Wydział Elektryczny PB

Wydział Elektryczny PB

Doktoranci

Wydział Elektryczny Politechniki Białostoc­kiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych studiach III stopnia w następujących dyscyplinach naukowych:...

doktoranci


Wydział Elektryczny Politechniki Białostoc­kiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych studiach III stopnia w następujących dyscyplinach naukowych:

  • elektrotechnika,
  • elektronika.

W wyżej wymienionych dyscyplinach ma on uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Ponadto Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika.

Uczestnikami studiów doktoranckich (III stopnia) mogą zostać absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli uczelnię z wynikiem co najmniej dobrym oraz pracownicy przedsiębiorstw z dużym doświadczeniem zawodowym, zainteresowani podwyższeniem swoich kwalifikacji i uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych.

Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą wybranej dyscypliny naukowej, prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe, uczestniczy w wykładach, seminariach oraz konferencjach naukowych, pisze referaty, artykuły, a także przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora.

Uczestnicy studiów doktoranckich współpracują z doświadczoną kadrą naukową i mają do dyspozycji wysokiej klasy sprzęt badawczo-pomiarowy oraz oprogramowanie. Kadra samodzielnych pracowników nauki złożona z XX profesorów i doktorów habilitowanych gwarantuje solidne przygotowanie doktorantów do pracy nau­kowej. Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza umożliwia prowadzenie badań na międzynarodowym poziomie.

Kandydaci na studia III stopnia przyjmowani są:

  • bez opłat za studia,
  • bez limitu wieku,
  • bez egzaminów wstępnych, na podstawie roz­mowy kwalifikacyjnej, po zło­żeniu niezbę­dnych dokumentów określonych w regula­mi­nie rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji na studia doktoranckie
 

Wydział Elektryczny zapewnia:

  • doskonałe warunki do rozwoju naukowego i rozwijania twórczego myślenia,
  • komfortowe warunki studiowania,
  • infrastrukturę przyjazną osobom niepeł­no­sprawnym.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.