Wydział Elektryczny PB

Studenci z Polski

ERASMUS+ na Wydziale Elektrycznym

Harmonogram działań Programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023 – dla studentów

Rekrutacja na wyjazdy w sem. letnim 2022/2023
13-15 października
(czwartek – sobota)
ERASMUS DAYS
21 października
(piątek)
 • Egzamin z języka angielskiego organizowany przez BWM na wyjazdy studentów w sem. letnim 2022/2023.
 • Ostateczny termin przyjmowania przez BWM dokumentów potwierdzających kompetencje językowe kandydatów na wyjazd w sem. letnim 2022/2023.
24 października
(poniedziałek)
Ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM.
5 listopada
(piątek)
Ostateczny termin powiadomienia koordynatora wydziałowego PB o chęci pozostania na II semestr (dot. studentów, którzy wyjechali w sem. zimowym 2022/2023).
21 paździednika –
5 listopada
Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2022/2023 w systemie USOSweb (składanie wniosków przez studentów).
8 listopada
(poniedziałek)
 • Ogłoszenie wyników po kwalifikacjach wydziałowych (ustalenie listy osób zakwalifikowanych do konkretnych uczelni – wyjazd w semestrze letnim 2022/2023 i listy osób przedłużających pobyt), KA-131.
 • Ogłoszenie wyników po kwalifikacjach – wyjazd w semestrze letnim 2022/2023, KA-107.
Rekrutacja na wyjazdy w sem. zimowym 2023/2024
15-17 marca
(środa – piątek)
ERASMUS DAYS
21 marca
(wtorek)
 • Egzamin z języka angielskiego na wyjazd studentów w semestrze zimowym 2023/2024.
 • Ostateczny termin przyjmowania przez BWM dokumentów potwierdzających kompetencje językowe kandydatów na wyjazd w semestrze zimowym 2023/2024.
24 marca
(piątek)
Ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM.
31 marca
(piątek)
Ostateczny termin rozliczenia się z wyjazdu z BWM – dotyczy studentów, którzy wyjechali tylko na sem. zimowy 2022/23.
25 marca – 7 kwietnia Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2022/2023 w systemie USOSweb (składanie wniosków przez studentów).
14 kwietnia
(piątek)
Ogłoszenie wyników po kwalifikacjach wydziałowych (ustalenie listy osób zakwalifikowanych do konkretnych uczelni – wyjazd w semestrze zimowym 2023/2024).
31 lipca
(poniedziałek)
Ostateczny termin dostarczenia do BWM zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego okres pobytu za granicą, wykazu zaliczeń – Transcript of Records, wypełniania ankiety on-line, przesłania sprawozdania z wymiany – dotyczy studentów, którzy wyjechali na sem. zimowy i letni lub tylko letni (2022/2023).

Ogólne warunki wyjazdu

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:

 • minimalną średnią ocen 3.2,
 • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym,
 • dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).

Student wyjeżdżający na praktykę sam zajmuje się poszukiwaniem praktyki związanej z kierunkiem studiów (można ją odbyć także jako praktykę obowiązkową). Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków.

Stypendia

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

 • stypendium główne (wypłacane w EUR)
 • stypendium główne + dodatek socjalny

Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego przysługuje studentom pobierającym stypendium socjalne w PB w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Od roku 2022/23 studenci programu Erasmus+, uprawnieni do stypendium socjalnego w PB, będą otrzymywali dodatek do stypendium Erasmus+ w wysokości 250 EUR/mies.

Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2022/23 – wyjazd na studia

Kraje Miesięczna stawka (w euro) Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym (w euro) Miesięczna stawka dla studentów niepełnosprawnych (w euro)
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520 770 770
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 520 770 770
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 700 700

Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów ustalonych wcześniej w Learning Agreement odbywają się wg zasad uczelni przyjmującej. W przypadku niezaliczenia przedmiotu za granicą, student uzyskuje dodatkowe podejście po powrocie w ramach sesji poprawkowej (może się także ubiegać o przedłużenie sesji). Punkty ECTS otrzymuje z miejsca zaliczenia.

Wyjazd absolwentów

Na praktyki w programie Erasmus+ może wyjechać również absolwent PB. Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Studenci Wydziału Elektrycznego mają możliwość studiowania na jednej z 69 uczelni zagranicznych, w tym:

 • Czechy, Technical University of Ostrava
 • Dania, University of Southern Denmark
 • Włochy, University of Udine
 • Włochy, Sapienza – Universitia di Roma
 • Niemcy, Technische Universitat Ilmenau
 • Portugalia, University of Coimbra
 • Portugalia, Universidade da Beira Interior
 • Portugalia, Instituto Politecnico de Viana do Castelo
 • Portugalia, Instituto Politecnico do Porto
 • Hiszpania, Universidad de Cordoba
 • Hiszpania, Universidad de Vigo
 • Hiszpania, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 • Hiszpania, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Turcja, Gaziantep Üniversitesi
 • Litwa, Kaunas University of Technology
 • Francja, Université de Valenciennes
 • Rumunia, The „Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi
 • Rumunia, Technical University of Cluj-Napoca
 • Słowenia, University of Maribor
 • Węgry, Széchenyi István University
 • Estonia, Tallin University of Technology

Więcej informacji o Erasmus+

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.