabarytów elektrozaworu w celu uzyskania możliwie największej siły przyciągania rdzenia..

Kontakt z konsultantem: kkochanowski [at] smppoland.pl

28. Opracowanie modelu matematycznego czujnika indukcyjnego działającego w układach niemagnetycznych – w kontekście czujnika Cumminsa do turbo
SMP Poland Sp. z o.o.
konsultant: Tomasz Michalik
studia: magisterskie, inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: tmichalik [at] smppoland.pl

29. Masa termiczna w piecach do utwardzania HB – wpływ różnych cewek np. na profil i parametry utwardzania
SMP Poland Sp. z o.o.
konsultant: Tomasz Michalik
studia: magisterskie, inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: tmichalik [at] smppoland.pl

30. Opracowanie konstrukcji i wdrożenie układu wykrywającego zużycie wrzecion na maszynach – prewencyjne wykrywanie potencjalnej awarii maszyny
SMP Poland Sp. z o.o.
konsultant: Tomasz Michalik
studia: magisterskie, inżynierskie
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Kontakt z konsultantem: tmichalik [at] smppoland.pl

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.