Wydział Elektryczny PB

Studenci z Polski

ERASMUS+ na Wydziale Elektrycznym

Harmonogram działań Programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024 – dla studentów

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2023/2024
16-18 października Wydziałowe ERASMUS DAYS.
20 października Ostateczny termin uzupełnienia przez studentów formularza kwalifikacji językowych na stronie BWM.
22–23 października Egzaminy z języka angielskiego organizowane przez BWM w ramach potwierdzenia kwalifikacji językowych kandydatów na wyjazd w semestrze letnim 2023/2024.
23 października Ostateczny termin przyjmowania przez BWM dokumentów potwierdzających kompetencje językowe kandydatów na wyjazd w semestrze letnim 2023/2024.
24 października Ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM.
16 października –
– 3 listopada
Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim 2023/2024 w systemie USOSweb (składanie wniosków przez studentów).
3 listopada Ostateczny termin powiadomienia koordynatora wydziałowego PB o chęci przedłużenia mobilności (dot. studentów, którzy wyjechali w semestrze zimowym 2023/2024).
Ostateczny termin na uzupełnienie opinii dotyczących średniej ocen (Dziekanaty) oraz wyników kwalifikacji językowych (BWM) w systemie USOSweb.
9 listopada Ostateczny termin na przyznanie wyjazdów studentom biorącym udział w rekrutacji w systemie USOSweb (przedłużenia i nowe mobilności) zgodnie z obowiązującymi limitami (Koordynatorzy).
10 listopada Zebranie danych i przygotowanie list studentów zakwalifikowanych do poszczególnych uczelni zagranicznych potrzebnych do nominacji (BWM).
Ostateczny termin na dostarczenie do BWM List Kandydatów, wygenerowanych z systemu USOSweb oraz podpisanych przez trzy osoby wchodzące w skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Koordynatorzy).
13 – 14 listopada Wysyłanie nominacji studentów do uczelni zagranicznych, zgodnie z Listami Kandydatów dostarczonymi przez Koordynatorów (BWM).
27 listopada Ostateczny termin na uzupełnianie informacji o wyjazdach w systemie USOSweb – Instrukcja dla koordynatorów – punkt 2.2.3. Lista wyjazdów – Etapy kwalifikacji (Koordynatorzy i studenci).
Ostateczny termin na dostarczenie do BWM wydrukowanych i podpisanych Zgłoszeń Kandydatów – wszystkich studentów, widniejących na Listach Kandydatów (Koordynatorzy).
28 listopada Nadawanie zakwalifikowanym studentom numerów ESI (BWM).
8 grudnia Ostateczny termin na utworzenie w systemie Porozumień o programie zajęć (EWP LA) dla każdego z zakwalifikowanych studentów (Koordynatorzy).
Rekrutacja na wyjazdy w semestrze zimowym 2024/2025
11–13 marca Wydziałowe ERASMUS DAYS.
19 marca Ostateczny termin uzupełnienia przez studentów formularza kwalifikacji językowych na stronie BWM.
20–21 marca Egzaminy z języka angielskiego organizowane przez BWM w ramach potwierdzenia kwalifikacji językowych kandydatów na wyjazd w semestrze zimowym 2024/2025.
21 marca Ostateczny termin przyjmowania przez BWM dokumentów potwierdzających kompetencje językowe kandydatów na wyjazd w semestrze zimowym 2024/2025.
22 marca Ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM.
18 marca – 5 kwietnia Rekrutacja na wyjazdy w semestrze zimowym 2024/2025 w systemie USOSweb (składanie wniosków przez studentów).
31 marca Ostateczny termin rozliczenia się z wyjazdu z BWM – dotyczy studentów, którzy wyjechali tylko na semestr zimowy 2023/24.
5 kwietnia Ostateczny termin na uzupełnienie opinii dotyczących średniej ocen (Dziekanaty) oraz wyników kwalifikacji językowych (BWM) w systemie USOSweb.
14 kwietnia Ostateczny termin na przyznanie wyjazdów studentom biorącym udział w rekrutacji w systemie USOSweb (przedłużenia i nowe mobilności) zgodnie z obowiązującymi limitami (Koordynatorzy).
18 kwietnia Zebranie danych i przygotowanie list studentów zakwalifikowanych do poszczególnych uczelni zagranicznych potrzebnych do nominacji (BWM).
Ostateczny termin na dostarczenie do BWM List Kandydatów, wygenerowanych z systemu USOSweb oraz podpisanych przez trzy osoby wchodzące w skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Koordynatorzy).
22–26 kwietnia Wysyłanie nominacji studentów do uczelni zagranicznych, zgodnie z Listami Kandydatów dostarczonymi przez Koordynatorów (BWM).
30 kwietnia Ostateczny termin na uzupełnianie informacji o wyjazdach w systemie USOSweb – Instrukcja dla koordynatorów – punkt 2.2.3. Lista wyjazdów – Etapy kwalifikacji
(Koordynatorzy i studenci).
Ostateczny termin na dostarczenie do BWM wydrukowanych i podpisanych Zgłoszeń Kandydatów – wszystkich studentów, widniejących na Listach Kandydatów (Koordynatorzy).
6 maja Nadawanie zakwalifikowanym studentom numerów ESI (BWM).
15 maja Ostateczny termin na utworzenie w systemie Porozumień o programie zajęć (EWP LA) dla każdego z zakwalifikowanych studentów (Koordynatorzy).
31 lipca Ostateczny termin dostarczenia do BWM zaświadczenia z uczelni partnerskiej potwierdzającego okres pobytu za granicą, wykazu zaliczeń – Transcript of Records, wypełniania ankiety on-line, przesłania sprawozdania z wymiany – dotyczy studentów, którzy wyjechali na semestr letni 2023/2024 lub cały rok akademicki 2023/2024 zimowy i letni lub tylko letni (2023/2024).

Ogólne warunki wyjazdu

Wyjazd na studia trwa 1 lub 2 semestry, a na praktyki 2 lub 3 miesiące. Łączny kapitał do wykorzystania w ciągu każdego cyklu studiów to 12 miesięcy.

Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:

 • minimalną średnią ocen 3.2,
 • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym,
 • dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).

Student wyjeżdżający na praktykę sam zajmuje się poszukiwaniem praktyki związanej z kierunkiem studiów (można ją odbyć także jako praktykę obowiązkową). Zapisy prowadzone są do wyczerpania środków.

Stypendia

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

 • stypendium główne (wypłacane w EUR)
 • stypendium główne + dodatek socjalny

Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego przysługuje studentom pobierającym stypendium socjalne w PB w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Od roku 2022/23 studenci programu Erasmus+, uprawnieni do stypendium socjalnego w PB, będą otrzymywali dodatek do stypendium Erasmus+ w wysokości 250 EUR/mies.

Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2022/23 – wyjazd na studia

Kraje Miesięczna stawka (w euro) Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym (w euro) Miesięczna stawka dla studentów niepełnosprawnych (w euro)
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 550 800 800
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 800 800
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 700 700

Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów ustalonych wcześniej w Learning Agreement odbywają się wg zasad uczelni przyjmującej. W przypadku niezaliczenia przedmiotu za granicą, student uzyskuje dodatkowe podejście po powrocie w ramach sesji poprawkowej (może się także ubiegać o przedłużenie sesji). Punkty ECTS otrzymuje z miejsca zaliczenia.

Wyjazd absolwentów

Na praktyki w programie Erasmus+ może wyjechać również absolwent PB. Kandydat musi zostać zrekrutowany na wyjazd w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Studenci Wydziału Elektrycznego mają możliwość studiowania na jednej z 69 uczelni zagranicznych, w tym:

 • Czechy, Technical University of Ostrava
 • Dania, University of Southern Denmark
 • Włochy, University of Udine
 • Włochy, Sapienza – Universitia di Roma
 • Niemcy, Technische Universitat Ilmenau
 • Portugalia, University of Coimbra
 • Portugalia, Universidade da Beira Interior
 • Portugalia, Instituto Politecnico de Viana do Castelo
 • Portugalia, Instituto Politecnico do Porto
 • Hiszpania, Universidad de Cordoba
 • Hiszpania, Universidad de Vigo
 • Hiszpania, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 • Hiszpania, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Turcja, Gaziantep Üniversitesi
 • Litwa, Kaunas University of Technology
 • Francja, Université de Valenciennes
 • Rumunia, The „Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi
 • Rumunia, Technical University of Cluj-Napoca
 • Słowenia, University of Maribor
 • Węgry, Széchenyi István University
 • Estonia, Tallin University of Technology

Więcej informacji o Erasmus+

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.