Wydział Elektryczny PB

Postępowania awansowe

Postępowania habilitacyjne

Dokumentacja postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, prowadzonych przez Radę Wydziału Elektrycznego PB w okresie 2016 r. – 2019 r. Postępowania prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z poźn. zm.), zgodnie z uprawnieniami Rady Wydziału Elektrycznego PB do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika.

dr inż. Dariusz Jańczak

Informacja o przebiegu postępowania

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 765 KiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF dostępny cyfrowo, 1,5 MiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 24 KiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 10.05.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 22.05.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 22.05.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 28.05.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 11.10.2019 r.
6. Podjęcie przez Senat Politechniki Białostockiej uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 07.02.2020 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dokument PDF skanowany, 497 KiB)

dr inż. Jacek Kusznier

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 568 KiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF dostępny cyfrowo, 1,6 MiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument Word, 14 KiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 06.05.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 22.05.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 22.05.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 22.05.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 11.10.2019 r.
6. Podjęcie przez Senat Politechniki Białostockiej uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 07.02.2020 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dokument PDF skanowany, 559 KiB)

dr inż. Adam Idźkowski

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 711 KiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF dostępny cyfrowo, 1,8 MiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 197 KiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 19.04.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 24.04.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 24.04.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 24.04.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 07.06.2019 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 25.09.2019 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dokument PDF skanowany, 520 KiB)
Uzasadnienie uchwały (dokument PDF skanowany, 634 KiB)

dr inż. Andrzej Ruszewski

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 253 KiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF skanowany, 3,4 MiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 35 KiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 23.04.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 24.04.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 24.04.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 24.04.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 07.06.2019 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 25.09.2019 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dokument PDF skanowany, 573 KiB)
Uzasadnienie uchwały (dokument PDF skanowany, 720 KiB)

dr inż. Wojciech Walendziuk

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 1,8 MiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF dostępny cyfrowo, 3,1 MiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 33 KiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 20.03.2019 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 27.03.2019 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 27.03.2019 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 03.04.2019 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 10.05.2019 r.
6. Podjęcie przez Senat Politechniki Białostockiej uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 07.02.2020 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dokument PDF skanowany, 564 KiB)

dr inż. Łukasz Sajewski

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 326 KiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF skanowany, 4,3 MiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument Word, 13 KiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 03.10.2017 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 25.10.2017 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 25.10.2017 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 31.10.2017 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 10.11.2017 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 14.02.2018 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dokument PDF skanowany, 913 KiB)
Uzasadnienie uchwały (dokument PDF skanowany, 1,2 MiB)

dr inż. Jarosław Michał Wiater

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 204 KiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF dostępny cyfrowo, 459 KiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 194 KiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 20.04.2016 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 11.05.2016 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 11.05.2016 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 12.05.2016 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 20.05.2016 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 09.11.2016 r.

Uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego (dokument PDF skanowany, 331 KiB)
Uzasadnienie uchwały (dokument PDF skanowany, 776 KiB)

dr inż. Renata Markowska

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 621 KiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF skanowany, 16,9 MiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 195 KiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 05.12.2013 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 19.12.2013 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 19.12.2013 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 20.12.2013 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 10.01.2014 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 28.05.2014 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem (dokument PDF skanowany, 849 KiB)

dr inż. Zbigniew Maria Leonowicz

Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego

Wniosek habilitanta (dokument PDF skanowany, 7,0 MiB)
Autoreferat habilitanta złożony do Centralnej Komisji (dokument PDF dostępny cyfrowo, 398 KiB)
Skład komisji habilitacyjnej (dokument PDF skanowany, 7,2 MiB)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Lp. Czynności w postępowaniu habilitacyjnym Data lub horyzont czasowy
1. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 21.12.2011 r.
2. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 12.01.2012 r.
3. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta 12.12.2012 r.
4. Przekazanie uchwał o których mowa w punktach 2 oraz 3 do Centralnej Komisji 16.01.2012 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję pełnego składu komisji habilitacyjnej 27.02.2012 r.
6. Podjęcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 06.12.2012 r.

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem (dokument PDF skanowany, 753 KiB)

Pełna lista osób, którym Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

Przewody doktorskie

Dokumentacja przewodów doktorskich prowadzonych przez Radę Wydziału Elektrycznego PB w okresie 2016 r. – 2019 r. Przewody doktorskie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z poźn. zm.), zgodnie z uprawnieniami Rady Wydziału Elektrycznego PB do nadawania:

 • stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika,
 • stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektronika.
mgr inż. Adam Steckiewicz

Temat: Ocena i kształtowanie właściwości elektrycznych przewodzących struktur periodycznych cienkowarstwowych materiałów laminarnych przy zastosowaniu modeli polowych i obwodowych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. Politechniki Białostockiej.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Aleksander Spałek, Politechnika Śląska;
 • dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. Politechniki Warszawskiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 124 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 6.7 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr. hab. inż. Dariusza Aleksandra Spałka (dokument PDF skanowany, 2,6 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Krzysztofa Siwka, prof. Politechniki Warszawskiej (dokument PDF skanowany, 538 KiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 267 KiB)

mgr inż. Michał Harasimczuk

Temat: Nieizolowane quasi-rezonansowe przekształtniki podwyższające napięcie z dławikami dzielonymi

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • dr hab. inż. Marcin Stanisław Kasprzak, prof. Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. Politechniki Warszawskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 74,1 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 6.9 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Marcina Stanisława Kasprzaka (dokument PDF skanowany, 9,4 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Jacka Rąbkowskiego (dokument PDF skanowany, 3,6 MiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 550 KiB)

mgr inż. Zbigniew Sołjan

Temat: Rozwinięcie metody składowych symetrycznych i składowych fizycznych prądu dla niesinusoidalnych asymetrycznych czteroprzewodowych układów elektroenergetycznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Hołdyński

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Leszek Stanisław Czarnecki, Louisiana State University, School of Electrical Engineering and Computer Science, USA;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Tadeusz Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 65,6 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 81.9 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Leszka Stanisława Czarneckego (dokument PDF skanowany, 1,7 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Tadeusza Hanzelkę (dokument PDF skanowany, 7,5 MiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 502 KiB)

mgr inż. Kamil Borawski

Temat: Zastosowanie sprzężeń zwrotnych w liniowych deskryptorowych układach dynamicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, Politechnika Białostocka

Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Rogowski

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Rafał Stanisławski, prof. Politechniki Opolskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 18,6 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 18.7 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Dzielińskiego (dokument PDF skanowany, 1,8 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Rafała Stanisławskiego (dokument PDF skanowany, 3,8 MiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 143 KiB)

mgr inż. Marek Grzegorz Nowakowski

Temat: Opracowanie wielowrotnikowych układów wzbudzenia promienników systemów ultraszerokopasmowych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Piotr Mieczysław Słobodzian, Politechnika Wrocławska

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 26,5 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 13.9 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Włodzimierza Zieniutycza (dokument PDF skanowany, 4,7 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Piotra Mieczysława Słobodziana (dokument PDF dostępny cyfrowo, 332 KiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 82,5 KiB)

mgr inż. Adam Krupa

Temat: Izolowane przekształtniki podwyższające DC/DC zasilane z niskonapięciowych źródeł energii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. nzw. PB
Promotor pomocniczy: dr inż. Marian Gilewski

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. inż. Marcin Jarnut, Uniwersytet Zielonogórski.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 75,2 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 7.9 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Jacka Rąbkowskiego, prof. PW (dokument PDF skanowany, 4,5 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Marcina Jarnuta (dokument PDF skanowany, 543 KiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Adam Tomaszuk

Temat: Zastosowanie wielosekcyjnych podwyższających przekształtników DC/DC z dławikami sprzężonymi w fotowoltaice

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PB
Promotor pomocniczy: dr inż. Marian Gilewski

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Michał Strzelecki, Instytut Elektrotechniki;
 • dr hab. inż. Jan Ludwik Mućko, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 309 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 189 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Michała Strzeleckiego (dokument PDF skanowany, 2,6 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Jana Ludwika Mućkę, prof. UTP (dokument PDF skanowany, 5,3 MiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Łukasz Budzyński

Temat: Metoda kształtowania parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych oprawy oświetleniowej ze źródłami LED

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • dr hab. inż. Jacek Kwiatkowski, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
 • dr hab. inż. Piotr Pracki, Politechnika Warszawska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 1,9 MiB)
Summary of the dissertation (scanned PDF document, 1.3 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Jacka Kwiatkowskiego, prof. WAT (dokument PDF skanowany, 5,8 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Piotra Prackiego (dokument PDF skanowany, 3,8 MiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

mgr inż. Tomasz Ragiń

Temat: Opracowanie szkła o luminescencji w zakresie średniej podczerwieni do zastosowań w strukturach fotonicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dominik Jacek Dorosz.
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Mariusz Żmojda

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
 • dr hab. inż. Marek Andrzej Błahut, prof. Pol. Śl, Politechnika Śląska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 210 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 208 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego (dokument PDF dostępny cyfrowo, 467 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Marka Andrzeja Błahuta, prof. Pol. Śl. (dokument PDF dostępny cyfrowo, 271 KiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (obraz JPEG, 134 KiB)

mgr inż. Piotr Falkowski

Temat: Predykcyjne algorytmy sterowania przekształtnikiem AC/DC/AC

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż Andrzej Sikorski, prof. zw. w Politechnice Białostockiej.
Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Korzeniewski.
Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr. hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski, Politechnika Warszawska;
 • dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk, Politechnika Wrocławska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 129 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 56 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr. hab. inż. Mariana Piotra Kaźmierkowskiego (dokument PDF skanowany, 4,0 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Leszka Pawlaczyka (dokument PDF skanowany, 3,9 MiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 498 KiB)

mgr inż. Piotr Kardasz

Temat: Wykorzystanie metod nierównomiernego próbkowania i inteligentnych algorytmów przetwarzania sygnałów do rekonstrukcji archiwalnych nagrań dźwiękowych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej.
Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bogdan Dobrucki, Politechnika Wrocławska;
 • dr hab. inż. Przemysław Grzegorz Dymarski, Politechnika Warszawska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 184 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 79.9 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Bogdana Dobruckiego (dokument PDF dostępny cyfrowo, 411 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Przemysława Grzegorza Dymarskiego (dokument PDF dostępny cyfrowo, 725 KiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 185 KiB)

mgr inż. Halina Teresa Mroczkowska

Temat: Detekcja wybranej klasy uszkodzeń kotła parowego w elektrociepłowni miejskiej za pomocą inteligentnej klasyfikacji cech sygnałów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej.
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Paweł Schroeder
Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, Politechnika Warszawska;
 • dr hab. inż. Andrzej Marek Pieczyński, profesor nadzw. w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 124 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 76.6 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Jana Macieja Kościelnego (dokument PDF skanowany, 3,7 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr hab. inż. Andrzeja Marka Pieczyńskiego, prof. UZ (dokument PDF skanowany, 4,7 MiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 317 KiB)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16, (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

mgr inż. Wojciech Romuald Mazerski

Temat: Opracowanie światłowodu aktywnego emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dominik Jacek Dorosz, prof. nzw. w Politechnice Białostockiej.
Recenzenci w przewodzie doktorskim

 • prof. dr hab. inż. Anna Romana Cysewska-Sobusiak, Politechnika Poznańska;
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, Politechnika Warszawska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 140,9 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 118.8 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Annę Romanę Cysewską-Sobusiak (dokument PDF dostępny cyfrowo, 202,2 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Romaniuka (dokument PDF skanowany, 5,40 MiB)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16, (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia).

Pełna lista osób, którym Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień doktora nauk technicznych.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.