Wydział Elektryczny PB

Formularze i dokumenty

Wzory dokumentów dla uczestników studiów doktoranckich

Sprawozdanie z pracy naukowej – semestr zimowy (doc)
Sprawozdanie z pracy naukowej – za rok (doc)
Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
Indywidualny program
Wniosek o przedłużenie odbywania studiów
Wniosek o wyznaczenie zaliczenia komisyjnego
Wniosek o skreślenie z listy doktorantów
Wniosek o wyznaczenie egzaminu komisyjnego
Wniosek o wpis warunkowy
Wniosek o finansowanie projektu/zadania z inicjatyw doktorantów

Dokumenty niezbedne do rozliczenia semestru studiów doktoranckich i wpisu na kolejny semestr

Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej
  • Wszystkie punkty zamieszczone w formularzu powinny być dokładnie uzupełnione (przy publikacjach: tytuł, autorzy, wydawnictwo, numer, data opublikowania).
  • Opinia opiekuna naukowego powinna zawierać wyczerpującą ocenę dokonań doktoranta.
  • W punktach, w których doktorant nie ma nic do wpisania proszę wpisać: brak.
Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
  • Dokument jest dostarczany po semestrze letnim, z wpisem wszystkich zajęć prowadzonych w ciągu całego roku akademickiego.
  • Dokument musi być podpisany przez Kierownika Katedry, z opinią dotyczącą szczególnego zaangażowania w działalność dydaktyczną jednostki (Uwaga: opinia ta będzie brana pod uwagę przy stypendiach).
  • W dokumencie nie należy uwzględniać zajęć prowadzonych w ramach umów zleceń.
Indywidualny program studiów doktoranta na kolejny semestr
  • Program powinien być podpisany przez doktoranta i zatwierdzony przez opiekuna naukowego.
  • Indywidualny program musi być dostarczony razem ze wszystkimi dokumentami semestralnymi przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów.

Do Dziekanatu Studiów Doktoranckich będą przyjmowane tylko kompletne dokumenty

Wzory dokumentów dla doktorantów prowadzących pracę indywidualną

Zarządzenie Rektora PB nr 13/2022 w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i rozliczania subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Politechnice Białostockiej

Wniosek o finansowanie druku artykułu, referatu, sympozjum, konferencji
Wniosek o zakup (wniosek o zakup powinien być wydrukowany dwustronnie w formie broszury)
Przykładowy opis faktury za publikację

WAŻNE!

Wszystkie publikacje będące wynikiem pracy indywidualnej powinny posiadać afiliację o treści:

W przypadku publikacji w języky polskim: „Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr WI/WE-IA/……….. w Politechnice Białostockiej i sfinansowane z subwencji badawczej przekazanej przez ministra właściwego do spraw nauki”  a w przypadku publikacji zagranicznej powinny posiadać wyżej wymienioną afiliację w odpowiednim języku obcym.

Wyjazdy na konferencje, seminaria itp.

Wniosek o sfinansowanie kosztów podróży
Załącznik do wniosku o finansowanie kosztów podróży na konferencję (dokument Word, 19,6 KiB)
Umowa na użycie samochodu prywatnego (dokument Word, 15,8 KiB)
Ewidencja przebiegu pojazdu

Zarządzenie Rektora PB nr 469 z późniejszymi zmianami
w sprawie zasad dokonywania zwrotu kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami Politechniki Białostockiej oraz przyznawania świadczeń gościom zagranicznym przyjeżdżającym do Politechniki Białostockiej.

Dieta wynosi 25 zł/dobę podróży krajowej, koszty noclegu nie mogą przekraczać 120 zł brutto/dobę hotelową.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.