Wydział Elektryczny PB

Informator dla studentów I roku

Serdecznie witamy studentów pierwszego roku studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Na początek proponujemy trochę ogólnych informacji dotyczących studiów, zasad organizacji, możliwości jakie daje bycie studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Na tej stronie internetowej można znaleźć informacje ważne na początku roku akademickiego.

Gorąco zachęcamy również do podjęcia indywidualnych działań w celu rozwoju swoich umiejętności, kompetencji, kształtowania swojej przyszłej kariery. Baza jaką dysponuje Wydział Elektryczny i Politechnika Białostocka, wypracowane mechanizmy, a przede wszystkim pracownicy uczelni dają szerokie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, tworzenia Twojej przyszłości zawodowej. Między innymi dlatego warto rozważyć udział w pracach studenckich kół naukowych czy też wyjazd w ramach programu Erasmus.

W przypadku dodatkowych pytań, listy prosimy kierować na adres poczty elektronicznej we.dziekanat [at] pb.edu.pl.

COVID–19

Aktualne informacje dotyczące kształcenia na PB będą zamieszczone na stronach uczelni i wydziału.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem JM Rektora PB w sprawie kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

 

Rok akademicki, kalendarz roku oraz inauguracja roku akademickiego
 • Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 r. W tym dniu rozpoczynają się zajęcia zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Na początku semestru należy zapoznawać się na bieżąco z rozkładem zajęć, ponieważ mogą następować w nim zmiany! Rozkłady zajęć.
 • Szczegółowy podział roku akademickiego 2021/2021 (na razie dostępny w formie zarządzenia). Zgodnie z kalendarzem, semestr zimowy kończy się w dniu 24 lutego 2022 r. a semestr letni 30 września 2022 r.
 • Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych (na razie dostępny w formie zarządzenia).
Do zrobienia na początku: sprawy formalne
 • Zaloguj się do systemu USOS , poznaj dostępne opcje i skonfiguruj swoje konto. W szczególności sprawdź dane osobowe i poprawność adresu poczty elektronicznej. Wpisany adres poczty elektronicznej będzie wykorzystany do korespondencji z dziekanatem. Może także być wykorzystywany przez prowadzących zajęcia.
 • Sprawdź numer grupy ćwiczeniowej, do której jesteś przypisana/przypisany. Numer grupy odczytasz w systemie USOS, po zalogowaniu się na indywidualne konto. Informacje te także otrzymasz w dziekanacie (pokój WE-001).
 • Zapoznaj się z regulaminem studiów. Będziesz musiała/musiał złożyć podpis pod dokumentem zaświadczającym, że zapoznałaś/zapoznałeś się z regulaminem.
 • Zapoznaj się z zasadami pobierania opłat i z wysokością opłat za studia. Będziesz musiał/musiała podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobierania i wysokością opłat oraz z warunkami i trybem zwalniania z nich w Politechnice Białostockiej.
 • Zgłoś się do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego (pokój WE-001) po odbiór Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, podpisanie ślubowania i dokonania innych formalności związanych z rozpoczęciem studiów. Godziny otwarcia dziekanatu.
 • Zgłoś się na przeszkolenie biblioteczne lub bezpośrednio korzystaj z zasobów Biblioteki Głównej  Politechniki Białostockiej w celu wypożyczania książek, dostępu do zasobów on-line. Kartą biblioteczną studenta PB jest elektroniczna legitymacja studencka, którą wcześniej należy zarejestrować w Wypożyczalni Ogólnej lub Informatorium (budynek CNK, parter). Studenci przy zapisie do biblioteki powinni okazać aktualną legitymację studencką oraz podpisać deklarację potwierdzającą wyrażenie zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania i zobowiązanie do przestrzegania regulaminów bibliotecznych.
 • Zaloguj się na dostępny z poziomu systemu Portal edukacyjny Eduportal  Politechniki Białostockiej i sprawdź aktualne zasoby. W ramach platformy jest dostępnych część materiałów do zajęć (wykładów, ćwiczeń) oraz lektoratów językowych.
Plan kampusu Politechniki Białostockiej

Mapa kampusu PB z listą najważniejszych budynków
Mapa kampusu PB dla studentów Wydziału Elektrycznego (skanowany plik PDF, 517 kB).

Studenckie Koła Naukowe
 • Udział w pracach koła umożliwia:
  • udział w projektach realizowanych przez członków koła;
  • zgłaszanie i tworzenie projektów własnych, opracowanie układów i urządzeń według własnego pomysłu;
  • szersze poznawanie wybranych problemów praktycznych;
  • pracę w grupie osób zajmujących się ciekawymi projektami;
  • dostęp do bazy laboratoryjnej;
  • udział w zawodach i konferencjach studenckich kół naukowych.
 • Na początku semestru będą podane informacje o naborze do kół.
 • Informacje na temat studenckich kół naukowych działających na Wydziale Elektrycznym.
Samorząd Studentów

Informacje o Samorządzie Studentów na stronie Wydziału Elektrycznego.

Grupy na Facebooku utworzone przez Samorząd Studentów dla poszczególnych kierunków studiów. Do podanych grup dostęp mają jedynie studenci.

Program Erasmus
 • Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:
  • minimalną średnią ocen 3,2;
  • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym (do egzaminu można przystąpić w Studium Języków Obcych  w Politechnice Białostockiej, w wyznaczonych terminach);
  • dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).
 • Rozliczenie wyjazdu odbywa się w ramach systemu punktów ECTS.
 • Bieżące informacje o programie na Wydziale Elektrycznym, w tym informacje dotyczące koordynatora i sekretariatu.
 • Harmonogram działań, lista krajów partnerskich (strony wydziałowe).
 • Strony uczelniane na temat programu Erasmus: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej PB .
Przewodnik po stronach: ważne i ważniejsze…

Na wydziałowych stronach internetowych można znaleźć sporo informacji. Oto najważniejsze (na początku).

Biblioteka, czytelnia, …

Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej. Znajdują się tam książki, podręczniki, czasopisma niezbędne w trakcie studiów oraz pozwalające na poszerzenie wiedzy. Biblioteka udostępnia też szereg innych serwisów zdalnych oraz oferuje dodatkowe usługi.

 • Biblioteka Politechniki Białostockiej  mieści się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia (CNK).
 • Dostęp do katalogu biblioteki, zamawianie i rezerwacja książek, odbywa się zdalnie, za pośrednictwem bazy systemu Aleph .
 • Wypożyczenie książek wymaga aktywowania funkcji karty bibliotecznej w ramach legitymacji studenckiej.
 • W bibliotece dostępna jest czytelnia. Możliwe jest również rezerwowanie pokoi pracy. Strefa studenta  strony biblioteki.
Infrastruktura informatyczna
 • Studenci politechniki mogą posiadać konto poczty elektronicznej na serwerze Politechniki Białostockiej. Serwery pocztowe  Politechniki Białostockiej.
 • Bezprzewodowy, bezpłatny internet w ramach usługi eduroam  w budynku Wydziału Elektrycznego, na terenie kampusu PB oraz w innych instytucjach stowarzyszonych.
 • Stanowska komputerowe w sali WE-027 . Po kartę dostępową zgłoś się do pokoju WE-301. Uwaga: ze względu na sytuację epidemiczną, w najbliższym czasie sala będzie zamknięta.
 • Stanowiska komputerowe w sali WE-105. Sala dostępna w godzinach 8:00–15:30 (o ile nie ma zajęć). Na komputerach są zainstalowane programy wykorzystywane w trakcie zajęć.
 • System informacyjny na bazie beaconów na III piętrze budynku Wydziału Elektrycznego.
 • ICT i oprogramowanie dostępne dla studentów.
Legitymacja studencka PB: dodatkowe informacje
 • Legitymacja studencka umożliwia korzystanie z biblioteki Politechniki  Białostockiej. W tym celu legitymację studencką, należy zarejestrować w Wypożyczalni Ogólnej lub Informatorium (budynek CNK, parter).
 • Legitymacja studencka stanowi dokument upoważniający do korzystania ze zniżek studenckich (m.in. kolejowych, w kinach i teatrach, itp.).
 • Na żądanie prowadzącego, nauczyciela akademickiego, studenci są zobowiązani do okazania legitymacji studenckiej. Dotyczy to również zaliczeń i egzaminów.
 • Legitymacja studencka może pełnić funkcję Białostockiej Karty Miejskiej , w tym biletu komunikacji miejskiej.
  Strona główna Białostockiej Komunikacji Miejskiej .
 • Legitymacja studencka może pełnić funkcję bankowej karty płatniczej. Więcej informacji  na stronach ogólnych politechniki.
USOS, ECTS, CNK, CBD, Eduportal, APD, … ale o co chodzi?
 • USOS: system informatyczny  do obsługi studiów (USOS: Uniwersytecki System Obsługi Studiów). System, w którym możliwe jest odczytanie programów zajęć, warunków zaliczeń. Najczęściej wykorzystywaną funkcją jest sprawdzanie ocen (zaliczenia jak też oceny końcowe) wystawionych przez nauczycieli. Logowanie się do systemu USOSweb PB wymaga:
  • podania identyfikatora: numer PESEL;
  • podania hasła (takie samo jak podczas rekrutacji w systemie IRK).
 • ECTS: Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System). Dzięki systemowi ECTS studenci Politechniki Białostockiej mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach (krajowych i europejskich) realizujących projekt. Okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów na Wydziale Elektrycznym ma przypisaną liczbę punktów ECTS. Określona w regulaminie studiów liczba punktów ECTS pozwala na zaliczenie semestru.
 • Eduportal, Portal edukacyjny: platforma e-learningowa  dla studentów i pracowników Politechniki Białostockiej. Umożliwia korzystanie z interaktywnych kursów i testów opracowanych przez pracowników politechniki. W ramach Eduportalu dostępne są też różne narzędzia wspomagające pracę grupową (np. forum, wiadomości wewnętrzne, czaty). Logowanie odbywa się podobnie jak do systemu USOSweb.
 • APDArchiwum Prac Dyplomowych  Politechniki Białostockiej. Kompleksowy system (dostępny dla studentów i pracowników) do obsługi procesu składania i obrony prac dyplomowych.
 • CNK: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Budynek (sprawdź plan kampusu), w którym mieści się Biblioteka Główna PB oraz Studium Języków Obcych .
 • CBD: Centrum Badawczo-Dydaktyczne Wydziału Elektrycznego. Budynek (sprawdź plan kampusu), w którym znajduje się część sal laboratoryjnych Wydziału Elektrycznego (m.in. laboratoria techniki wysokich napięć, optoelektroniki i światłowodów, systemów energetyki odnawialnej, sieci komputerowych).
Słownik pojęć

Słownik pojęć  na stronie głównej Politechniki Białostockiej.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.