Wydział Elektryczny PB

Dorobek naukowy

Dokumentowanie dorobku naukowego

Pracownicy i doktoranci Politechniki Białostockiej dostarczają publikacje do Oddziału Informacji Naukowej w celu ich ewidencji w Bazie Wiedzy Politechniki Białostockiej.

Zgodnie z Zarządzeniem 1155 JM Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 lipca 2020 r. każdy pracownik Politechniki Białostockiej zatrudniony na stanowisku badawczym, badawczo dydaktycznym i dydaktycznym, doktorant Politechniki Białostockiej oraz uczestnik Szkoły Doktorskiej PB jest zobowiązany do zgłaszania dorobku naukowego i osiągnięć naukowych do Bazy Wiedzy PB.

Utwory podlegające rejestracji w Bazie Wiedzy PB

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte,
 • rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach i innych wydawnictwach zwartych,
 • referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • tłumaczenia tekstów zagranicznych,
 • redakcja naukowa monografii, podręcznika, skryptu oraz innego wydawnictwa zwartego lub ciągłego,
 • inne np.: hasła w encyklopediach, słownikach, leksykonach, raporty, rozprawy doktorskie, publikacje popularnonaukowe i abstrakty, posiadające numery: ISBN, ISMN, ISSN, DOI;
 • prace dyplomowe i podyplomowe wypromowane przez pracowników Uczelni.

Pracownicy i doktoranci Uczelni są zobowiązani do:

 • przekazywania redaktorom Bazy Wiedzy PB do wglądu oryginału lub kopii wyżej wymienionych utworów w celu sporządzenia poprawnego opisu bibliograficznego;
 • kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku oraz danych widocznych w profilu autora (nazwisko, tytuł naukowy itp.);
 • monitorowania, określania i zatwierdzanie dyscyplin w zarejestrowanych publikacjach (instrukcja);
 • upoważnienia Uczelni do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji dyscypliny, składając odpowiednie oświadczenie (instrukcja).

Logowanie do Bazy Wiedzy

Publikacje do rejestracji należy przesyłać z konta w domenie pb.edu.pl. Pracownicy naukowi i doktoranci PB mogą logować się na swój „Profil autora”. Klikając w opcję ZALOGUJ widoczną w prawym górnym rogu. Logujemy się tym samymi danymi jak do poczty elektronicznej. W polu „Identyfikator” pracownicy wpisują: nazwa_uzytkownika@pb.edu.pl, zaś doktoranci odpowiednio nazwa_uzytkownika@doktoranci.pb.edu.pl

Osoby, które chcą zamieścić pełne teksty swoich publikacji w Bazie Wiedzy PB powinny uzupełnić i przekazać właściwy wniosek do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PB.

Rozliczanie delegacji w Bibliotece PB

Pracownicy PB w ramach rozliczenia podróży służbowej zobligowani są do przekazania materiałów konferencyjnych do Biblioteki Politechniki Białostockiej. Upoważniony pracownik Oddziału Gromadzenia Zbiorów (pokoje 2-4, poziom P-1) lub Oddziału Informacji Naukowej (Informatorium, parter P0) nanosi stosowną adnotację na druku polecenia wyjazdu. W ramach rozliczenia przyjmowane są oryginalne kompletne materiały konferencyjne (wraz z załącznikami, takimi jak płyty CD, DVD) na różnego typu nośnikach (również pendrive). W Bibliotece należy zdeponować także materiały opublikowane w czasopiśmie.

Punktacja publikacji

Punktacja obowiązująca do I półrocza 2019 r.:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikował na stronie Ministerstwa regularnie raz do roku wykaz czasopism punktowanych, składający się z trzech części i zawierający odpowiednio:

 • A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone w bazie JCR
 • B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF
 • C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach znajduje się na stronie Biblioteki PB.

Punktacja obowiązująca od II półrocza 2019 r.:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 18 lutego 2021 r. Wykaz publikacji stanowi załącznik do Komunikatu

Polecamy także elektroniczną wyszukiwarkę czasopism z podziałem na dyscypliny Elektroniczny wykaz czasopism naukowych

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.