Wydział Elektryczny PB

Znajdź pracownika

W celu wysłania poczty proszę przepisać adres z tabeli zmieniając (.) na @

Nauczyciele akademiccy

Imię i nazwisko Telefon Pokój Email #
      A
dr inż. Andrzej Andrzejewski 85 746 9446 WE-130 a.andrzejewski(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
85 746 9398
571 443 171
WE-339 k.aniserowicz(.)pb.edu.pl  
      B
dr inż. Anna Maria Białostocka
85 746 9395 WE-259 a.bialostocka(.)pb.edu.pl  
dr inż. Urszula Joanna Błaszczak  85 746 9447 WE-253 u.blaszczak(.)pb.edu.pl  
dr inż. Antoni Bogdan  85 746 9439 WE-138 abogdan(.)pb.edu.pl  
dr inż. Kamil Borawski  85 746 9410 WE-238 k.borawski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Łukasz Budzyński  85 746 9402 WE-258 l.budzynski(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB 85 746 9485 WE-203 b.butrylo(.)pb.edu.pl  
      C
dr inż. Agnieszka Choroszucho 85 746 9485 WE-203 a.choroszucho(.)pb.edu.pl  
dr inż. Eugeniusz Czech 85 746 9421 WE-207 eugeniusz.czech(.)pb.edu.pl  
      D
dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB 85 746 9419 WE-234 j.dawidziuk(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Krzysztof Dmitruk  85 746 9373 WE-131 k.dmitruk(.)pb.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Jan Dorosz
85 746 9431 WE-256 doroszjan(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. PB
85 746 9429 WE-135 m.dubowski(.)pb.edu.pl  
      F
dr inż. Piotr Falkowski 85 746 9376 WE-134 p.falkowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Jarosław Forenc  85 746 9397 WE-204 j.forenc(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Irena Fryc 85 746 9407 WE-222 i.fryc(.)pb.edu.pl  
      G
dr inż. Marek Garbaruk 85 746 9449 WE-307 m.garbaruk(.)pb.edu.pl  
dr inż. Grażyna Gilewska  85 746 9357 WE-338 g.gilewska(.)pb.edu.pl  
dr inż. Marian Gilewski 85 746 9352 WE-242 m.gilewski(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Agata Godlewska 85 746 9350 WE-127 a.godlewska(.)pb.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski
85 746 9423
571 443 174
WE-201 j.golebiowski(.)pb.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Jurij Griszin  85 746 9418 WE-341 j.griszin(.)pb.edu.pl  
dr inż. Lech Grodzki  85 746 9383
571 443 166
WE-232 l.grodzki(.)pb.edu.pl  
dr inż. Łukasz Gryko 85 746 9422 WE-218 l.gryko@pb.edu.pl  
      H
dr inż. Grzegorz Hołdyński 85 746 9390 WE-128 g.holdynski(.)pb.edu.pl  
      I
dr hab. inż. Adam Idźkowski 85 746 9394 WE-260 a.idzkowski(.)pb.edu.pl  
      J
dr inż. Jańczak Dariusz 85 746 9442 WE-344 d.janczak(.)pb.edu.pl  
      K
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek 85 746 9351 WE-233 t.kaczorek(.)pb.edu.pl  
dr inż. Andrzej Karpiuk  85 746 9417 WE-235 andrzej.karpiuk(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB 85 746 9370
516 982 688
WE-252
CBD31
m.kochanowicz(.)pb.edu.pl  
dr inż. Rafał Kociszewski  85 746 9382 WE-239 r.kociszewski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Krzysztof Konopko 85 746 9404 WE-335 k.konopko(.)pb.edu.pl  
dr inż. Marek Korzeniewski  85 746 9376 WE-134 m.korzeniewski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Krzysztof Kulikowski  85 746 9392 WE-136 k.kulikowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Jacek Kusznier  85 746 9426 WE-122 j.kusznier(.)pb.edu.pl  
dr inż. Adam Kuźma  85 746 9392
571 443 168
WE-136 a.kuzma(.)pb.edu.pl  
dr inż. Sławomir Kwiećkowski  85 746 9381 WE-205 s.kwieckowski(.)pb.edu.pl  
      L
dr inż. Norbert Litwińczuk 85 746 9399 WE-305 n.litwinczuk(.)pb.edu.pl  
      M
dr inż. Jarosław Makal 85 746 9421 WE-207 j.makal(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Renata Markowska 85 746 9356 WE-345 r.markowska(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Piotr Miluski 85 746 9406 WE-333 p.miluski(.)pb.edu.pl  
      N
dr inż. Adam Nikołajew 85 746 9403 WE-329 a.nikolajew(.)pb.edu.pl  
      O
dr inż. Walenty Owieczko  85 746 9417 WE-235 w.owieczko(.)pb.edu.pl  
      R
dr inż. Krzysztof Rogowski 85 746 9384 WE-240 k.rogowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Helena Rusak  85 746 9389 WE-129 h.rusak(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Andrzej Ruszewski  85 746 9382 WE-239 a.ruszewski(.)pb.edu.pl  
      S
dr inż. Maciej Sadowski 85 746 9371 WE-308 m.sadowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Dariusz Sajewicz 85 746 9386 WE-123 d.sajewicz(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Łukasz Sajewski 85 746 9378 WE-237 l.sajewski(.)pb.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
85 746 9498
571 443 169
WE-133 a.sikorski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Zbigniew Skibko 85 746 9389 WE-129 z.skibko(.)pb.edu.pl  
dr inż. Robert Sobolewski 85 746 9385 WE-121 r.sobolewski(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Adam Sołbut 85 746 9439 WE-138 a.solbut(.)pb.edu.pl  
dr inż. Zbigniew Sołjan 85 746 9390 WE-128 z.soljan(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Adam Steckiewicz  85 746 9485 WE-203 a.steckiewicz(.)pb.edu.pl  
dr inż. Marcin Andrzej Sulkowski  85 746 9435 WE-126 m.sulkowski(.)pb.edu.pl  
      Ś
dr hab. inż. Ewa Świercz 85 746 9441 WE-318 e.swiercz(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
85 746 9375
571 443 164
WE-236 m.swiercz(.)pb.edu.pl  
      T
dr inż. Wojciech Trzasko 85 746 9378 WE-237 w.trzasko(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Damian Tyniecki 85 746 9424 WE-323 d.tyniecki(.)pb.edu.pl  
      W
dr inż. Wojciech Walendziuk 85 746 9397 WE-204 w.walendziuk(.)pb.edu.pl  
dr inż. Jan Waśkiewicz 85 746 9427 WE-206 j.waskiewicz(.)pb.edu.pl  
dr inż. Jarosław Werdoni 85 746 9393 WE-132 j.werdoni(.)pb.edu.pl  
dr inż. Jarosław Wiater  85 746 9979 lab. TWN jaroslawwiater(.)we.pb.edu.pl  
dr inż. Wojciech Wojtkowski 85 746 9440 WE-241 w.wojtkowski(.)pb.edu.pl  
      Z
dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB 85 746 9354 WE-124 m.zajkowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Andrzej Zankiewicz 85 746 9442 WE-344 a.zankiewicz(.)pb.edu.pl  
dr inż. Marek Zaręba  85 746 9381 WE-205 m.zareba(.)pb.edu.pl  
      Ż
dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB 85 746 9370 WE-223 j.zmojda(.)pb.edu.pl  

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni

Imię i nazwisko Telefon Pokój Email #
      B
mgr inż. Jerzy Bołtruczuk 85 746 9411 WE-230 j.boltruczuk(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Marek Brański 85 746 9434
571 443 170
WE-139 m.branski(.)pb.edu.pl  
      C
mgr inż. Izabela Cieśluk 85 756 9368
571 443 181
WE-001 i.ciesluk(.)pb.edu.pl  
      D
mgr Anna Dakowicz 85 746 9369
571 443 178
WE-001 a.dakowicz(.)pb.edu.pl  
mgr Agnieszka Druć 85 746 9360
602 77 33 70
WE-003 we.sekretariat(.)pb.edu.pl  
      G
mgr inż. Kazimierz Godlewski 85 746 9433
571 443 183
WE-139 k.godlewski(.)pb.edu.pl  
Andrzej Gryczko 85 746 9415
571 443 176
WE-211 a.gryczko(.)pb.edu.pl  
      K
dr inż. Piotr Kardasz 85 746 9377 WE-104 p.kardasz(.)pb.edu.pl  
mgr Marzena Koniuch 85 746 9396 WE-202 m.koniuch(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Grzegorz Kraszewski 85 746 9377 WE-104 g.kraszewski(.)pb.edu.pl  
mgr Honorata Kruk 85 746 9444 WE-343 h.kruk(.)pb.edu.pl  
mgr Urszula Krukowska 85 746 9428 WE-038 we.doktoranckie(.)pb.edu.pl  
inż. Andrzej Kulaszewicz 85 746 9448 WE-117 a.kulaszewicz(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Ewa Kulesza 85 746 9437 WE-125 e.kulesza(.)pb.edu.pl  
      M
dr inż. Paweł Myszkowski 85 746 9415
85 746 9427
WE-211
WE-206
p.myszkowski(.)pb.edu.pl
 
 
      N
mgr Lucyna Niedźwiecka 85 746 9510
571 443 179
WE-001 l.niedzwiecka(.)pb.edu.pl  
      O
inż. Artur Osowski 85 746 9979
571 443 172
lab. TWN arturosowski(.)gmail.com  
      R
mgr Magdalena Rogowska 85 746 9364 WE-039 we.prodziekan(.)pb.edu.pl  
      S
inż. Jacek Sajczyk 85 746 9379 WE-221 j.sajczyk(.)pb.edu.pl  
mgr Ewa Sidoruk 85 746 9420 WE-231 e.sidoruk(.)pb.edu.pl  
Piotr Strzałkowski 85 746 9448
571 443 177
WE-117 p.strzalkowski(.)pb.edu.pl  
      T
dr inż. Adam Tomaszuk 85 746 9410 WE-238 adam.tomaszuk(.)pb.edu.pl  
      W
Alicja Wensław 85 746 9365 WE-001 we.dziekanat(.)pb.edu.pl  
mgr Joanna Wensław 85 746 9367 WE-001 j.wenslaw(.)pb.edu.pl  
inż. Adam Wiktorko 85 746 9482
571 443 173
WE-315 a.wiktorko(.)pb.edu.pl  
mgr Iwona Wojciechowicz 85 746 9438 WE-141 i.wojciechowicz(.)pb.edu.pl  
      Z
mgr Wanda Załuska 85 746 9358 WE-038 w.zaluska(.).pb.edu.pl

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.