Wydział Elektryczny PB

Wydział Elektryczny PB

Projekty

Wydział Elektryczny od wielu lat prowadzi dynamiczne działania w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz dotacji projakościowych. W ramach projektów...

elektrownia wiatrowa

Wydział Elektryczny od wielu lat prowadzi dynamiczne działania w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz dotacji projakościowych. W ramach projektów możliwe są: rozwój i modernizacja infrastruktury badawczo-dydaktycznej, podnoszenie jakości kształcenia, a także rozwój nowych obszarów badań nastawionych na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki.

W obecnym okresie programowania 2014–2020 na Wydziale Elektrycznym realizowane są następujące projekty:


Celem projektu jest opracowanie i przebadanie zespołu powiązanych ze sobą maszyn do zbioru zielonki z wielkopowierzchniowych areałów, zgodnie z koncepcją Doliny Rolniczej 4.0., przy zastosowaniu innowacyjnych systemów i układów, pozwalających na prowadzenie zrównoważonego, precyzyjnego rolnictwa.

Projekt PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.

Celem projektu jest rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych prewencji rozprzestrzeniania się SARS-CoV2 w placówce medycznej, które przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitala przekształconego w szpital jednoimienny zakaźny.

Projekt Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet) jest finansowany w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

EMC-LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem czterech wyższych uczelni: Politechniki Wrocławskiej (Lider), Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Białostockiej i Wojskowej Akademii Technicznej, oraz jednostki naukowo-badawczej: OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., które dysponują infrastrukturą badawczą oraz znaczącym potencjałem naukowym i doświadczeniem, umożliwiającym badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Konsorcjum przygotowało i złożyło projekt w ramach aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej PMDiB (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB).

„PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” jest finansowany w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, POWER 2014-2020.

W ramach projektu na Wydziale Elektrycznym są realizowane zadania:

Zadanie 10: Uruchomienie i realizacja nowego kierunku studiów dualnych na kierunku Elektrotechnika, studia I stopnia o profilu praktycznym.

Zadanie 11: Modernizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku studiów Ekoenergetyka, studia stacjonarne I stopnia, o profilu ogólnoakademickim.

Zadanie 19: Modernizacja programu studiów III stopnia na kierunku Elektrotechnika oraz Elektronika.

Projekt pozakonkursowy „Akredytacje zagraniczne” jest finansowany w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego POWER 2014-2020.

Cel projektu: Uzyskanie przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label dla kierunków: Elektrotechnika, studia pierwszego i drugiego stopnia, Elektronika i telekomunikacja, studia pierwszego i drugiego stopnia, oraz Ekoenergetyka, studia pierwszego stopnia, udzielanego przez ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education.

Program stażowy dla młodych inżynierów „E” jest finansowany w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 – Program Studiujesz? Praktykuj! dotyczący realizacji wysokiej jakości programów stażowych, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, POWER 2014-2020.

Cel projektu: Zwiększenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, poprzez realizację wysokiej jakości programu stażowego opartego na praktycznym wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach studiów.

 

W okresie programowania 2007–2014 na Wydziale Elektrycznym były realizowane następujące projekty:

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, finansowane z PO RPW, koordynator na Wydziale Elektrycznym dr inż. Piotr Miluski.

Strona Centrum Nowoczesnego Kształcenia

„INNO-EKO-TECH” Innowacyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej, finansowane z PO IŚ, koordynator na Wydziale Elektrycznym dr inż. Wojciech Trzasko.

Strona INNO-EKO-TECH

  • Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, finansowane z RPO WP, Działanie 5.2, koordynator na Wydziale Elektrycznym mgr inż. Adam Tomaszuk.
  • Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, finansowane z RPO WP, Działanie 1.1, koordynator na Wydziale Elektrycznym dr inż. Łukasz Gryko.

Elektrownia hybrydowa

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej, finansowane z PO RPW Działanie I.3, koordynator na Wydziale Elektrycznym dr inż. Grzegorz Hołdyński.

Strona projektu

W listopadzie 2012 r. Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej został laureatem konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za plan studiów pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika.

Milion dla Wydziału

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.