Wydział Elektryczny PB

Obszary badawcze

Informacja o prowadzonych w jednostce w sposób ciągły badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych z określeniem dyscyplin i kierunków.

naukowiec przy stanowisku laboratoryjnym

Dyscypliny:

 • elektrotechnika
 • automatyka i robotyka
 • elektronika
 • telekomunikacja inżynieria materiałowa
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • optyka stosowana
 • metrologia elektryczna

1. Energoelektronika, automatyka napędu elektrycznego:
laboratorium światłowodów

 • analiza wybranych topologii układów falownikowych miękkoprzełączalnych (quasi- i multirezonansowych);
 • rezonansowe BPC sterowane mikroprocesorem sygnałowym (DSP);
 • pośrednie przemienniki AC/DC/AC z sinusoidalnym prądem wejściowym z wykorzystaniem sterowania mikroprocesorowego;
 • modernizacja i optymalizacja metody bezpośredniego sterowania momentem (DTC) silnika indukcyjnego;
 • badanie stabilności napędów indukcyjnych ze sterowaniem pośrednim pracujących bez mechanizmów adaptacji;
 • układy napędowe sterowania położeniem;
 • zastosowanie technik adaptacyjnych w układach napędowych;
 • modele matematyczne nagrzewania się trójfazowych silników indukcyjnych w warunkach niesymetrycznego zasilania.

2. Elektrostatyczne technologie przemysłowe i obróbka powierzchni w próżni:

 • zagadnienia ciągłej modernizacji oraz podnoszenia trwałości izolacji typoszeregu neutralizatorów wysokonapięciowych;
 • badania procesów elektryzacyjnych materiałów rozdrobnionych;
 • badania izolacji podzespołów dla potrzeb przemysłu samochodowego i przemysłu opakowań;
 • ulepszanie zminiaturyzowanych źródeł wysokich napięć;
 • badanie termodynamiki procesów osadzania warstw w komorach próżniowych.

3. Elektroenergetyka:

 • badania i statystyczne metody analizy oraz prognozowania obciążeń w sieciach odbiorców wiejskich;
 • estymacja stanów pracy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych z wykorzystaniem metod probabilistycznych i teorii procesów stochastycznych;
 • automatyzacja i informatyzacja elektroenergetycznych sieci rozdzielczych; zastosowanie metod probabilistycznych i informatycznych w inżynierii bezpieczeństwa elektrycznego;
 • badania pomiarowe, symulacja i ocena zagrożenia porażeniowego w układach elektroenergetycznych;
 • zarządzanie popytem na energię (DSM) w zakładach energetycznych; zastosowanie metod kosztów marginalnych w elektroenergetyce.

4. Kompatybilność elektromagnetyczna, technika wysokich napięć:

 • analiza narażeń impulsowych rozbudowanych systemów elektronicznych; badania przepięć piorunowych powstających w wielożyłowych kablach telekomunikacyjnych,
 • teleinformatycznych i sterujących; cyfrowe przetwarzanie sygnałów w dynamicznych systemach o losowej strukturze;
 • obróbka sygnałów radarowych i nawigacyjnych;
 • kompatybilność elektromagnetyczna aparatury medycznej.

5. Metodyka i aparatura do pomiarów sygnałów biologicznych i w ochronie środowiska:

 • metodyka przetwarzania zdjęć rentgenowskich w zastosowaniu do obrazowej diagnostyki medycznej;
 • implementacja na procesorze sygnałowym algorytmów analizy zmienności sygnałów biologicznych;
 • metodyka i aparatura do pomiaru małych stężeń jonu chlorkowego i chloru w roztworach wodnych;
 • zastosowanie metody emisyjnej fotometrii płomieniowej w pomiarach mikrostężeń sodu i potasu w roztworach wodnych.

6. Elektrotechnika teoretyczna:

 • analityczno-numeryczne i różnicowe algorytmy sekwencyjnego orazwspółbieżnego modelowania pola termicznego w elementach wybranych urządzeń elektrycznych (kable DC, ogrzewanie podłogowe, radiator);
 • zastosowanie twierdzenia Brouwera w analizie i identyfikacji nieliniowych zagadnień granicznych elektrotechniki teoretycznej;
 • kształtowanie pola elektrycznego w układzie elektrochemicznego osadzania miedzi;
 • szerokopasmowa analiza pól elektromagnetycznych w elementach i układach z wieloskładnikowymi materiałami selektywnymi tworzonymi na
  bazie dielektryków;
 • materiały dyspersyjne, o dobieranych właściwościach selektywnych w zakresie fal radiowych;
 • współbieżne algorytmy numeryczne i ich realizacja w systemach klastrowych i układach FPGA;
 • sformułowanie algorytmu metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości FDFD (Finite Difference – Frequency Domain) oraz opracowanie na jego podstawie oprogramowania umożliwiającego analizę zjawisk polowych w złożonych konstrukcjach opartych na różnych technologiach budowlanych;
 • analiza stanów nieustalonych w układach elektrycznych o parametrach skupionych przy zastosowaniu algorytmów równoległych.

7. Metrologia elektryczna:

 • aplikacje mostków dwuprądowych w technice pomiarów wieloparametrowych;
 • statyczne i dynamiczne pomiary wielkości elektrycznych przez Internet przy użyciu urządzeń komunikujących się w magistrali GPIB;
 • projektowanie i realizacja złożonych systemów pomiarowych wielkości nieelektrycznych;
 • pomiary przesunięć za pomocą czujników światłowodowych;
 • badania właściwości komutacyjnych i bolometrycznych elementów cienkowarstwowych opartych na nadprzewodnikach wysokotemperaturowych;
 • badania przetworników temperatury w zakresie niskich temperatur (do 77 K).

8. Technika świetlna:

 • badania źródeł światła w zakresie pomiarów: fotometrycznych, kolorymetrycznych, elektrycznych, termicznych i mechanicznych;
 • diagnostyka opraw oświetleniowych w zakresie pomiarów: fotometrycznych, kolorymetrycznych, elektrycznych, termicznych i mechanicznych;
 • metody projektowania układów świetlnooptycznych opraw oświetleniowych: projektorów, reflektorów, naświetlaczy, układów projekcyjnych i innych;
 • projektowanie przyrządów pomiarowych: fotometrycznych, kolorymetrycznych, optycznych, światłowodowych i innych;
 • prowadzenie stacji aktynometrycznej (pomiary natężenia napromienienia oświetlenia dziennego: dyfuzyjnego i całkowitego).

9. Optyka stosowana:

 • analiza i optymalizacja własności użytkowych pomiarowej aparatury optycznej;
 • techniki optymalizacji montażu aparatury optycznej wysokiej dokładności;
 • zastosowania technik interferometrycznych w badaniach kształtu oraz spektrofotometrii.

10. Automatyka, teoria sterowania:

 • analiza i synteza układów regulacji automatycznej z opóźnieniami oraz o niepewnych parametrach;
 • analiza i synteza układów regulacji automatycznej, w szczególności układów dodatnich niecałkowitego rzędu, o niepewnych parametrach;
 • zastosowania metod i algorytmów sztucznej inteligencji w modelowaniu i diagnostyce układów sterowania i regulacji oraz w przetwarzaniu danych i sygnałów;
 • układy cyfrowe, mikroprocesorowe i sterowniki programowalne w rozproszonych systemach sterowania i nadzoru;
 • specjalizowane systemy pomiarowo-kontrolne czasu rzeczywistego;
 • układy przekształtnikowe do zastosowań w fotowoltaice i elektronice pojazdowej.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.