Wydział Elektryczny PB

Staże 2020

Staże 2020 zostały już zakończone.
Patrz Staże 2021.

Harmonogram

 • 16.03.2020 r. – Informacja o zasadach rekrutacji i miejscach staży
 • 23.03.2020 r. do 09.04.2020 r. – Składanie przez studentów wniosków o staż
 • 15.04.2020 r. do 29.04.2020 r. – Rozmowy kwalifikacyjne u Partnerów kształcenia praktycznego
 • 04.05.2020 r. – Decyzja w sprawie zakwalifikowania na staże
 • 07.05.2020 r. do 12.05.2020 r. – Kwalifikacja dodatkowa na staże studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani w terminie podstawowym
 • 18.05.2020 r. do 21.05.2020 r. – Rekrutacja uzupełniająca (dotyczy studentów 2 roku na kierunku Elektrotechnika – studia dualne)
 • 28.05.2020 r. – Decyzja w sprawie zakwalifikowania na staże w rekrutacji uzupełniającej
 • 12.06.2020 r. – Wystawienie przez Dziekanat WE skierowań na staże
 • 12.06.2020 r. do 26.06.2020 r. – Podpisanie umów o staże (student – pracodawca-uczelnia) i złożenie dokumentów do Dziekanatu
 • po 22.06.2020 r. – Właściwa realizacja stażu (łącznie 12 tygodni)
 • do 01.10.2020 r. – Rozliczenie merytoryczne z realizacji staży
Uwaga: w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego podane terminy mogą ulec zmianie.

Szczegółowy harmonogram

Program stażu

Student będzie realizował prace i zadania zgodnie z Indywidualnym Programem Stażu, opracowanym wspólnie z opiekunem stażu w oparciu o:

 • program przedmiotu „Staż przemysłowy” (dotyczy studentów 1 roku),
 • kartę przedmiotu „Staż przemysłowy 2” (dotyczy studentów 2 roku).

Staż przemysłowy – program przedmiotu

Staż przemysłowy 2 – karta przedmiotu

Rekrutacja

Rekrutacja na staż będzie przeprowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę internetową. Rekrutacja uzupełniająca (dotyczy studentów 2 roku na kierunku Elektrotechnika – studia dualne) będzie przeprowadzona w formie elektronicznej, przez stronę internetową. Każdy student musi wypełnić w formie elektronicznej:

 • Wniosek o staż
 • Ankieta – badanie kompetencji

oraz obowiązkowo dołączyć w formie pliku PDF:

 • Indywidualnie opracowane CV
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (odrębny formularz dla każdego Partnera kształcenia praktycznego).

We wniosku student wskazuje nie więcej niż pięć firm – Partnerów kształcenia praktycznego, w kolejności preferowanej przez kandydata, do których zostaną przesłane dokumenty rekrutacyjne.

Termin rekrutacji

Rekrutacja rozpocznie się 23 marca 2020 r. i będzie trwała do 9 kwietnia 2020 r., przy czym rejestracja poprzez stronę internetową będzie aktywna od 25 marca br. do 9 kwietnia br.

Termin rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja rozpocznie się 18 maja 2020 r. i będzie trwała do 21 maja 2020 r., przy czym wnioski mogą składać tylko studenci 2 roku na kierunku Elektrotechnika – studia dualne.

Dokumenty

Regulamin stażu
Wniosek o staż
Ankieta – badanie kompetencji

Dokumenty dotyczące realizacji stażu:

Decyzja w sprawie zakwalifikowania na staż
Oświadczenie do umowy o staż
Umowa o staż
Indywidualny program stażu
Dziennik stażu
Lista obecności
Raport końcowy opiekuna stażu

Wykaz miejsc odbywania stażu, które zadeklarowali Partnerzy kształcenia praktycznego

42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Podczas praktyk student studiów dualnych zostanie zaznajomiony z procesem projektowania, testowania i wytwarzania wyrobów elektronicznych. Praktykant będzie miał możliwość poznać zakres obowiązków i specyfikę pracy poniższych działów w firmie AC.

 • dział technologiczny,
 • dział montażu SMD i SMT elektroniki,
 • dział badań i rozwoju prototypów,
 • laboratorium pojazdów samochodowych.
Wymagania dotyczące stażysty
 • znajomość zagadnień elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów w języku C/C++,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • otwartość na „nowe wyzwania”.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 1. Młodszy asystent projektanta
  biuro projektowe, ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Prace pomocnicze i asysta przy:
  • opracowywaniu projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
  • przygotowywanie projektów wykonawczych w zakresie automatyki przemysłowej,
  • opracowywaniu projektów wykonawczych w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
  • przygotowywaniu projektów wykonawczych w zakresie automatyki budynkowej,
  • pracowywaniu projektów budowlanych.
  Ramowy zakres praktyki:
  • szkolenie BHP,
  • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  • poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  • wykonywanie i asystowanie w pracach projektowych pod nadzorem i w uzgodnieniu z Projektantem,
  • uaktualnianie dokumentacji w odniesieniu do realizowanych zadań,
  • udział w wykonywaniu prac projektowych systemu automatyki przemysłowej układów elektrycznych, AKPiA oraz systemów mikroprocesorowych zgodnie z przepisami prawa i zleceniem klienta.
 2. Młodszy inżynier serwisu
  dział serwisu, ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Udział w pracach Działu Serwisu takich jak:
  • gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe w zakresie układów automatyki,
  • utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych,
  • sprawdzenia kontrolne układów automatyki,
  • sprawdzenia zabezpieczeń rozdzielni elektrycznych 0,4 kV, 6 kV, 15 kV, 110 kV,
  • sprawdzenia zabezpieczeń technologicznych kotłów, turbin,
  • sprawdzenia i kalibracja urządzeń pomiarowych.
  Ramowy program praktyki:
  • szkolenie BHP,
  • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  • poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  • udział w pracach działu w zakresie ustalonym przez kierownika,
  • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji dot. realizowanych prac,
  • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych prac serwisowych,
  • nanoszenie ewentualnych poprawek w dokumentacji po uzgodnieniu z przełożonym.
 3. Młodszy inżynier budowy
  dział realizacji, ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Praca w dziale montażu (montaże systemów zasilania, instalacji elektrycznych, systemów AKPiA), oraz bezpośrednio na obiektach klientów.
  Ramowy program praktyki:
  • szkolenie BHP,
  • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  • poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  • udział w pracach montażowych i prefabrykacji zleconych przez kierownika,
  • współpraca z Kierownikami Budowy i Kierownikami Kontraktu,
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
  • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • uczestnictwo w przygotowywaniu ofert, celem zdobycia zleceń,
  • pomoc w tworzeniu i analizie harmonogramu oraz monitorowaniu postępu robót.
 4. Młodszy inżynier ds. systemów sterowania
  dział systemów sterowania, ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Prace pomocnicze i asysta przy realizacji zadań Działu Systemów Sterowania takich jak:
  • programowanie sterowników PLC,
  • projektowanie paneli operatorskich,
  • projektowanie systemów wizualizacji SCADA,
  • wdrażanie systemów nadrzędnych klasy DCS,
  • integracja systemów,
  • programowanie i uruchamianie robotów przemysłowych.
  Ramowy program praktyki:
  • szkolenie BHP,
  • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  • poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  • tworzenie aplikacji/standardów dla sterowników przemysłowych,
  • pomoc przy projektowaniu i programowaniu systemów wizualizacji procesów,
  • udział w doborze rozwiązań technicznych, programowych, sprzętowych, sieciowych do realizowanych projektów,
  • udział przy programowaniu i uruchamianiu robotów przemysłowych,
  • wdrażanie, testowanie systemów automatyki dla klienta,
  • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji technicznej do realizowanych projektów.
Wymagania dotyczące stażysty
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • samodzielne rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole,
 • otwartość, komunikatywność, zorganizowanie,
 • zdolności manualne,
 • zapał do podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • mile widziane świadectwo eksploatacyjne E.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

W trakcie trwania stażu praktykant będzie miał szansę poznać jak wyglądają poszczególne etapy procesu produkcyjnego zarówno od strony przygotowania dokumentacji, planowania produkcji, a także samej produkcji.

Proponowany zakres obowiązków:
 • udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektromechaniki,
 • pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych,
 • możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów,
 • uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.
Wymagania dotyczące stażysty
 • podstawowa wiedza z elektrotechniki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, kreatywność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Wsparcie Kierownika Kontraktu na budowach w zakresie nadzoru nad brygadami monterskimi, kompletowaniem dokumentacji powykonawczej. Udział w nadzorze podwykonawców i procesach montażu aparatury.

Wymagania dotyczące stażysty

Znajomość rysunku technicznego, zasad kompletacji dokumentacji w tym DTR, certyfikatów, protokołów itp.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Osoba odbywająca staż w Pracowni Projektowej Enspro Sp. z o.o. będzie miała możliwość uczestnictwa w projektowaniu zarówno prostych instalacji elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych, poprzez linie SN, aż po stacje elektroenergetyczne 110/15 kV, w tym stacje w izolacji gazowej GIS. Głównym obowiązkiem praktykanta będzie bezpośrednia pomoc projektantom przy wykonywaniu prostych rysunków i opisów. Praktykant zapozna się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie takim jak AutoCAD, EPLAN, Norma, LINIA.

Wymagania dotyczące stażysty

Idealny kandydat powinien charakteryzować się dokładnością, zaangażowaniem, pracowitością i chęcią poszerzania swojej wiedzy. Powinien także obsługiwać pakiet MS Office (Word, Excel).

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 • zapoznanie się ze strukturą działania firmy,
 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi w obszarze praktyki,
 • eksploatacji i utrzymania sieci nN i SN w zakresie:
  • linii napowietrznych i kablowych,
  • procesu przyłączania odbiorców,
  • regulacji dotyczących budowy i rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
  • odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • zarządzania majątkiem sieciowym,
  • zapoznania się z pracą elektromontera urządzeń pomiarowych oraz rodzajami, eksploatacją i obsługą liczników.
Wymagania dotyczące stażysty
 • zaangażowanie,
 • umiejętność współpracy,
 • komunikatywność,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • Mile widziana gr. E (w podstawowym zakresie).

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagany.

Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 1. Konstruktor elektronik – projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.
 2. Programista systemów wbudowanych – tworzenie oprogramowania do urządzeń opartych na mikrokontrolerach, testowanie wytwarzanego kodu, tworzenie dokumentacji kodu, współtworzenie optymalnych zasad działania urządzenia/programu, współpraca w ramach zespołu projektowego.
Wymagania dotyczące stażysty
 1. Umiejętność czytania elektrycznych schematów ideowych. Znajomość podzespołów elektronicznych stosowanych do produkcji współczesnych urządzeń. Umiejętność lutowania ręcznego i posługiwania się wyposażeniem pomiarowym takim jak multimetr, oscyloskop i zasilacz programowalny. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną.
 2. Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów, umiejętność programowania w języku C lub C++, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz w zakresie czytania i rozumienia dokumentacji technicznej, umiejętność pracy w zespole.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 • dobór parametrów sterowania silnikiem typu servo i asynchronicznym,
 • opracowywanie schematów elektrycznych maszyn przemysłowych w programie EPLAN,
 • uruchamianie i testy szafy sterowniczej w maszynie,
 • montaż układów automatyki w szafach sterowniczych,
 • parametryzacja przemienników częstotliwości i ich uruchamianie,
 • tworzenie dokumentacji technicznej projektowanego urządzenia,
 • udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.
Wymagania dotyczące stażysty
 • znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
 • umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 • czytanie i analizowanie schematów elektrycznych,
 • pomiary wielkości fizycznych oraz elektrycznych,
 • prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • czytanie i analizowanie dokumentacji technicznej,
 • walidacja instalacji elektrycznej,
 • diagnozowanie wad oraz usterek.
Wymagania dotyczące stażysty
 • znajomość podstaw rysunku technicznego,
 • zdolności interpersonalne (łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów),
 • umiejętność współdziałania w zespole,
 • zdolność i chęci do szybkiego uczenia się i przyswajania nowych umiejętności,
 • kreatywność i zaangażowanie.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Myśliwska 18, 15-569 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty
 • poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, zasad BHP, specyfiki działu.
 • poznanie funkcjonowania parku maszynowego oraz procesów produkcyjnych,
 • wsparcie zespołu przy pracach serwisowych i/lub konserwacyjnych maszyn, sprzętu i narzędzi,
 • wykonywanie prostych napraw,
 • wypełnianie dokumentacji technicznej,
 • współpraca przy wdrażaniu projektów z zakresu Lean Manufacturing.
Wymagania dotyczące stażysty
 • zdolności manualne,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dokładność i skrupulatność,
 • kreatywność,
 • zaangażowanie w wykonywane zadania, nastawienie na rozwój i chęć uczenia się.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Magazynowa 2, 15-399 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Zapoznanie się z procedurą i systemem wdrażania wyrobu według standardów w branży samochodowej IATF. Wsparcie Technologa przy wdrażaniu nowych wyrobów, rozwiązywanie prostych problemów procesowych. Stażysta będzie pracował w jednej z Sekcji Technologicznych pod opieką doświadczonego Starszego Technologa.

Wymagania dotyczące stażysty

Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy i znajomość przygotowania planu pracy. Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów. Umiejętność czytania rysunku technicznego oraz dokumentacji technicznej w stopniu podstawowym. Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Choroszczańska 29, 15-732 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków stażysty

Praktyczna nauka czytania schematów elektrycznych i automatyki, praktyczna nauka prefabrykacji szaf sterowniczych.

Wymagania dotyczące stażysty

Umiejętność (chęć szybkiego opanowania) posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami monterskimi, mile widziane doświadczenie w pracach „manualnych” – praktyka monterska. Łatwość przyswajania nowych zagadnień technicznych przy wykorzystaniu dostępnej literatury fachowej (w tym w j. angielskim). Komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.