Wydział Elektryczny PB

Znajdź pracownika

W celu wysłania poczty proszę przepisać adres z tabeli zmieniając (.) na @

Nauczyciele akademiccy

Imię i nazwisko Telefon Pokój Email #
      A
dr inż. Andrzejewski Andrzej 85 746 9446 130 a.andrzejewski(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Aniserowicz Karol, prof. nadzw. PB
85 746 9398
571 443 171
339 k.aniserowicz(.)pb.edu.pl  
      B
dr inż. Białostocka Anna Maria
85 746 9395 259 a.bialostocka(.)pb.edu.pl  
dr inż. Błaszczak Urszula Joanna 85 746 9447 253 u.blaszczak(.)pb.edu.pl  
dr inż. Bogdan Antoni 85 746 9439 138 abogdan(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Butryło Bogusław, prof. nadzw. PB 85 746 9485 203 b.butrylo(.)pb.edu.pl  
      C
dr inż. Choroszucho Agnieszka 85 746 9485 203 a.choroszucho(.)pb.edu.pl  
prof.  dr hab. inż. Czawka Giennadij, prof. zw. PB
85 746 9445 340 g.czawka(.)pb.edu.pl  
dr inż. Czech Eugeniusz 85 746 9421 207 eugeniusz.czech(.)pb.edu.pl  
      D
dr hab. inż. Dawidziuk Jakub, prof. nadzw. PB 85 746 9419 234 j.dawidziuk(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Dmitruk Krzysztof 85 746 9373 131 k.dmitruk(.)pb.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Dorosz Jan, prof. zw. PB
85 746 9431 256 doroszjan(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Dubowski Marian
85 746 9429 135 m.dubowski(.)pb.edu.pl  
      F
dr inż. Falkowski Piotr 85 746 9376 134 p.falkowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Forenc Jarosław 85 746 9397 204 j.forenc(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Fryc Irena 85 746 9407 222 i.fryc(.)pb.edu.pl  
      G
dr inż. Garbaruk Marek 85 746 9449 307 m.garbaruk(.)pb.edu.pl  
dr inż. Gilewska Grażyna 85 746 9357 338 g.gilewska(.)pb.edu.pl  
dr inż. Gilewski Marian 85 746 9352 242 m.gilewski(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Godlewska Agata 85 746 9350 127 a.godlewska(.)pb.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Gołębiowski Jerzy, prof. zw. PB
85 746 9423
571 443 174
201 j.golebiowski(.)pb.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Griszin Jurij, prof. zw. PB 85 746 9418 341 j.griszin(.)pb.edu.pl  
dr inż. Grodzki Lech 85 746 9383
571 443 166
232 l.grodzki(.)pb.edu.pl  
dr inż. Gryko Łukasz 85 746 9422 218 l.gryko@pb.edu.pl  
      H
dr inż. Hołdyński Grzegorz 85 746 9390 128 g.holdynski(.)pb.edu.pl  
      I
dr inż. Idźkowski Adam 85 746 9394 260 a.idzkowski(.)pb.edu.pl  
      J
dr inż. Jańczak Dariusz 85 746 9442 344 d.janczak(.)pb.edu.pl  
      K
prof. zw. dr hab. inż. Kaczorek Tadeusz 85 746 9351 233 t.kaczorek(.)pb.edu.pl  
dr inż. Karpiuk Andrzej 85 746 9417 235 andrzej.karpiuk(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Kochanowicz Marcin, prof. nadzw. PB 85 746 9370
516 982 688
252
CBD31
m.kochanowicz(.)pb.edu.pl  
dr inż. Kociszewski Rafał 85 746 9382 239 r.kociszewski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Konopko Krzysztof 85 746 9404 335 k.konopko(.)pb.edu.pl  
dr inż. Korzeniewski Marek 85 746 9376 134 m.korzeniewski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Kulikowski Krzysztof 85 746 9392 136 k.kulikowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Kusznier Jacek 85 746 9426 122 j.kusznier(.)pb.edu.pl  
dr inż. Kuźma Adam 85 746 9392
571 443 168
136 a.kuzma(.)pb.edu.pl  
dr inż. Kwiećkowski Sławomir 85 746 9381 205 s.kwieckowski(.)pb.edu.pl  
      L
dr inż. Litwińczuk Norbert 85 746 9399 305 n.litwinczuk(.)pb.edu.pl  
      M
dr inż. Makal Jarosław 85 746 9421 207 j.makal(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Markowska Renata 85 746 9356 345 r.markowska(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Miluski Piotr 85 746 9406 333 p.miluski(.)pb.edu.pl  
      N
dr inż. Nikołajew Adam 85 746 9403 329 a.nikolajew(.)pb.edu.pl  
      O
dr inż. Owieczko Walenty 85 746 9417 235 w.owieczko(.)pb.edu.pl  
      R
dr inż. Rogowski Krzysztof 85 746 9384 240 k.rogowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Rusak Helena 85 746 9389 129 h.rusak(.)pb.edu.pl  
dr inż. Ruszewski Andrzej 85 746 9382 239 a.ruszewski(.)pb.edu.pl  
      S
dr inż. Sadowski Maciej 85 746 9371 308 m.sadowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Sajewicz Dariusz 85 746 9386 123 d.sajewicz(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Sajewski Łukasz 85 746 9378 237 l.sajewski(.)pb.edu.pl  
prof. dr hab. inż. Sikorski Andrzej, prof. zw. PB
85 746 9498
571 443 169
133 a.sikorski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Skibko Zbigniew 85 746 9389 129 z.skibko(.)pb.edu.pl  
dr inż. Sobolewski Robert 85 746 9385 121 r.sobolewski(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Sołbut Adam 85 746 9439 138 a.solbut(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Sołjan Zbigniew 85 746 9390 128 z.soljan(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Steckiewicz Adam 85 746 9485 203 a.steckiewicz(.)pb.edu.pl  
dr inż. Sulkowski Marcin Andrzej 85 746 9435 126 m.sulkowski(.)pb.edu.pl  
      Ś
dr hab. inż. Świercz Ewa 85 746 9441 318 e.swiercz(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Świercz Mirosław, prof. nadzw. PB
85 746 9375
571 443 164
236 m.swiercz(.)pb.edu.pl  
      T
dr inż. Trzasko Wojciech 85 746 9378 237 w.trzasko(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Tyniecki Damian 85 746 9424 323 d.tyniecki(.)pb.edu.pl  
      W
dr inż. Walendziuk Wojciech 85 746 9397 204 w.walendziuk(.)pb.edu.pl  
dr inż. Waśkiewicz Jan 85 746 9427 206 j.waskiewicz(.)pb.edu.pl  
dr inż. Werdoni Jarosław 85 746 9393 132 j.werdoni(.)pb.edu.pl  
dr inż. Wiater Jarosław 85 746 9979 lab. TWN jaroslawwiater(.)we.pb.edu.pl  
dr inż. Wojtkowski Wojciech 85 746 9440 241 w.wojtkowski(.)pb.edu.pl  
      Z
prof. dr hab. inż. Zając Andrzej
85 746 9416
571 443 165
257 a.zajac(.)pb.edu.pl  
dr hab. inż. Zajkowski Maciej, prof. nadzw. PB 85 746 9354 124 m.zajkowski(.)pb.edu.pl  
dr inż. Zankiewicz Andrzej 85 746 9442 344 a.zankiewicz(.)pb.edu.pl  
dr inż. Zaręba Marek 85 746 9381 205 m.zareba(.)pb.edu.pl  
      Ż
dr hab. inż. Żmojda Jacek, prof. nadzw. PB 85 746 9370 223 j.zmojda(.)pb.edu.pl  

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni

Imię i nazwisko Telefon Pokój Email #
      B
mgr inż. Bołtruczuk Jerzy
85 746 9411 230 j.boltruczuk(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Brański Marek 85 746 9434
571 443 170
139 m.branski(.)pb.edu.pl  
      C
mgr inż. Cieśluk Izabela 85 756 9368
571 443 181
001 i.ciesluk(.)pb.edu.pl  
      D
mgr Dakowicz Anna
85 746 9369
571 443 178
001 a.dakowicz(.)pb.edu.pl  
mgr Druć Agnieszka 85 746 9360
602 77 33 70
003 we.sekretariat(.)pb.edu.pl  
      G
mgr inż. Godlewski Kazimierz 85 746 9433
571 443 183
139 k.godlewski(.)pb.edu.pl  
Gryczko Andrzej 85 746 9415
571 443 176
211 a.gryczko(.)pb.edu.pl  
      K
dr inż. Kardasz Piotr 85 746 9377 104 p.kardasz(.)pb.edu.pl  
mgr Koniuch Marzena 85 746 9396 202 m.koniuch(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Kraszewski Grzegorz 85 746 9377 104 g.kraszewski(.)pb.edu.pl  
mgr Kruk Honorata 85 746 9444 343 h.kruk(.)pb.edu.pl  
mgr Krukowska Urszula 85 746 9428 038 we.doktoranckie(.)pb.edu.pl  
inż. Kulaszewicz Andrzej 85 746 9448 117 a.kulaszewicz(.)pb.edu.pl  
mgr inż. Kulesza Ewa 85 746 9437 125 e.kulesza(.)pb.edu.pl  
      M
dr inż. Myszkowski Paweł 85 746 9415
85 746 9427
211
206
p.myszkowski(.)pb.edu.pl
 
 
      N
mgr Niedźwiecka Lucyna 85 746 9510
571 443 179
001 l.niedzwiecka(.)pb.edu.pl  
      O
inż. Osowski Artur 85 746 9979
571 443 172
lab. TWN arturosowski(.)gmail.com  
      R
mgr Rogowska Magdalena 85 746 9364 039 we.prodziekan(.)pb.edu.pl  
      S
inż. Sajczyk Jacek 85 746 9379 221 j.sajczyk(.)pb.edu.pl  
mgr Sidoruk Ewa 85 746 9420 231 e.sidoruk(.)pb.edu.pl  
Strzałkowski Piotr 85 746 9448
571 443 177
117 p.strzalkowski(.)pb.edu.pl  
      T
dr inż. Tomaszuk Adam 85 746 9410 238 adam.tomaszuk(.)pb.edu.pl  
      W
Wensław Alicja 85 746 9365 001 we.dziekanat(.)pb.edu.pl  
mgr Wensław Joanna 85 746 9367 001 j.wenslaw(.)pb.edu.pl  
inż. Wiktorko Adam 85 746 9482
571 443 173
315 a.wiktorko(.)pb.edu.pl  
mgr Wojciechowicz Iwona 85 746 9438 141 i.wojciechowicz(.)pb.edu.pl  
      Z
mgr Załuska Wanda 85 746 9358 041 w.zaluska(.).pb.edu.pl

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.