Wydział Elektryczny PB

Informator dla studentów I roku

Serdecznie witamy studentów pierwszego roku studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Na początek proponujemy trochę ogólnych informacji dotyczących studiów, zasad organizacji, możliwości jakie daje bycie studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Na tej stronie internetowej można znaleźć informacje ważne na początku roku akademickiego.

Gorąco zachęcamy również do podjęcia indywidualnych działań w celu rozwoju swoich umiejętności, kompetencji, kształtowania swojej przyszłej kariery. Baza jaką dysponuje Wydział Elektryczny i Politechnika Białostocka, wypracowane mechanizmy, a przede wszystkim pracownicy uczelni dają szerokie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, tworzenia Twojej przyszłości zawodowej. Między innymi dlatego warto rozważyć udział w pracach studenckich kół naukowych czy też wyjazd w ramach programu Erasmus.

W przypadku dodatkowych pytań, listy prosimy kierować na adres poczty elektronicznej we.dziekanat [at] pb.edu.pl.

Rok akademicki, kalendarz roku oraz inauguracja roku akademickiego
 • Rok akademicki 2024/2025 rozpoczyna się 1 października 2024 r. W tym dniu rozpoczynają się zajęcia zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Na początku semestru należy na bieżąco sprawdzać rozkład zajęć, ponieważ mogą następować w nim zmiany! Rozkład zajęć będzie dostępny najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Rozkłady zajęć
 • Szczegółowy podział roku akademickiego 2024/2025 (w formie zarządzenia). Zgodnie z kalendarzem, semestr zimowy zaczyna się 1 października 2024 r. i kończy się w dniu 25 lutego 2025 r. Semestr letni zaczyna się 26 lutego 2025 r. i kończy 30 września 2025 r.
 • Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2024/2025 odbędzie się 3 października 2024 r. o godzinie 12:15 w Auli Dużej, Wydział Elektryczny. W tym dniu może być ogłoszony dzień rektorski lub godziny rektorskie (czyli godziny wolne od zajęć).
Do zrobienia na początku: sprawy formalne
 • Zaloguj się do systemu USOSweb, poznaj dostępne opcje i skonfiguruj swoje konto. W szczególności sprawdź dane osobowe i poprawność adresu poczty elektronicznej. Zatwierdź ślubowanie, to warunek utworzenia Twojego konta pocztowego w Office365. Odbierz wiadomość od Uczelnianego Centrum Informatycznego, która będzie zawierać dane dostępowe do konta. W ten sposób założonym kontem – w domenie@student.pb.edu.pl – będziesz logował się do wszystkich systemów uczelnianych oraz korespondował m.in. z dziekanatem czy wykładowcami.
 • Sprawdź numery grup zajęciowych, do których jesteś przypisany/a. Numer grupy odczytasz w systemie USOSweb, po zalogowaniu się na indywidualne konto. Informacje te także otrzymasz w Dziekanacie (pokój WE-001).
 • Zapoznaj się z regulaminem studiów, z zasadami pobierania opłat i z wysokością opłat za studia . Będziesz musiał/a podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z powyższymi dokumentami.
 • Zgłoś się do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego (pokój WE-001) po odbiór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i dokonanie innych formalności związanych z rozpoczęciem studiów. Każdy student ma przypisaną osobę zajmującą się danym kierunkiem studiów. Informacje o tym znajdują się w na stronie Dziekanatu.
 • Zgłoś się do Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej aby korzystać z jej zasobów. Kartą biblioteczną studenta PB jest elektroniczna legitymacja studencka, którą należy okazać przy zapisie do biblioteki.
 • Zaloguj się do Portalu edukacyjnego – Eduportal Politechniki Białostockiej i sprawdź aktualne zasoby. W ramach platformy jest dostępna część materiałów do zajęć (wykładów, ćwiczeń) oraz lektoratów językowych. Logowanie do Portalu edukacyjnego jest też dostępne ze strony głównej systemu USOSweb.
Plan kampusu Politechniki Białostockiej

Mapa kampusu PB z listą najważniejszych budynków
Mapa kampusu PB dla studentów Wydziału Elektrycznego (skanowany plik PDF, 517 kB).

Studenckie Koła Naukowe
 • Udział w pracach koła umożliwia:
  • udział w projektach realizowanych przez członków koła;
  • zgłaszanie i tworzenie projektów własnych, opracowanie układów i urządzeń według własnego pomysłu;
  • szersze poznawanie wybranych problemów praktycznych;
  • pracę w grupie osób zajmujących się ciekawymi projektami;
  • dostęp do bazy laboratoryjnej;
  • udział w zawodach i konferencjach studenckich kół naukowych.
 • Na początku semestru będą podane informacje o naborze do kół.
 • Informacje na temat studenckich kół naukowych działających na Wydziale Elektrycznym.
Samorząd Studentów

Informacje o Samorządzie Studentów na stronie Wydziału Elektrycznego.

Grupy na Facebooku utworzone przez Samorząd Studentów dla poszczególnych kierunków studiów. Do podanych grup dostęp mają jedynie studenci.

Program Erasmus
 • Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:
  • minimalną średnią ocen 3,2 z dwóch ostatnich semestrów lub jednego semestru w przypadku studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia;
  • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym organizowanym przez Biuro, ważnym certyfikatem lub innym dokumentem uprawniającym do zwolnienia z egzaminu;
  • w momencie wyjazdu na studia może mieć dług punktów ECTS, przy czym w każdym takim przypadku student powinien zwrócić się do właściwego dziekana wydziału z prośbą o zgodę na wyjazd i uzyskać taką zgodę na piśmie. Student przekazuje zgodę do wiadomości BWM i do dziekanatu;
 • Rozliczenie wyjazdu odbywa się w ramach systemu punktów ECTS.
 • Bieżące informacje o programie na Wydziale Elektrycznym, w tym informacje dotyczące koordynatora i sekretariatu.
 • Harmonogram działań, lista krajów partnerskich (strony wydziałowe).
 • Strony uczelniane na temat programu Erasmus: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej PB .
Przewodnik po stronach: ważne i ważniejsze…

Na wydziałowych stronach internetowych można znaleźć sporo informacji. Oto najważniejsze (na początku).

Biblioteka, czytelnia, …

Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej. Znajdują się tam książki, podręczniki, czasopisma niezbędne w trakcie studiów oraz pozwalające na poszerzenie wiedzy. Biblioteka udostępnia też szereg innych serwisów zdalnych oraz oferuje dodatkowe usługi.

Infrastruktura informatyczna
 • Studenci Politechniki posiadają konto poczty elektronicznej na serwerze Politechniki Białostockiej. Serwery pocztowe  Politechniki Białostockiej.
 • Bezprzewodowy, bezpłatny internet w ramach usługi eduroam  w budynku Wydziału Elektrycznego, na terenie kampusu PB oraz w innych instytucjach stowarzyszonych.
 • Stanowska komputerowe w sali WE-027 . Po kartę dostępową zgłoś się do pokoju WE-301.
 • System informacyjny na bazie beaconów na III piętrze budynku Wydziału Elektrycznego.
 • ICT i oprogramowanie dostępne dla studentów.
Legitymacja studencka PB: dodatkowe informacje
 • Jest dokumentem potwierdzającym status studenta i stanowi dokument upoważniający do korzystania ze zniżek studenckich (m.in. kolejowych, w kinach i teatrach, itp.).
 • Studenci Politechniki Białostockiej mogą zamawiać elektroniczne wersje swoich legitymacji za pośrednictwem USOSweb i udostępnionego tam modułu mLegitymacji .
 • Umożliwia korzystanie z biblioteki Politechniki Białostockiej. W tym celu legitymację studencką należy zarejestrować w wypożyczalni Ogólnej lub Informatorium (budynek CNK, parter).
 • Na żądanie nauczyciela akademickiego, studenci są zobowiązani do okazania legitymacji studenckiej – dotyczy to także zaliczeń i egzaminów.
 • Może pełnić funkcję Białostockiej Karty Miejskiej, w tym biletu komunikacji miejskiej.
 • Może pełnić funkcję bankowej karty płatniczej.
 • Więcej informacji na stronie dotyczącej Elektronicznej Legitymacji Studenta.
USOSweb, ECTS, CNK, CBD, Eduportal, APD, … ale o co chodzi?
 • USOSweb: system informatyczny  do obsługi studiów (USOS: Uniwersytecki System Obsługi Studiów). System, w którym możliwe jest odczytanie programów zajęć, warunków zaliczeń. Najczęściej wykorzystywaną funkcją jest sprawdzanie ocen (zaliczenia jak też oceny końcowe) wystawionych przez nauczycieli. Logowanie się do systemu USOSweb PB wymaga:
  • podania identyfikatora, 
  • podania hasła (takie samo jak podczas rekrutacji w systemie IRK).
 • ECTS: Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System). Dzięki systemowi ECTS studenci Politechniki Białostockiej mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach (krajowych i europejskich) realizujących projekt. Okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów na Wydziale Elektrycznym ma przypisaną liczbę punktów ECTS. Określona w regulaminie studiów liczba punktów ECTS pozwala na zaliczenie semestru.
 • Eduportal, Portal edukacyjny: platforma e-learningowa  dla studentów i pracowników Politechniki Białostockiej. Umożliwia korzystanie z interaktywnych kursów i testów opracowanych przez pracowników politechniki. W ramach Eduportalu dostępne są też różne narzędzia wspomagające pracę grupową (np. forum, wiadomości wewnętrzne, czaty). Logowanie odbywa się podobnie jak do systemu USOSweb.
 • APDArchiwum Prac Dyplomowych  Politechniki Białostockiej. Kompleksowy system (dostępny dla studentów i pracowników) do obsługi procesu składania i obrony prac dyplomowych. Dostęp do systemu możliwy jest z poziomu USOSweb.
 • CNK: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Budynek (sprawdź plan kampusu), w którym mieści się Biblioteka Główna PB oraz Studium Języków Obcych .
 • CBD: Centrum Badawczo-Dydaktyczne Wydziału Elektrycznego. Budynek (sprawdź plan kampusu), w którym znajduje się część sal laboratoryjnych Wydziału Elektrycznego (m.in. laboratoria techniki wysokich napięć, optoelektroniki i światłowodów, systemów energetyki odnawialnej, sieci komputerowych).
Słownik pojęć

Słownik pojęć  na stronie głównej Politechniki Białostockiej.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.