Wydział Elektryczny PB

Postępowania awansowe

Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne prowadzone w latach 2003-2020 na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z poźn. zm.), zgodnie z uprawnieniami Rady Wydziału Elektrycznego PB do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika.

Lista osób i dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań habilitacyjnych

Przewody i postępowania doktorskie

Postępowania o nadanie stopnia doktora prowadzone w okresie przejściowym na podstawie zapisów Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669), art. 179 ust. 1. i ust. 3.

mgr inż. Agata Godlewska

Temat: Nieliniowe algorytmy sterowania prądowym przekształtnikiem AC/DC

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski.
Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim: dr inż. Krzysztof Kulikowski.
Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW – Politechnika Warszawska;
 • dr hab. inż. Michał Jan Gwóźdź, prof. PP – Politechnika Poznańska.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 372 kB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 91 kB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Jacka Rąbkowskiego (dokument PDF skanowany, 3,87 MB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Michała Jana Gwoździa (dokument PDF skanowany, 2,83 MB)
Zawiadomienie o obronie – wersja dostępna cyfrowo

mgr inż. Piotr Jakubowski

Temat: Metrologia promieniowania czynnego cyrkadialnie

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB.
Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim: dr Katarzyna Krystyna Kołacz.
Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Andrzej Żagan, Politechnika Warszawska;
 • dr hab. inż. Anna Kozłowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Streszczenie (język polski)
Summary (English)
Recenzja – prof. dr hab. inż. Wojciech Andrzej Żagan
Recenzja – dr hab. inż. Anna Kozłowska
Zawiadomienie o obronie – wersja dostępna cyfrowo

mgr inż. Krzysztof Dmitruk

Temat: Sterowanie predykcyjne-SVM trójfazowym przekształtnikiem AC/DC współpracującym z odnawialnymi źródłami energii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. PB.
Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim: dr inż. Piotr Falkowski.
Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • dr hab. inż. Marek Tomasz Jasiński, prof. PW, Politechnika Warszawska;
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Marek Jarzyna, Politechnika Lubelska.

Streszczenie (język polski)
Summary (English)
Recenzja – dr hab. inż. Marek Tomasz Jasiński, prof. PW
Recenzja – prof. dr hab. inż. Wojciech Jarzyna
Zawiadomienie o obronie – wersja dostępna cyfrowo

mgr inż. Ewa Piotrowska

Temat: Analiza obwodów elektrycznych zawierających elementy opisane pochodną o różnych rzędach niecałkowitych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB.
Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim: dr inż. Krzysztof Rogowski.

Data nadania stopnia: 28 października 2021.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Stefan Domek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
 • dr hab. inż. Krzysztof Antoni Oprzędkiewicz, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 88 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 6.7 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr. hab. inż. Stefana Domka (dokument PDF dostępny cyfrowo, 557 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Krzysztofa Antoniego Oprzędkiewicza, prof. AGH (dokument PDF skanowany, 3,5 MiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 200 KiB)
Uchwała Senatu PB nr 113/2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Ewie Piotrowskiej (dokument PDF skanowany, 176 KiB)

mgr inż. Adam Steckiewicz

Temat: Ocena i kształtowanie właściwości elektrycznych przewodzących struktur periodycznych cienkowarstwowych materiałów laminarnych przy zastosowaniu modeli polowych i obwodowych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. Politechniki Białostockiej.

Data nadania stopnia: 12 marca 2020.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Aleksander Spałek, Politechnika Śląska;
 • dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. Politechniki Warszawskiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej (dokument PDF dostępny cyfrowo, 124 KiB)
Summary of the dissertation (accessible PDF document, 6.7 KiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez prof. dr. hab. inż. Dariusza Aleksandra Spałka (dokument PDF skanowany, 2,6 MiB)
Recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana przez dr. hab. inż. Krzysztofa Siwka, prof. Politechniki Warszawskiej (dokument PDF skanowany, 538 KiB)
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej (dokument PDF skanowany, 267 KiB)
Uchwała Senatu PB nr 537/2020 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Adamowi Steckiewiczowi (dokument PDF skanowany, 44 KiB)
Uchwała Senatu PB nr 538/2020 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Steckiewicza (dokument PDF skanowany, 41 KiB)

Dokumentacja i informacje dotyczące postępowań znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej.

Przewody doktorskie prowadzone do 30 września 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z poźn. zm.), zgodnie z uprawnieniami Rady Wydziału Elektrycznego PB do nadawania:

 • stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika,
 • stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektronika.

Lista osób i dokumentacja prowadzonych przewodów doktorskich

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.