Wydział Elektryczny PB

Doktorat wdrożeniowy

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Program został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach IV edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”

Wartość dofinansowania: 677 264, 72 zł

Cele programu

Celem programu Doktorat Wdrożeniowy realizowanego na Wydziale Elektrycznym PB, finansowanego ze środków MNiSW, jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy Politechniki Białostockiej z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca jest rozwijana w ramach Szkoły Doktorskiej PB, obejmuje kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami oraz przygotowanie prac doktorskich których tematyka jest ściśle powiązana z potrzebami firm.

W ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na Wydziale Elektrycznym (moduł „Doktorat wdrożeniowy I”) wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Wyniki realizowanych prac mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Grupy docelowe programu

  1. Doktoranci – uczestnicy Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, którzy na etapie kwalifikacji do szkoły doktorskiej dokonali wyboru tematów zgłoszonych przez firmy zgłoszone do projektu.
  2. Firmy: przedsiębiorstwa lub inne podmioty, które zatrudniają lub zatrudnią doktoranta przyjętego do programu.

Realizowane zadania

Doktorant uczestniczący w Programie prowadzi badania pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz opiekuna pomocniczego z Firmy, w której mogą być wdrożone wyniki badań w ramach realizacji programu Doktorat Wdrożeniowy.

W wyniku realizacji projektu:

  • uczestnik szkoły doktorskiej może uzyskać stopień doktora nauk technicznych (na podstawie obowiązującej procedury nadawania stopnia doktora) w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika;
  • zostaną opracowane rozwiązania problemów ważnych dla firmy, które mogą być wdrożone, co powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oferty firmy na rynku międzynarodowym oraz wpłynąć na rozwój gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności.

W ramach programu Doktorat Wdrożeniowy (moduł „Doktorat wdrożeniowy I”) na Wydziale Elektrycznym są realizowane dwa tematy.

1. Synteza właściwości elektrycznych i magnetycznych wielozwojowych cewek impulsowych z uwzględnieniem rozkładu zwojów

W ramach tematu, w uzgodnieniu z firmą SMP Poland Sp. z o. o. zostanie opracowana metoda analizy pola magnetycznego cewek impulsowych z uwzględnieniem dobranych schematów nawinięcia uzwojeń (zmienny skok, liczba zwojów, zmienny zakres posuwu), która powinna umożliwić wykonanie oceny różnych wariantów nawinięcia cewki w celu minimalizacji pasożytniczych zjawisk polowych i poprawy trwałości produktów. Rozwiązanie problemów technicznych związanych z konstrukcją cewek impulsowych ma na celu poprawę parametrów technicznych produktów, opracowanie metod ułożenia zwojów cewek w celu zwiększenia konkurencyjności oferty, poprawy parametrów technicznych. Ze względu na znaczną skalę produkcji i zróżnicowanie asortymentu, rozwiązania techniczne opracowane w ramach tematu mogą być wykorzystane w innych produktach firmy.

2. Metoda badań emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych pozwalająca na identyfikację źródeł niepożądanych emisji w urządzeniu badanym

W ramach tematu, który został opracowany w uzgodnieniu z instytutem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP przeprowadzona będzie identyfikacja źródeł oraz zostaną opracowane rozwiązania techniczne zmniejszające emisję pola elektromagnetycznego przez podzespoły, elementy robotów. Projekt pozwoli na spełnienie dodatkowych wymagań związanych z emisją elektromagnetyczną i zaoferowanie robotów spełniających rygorystyczne warunki emisji EMC w przypadku szczególnych warunków pracy. Możliwe będzie poprawienie konkurencyjności oferty, wdrożenie nowych rozwiązań, tworzonych na potrzeby innych branż.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.