Wydział Elektryczny PB

Studenci z Polski

ERASMUS+ na Wydziale Elektrycznym

Sprawdź najnowszą ofertę programu ERASMUS+

 

Harmonogram działań w programie Erasmus+ w 2018 – dla studentów

8 marca Ostateczny termin przyjmowania przez BWM dokumentów potwierdzających kompetencje językowe kandydatów na wyjazd w semestrze zimowym 2018/2019, KA-103 i KA-107.
13 marca Ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM, KA-103 i KA-107.
28 marca Termin przyjmowania przez koordynatora wydziałowego ankiety kandydata na wyjazd w semestrze zimowym 2018/2019, KA-103.
29 marca Termin przyjmowania ankiet kandydata przez BWM na wyjazd w semestrze zimowym 2018/2019, KA-107.
30 marca Ostateczny termin rozliczenia się z wyjazdu z BWM – dotyczy studentów, którzy wyjechali tylko na semestr zimowy 2017-2018, KA-103.
12 kwietnia Ogłoszenie wyników po kwalifikacjach wydziałowych (ustalenie listy osób zakwalifikowanych do konkretnych uczelni – wyjazd w semestrze zimowym 2018/2019), KA-103.
13 kwietnia Ogłoszenie wyników po kwalifikacjach – wyjazd w semestrze zimowym 2018/2019, KA-107.
17 kwietnia Ostateczny termin złożenia dokumentów w BWM przez studentów (nasz druk LA i pozostałe dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą) – wyjazdy na semestr zimowy 2018/2019 m.in. do Danii, KA-103 i KA-107.
20 lipca Ostateczny termin dostarczenia do BWM zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego okres pobytu za granicą, wykazu zaliczeń – Transcript of Records, wypełniania ankiety on-line, przesłania sprawozdania z wymiany – dotyczy studentów, którzy wyjechali na semestr zimowy i letni lub tylko letni (2017/2018), KA-103 i KA-107.

1. Ogólne warunki wyjazdu

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:

 • minimalną średnią ocen 3.2,
 • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym,
 • dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).

Student wyjeżdżający na praktykę sam zajmuje się poszukiwaniem praktyki związanej z kierunkiem studiów (można ją odbyć także jako praktykę obowiązkową). Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków.

2. Stypendia

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

 • stypendium główne (wypłacane w EUR)
 • stypendium główne + dodatek socjalny (dodatek dla studentów pobierających stypendium socjalne w PB – ok. 800 PLN/mies. Całość wypłacana w PLN z funduszu PO WER)
Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018
Kraje Wysokość stypen­dium głównego (wyjazd na studia) Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym (wyjazd na studia) Miesięczna stawka dla studentów z niepełno­spraw­nością (w złotych)
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 EUR miesię­cznie 3015 zł miesię­cznie 2153 EUR miesię­cznie
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 EUR miesię­cznie 2799 zł miesię­cznie 1938 EUR miesię­cznie
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM 350 EUR miesię­cznie 2369 zł miesię­cznie 1507 EUR miesię­cznie

3. Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów ustalonych wcześniej w Learning Agreement odbywają się wg zasad uczelni przyjmującej. W przypadku niezaliczenia przedmiotu za granicą, student uzyskuje dodatkowe podejście po powrocie w ramach sesji poprawkowej (może się także ubiegać o przedłużenie sesji). Punkty ECTS otrzymuje z miejsca zaliczenia.

4. Wyjazd absolwentów

Na praktyki w programie Erasmus+ może wyjechać również absolwent PB. Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Studenci Wydziału Elektrycznego mają możliwość studiowania na jednej z 59 uczelni zagranicznych, w tym:
 • Czechy, Technical University of Ostrava
 • Dania, University of Southern Denmark
 • Włochy, University of Udine
 • Włochy, Sapienza – Universitia di Roma
 • Niemcy, Technische Universitat Ilmenau
 • Portugalia, University of Coimbra
 • Portugalia, Universidade da Beira Interior
 • Portugalia, Instituto Politecnico de Viana do Castelo
 • Portugalia, Instituto Politecnico do Porto
 • Hiszpania, Universidad de Cordoba
 • Hiszpania, Universidad de Vigo
 • Hiszpania, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 • Hiszpania, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Turcja, Gaziantep Üniversitesi
 • Litwa, Kaunas University of Technology
 • Francja, Université de Valenciennes
 • Rumunia, The „Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi
 • Rumunia, Technical University of Cluj-Napoca
 • Słowenia, University of Maribor
 • Węgry, Széchenyi István University
 • Estonia, Tallin University of Technology

Więcej informacji o Erasmus+

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.