Wydział Elektryczny PB

Formularze i dokumenty

Wzory dokumentów dla uczestników studiów doktoranckich

Sprawozdanie z pracy naukowej – semestr zimowy (doc)
Sprawozdanie z pracy naukowej – za rok (doc)
Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
Indywidualny program
Wniosek o przedłużenie odbywania studiów
Wniosek o wyznaczenie zaliczenia komisyjnego
Wniosek o skreślenie z listy doktorantów
Wniosek o wyznaczenie egzaminu komisyjnego
Wniosek o wpis warunkowy
Wniosek o finansowanie projektu/zadania z inicjatyw doktorantów

Dokumenty niezbędne do rozliczenia semestru studiów doktoranckich i wpisu na kolejny semestr

Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej
 • Wszystkie punkty zamieszczone w formularzu powinny być dokładnie uzupełnione (przy publikacjach: tytuł, autorzy, wydawnictwo, numer, data opublikowania).
 • Opinia opiekuna naukowego powinna zawierać wyczerpującą ocenę dokonań doktoranta.
 • W punktach, w których doktorant nie ma nic do wpisania proszę wpisać: brak.
Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
 • Dokument jest dostarczany po semestrze letnim, z wpisem wszystkich zajęć prowadzonych w ciągu całego roku akademickiego.
 • Dokument musi być podpisany przez Kierownika Katedry, z opinią dotyczącą szczególnego zaangażowania w działalność dydaktyczną jednostki (Uwaga: opinia ta będzie brana pod uwagę przy stypendiach).
 • W dokumencie nie należy uwzględniać zajęć prowadzonych w ramach umów zleceń.
Indywidualny program studiów doktoranta na kolejny semestr
 • Program powinien być podpisany przez doktoranta i zatwierdzony przez opiekuna naukowego.
 • Indywidualny program musi być dostarczony razem ze wszystkimi dokumentami semestralnymi przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów.

Do Dziekanatu Studiów Doktoranckich będą przyjmowane tylko kompletne dokumenty

Wzory dokumentów dla doktorantów prowadzących pracę indywidualną

Zarządzenie Rektora PB nr 114/2023 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i rozliczania subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Politechnice Białostockiej

Doktoranci, którzy chcą zrobić zakupy (usługi i materiały), składają:

Zapotrzebowanie
Przykład prawidłowo wypełnionego zapotrzebowania

Plan Zamówień publicznych – DOSTAWY
Plan Zamówień publicznych – USŁUGI

Doktoranci, którzy chcą opłacić druk artykułu, składają zapotrzebowanie i dodatkowo:

 • wniosek o sfinansowanie druku artykułu,
 • stronę artykułu z afiliacją pracy własnej indywidualnej,
 • oraz przesyłają pełny tekst artykułu w formacie word lub pdf do Działu Nauki na adres e-mail: b.kieliszek@pb.edu.pl.

Doktoranci, którzy chcą wyjechać na konferencje, seminaria itp. składają następujące dokumenty:

w przypadku podróży PKP, autobusem:

 1. Wniosek o sfinansowanie kosztów podróży
 2. Załącznik do wniosku o finansowanie kosztów podróży na konferencję (dokument Word, 19,6 KiB)
 3. Informacja organizatorów o sympozjum/ konferencji
 4. Kserokopia strony referatu z zamieszczoną afiliacją
 5. Zapotrzebowanie (wzór powyżej) na opłatę za udział w konferencji (bez kosztów podróży)

w przypadku podróży prywatnym samochodem dokumenty powyżej i dodatkowo:

 1. Umowa na użycie samochodu prywatnego (dokument Word, 15,8 KiB)
 2. Ewidencja przebiegu pojazdu

Zarządzenie Rektora PB nr 469 z późniejszymi zmianami
w sprawie zasad dokonywania zwrotu kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami Politechniki Białostockiej oraz przyznawania świadczeń gościom zagranicznym przyjeżdżającym do Politechniki Białostockiej.

Dieta wynosi 35 zł/dobę podróży krajowej, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją miejską 7 zł, koszty noclegu nie mogą przekraczać 120 zł brutto/dobę hotelową.

WAŻNE!

 • Wszystkie wydatki powinny być zgodne z zaplanowanym i zatwierdzonym przez Prorektora ds Nauki kosztorysem. Zmiany w kosztorysie można dokonać jedynie za zgodą Prorektora ds nauki składając podanie z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę w kosztorysie.

 • Środki z subwencji powinny być przeznaczone przede wszystkim na działalność badawczą. Niedopuszczalne jest kupowanie dużej ilości ryz papieru długopisów itp.

 • Przy składaniu zapotrzebowania na usługę publikacji artykułu należy wskazać liczbę punktów czasopisma zgodną z najnowszym wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki (punktacja dostępna również w Baza Wiedzy PB) oraz dołączyć stronę tytułową artykułu oraz stronę zawierającą afiliację (poniżej).

 • Wszystkie publikacje będące wynikiem pracy indywidualnej powinny posiadać afiliację o treści: „Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr WI/WE-IA/……….. w Politechnice Białostockiej i sfinansowane z subwencji badawczej przekazanej przez ministra właściwego do spraw nauki” – w przypadku publikacji w języku polskim a w przypadku publikacji zagranicznej powinny posiadać wyżej wymienioną afiliację w odpowiednim języku obcym.

 • Artykuły będące utworem dwóch kierowników prac własnych powinny posiadać dwie afiliacje a koszty jej wyruku powinny być sfinansowane z dwóch prac własnych indywidualnych.
 • Wszystkie faktury należy wystawiać na dane:
  Politechnika Białostocka,
  ul Wiejska 45A,
  15-351 Białystok,
  REGON: 000001672,
  NIP: 542-020-87-21.

 • Faktura powinna być opatrzona podpisem kierownika pracy własnej indywidualnej i w przypadku dostaw – datą otrzymania towaru.

 • Zapotrzebowania i faktury należy składać do Sekretariatu WE, pok 003.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.