Wydział Elektryczny PB

Finanse i stypendia

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej mogą korzystać z różnych form pomocy materialnej:

banknoty polskie

  • stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenci studiów pierwszego stopnia po pierwszym roku studiów),
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • stypendium socjalne,
  • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych),
  • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością,
  • program stypendialny dla Polonii,
  • zapomogi.

 


Informacje i formularze dotyczące pomocy materialnej dla studentów:

Stypendium Ministra na rok akad. 2019/20

Procedura organizacyjna przyjęta w Politechnice Białostockiej:

Student przedkłada Dziekanowi Wydziału, w terminie do 15 października 2019 roku, swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra poprzez dostarczenie do dziekanatu:

  • wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium ministra. Wniosek student dostarcza zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF), plik PDF powinien mieć nazwę: "wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię.pdf" (bez polskich znaków), np. "wniosek stypmin PB Kowalski Michal.pdf". Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej. Powinien być to osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. "1c – skan stron publikacji X". W celu zmniejszenia objętości pliku PDF zawierającego ww. załączniki, należy stosować zalecenia MNiSW udostępnione na stronie internetowej,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska, w przypadku przyznania stypendium, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium;

Szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 znajdują się również na stronie internetowej MNiSW oraz na stronie internetowej Uczelni w informacjach dla studentów.

 

Informacje ogólne na temat stypendium ministra
Generator opisów osiągnięć do wniosku o stypendium ministra
Wzór wniosku o stypendium (aktywny formularz)
Wzór wniosku o stypendium (korespondencja seryjna)
Przykładowy wniosek o stypendium ministra
Wzór zgody na publikację imienia i nazwiska
Przykłady oświadczeń o współautorstwie publikacji

Wnioski

mgr Honorata Kruk
pokój WE-039
85 746 9444

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00–12:00

Przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej proszę zapoznać się z regulaminem.

W roku akademickim 2019/2020 wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej wynosi 1043,90 zł.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.