Wydział Elektryczny PB

Tematy prac inżynierskich, termin złożenia pracy 28.02.2022

Katedra Automatyki i Robotyki

1. Projekt zegara z wyświetlaczem lampowym Nixie (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Analiza stosowanych rozwiązań zegarów elektronicznych.
 2. Projekt układu elektronicznego z zasilaczem lampowym.
 3. Implementacja sterowania z użyciem mikrokontrolera lub innego układu cyfrowego.
 4. Wykonanie modelu urządzenia oraz jego uruchomienie.
 5. Testowanie i pomiary nowego rozwiązania.

Celem projektu jest opracowanie autorskiego, rozwiązania konstrukcyjnego zegara domowego z wyświetlaczami Nixie. Układ powinien spełniać wszystkie, podstawowe funkcje klasycznego zegara elektronicznego. Wskazana jest synchronizacja pracy układu systemowym, satelitarnym sygnałem zegarowym. Weryfikacja rozwiązania będzie polegać na prezentacji pracy zegara oraz dodatkowych funkcji sterujących i sygnalizacyjnych. Dyplomant będzie zobowiązany do: samodzielnej analizy wiedzy i stanu techniki w temacie pracy – w tym przeprowadzenie uproszczonych badań patentowych. Ponadto powinien on zaproponować własne rozwiązanie konstrukcyjne, opracować i wykonać wysztkie niezbędne moduły urządzenia, przygotować sterownik i mikroprocesorowe oprogramowanie sterujące, uruchomić urządzenie, przeprowadzić testy weryfikujące pracę. Od dyplomanta wymagana jest jest wiedza podstawowa z zakresu układów elektronicznych i radioelektronicznych, umiejętność konstruowania oraz montażu  i uruchamiania układów elektronicznych, biegłego programowania wybranego mikroprocesora, zaprojektowania i wykonania obudowy, umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych oraz elektronicznych, projektowania lampowych zasilaczy WN. Słowa kluczowe: lampy nixie, mikrokontroler, zasilacz wysokonapięciowy. Koszty realizacji pracy do 300 zł, z budżetu dydaktycznego Wydziału.

2. Projekt elektronicznej stacji pogodowej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Analiza stosowanych rozwiązań systemów pomiarowych warunków atmosferycznych.
 2. Projekt układu elektronicznego stacji pogodowej z zasilaniem fotowoltaicznym.
 3. Opracowanie sterowania i ekspozycji pomiarów wybranych parametrów pogodowych.
 4. Wykonanie i uruchomienie modelu urządzenia.
 5. Testowanie nowego urządzenia i weryfikacja wyników.

Celem projektu jest opracowanie autorskiej konstrukcji przydomowej stacji pogodowej. Urządzenie powinno być zasilane z dołączonego modułu fotowoltaicznego. Układ powinien w czytelny sposób eksponować bieżące wyniki pomiarów: temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, nasłonecznienia i pory dnia. Rozwiązanie musi być odporne klimatycznie w typowych zakresach temperatur zewnętrznych i wilgotności. Dopuszcza się dodanie dodatkowych parametrów pomiarowych lub uproszczonej analizy statystycznej. Dyplomant będzie zobowiązany do: samodzielnej analizy wiedzy i stanu techniki w temacie pracy. Ponadto powinien on zaproponować własne rozwiązanie konstrukcyjne, opracować i wykonać wszystkie niezbędne moduły urządzenia, przygotować układ sterujący i jego oprogramowanie, uruchomić urządzenie, przeprowadzić testy weryfikujące pracę. Od dyplomanta wymagana jest jest wiedza podstawowa z zakresu układów elektronicznych, metrologii elektronicznej, umiejętność konstruowania oraz montażu i uruchamiania układów elektronicznych, biegłego programowania wybranego układu sterującego, zaprojektowania i wykonania obudowy, umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych oraz elektronicznych, podstaw fotowoltaiki. Słowa kluczowe: stacja pogodowa, przetworniki parametrów klimatycznych, optyczna ekspozycja wyników. Koszty realizacji pracy do 300 zł, z budżetu dydaktycznego Wydziału.

3. Projekt i implementacja bezprzewodowego interfejsu DALI
promotor: dr inż. Marian Gilewski
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Analiza warstwy sprzętowej, protokołu i zastosowań przewodowych interfejsów DALI.
 2. Projekt rozwiązania konstrukcyjnego i oprogramowania rozwiązania bezprzewodowego.
 3. Opracowanie lub adaptacja istniejących transmiterów IR lub radiowych w projekcie.
 4. Oprogramowanie w VHDL algorytmu sterującego transmiterem z poziomu FPGA.
 5. Testy sterowania przykładowym urządzeniem z wykorzystaniem nowego interfejsu.

Interfejs DALI jest powszechnie stosowanym dwuprzewodowym interfejsem łączącym urządzenia oświetleniowe. Przy czym jest on połączeniem przewodowym, z możliwością adresowania i niezależnego sterowania do 64 urządzań/lamp. Nie istnieją opracowania bezprzewodowe, stąd pomysł opracowania takiego rozwiązania jako elastycznego, które nie jest bezpośrednio uzależnione od instalacji przewodowej. Być może wynik badań dałoby się objąć ochroną prawną. Na wydziale nie prowadzimy przedmiotu, w ramach laboratoriów którego badane są interfejsy stosowane w technice oświetleniowej. Gdyby nowe opracowanie miało miejsce, mógłbym je włączyć do zbioru urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych w ramach moich przedmiotów: Programowanie Struktur Logicznych (EiT V) lub Programowane Układy Cyfrowe (II st. EiT po polsku lub angielsku), Układy on Chip (II st. EiT po ang.). Celem projektu jest opracowanie autorskiego, bezprzewodowego interfejsu sterującego urządzeniami naświetlającymi. Powinien to być funkcjonalny odpowiednik stosowanych obecnie przewodowych interfejsów. Układ powinien zapewniać połączenie bezprzewodowe, tzn. poprzez łącze IR. Weryfikacja rozwiązania będzie polegać na połączeniu nowym interfejsem wybranego urządzenia oświetleniowego/lampy z wejściem DALI oraz modułu prototypowego FPGA. Dyplomant będzie zobowiązany do: samodzielnej analizy wiedzy i stanu techniki w temacie pracy, poznania istoty sterowania DALI, zaproponowania własnego-bezprzewodowego interfejsu, wykonanie modelu laboratoryjnego interfejsu, opracowania oprogramowania sterującego, uruchomienia urządzenia, dokonania testów weryfikujących pracę. Od dyplomanta wymagana jest jest wiedza podstawowa z zakresu optoelektroniki/techniki oświetleniowej, umiejętność konstruowania oraz montażu  i uruchamiania prostych układów elektronicznych, biegłość programowania w VHDL, umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych oraz elektronicznych i optoelektronicznych. Słowa kluczowe: interfejs DALI, FPGA, komunikacja IR oraz radiowa. Koszty realizacji pracy do 500 zł. Źródło finansowania – fundusz dydaktyczny WE.

4. Projekt płytki uruchomieniowej z mikrokontrolerem AVR umożliwiającej zdalne konfigurowanie zewnętrznych układów peryferyjnych
promotor: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań dotyczących zasobów laboratoryjnego zestawu uruchomieniowego.
 2. Propozycja elektronicznego konfigurowania dodatkowych peryferii zestawu.
 3. Testy elementów składowych projektu.
 4. Projekt zestawu.
 5. Podsumowanie.

Celem pracy jest zaprojektowanie zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR, w którym tradycyjne połączenia przewodowe z dodatkowymi zewnętrznymi peryferiami byłyby zastąpione sterowanymi z zewnątrz kluczami półprzewodnikowymi. Docelowo zestaw taki powinien stać się składnikiem stanowiska umożliwiającego zdalne przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie modyfikacją sieci połączeń powinno być realizowane za pośrednictwem interfejsu USB i odpowiedniego programu z interfejsem graficznym będącego przedmiotem innej pracy dyplomowej. Wskazana współpraca z osobą realizującą temat #5.
Praca może wymagać nakładów finansowych rzędu 500 zł. Źródło finansowania – fundusz dydaktyczny WE. Słowa kluczowe: mikrokontrolery AVR, zestaw uruchomieniowy, USB.

5. Program z interfejsem graficznym do zdalnego konfigurowania zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR
promotor: dr inż. Lech Grodzki
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka standardu USB.
 2. Zdefiniowanie wymagań użytkowych wobec programu.
 3. Opracowanie programu.
 4. Testy programu.
 5. Podsumowanie wyników pracy.

Celem pracy jest opracowanie programu, który będzie umożliwiał konfigurowanie peryferii zestawu uruchomieniowego z mikrokontrolerem AVR, którego projekt będzie przedmiotem innej pracy dyplomowej. Do łączności z zestawem należy wykorzystać interfejs USB. Program powinien być wyposażony w wygodny interfejs graficzny, ponieważ docelowo stanie się elementem składowym zdalnego stanowiska laboratoryjnego. Wskazana współpraca z osobą realizującą temat #4. Praca może wymagać nakładów finansowych rzędu 250 zł. Źródło finansowania – fundusz dydaktyczny WE. Słowa kluczowe: oprogramowanie z GUI, USB.

7. Projekt i wykonanie prototypu autonomicznego hybrydowego układu zasilającego małej mocy
promotor: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy.
 2. Projekt układu.
 3. Badania laboratoryjne podzespołów.
 4. Wykonanie oraz badania laboratoryjne prototypu urządzenia.

Należy zaprojektować i zbudować autonomiczny układ zasilający, wykorzystujący przynajmniej dwa źródła energii odnawialnej (np. panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, turbina wodna itd.). Moc wyjściowa około 1 W. Układ wykorzystany będzie do zasilania zespołu diod LED pracujących impulsowo (ostrzegawczych). Dodatkowe wymagania – niewielkie gabaryty oraz niski koszt. Szacowany koszt materiałów – 250 zł. Źródło finansowania – fundusz dydaktyczny WE.

8. Projekt i wykonanie elektronicznego breloczka ułatwiającego odnalezienie „zagubionych” w mieszkaniu przedmiotów
promotor: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy.
 2. Projekt układu.
 3. Badania laboratoryjne podzespołów.
 4. Wykonanie oraz badania laboratoryjne prototypu urządzenia.

Należy zaprojektować i zbudować miniaturowy układ elektroniczny, który mógłby być doczepiany, na przykład w formie breloczka, do często „gubionych” w mieszkaniu przedmiotów (kluczy, okularów, …). Zadaniem układu jest ułatwienie i przyspieszenie poszukiwań. Wymagania: zasięg co najmniej 5 m, współpraca z telefonem komórkowym lub stacjonarnym dedykowanym urządzeniem bazowym, jak najmniejszy pobór mocy, jak najmniejsze gabaryty. Szacowany koszt materiałów – 200 zł. Źródło finansowania – fundusz dydaktyczny WE.

9. Analiza możliwości wykorzystania energii cieplnej odzyskiwanej z otoczenia do zasilania układów elektronicznych (temat zajęty)
promotor: dr inż. Andrzej Karpiuk
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd sposobów przekształcania energii cieplnej odzyskiwanej z otoczenia oraz dedykowanych układów scalonych ułatwiających taką konwersję.
 2. Wybór i porównanie trzech najbardziej perspektywicznych rozwiązań.
 3. Projekt układu zasilania wykorzystującego energię cieplną odzyskiwaną z otoczenia.

Część teoretyczna pracy obejmuje przegląd literaturowy sposobów przekształcania energii cieplnej odzyskiwanej z otoczenia (ang. thermal energy harvesting) oraz dedykowanych układów scalonych ułatwiających taką konwersję. Należy wybrać i porównać trzy najlepsze, zdaniem autora, rozwiązania. Zwrócić szczególną uwagę na uzyskiwaną moc oraz wymagane różnice temperatur. Część projektowa obejmuje zaprojektowanie wybranego układu zasilania wykorzystującego energię cieplną odzyskiwaną z otoczenia. Szacowany koszt materiałów – 100 zł. Źródło finansowania – fundusz dydaktyczny WE.

10. Konstrukcja bezprzewodowych węzłów pomiarowych aktywowanych sygnałem GPS (temat zajęty)
promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Sformułowanie założeń projektowych odnośnie opracowania bezprzewodowych węzłów pomiarowych.
 2. Wybór komponentów do realizacji toru pomiarowego i komunikacyjnego.
 3. Wykonanie części sprzętowej oraz opracowanie części programowej.
 4. Zweryfikowanie poprawności działania systemu.
 5. Wnioski końcowe.

Praca polega na zaprojektowaniu (schematy elektryczne, płytki PCB, obudowy w technologii druku 3D) i wykonaniu systemu złożonego z kilku węzłów pomiarowych. Każdy węzeł powinien zawierać następujące komponenty: zasilanie bateryjne, określone czujniki pomiarowe, moduł do komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth), odbiornik GPS oraz mikrokontroler przetwarzający dane z czujników, modułów radiowych oraz odbiornika GPS. Główną rolą technologii GPS będzie, na podstawie protokołu NMEA, ustalanie interwałów czasowych do rozpoczęcia pomiarów w węzłach. Opcjonalnym wyposażeniem węzła może być moduł GSM, za pomocą którego będą wysyłane do operatora systemu określone informacje diagnostyczne w postaci wiadomości sms. Elementem integralnym węzłów powinna być aplikacja na urządzenie mobilne (tablet, smartfon) służąca do szybkiego podglądu mierzonych wartości. Słowa kluczowe: węzeł pomiarowy, technologia bezprzewodowa, system GPS. Koszt: 500 zł, źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.

11. Opracowanie systemu pozycjonowania robota mobilnego Koala
promotor: dr inż. Rafał Kociszewski
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie sposobów pozycjonowania robotów mobilnych.
 2. Opracowanie i zweryfikowanie praktyczne aplikacji odczytującej sygnały z czujników MEMS i zapewniającej: samolokalizację robota, określanie przejechanej drogi, pomiar odległości, wykrywanie przeszkód, obrót o zadany kąt oraz ruch po prostej o zadany dystans.
 3. Analiza uzyskanych rezultatów.
 4. Wnioski końcowe.

Robot mobilny Koala jest produktem firmy K-Team Corp. Jest on wyposażony w szereg czujników odległości, a także w moduł GPS, akcelerometr, żyroskop i magnetometr. Celem pracy jest opracowanie nowego, mikroprocesorowego systemu pozycjonowania robota, który będzie integrował wymienione komponenty z mikrokontrolerem przetwarzającym otrzymane dane. System powinien zapewniać: samolokalizację robota, określanie przejechanej drogi, pomiar odległości, wykrywanie przeszkód, obrót o zadany kąt oraz ruch po prostej o zadany dystans. Robot, wykorzystując moduł łączności bezprzewodowej, powinien komunikować się z opracowaną w ramach pracy aplikacją na komputer PC (lub urządzenie mobilne) w trybie half duplex. Słowa kluczowe: robot mobilny, pozycjonowanie, nawigacja, czujnik MEMS. Praca nie wymaga finansowania z funduszu dydaktycznego WE.

12. System akwizycji danych w oparciu o środowisko programowe Scilab (temat zajęty)
promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Budowa, części składowe i zadania sytemu akwizycji danych.
 2. Przegląd dostępnych na rynku systemów akwizycji danych.
 3. Analiza dostępnych modułów programu Scilab.
 4. Budowa systemu akwizycji danych w programie Scilab/Xcos.
 5. Eksperymentalna weryfikacja zbudowanego systemu.

Celem pracy będzie wykorzystanie narzędzi dostępnych w programie Scilab/Xcos do efektywnego pomiaru, modelowania i sterowania wybranymi obiektami dynamicznymi. Praca będzie opierać się o wykorzystanie karty pomiarowej i stworzonego przez dyplomanta układu służącego do pomiaru i regulacji wybranego obiektu dynamicznego. Słowa kluczowe: akwizycja danych, Scilab, pomiar i regulacja. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.

13. Układ sterowania poziomem wody w zbiornikach wodnych (temat zajęty)
promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Opis obiektu regulacji.
 2. Uzyskanie parametrycznego modelu obiektu regulacji.
 3. Realizacja układu regulacji automatycznej poziomu wody w zbiorniku.
 4. Badania laboratoryjne i symulacyjne zaprojektowanego układu regulacji.

Celem pracy jest realizacja układu regulacji automatycznej poziomu wody w zbiorniku. w ramach pracy przeprowadzona zostanie analiza teoretyczna i numeryczna układu dwóch zbiorników wodnych wyposażonych w pompę do napełniania górnego zbiornika. Następnie zrealizowany zostanie układ regulacji automatycznej zapewniającej pożądany poziom wody w zbiorniku. Układ regulacji będzie pozwalał na wizualizację regulowanego procesu. Słowa kluczowe: regulacja automatyczna, zbiornik, poziom wody. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.

14. Wykorzystanie regulatorów neuronowych do sterowania wybranego obiektu dynamicznego (temat zajęty)
promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w automatyce.
 2. Podstawowe struktury i metody treningu regulatorów neuronowych.
 3. Realizacja symulacyjna układu regulacji automatycznej z regulatorem neuronowym.
 4. Badania laboratoryjne zaprojektowanego układu regulacji.

Celem pracy jest realizacja układu regulacji automatycznej wybranego obiektu dynamicznego z wykorzystaniem regulatora neuronowego. w ramach pracy dyplomant dokona przeglądu literatury i dostępnych narzędzi numerycznych dotyczących realizacji sterowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Następnie zrealizowany zostanie układ regulacji automatycznej wybranego obiektu z wykorzystaniem regulatora neuronowego. Wyniki symulacji zostaną zweryfikowane badaniami eksperymentalnymi. Słowa kluczowe: regulator neuronowy, sztuczna inteligencja, metody treningu. Realizacja pracy nie wymaga nakładów finansowych.

15. Regulacja procesów ciągłych z wykorzystaniem sterownika S7-1500 i oprogramowania Factory IO (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Andrzej Ruszewski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Factory IO jest oprogramowaniem do tworzenia i symulacji systemów przemysłowych. Obiekty mogą być sterowane w czasie rzeczywistym za pomocą zewnętrznych sterowników PLC. Zadaniem dyplomanta będzie przedstawienie właściwości oprogramowania Factory IO oraz sterownika S7-1500 firmy Siemens. Główną częścią pracy będzie utworzenie modelu obiektu regulacji w środowisku Faktory IO oraz zaprogramowanie sterownika PLC do regulacji PID. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych

16. Sterowanie modelem laboratoryjnym suwnicy z wykorzystaniem oprogramowania Matlab/Simulink (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Andrzej Ruszewski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Laboratoryjny model suwnicy przemysłowej jest elektromechanicznym systemem, w którym ładunek zawieszony na lince może przemieszczać się w trzech wymiarach. Zadaniem dyplomanta będzie: przedstawienie możliwości współpracy modelu laboratoryjnego suwnicy 3D firmy Inteco z oprogramowaniem Matlab/Simulink; opracowanie w środowisku Matlab/Simulink pakietu programów do implementacji wybranych algorytmów sterowania; wykonanie badań eksperymentalnych i analiza otrzymanych wyników ze względu na wskaźniki jakości regulacji. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych.

17. Modelowanie układów niecałkowitego rzędu w środowisku Matlab/Simulink
promotor: dr hab. inż. Andrzej Ruszewski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Do analizy układów dynamicznych opisanych równaniami różniczkowymi niecałkowitego rzędu wykorzystywane są różne pakiety programów (Toolbox) opracowane w środowisku Matlab/Simulink. Zadaniem dyplomanta będzie przedstawienie wybranych pakietów programów do modelowania układów niecałkowitego rzędu oraz porównanie ich właściwości. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych.

18. Opracowanie generatora sygnałów z wykorzystaniem oprogramowania LabView i wielofunkcyjnej karty pomiarowej
promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Celem pracy jest realizacja programowo-sprzętowego generatora sygnałów za pomocą biblioteki modułów dostępnych w pakiecie LabView (firmy National Instruments) oraz wielofunkcyjnej karty wejść/wyjść analogowych i cyfrowych. Zadaniem dyplomanta ma być również zbudowanie interfejsu użytkownika, pozwalającego na wybór klasy sygnału (wielomianowy, harmoniczny, multiharmoniczny) i określenie jego parametrów, jak również generację sygnału o kształcie zadanym przez użytkownika. Dodatkowo interfejs powinien również umożliwiać akwizycję i wizualizację wygenerowanego sygnału. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych.

19. Identyfikacja parametryczna ciągłych modeli wybranych obiektów fizycznych
promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjna

Celem pracy jest realizacja w pakiecie Matlab/Simulink (firmy MathWorks) algorytmów identyfikacji wybranych modeli obiektów fizycznych (liniowych i nieliniowych). Dyplomant powinien zastosować nowoczesne metody modelowania i identyfikacji obiektów dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. w pracy należy również zaimplementować procedurę numerycznej weryfikacji wyników opracowanych algorytmów identyfikacji. Zadaniem dyplomanta ma być również zbudowanie interfejsu użytkownika, pozwalającego na wybór modelu obiektu (poddawanego identyfikacji) i określenie jego parametrów, jak również na wizualizację uzyskanych wyników. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych.

20. Stanowisko multimedialne – przetworniki analogowo-cyfrowe w systemach pomiarowych
promotor: dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Praca polega na opracowaniu multimedialnego stanowiska laboratoryjnego, które ilustruje zasady przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów oraz metody działania różnych typów przetworników A/C. Opracowany interfejs użytkownika ma ponadto umożliwiać wybór podstawowych parametrów przetworników i sposobów komunikacji (transmisji wyniku pomiaru, buforowania wyników pomiarów, itp.) w systemach komputerowych. Praca może być realizowana w środowisku LabView, Matlab/Simulink lub w innym pakiecie programowym, preferowanym przez dyplomanta. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych.

21. Zdalne sterowanie pojazdem kołowym z wykorzystaniem kontrolera czasu rzeczywistego sbRIO (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury możliwości zdalnego sterowania pojazdem.
 2. Implementacja wybranego bezprzewodowego systemu transmisji danych w środowisku LabView.
 3. Przygotowanie aplikacji do zdalnego sterowania pojazdem wyposażonym w kontroler czasu rzeczywistego sbRIO działający pod kontrolą LabView RT.
 4. Weryfikacja działania zaprojektowanego algorytmu sterującego na pojeździe kołowym.

Zadanie obejmować będzie: rozpoznanie możliwych do użycia środków komunikacji bezprzewodowej; rozbudowę istniejącej platformy kołowej wyposażonej w sterownik czasu rzeczywistego o możliwość sterowania bezprzewodowego; przygotowanie strategii sterującej pojazdem z wykorzystaniem LabView RT; testy poprawności działania zaprojektowanego pojazdu. Literatura dostępna w języku polskim i angielskim. Słowa kluczowe: transmisja bezprzewodowa, kontroler czasu rzeczywistego, LabView. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych.

22. Sterowanie wybranym modelem ECP obiektu dynamicznego z wykorzystaniem LabView RT
promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji wybranego modelu ECP (Educational Control Products).
 2. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji możliwości sterowania obiektem dynamicznym z wykorzystaniem platformy LabView RT.
 3. Uruchomienie projektu w środowisku LabView do sterowania obiektem ECP.
 4. Testy działania platformy.

Zadanie obejmować będzie: modyfikację części eklektycznej obsługującej model ECP tak by wykorzystywał on kartę akwizycji danych środowiska LabView; przygotowanie strategii sterującej modelem z wykorzystaniem LabView RT; rejestrację charakterystyk czasowych obiektu; określenie dopuszczalnych parametrów sygnałów sterujących układem. Literatura dostępna w języku polskim i angielskim. Słowa kluczowe: sterowanie, zamknięta pętla, kontroler czasu rzeczywistego, LabView. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych.

23. Wieloplatformowa wizualizacja wybranego procesu technologicznego (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Łukasz Sajewski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Przedstawienie na podstawie literatury i dokumentacji wybranych platform SCADA.
 2. Zaprojektowanie wieloplatformowego systemu wizualizacji wybranym procesem technologicznym.
 3. Przygotowanie programu sterującego procesem oraz wielkoekranowej wizualizacji SCADA.
 4. Testy działania platformy.

Zadanie obejmować będzie: przegląd dostępnych na rynku systemów do wizualizacji procesów technologicznych – SCADA; zaprojektowanie strategii sterującej wybranym procesem technologicznym; wykorzystanie panelu HMI oraz komputera PC do przygotowania wizualizacji procesu technologicznego; sprawdzenie poprawności działania wizualizacji przy jednoczesnym wykorzystaniu komputera PC oraz panelu HMI. Literatura dostępna w języku polskim i angielskim. Słowa kluczowe: sterownik PLC, SCADA, połączenie sieciowe, proces. Źródło finansowania: praca nie wymaga nakładów finansowych.

24. Projekt i wykonanie wyświetlacza matrycowego LED z interfejsem SPI (temat zajęty)
promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjno-projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (interfejs SPI, wyświetlacze matrycowe).
 2. Projekt i wykonanie wyświetlacza.
 3. Oprogramowanie wyświetlacza.
 4. Testy laboratoryjne i analiza możliwości wykonanego wyświetlacza.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Słowa kluczowe: wyświetlacz matrycowy LED, sterownik mikroprocesorowy, interfejs SPI. Źródło finansowania: realizacja pracy wymaga dofinansowania z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 300 zł.

25. Projekt i wykonanie systemu kontrolno-pomiarowego, współpracującego z siecią Internet
promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjno-projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (składniki systemu kontrolno-pomiarowego, protokoły komunikacji, komunikacja systemu poprzez sieć Internet).
 2. Projekt i wykonanie systemu.
 3. Oprogramowanie systemu.
 4. Testy laboratoryjne systemu, analiza jego możliwości.
 5. Podsumowanie.

Słowa kluczowe: system kontrolno-pomiarowy, komunikacja poprzez Internet, system mikroprocesorowy. Źródło finansowania: realizacja pracy wymaga dofinansowania z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 300 zł.

26. Projekt i wykonanie laboratoryjnego urządzenia do badania wybranych tranzystorów
promotor: dr inż. Wojciech Wojtkowski
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna, automatyka i robotyka
rodzaj pracy: symulacyjno-projektowo-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Wprowadzenie teoretyczne (badane parametry, charakterystyki i przebiegi).
 2. Projekt i wykonanie urządzenia.
 3. Oprogramowanie systemu.
 4. Badania laboratoryjne, analiza możliwości.
 5. Podsumowanie.

Słowa kluczowe: parametry tranzystorów, system laboratoryjny, system mikroprocesorowy. Źródło finansowania: realizacja pracy wymaga dofinansowania z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 200 zł.

Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

1. Sterowanie przekształtnikiem dwukierunkowym DC/DC z separacją galwaniczną typu DAB
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej sterowania przekształtnika typu DAB (ang. dual active bridge).
 2. Omówienie standardowej metody sterowania przekształtnikiem DAB zdwukierunkowym przepływem energii.
 3. Symulacja działania przekształtnika DAB z wykorzystaniem programu Matlab.
 4. Opracowanie i symulacja sterowania z modulacją szerokości impulsów przekształtnika DAB.
 5. Sprawdzenie możliwości zastosowania przekształtnika wielopoziomowego do regulacji napięcia i prądu przekształtnika typu DAB.
 6. Porównanie właściwości symulowanych przekształtników DAB.
 7. Wnioski.

Praca symulacyjna w Matlabie w oparciu głównie o literaturę anglojęzyczną. Dotyczy porównania właściwości DAB przy tradycyjnym sterowaniu przekształtnika ze sterowaniem wykorzystującym modulację szerokości impulsów lub przekształtniki wielopoziomowe. Porównanie właściwości dotyczy możliwości filtracji napięć pośredniczących i napięcia wyjściowego, a także współczynników THD prądów wejściowych i wyjściowych transformatora separującego.

2. Właściwości silników indukcyjnych 3-i 5-fazowych zasilanych z przekształtników energoelektronicznych
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej sterowania przekształtników zasilających silnik 5-fazowy.
 2. Opracowanie sterowania przekształtnika 3-fazowego zasilającego silnik 3-fazowy.
 3. Symulacja działania przekształtnika 3-fazowego zasilającego silnik 3-fazowy z wykorzystaniem programu Matlab.
 4. Opracowanie sterowania przekształtnika 5-fazowego zasilającego silnik 5-fazowy.
 5. Symulacja działania przekształtnika 5-fazowego zasilającego silnik 5-fazowy z wykorzystaniem programu Matlab.
 6. Opracowanie i symulacja sterowania nadrzędnego układów napędowych (3- i 5-fazowych) metodą FOC i/lub DTC.
 7. Porównanie właściwości symulowanych układów napędowych.
 8. Wnioski.

Praca symulacyjna w Matlabie w oparciu głównie o literaturę anglojęzyczną. Dotyczy realizacji symulacji zasilania silnika indukcyjnego 3- i 5-fazowego z przekształtników odpowiednio 3-fazowego oraz 5-fazowego. Proponowane sterowanie sinusoidalne z modulacją szerokości impulsów w obu przypadkach. Nadrzędna pętla sterowania typu FOC. Możliwe wykorzystanie sterowania typu DTC w obu przekształtnikach. Porównywane właściwości to: odkształcenia prądów zasilających, tętnienia momentu w stanie ustalonym, dynamika kształtowania momentu w stanach przejściowych (dynamicznych).

3. Ekran pola elektromagnetycznego do czujników pomiarowych w zakresie częstotliwości sieciowych
promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Przegląd sposobów ekranowania pola w zakresie częstotliwości sieciowych.
 2. Analiza właściwości materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów stosowanych w budowie ekranów.
 3. Opracowanie modelu elementu ekranującego.
 4. Dobór konstrukcji elementu i ocena jego właściwości przy uwzględnieniu oddziaływania pola.
 5. Analiza wyników i podsumowanie.

Opracowanie geometrii i struktury materiałowej ekranu otwartego do osłony czujnika umieszczonego w pobliżu instalacji elektrycznych. Analiza wybranych konstrukcji z uwzględnieniem struktury proponowanego materiału kompozytowego oraz perforacji powierzchni. Prace prowadzone z użyciem specjalizowanych programów obliczeniowych.

4. Elementy rozpraszające pole elektromagnetyczne w zakresie dyspersji plazmowej
promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Przegląd sposobów ograniczenia skutecznej powierzchni odbicia.
 2. Analiza modeli dyspersyjnych materiałów.
 3. Analiza właściwości materiałów ekranujących.
 4. Opracowanie modelu powierzchniowego elementu rozpraszającego z uwzględnieniem dyspersji plazmowej.
 5. Analiza właściwości opracowanego elementu i poprawa jego parametrów (RCS) przez modyfikację geometrii struktury.
 6. Analiza wyników i podsumowanie.

Dobór konstrukcji oraz ocena właściwości kierunkowych i selektywności elementów powierzchniowych pracujących w zakresie dyspersji plazmowej. Określenie geometrii materiału warstwowego z wtrąconymi elementami z materiałów dyspersyjnych (dyspersja plazmowa). Praca ukierunkowana na ocenę możliwości ograniczenia skutecznej powierzchni odbicia wybranych próbek materiałów.

5. Kompensacja mocy biernej w układzie lokalnym i przy pracy grupowej
promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjno-eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka metod kompensacji mocy biernej.
 2. Opracowanie modeli układów z kompensacją lokalną i kompensacja grupową w stanie ustalonym i nieustalonym.
 3. Opracowanie modeli z uwzględnieniem stanów awaryjnych w układach źródło -odbiornik –kompensator.
 4. Opracowanie narzędzi do doboru kompensatorów.
 5. Analiza wyników i podsumowanie.

Opracowanie stanowiska do zajęć w ramach pracowni specjalistycznej. Wykonanie modeli układów do kompensacji mocy na bazie podstawowych programów narzędziowych (np. Matlab, MultiSim, Spice). Opracowanie i analiza właściwości modeli uwzględniających skończony czas komutacji, stany przejściowe w pracy kompensatorów, stany awaryjne w pracy układu.

6. Rezonator pierścieniowy z dobranym układem strefy dyspersyjnej
promotor: dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka konstrukcji rezonatorów mikrofalowych i ich właściwości.
 2. Analiza metod stosowanych w projektowaniu rezonatorów.
 3. Opracowanie modelu rezonatora pierścieniowego z materiałem dyspersyjnym (rezonansowym).
 4. Analiza właściwości układu i dobór jego geometrii w celu uzyskania właściwych cech.
 5. Analiza wyników i podsumowanie.

Analiza konstrukcji pierścieniowego rezonatora mikrofalowego, w którego konstrukcji występują fragmenty układu wykonane z materiałów dyspersyjnych o dobranej charakterystyce. Dobór geometrii układu rezonatora ze względu na uzyskanie zakładanej charakterystyki częstotliwościowej.

7. Analiza właściwości dynamicznych obwodów regulacji prądu twornika przy uwzględnieniu cyfrowego charakteru sterowania
promotor: dr hab. inż. Marian Dubowski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Ocena właściwości obwodu regulacji prądu twornika na podstawie liniowych modeli uproszczonych.
 2. Opracowanie modeli symulacyjnych uwzględniających cyfrowy charakter sterowania i pomiarów.
 3. Przeprowadzenie symulacyjnych badań porównawczych.
 4. Opracowanie wniosków z przeprowadzonych badań.

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy właściwości dynamicznych obwodu regulacji prądu twornika przy uwzględnieniu opóźnień sygnałów wynikających z cyfrowego charakteru sterowania (modulator MSI oraz opóźnienia w torze pomiaru). Analiza przeprowadzona zostanie na drodze symulacyjnej. Uniwersalny charakter prowadzonych badań zapewniony zostanie poprzez wprowadzenie systemu jednostek względnych. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

8. Model systemu pomiarowego wspomagającego analizę treningu sportowca (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat zastosowania sensorów w systemach monitorujących trening sportowca.
 2. Projekt wieloparametrowego systemu pomiarowego do monitorowania treningu sportowca.
 3. Wykonanie modelu systemu pomiarowego z wykorzystaniem mikrokontrolera, wybranych modułów i czujników.
 4. Opracowanie oprogramowania oraz testy systemu pomiarowego.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Opracowanie systemu pomiarowego opartego na mikrokontrolerze (Arduino, STM32) wspomagającego trening sportowca. Wykorzystanie modułu GPS do analizy trajektorii ruchu oraz czujników pomiarowych (m.in. akcelerometrów) umieszczonych na ciele sportowca. Praca projektowo-praktyczna wymagająca umiejętności programowania mikrokontrolerów. Realizacja pracy dyplomowej nie wymaga nakładu finansowego z funduszu dydaktycznego WE.

9. Stanowisko pomiarowe do zdalnego badania ogniw fotowoltaicznych (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski
kierunek: elektrotechnika dualna, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat modelowania i charakterystyk roboczych ogniw fotowoltaicznych.
 2. Projekt systemu pomiarowego do zdalnej rejestracji charakterystyk roboczych ogniwa PV.
 3. Wykonanie modelu systemu pomiarowego z wykorzystaniem mikrokontrolera, wybranych modułów i czujników.
 4. Oprogramowanie i testy systemu pomiarowego.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Opracowanie systemu pomiarowo-kontrolnego opartego na mikrokontrolerze (STM32 Nucleo). Wykorzystanie modułu LAN wspomagającego zdalne wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego. Zasilanie źródła światła napięciem stałym 12V, zastosowanie czujników oświetlenia i temperatury. Analiza charakterystyk pracy ogniwa fotowoltaicznego małej mocy. Rejestracja i wizualizacja danych. Praca projektowo-praktyczna wymagająca umiejętności programowania mikrokontrolerów. Realizacja pracy dyplomowej wymaga nakładu finansowego – 400 zł z funduszu dydaktycznego WE.

10. Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej dla nieruchomości z domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski
kierunek: ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej.
 2. Bilans zużycia energii elektrycznej w budynku mieszkalnym i budynkach gospodarczych. Analiza możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznej.
 3. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej obejmujący w/w budynki i pompę doprowadzającą wodę do ogrodu.
 4. Obliczenia projektowe, dobór urządzeń.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej w gospodarstwie składającym się z budynku mieszkalnego, dwóch budynków gospodarczych i ogrodu. Wykonanie bilansu zużycia energii. Analiza rentowności inwestycji w fotowoltaikę. Obliczenia projektowe i dobór urządzeń. Realizacja pracy dyplomowej nie wymaga nakładu finansowego z funduszu dydaktycznego WE.

11. Analiza wydajności nadążnego systemu fotowoltaicznego o mocy 3 kW na podstawie wyników symulacyjnych i danych pomiarowych
promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski
kierunek: elektrotechnika dualna, ekoenergetyka
rodzaj pracy: symulacyjno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat nadążnych systemów fotowoltaicznych.
 2. Przegląd i porównanie funkcjonalności komercyjnego i darmowego oprogramowania projektowo-symulacyjnego nadążnych instalacji fotowoltaicznych.
 3. Wykonanie modelu geometrycznego oraz symulacji systemu wolnostojącego stacjonarnego o mocy 3kW za pomocą wybranego oprogramowania w oparciu o dane techniczne i klimatyczne.
 4. Przedstawienie uzysku energetycznego na podstawie danych pomiarowych (pozyskanych z bazy danych elektrowni hybrydowej PB).
 5. Porównanie wyników symulacyjnych i pomiarowych.
 6. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Analiza symulacyjna nadążnego systemu fotowoltaicznego o mocy 3kW. Porównanie parametrów opisujących wydajność otrzymanych z symulacji komputerowej z rzeczywistymi wynikami uzyskanymi dla elektrowni o tej samej mocy (dane pomiarowe z elektrowni hybrydowej PB). Praca obejmuje również przegląd aktualnego oprogramowania darmowego i komercyjnego do symulacji instalacji fotowoltaicznych nadążnych. Realizacja pracy dyplomowej nie wymaga nakładu finansowego z funduszu dydaktycznego WE.

12. Analiza wydajności stacjonarnego systemu fotowoltaicznego o mocy 3 kW na podstawie wyników symulacyjnych i danych pomiarowych (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Adam Idźkowski
kierunek: elektrotechnika dualna, ekoenergetyka
rodzaj pracy: symulacyjno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury na temat stacjonarnych systemów fotowoltaicznych.
 2. Przegląd i porównanie funkcjonalności komercyjnego i darmowego oprogramowania projektowo-symulacyjnego stacjonarnych instalacji fotowoltaicznych.
 3. Wykonanie modelu geometrycznego oraz symulacji systemu wolnostojącego stacjonarnego o mocy 3kW za pomocą wybranego oprogramowania w oparciu o dane techniczne i klimatyczne.
 4. Przedstawienie uzysku energetycznego na podstawie danych pomiarowych (pozyskanych z bazy danych elektrowni hybrydowej PB).
 5. Porównanie wyników symulacyjnych i pomiarowych.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Analiza symulacyjna stacjonarnego systemu fotowoltaicznego o mocy 3 kW. Porównanie parametrów opisujących wydajność otrzymanych z symulacji komputerowej z rzeczywistymi wynikami uzyskanymi dla elektrowni o tej samej mocy (dane pomiarowe z elektrowni hybrydowej PB). Praca obejmuje również przegląd aktualnego oprogramowania darmowego i komercyjnego do projektowania i symulacji instalacji fotowoltaicznych stacjonarnych. Realizacja pracy dyplomowej nie wymaga nakładu finansowego z funduszu dydaktycznego WE.

13. Rozkład pola magnetycznego w maszynach elektrycznych prądu przemiennego – budowa aplikacji dydaktycznej
promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-programowa

W ramach pracy należy:

 • opisać konstrukcję uzwojeń w maszynach prądu przemiennego,
 • opracować programy prezentacji rozkładu pola w zależności od ułożenia uzwojeń w żłobkach stojana i wirnika,
 • opracować algorytmy ułatwiające projektowanie uzwojeń jedno- i dwuwarstwowych.

Praca powinna zawierać:

 • opis konstrukcji uzwojeń w maszynach elektrycznych prądu przemiennego,
 • opracowanie algorytmów wspomagających projektowanie uzwojeń w maszynach prądu przemiennego,
 • opracowanie biblioteki klas do prezentacji graficznej rozkładu pola magnetycznego w szczelinie maszyn elektrycznych,
 • opracowanie programu prezentacji zjawiska reakcji twornika w osiach podłużnej i poprzecznej w maszynie synchronicznej,
 • uwagi i wnioski.
14. Elementy i układy pomiarowe kąta i położenia – projekt modernizacji stanowiska laboratoryjnego.
promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Opis stanu aktualnego stanowisk laboratoryjnych do badań prądnic tachometrycznych oraz transformatora położenia kątowego.
 2. Przegląd elementów i układów wspomagających pomiar kąta i położenia
 3. Projekt stanowiska laboratoryjnego.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych na bazie elementów i układów dostępnych w laboratorium elementów automatyki
 5. Uwagi i wnioski

W ramach pracy należy:

 • opisać aktualnie dostępne układy pomiarowe kąta i położenia,
 • opisać układy scalone wspomagające analizę sygnałów z czujników położenia i prędkości (AD2S90 i podobne),
 • zaprojektować układy pomiarowe dla różnych sposobów pracy transformatora położenia kątowego (dekoder fazy),
 • opracować nową konstrukcję stanowiska do badań układów pomiarowych prędkości i kąta.
15. Projekt stanowiska laboratoryjnego do badań silników bezkomutatorowych prądu stałego
promotor: dr hab. inż. Adam Sołbut, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-programowa

Zakres pracy:

 1. Opis stanu aktualnego stanowiska do badań silnika BLDC.
 2. Przegląd literaturowy dotyczący konstrukcji oraz sterowania BLDC.
 3. Wybór silnika oraz analiza możliwości dostępu do używanych układów zasilania wbudowanych w jego konstrukcję.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych wybranej konstrukcji silnika.
 5. Uwagi i wnioski.

Przegląd układów scalonych oraz mikrokontrolerów serii „Motion Control” do sterowania silnikami bezkomutatorowymi, projekt stanowiska laboratoryjnego. Wykonanie wstępnych badań laboratoryjnych dostępnych układów sterowania.

16. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujnika indukcyjnego przemieszczeń liniowych
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników indukcyjnych.
 2. Opracowanie konstrukcji mechanicznej prowadnicy liniowej.
 3. Opracowanie układu akwizycji danych oraz jego uruchomienie.
 4. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 5. Analiza wyników pomiarów charakterystyk napięcia wyjściowego czujnika indukcyjnego w funkcji zmiany przemieszczenia.
 6. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. w skład stanowiska wchodzić będzie: napęd wymuszający przesunięcie liniowe czujnika indukcyjnego, generator sygnałowy, czujnik potencjometryczny dokonujący pomiaru przesunięcia liniowego, system zasilania oraz moduł kontrolno-pomiarowy programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się za pomocą komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 600 PLN.

17. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujników natężenia oświetlenia
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników natężenia oświetlenia.
 2. Opracowanie stanowiska do badania czujników natężenia oświetlenia oraz jego uruchomienie.
 3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 4. Analiza wyników pomiarów charakterystyk zmiany wskazań badanych czujników w funkcji natężenia oświetlenia.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. w skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników oświetlenia, dyfuzor, źródło oświetlenia sterowane sygnałem PWM, system zasilania oraz moduł kontrolno-pomiarowy programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się za pomocą komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 500 PLN.

18. Opracowanie stanowiska do badania czujników ciśnienia atmosferycznego.
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników ciśnienia.
 2. Opracowanie stanowiska do badania wybranych czujników ciśnienia atmosferycznego.
 3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
 4. Analiza wyników pomiarów charakterystyk wskazań badanych czujników w funkcji zmiany ciśnienia.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. w skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników ciśnienia atmosferycznego, pompka podciśnieniowa, pojemnik hermetyczny podciśnieniowy, zasilacz oraz moduł sterujący programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 500 PLN.

19. Opracowanie komory termicznej do badania czujników temperatury (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników temperatury oraz ogniw Peltiera.
 2. Opracowanie komory termicznej.
 3. Opracowanie układu akwizycji danych pomiarowych.
 4. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 5. Analiza stabilności utrzymania stałej temperatury wewnątrz komory pomiarowej.
 6. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie komory termicznej o niewielkich rozmiarach sterowanej z poziomu komputera PC. w skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników temperatury służących do pomiaru zewnętrznej oraz wewnętrznej warstwy komory temperaturowej, zestaw radiatorów oraz ogniw Peltiera, uszczelniacz termiczny, zasilacz oraz moduł sterujący programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 500 PLN.

20. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujników wilgotności względnej powietrza
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników wilgotności względnej powietrza.
 2. Opracowanie komory pomiarowej zawierającej zestaw czujników do pomiaru wilgotności względnej powietrza.
 3. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 4. Analiza charakterystyk wskazań czujników pomiarowych w funkcji zmiany wilgotności względnej powietrza.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie niewielkiego stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. w skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników wilgotności względnej powietrza, grzałki sterowanej sygnałem PWM, komory badawczej zawierającej otwór rewizyjny, zasilacz oraz moduł sterujący programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 500 PLN.

21. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do kalibracji czujników pirometrycznych
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników do bezkontaktowego pomiaru temperatury.
 2. Opracowanie układu pomiarowego oraz zestawu elementów grzejnych o różnych współczynnikach emisyjności cieplnej.
 3. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 4. Analiza wyników pomiarów płytek grzejnych czujnikami pirometrycznymi o różnych charakterystykach kąta detekcji.
 5. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie stanowiska laboratoryjnego wyposażonego w kalibrator czujników pirometrycznych, zestawu czujników oraz modułu pomiarowego programowalnego w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się za pomocą oprogramowania napisanego w systemie Windows np. w języku C#. Oprogramowanie ma mieć możliwość wizualizacji oraz zapisu wyników pomiarów. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
 • programować w systemie Windows w stopniu dobrym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu podstawowym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 500 PLN.

22. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do badania czujników odległości
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników do pomiaru odległości.
 2. Opracowanie konstrukcji mechanicznej prowadnicy liniowej.
 3. Opracowanie układu elektronicznego wyposażonego w czujniki pomiarowe.
 4. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 5. Analiza wyników pomiarów wskazań czujników w funkcji zmian odległości.
 6. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie stanowiska laboratoryjnego sterowanego z poziomu komputera PC. w skład stanowiska wchodzić będzie: zestaw czujników odległości, siłownik liniowy lub moduł liniowy z napędem paskowym albo śrubowym, moduł sterowania napędem, zasilacz oraz moduł sterujący programowalny w systemie Arduino. Sterowanie stanowiskiem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
 • znajomość elektroniki ma być opanowana w stopniu podstawowym;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 500 PLN.

23. Opracowanie generatora funkcyjnego z wyjściem mocy
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat rozwiązań konstrukcyjnych generatorów funkcyjnych.
 2. Opracowanie konstrukcji elektronicznej generatora.
 3. Przeprowadzenie badań testowych urządzenia.
 4. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest wykonanie generatora mocy sterowanego z poziomu komputera PC. Generator powinien zapewnić generowanie sygnału sinusoidalnego np. 10 Vpp w zakresie 0,1 Hz – 10 kHz. Wyjście mocy powinno zapewniać około 10 W. Sterowanie generatorem ma odbywać się z linii komend przy pomocy terminala portu szeregowego. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • mieć zdolności konstrukcyjno-mechaniczne;
 • programować mikrokontrolery w stopniu dobrym;
 • znać podstawy elektroniki w stopniu bardzo dobrym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 500 PLN.

24. Opracowanie systemu zdalnej kontroli urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem środowiska Node.js
promotor: dr hab. inż. Wojciech Walendziuk
kierunek: elektrotechnika, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika dualna
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat Node.js oraz React.js.
 2. Opracowanie oprogramowania typu front-end i back-end.
 3. Przeprowadzenie badań testowych oprogramowania.
 4. Podsumowanie wykonanych prac.

Celem pracy jest opracowanie oprogramowania strony serwera w środowisku Node.js oraz strony interfejsu użytkownika w środowisku React.js. Student podejmujący się pracy nad tym tematem powinien:

 • znać środowisko Node.js oraz React.js w stopniu bardzo dobrym;
 • znać język angielski w stopniu dobrym, pozwalającym na czerpanie wiedzy ze stron internetowych oraz not aplikacyjnych.

Wynikiem pracy będzie powstanie prototypowej wersji stanowiska dydaktycznego, które ma być wykorzystywane na przedmiocie: pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE(zakup zasilacza sterowanego poprzez interfejs SCPI): 800 PLN.

25. Projekt i badania wybranych podzespołów przekształtnikowego układu obciążającego silnika prądu stałego
promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd źródeł literaturowych oraz ocena ich przydatności do rozwiązania wybranego problemu technicznego.
 2. Przedstawienie indywidualnego planu rozwiązania zadania, określenie sposobu i czasu realizacji rozwiązania.
 3. Projekt i budowa wybranych podzespołów układu obciążającego z przekształtnikiem tranzystorowym DC/DC do zasilania silnika prądu stałego.
 4. Badania laboratoryjne i określanie właściwości wybranych podzespołów układu obciążającego z przekształtnikiem tranzystorowym DC/DC.
 5. Opracowywanie wyników i dokumentacji zrealizowanych zadań.
 6. Określenie kierunków rozwoju, podnoszenia swoich kwalifikacji w celu pogłębiania i aktualizacji specjalistycznej wiedzy technicznej.

Praca ma charakter praktyczny. Student nauczy się projektować, budować i określać właściwości układu obciążającego z przekształtnikiem tranzystorowym DC/DC do zasilania silnika prądu stałego. w ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej przekształtników tranzystorowych i układów obciążających. Następnie zaprojektować i dobrać komponenty układu przekształtnikowego. Przeprowadzić badania laboratoryjne i ocenić właściwości układu. Praca wymaga wsparcia funduszu dydaktycznego WE w wysokości 300 zł na zakup układu scalonego programowanego do realizacja cyfrowego układu sterowania przekształtnikiem.

26. Badania zamkniętego układu regulacji prędkości silnika indukcyjnego z sterowaniem DTC SVM
promotor: dr inż. Andrzej Andrzejewski
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd źródeł literaturowych oraz ocena ich przydatności do rozwiązania wybranego problemu technicznego.
 2. Przedstawienie indywidualnego planu rozwiązania zadania, określenie sposobu i czasu realizacji rozwiązania.
 3. Projekt układu podłączenia enkodera optycznego z falownikiem napięcia.
 4. Badania laboratoryjne i określanie właściwości zamkniętego układu regulacji prędkości z silnikiem indukcyjnym klatkowym.
 5. Opracowywanie wyników i dokumentacji zrealizowanych zadań.
 6. Określenie kierunków rozwoju, podnoszenia swoich kwalifikacji w celu pogłębiania i aktualizacji specjalistycznej wiedzy technicznej.

Praca ma charakter praktyczny. Zadaniem dyplomanta jest doprowadzenie do poprawnej współpracy enkodera optycznego z falownikiem napięcia. Enkoder jest zamontowany na wale zespołu maszynowego i podłączony do falownika. w ramach pracy dyplomowej należy dokonać przeglądu literatury o metodach sterowania silników indukcyjnych, przeprowadzić badania laboratoryjne i ocenić właściwości układu. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE w wysokości 260 zł na zakup zasilacza enkodera i układów scalonych współpracy z enkoderem.

27. Projekt układu do wyznaczania częstotliwości rezonansowej w układzie szeregowo-równoległym w oparciu o regulowane wartości elementów pasywnych
promotor: dr inż. Anna Białostocka
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: symulacyjno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Zjawisko rezonansu – definicje, zależności.
 2. Parametry i właściwości układów rezonansowych.
 3. Elementy składowe układów rezonansowych – szeregi wartości cewek, rezystorów i kondensatorów.
 4. Parametry niezbędne do stworzenia modelu – program graficzny.
 5. Model układu rezonansowego w programie graficznym.
 6. Wyznaczanie częstotliwości rezonansowej układu przy zmianie wartości elementów składowych – analiza numeryczna i badania eksperymentalne.
 7. Podsumowanie i wnioski.

Stworzenie programu z interfejsem graficznym umożliwiającym zmianę wartości poszczególnych elementów pasywnych badanego układu jak i samego układu.

28. Projekt układu do analizy wpływu parametrów modelu dławika cewki z rdzeniem na jego charakterystykę prądowo-napięciową
promotor: dr inż. Anna Białostocka
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Cewka – definicje, zależności, podział.
 2. Cewka z rdzeniem – budowa, charakterystyki, zastosowania.
 3. Model dławika.
 4. Parametry niezbędne do stworzenia modelu – program graficzny.
 5. Model dławika w programie graficznym.
 6. Analiza wpływu parametrów dławika na charakterystykę prądowo-napięciową – program graficzny.
 7. Podsumowanie i wnioski

Stworzenie programu z interfejsem graficznym umożliwiającym zmianę wartości poszczególnych elementów modelu dławika.

29. System pomiarowy badający jakość powietrza w pomieszczeniu roboczym (temat zajęty)
promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Wstęp, cel pracy, przegląd literatury z zakresu rozwiązań IoT, pomiaru wielkości nieelektrycznych oraz problematyki tematu.
 2. Dobór rozwiązań, projekt i wykonanie urządzenia pomiarowego.
 3. Stworzenie oprogramowania.
 4. Uruchomienie urządzenia, wykonanie pomiarów z jego wykorzystaniem.
 5. Analiza przykładowych pomiarów.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Celem pracy jest wykonanie urządzenia zawierającego stosowne oczujnikowanie (mikrokontroler z modułem WiFi np. ESP32) do pomiaru wielkości m.in. stężenia CO2, temperatury, wilgotności. Urządzenie wykonywałoby pomiary w interwałach czasowych, wszystkie pomiary byłyby zapisywane np. na karcie SD. Możliwy byłby dostęp zdalny do urządzenia (poprzez przeglądarkę). Dostęp do urządzenia poprzez stronę internetową. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 200 zł.

30. Odczyt zgięcia paliczków dłoni w celu kontrolowania modelem dłoni bionicznej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Agnieszka Choroszucho
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Wstęp, cel pracy, hipoteza.
 2. Analiza problematyki oraz rozwiązań rękawic VR.
 3. Opis zaproponowanego rozwiązania oraz jego realizacji.
 4. Ocena funkcjonalności wykonanego urządzenia wraz z teoretycznym opisem możliwości jego usprawnienia.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Celem pracy jest wykonanie modelu dłoni bionicznej o 12 punktach zgięcia oraz rękawicy odczytującej pozycję 10 paliczków dłoni użytkownika. Dane o kącie zgięcia paliczków są zbierane w czasie rzeczywistym, a następnie wysyłane do układu sterującego dłonią bioniczną, która kopiuje pozycje dłoni, na którą założona jest rękawica. Dodatkowo rękawica może pracować w trzech trybach: tryb kopiowania, tryb MAS, tryb PBH. Praca wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE: 200 zł.

31. Projekt układu elektro-optycznego oświetlacza do zastosowań w rybołówstwie
promotor: dr inż. Eugeniusz Czech
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczno-symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących oświetlaczy stosowanych w rybołówstwie.
 2. Przegląd źródeł światła mogących mieć zastosowanie w tego typu oświetlaczach.
 3. Przegląd komercyjnie dostępnych opraw oświetleniowych do zastosowań w rybołówstwie.
 4. Projekt oświetlacza wytwarzającego naprzemiennie jasne i ciemne kręgi na wodzie.
 5. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej tego oświetlacza.

Doświadczenia pokazują, że czas przebywania ławicy ryb w pobliżu źródła bodźca świetlnego można wielokrotnie wydłużyć (ułatwiając jednocześnie ich połów), gdy źródło światła wytwarza naprzemienne jasne i ciemne strefy. Celem pracy jest opracowanie projektu toru elektro-optycznego oświetlacza ze źródłem światła LED, który na oświetlanej powierzchni wytworzyłby wiele koncentrycznych, na przemian jasnych i ciemnych kręgów. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

32. Program komputerowego wspomagania projektowania układów elektro-optycznych oświetlaczy stosowanych w gęstej mgle
promotor: dr inż. Eugeniusz Czech
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczno-symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Omówienie wymagań technicznych dotyczących oświetlaczy stosowanych we mgle.
 2. Przegląd źródeł światła mogących mieć zastosowanie w tego typu oświetlaczach.
 3. Przegląd komercyjnie dostępnych opraw oświetleniowych do zastosowań w ośrodkach silnie pochłaniających światło.
 4. Stworzenie programu komputerowego, wspomagającego projektowanie oświetlacza.
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej stworzonego programu.

Doświadczenie pokazuje, że w przypadku propagacji strumienia świetlnego w ośrodku pochłaniającym światło, strumień świetlny w znaczny sposób maleje wraz z odległością od źródła. Zjawisko to można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez odpowiednie formowanie wiązki świetlnej oświetlacza. Celem pracy jest opracowanie aplikacji pozwalającej zaprojektować układ elektro-optyczny oświetlacza pracującego w gęstej mgle, pozwalającego uzyskać w pewnym (dużym) przedziale odległości od tego oświetlacza, stałą wartość luminancji w pobliżu osi wiązki świetlnej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

33. Projekt i budowa interfejsu bipolarnych przetworników cyfrowo-analogowych DAC z komunikacją SPI
promotor: dr inż. Piotr Falkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd szybkich przetworników DAC z magistralą SPI lub zbliżoną.
 2. Wykonanie projektu i budowa interfejsu.
 3. Opracowanie programu do obsługi zaprojektowanego interfejsu.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych i analiza wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Praca praktyczna polegająca na budowie interfejsu przetworników DAC komunikujących się z mikrokontrolerem wykorzystująca magistralę SPI. w pracy wykorzystany ma być przetwornik bipolarny o rozdzielczości 12 lub 14 bitów na potrzeby obserwacji przebiegów chwilowych w energoelektronice. w ramach pracy należy wybrać odpowiedni przetwornik, zaprojektować i wykonać schemat oraz płytkę drukowaną. Należy również stworzyć oprogramowanie do komunikacji mikrokontrolerów z rodziny STM32 z przetwornikiem po magistrali SPI. Praca wymaga znajomości podstaw języka C oraz programu Eagle lub Circuit Studio. Do wykonania pracy niezbędne jest wsparcie z funduszu dydaktycznego WE w kwocie około 500 zł.

34. Projekt i budowa interfejsu przetworników analogowo-cyfrowych ADC współpracujących z mikrokontrolerem
promotor: dr inż. Piotr Falkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd szybkich przetworników ADC z magistralą SPI lub zbliżoną.
 2. Wykonanie projektu i budowa interfejsu.
 3. Opracowanie programu do obsługi zaprojektowanego interfejsu.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych i analiza wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Praca praktyczna polegająca na budowie interfejsu przetworników ADC wykorzystywanych do pomiarów wielkości chwilowych prądów i napięć w energoelektronice. w ramach pracy należy wybrać odpowiedni przetwornik, zaprojektować i wykonać schemat oraz płytkę drukowaną. Należy również stworzyć oprogramowanie do komunikacji mikrokontrolerów z rodziny STM32 z przetwornikiem. Praca wymaga znajomości podstaw języka C oraz programu Eagle lub Circuit Studio. Do wykonania pracy niezbędne jest wsparcie z funduszu dydaktycznego WE w kwocie około 500 zł.

35. Analiza możliwości wykorzystania mikrokontrolera z rodziny STM32H7 w energoelektronice
promotor: dr inż. Piotr Falkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd mikrokontrolerów STM32.
 2. Wykonanie projektu i budowa interfejsu.
 3. Opracowanie procedur programowych do obsługi wybranych peryferii.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych i analiza wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Praca praktyczna polegająca na konfiguracji peryferii mikrokontrolera z rodziny STM32H7 wykorzystywanych w energoelektronice. w ramach pracy należy na podstawie dokładnej analizy dokumentacji mikrokontrolera z rodziny STM32H7 opracować szablon programu ze skonfigurowanymi wybranymi blokami sprzętowymi w języku C. Praca wymaga dobrej znajomości języka C oraz podstaw programu Eagle lub Circuit Studio. Do wykonania pracy niezbędne jest wsparcie z funduszu dydaktycznego WE w kwocie około 500 zł.

36. Aplikacja internetowa do symulacji stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych
promotor: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Metody analizy stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych.
 2. Metody numeryczne rozwiązywania równań stanu.
 3. Opracowanie aplikacji do symulacji stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych.
 4. Przykłady zastosowania aplikacji.
 5. Podsumowanie oraz wnioski.

Celem pracy jest opracowanie aplikacji internetowej (strony internetowej) do symulacji stanów nieustalonych w szeregowych obwodach elektrycznych. Aplikacja powinna umożliwiać wybór typu układu (RL, RC, RLC) oraz rodzaju wymuszenia występującego w układzie (stałe, sinusoidalne, prostokątne, trójkątne, piłokształtne). Wyniki symulacji (przebiegi prądów i napięć) należy przedstawić na wykresie. w aplikacji powinna istnieć możliwość płynnej zmiany parametrów obwodu z jednoczesną obserwacją wyników tych zmian. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

37. Aplikacja internetowa do symulacji stanów nieustalonych w linii długiej
promotor: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie aplikacji do wizualizacji rozkładu prądu i napięcia w linii długiej w stanie nieustalonym.
 3. Symulacja stanów nieustalonych w linii długiej w różnych stanach pracy.
 4. Podsumowanie oraz wnioski.

Celem pracy jest opracowanie aplikacji internetowej (strony internetowej) do wizualizacji rozkładu prądu i napięcia w linii długiej w stanie nieustalonym. Aplikacja powinna umożliwiać zmianę parametrów linii oraz wybór stanu pracy (obciążenie, stan jałowy, stan zwarcia na końcu linii). Wyniki symulacji (rozkłady prądu i napięcia) należy przedstawić na wykresie. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

38. Opracowanie układu monitorującego temperaturę i wilgotność powietrza ze zdalnym dostępem do wyników pomiarów (temat zajęty)
promotor: dr inż. Jarosław Forenc
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej zakresu pracy.
 2. Opracowanie koncepcji i realizacja układu mikroprocesorowego.
 3. Opracowanie oprogramowania.
 4. Testy opracowanego układu.
 5. Podsumowanie oraz wnioski.

Celem pracy jest opracowanie układu mikroprocesorowego mierzącego temperaturę i wilgotność powietrza z możliwością odczytu wyników pomiarów na stronie internetowej w sieci lokalnej. Układ powinien rejestrować wyniki pomiarów z określonego przedziału czasu. Prezentacja wyników pomiarów na stronie internetowej powinna odbywać się w postaci tabelarycznej i graficznej. Koszt: około 200 zł, Źródło finansowania: fundusz dydaktyczny WE.

39. Projekt elektroenergetycznej linii napowietrznej w systemie PAS (temat zajęty)
promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia.
 2. Metodyka oraz wytyczne projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych.
 3. Projekt koncepcyjny elektroenergetycznej linii napowietrznej w systemie PAS zasilającej wybrany zakład przemysłowy.

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia z przewodami izolowanymi w systemie PAS, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

40. Projekt stacji transformatorowej SN/nn zasilającej elektrownię wiatrową (temat zajęty)
promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych stacji elektroenergetycznych SN/nn.
 2. Metodyka oraz wytyczne projektowania urządzeń głównych i pomocniczych stacji transformatorowych SN/nn.
 3. Projekt koncepcyjny stacji transformatorowej SN/nn zasilającej wybraną elektrownię wiatrową.

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/nn zasilającej elektrownię wiatrową, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

41. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (temat zajęty)
promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych mikroźródeł OZE.
 2. Metodyka oraz wytyczne projektowania i budowy instalacji elektrycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).
 3. Analiza opłacalności różnych rozwiązań mikroźródeł OZE przyłączonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
 4. Projekt koncepcyjny modernizacji instalacji elektrycznej budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej budynku użyteczności publicznej polegającej na przyłączeniu małej elektrowni wiatrowej oraz fotowoltaicznej do sieci nn, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

42. Projekt instalacji odnawialnych źródeł energii przyłączonej do sieci elektroenergetycznej sklepu wielkopowierzchniowego (temat zajęty)
promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych małych elektrowni OZE.
 2. Metodyka oraz wytyczne projektowania i budowy instalacji OZE przyłączonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
 3. Analiza opłacalności różnych rozwiązań małych elektrowni OZE przyłączonych do sieci niskiego napięcia.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji odnawialnych źródeł energii przyłączonej do sieci elektroenergetycznej sklepu wielkopowierzchniowego.

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej dużego budynku handlowego polegającej na przyłączeniu małej elektrowni wiatrowej oraz fotowoltaicznej do sieci nn, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

43. Projekt instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii zasilającej tartak (temat zajęty)
promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.
 2. Metodyka oraz wytyczne projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii przyłączonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
 3. Analiza opłacalności różnych rozwiązań instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskiego napięcia.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii zasilającej tartak.

Celem pracy jest opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń do magazynowania energii elektrycznej przyłączonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej tartak, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami norm i przepisów krajowych oraz w oparciu o dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

44. Analiza odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane źródła światła w różnych stanach pracy (temat zajęty)
promotor: dr inż. Grzegorz Hołdyński
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: pomiarowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd elektrycznych źródeł światła stosowanych w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym.
 2. Metodyka pomiaru i analizy odkształcenia prądów i napięć zasilających.
 3. Badania pomiarowe odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane źródła światła w różnych stanach pracy.

Celem pracy jest analiza odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane źródła światła zarówno podczas rozruchu, jak i pracy ustalonej przy różnych wartościach napięć zasilających. Analiza wymagać będzie przeprowadzenia badań pomiarowych obejmujących rejestrację rozkładu harmonicznych prądów pobieranych przez źródła światła oraz sporządzenia charakterystyk odkształceń prądów dla różnych źródeł światła w zależności od napięcia zasilającego. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

45. Projekt oraz budowa mikroprocesorowego układu kontrolno-pomiarowego napięcia pośredniczącego do przekształtnika trójpoziomowego
promotor: dr inż. Marek Korzeniewski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Uzasadnienie doboru wraz z opisem głównych komponentów projektowanego układu.
 2. Projekt oraz wykonanie układu sterowania z mikrokontrolerem 8-bitowym firmy Microchip.
 3. Opracowanie w języku C programu sterowania zgodnie z tematyką pracy.
 4. Wykonanie badań laboratoryjnych i testów poprawności działania układu.
 5. Podsumowanie oraz wnioski.

Praca polega na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz uruchomieniu układu elektronicznego, który odpowiedzialny będzie za kontrolę procesu wstępnego ładowania baterii kondensatorów będących częścią obwodu pośredniczącego w przekształtniku trójpoziomowym systemu sterowania dSPACE. Dodatkową funkcjonalnością zaprojektowanego układu będzie zabezpieczenie obwodów silnoprądowych falownika w stanach awaryjnych (np. niesymetria napięć). Podczas realizacji pracy mile widziana umiejętność programowania w języku C w środowisku MPLABX mikrokontrolerów firmy Microchip z rodziny PIC16, PIC18. Materiały zapewnione.

46. Projekt i budowa mikroprocesorowego układu regulacji ciśnienia oraz temperatury gazu LPG na listwie wtryskowej
promotor: dr inż. Marek Korzeniewski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczno-projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu układu elektronicznego, którego zadaniem będzie regulacja ciśnienia oraz temperatury gazu LPG na wyjściu reduktora. Dodatkowo układ będzie umożliwiał emulację sygnałów analogowych z map-sensora (poprzez zastosowanie zewnętrznych przetworników DAC). Podczas realizacji pracy mile widziana umiejętność programowania w języku C w środowisku MPLABX mikrokontrolerów firmy Microchip (materiały zapewnione).
Zakres pracy:

 1. Przegląd czujników temperatury oraz ciśnienia pod kątem możliwości wykorzystania w układzie regulacji.
 2. Uzasadnienie doboru wraz z opisem głównych komponentów projektowanego układu sterowania.
 3. Projekt oraz wykonanie układu regulacji ciśnienia oraz temperatury gazu LPG na listwie wtryskowej.
 4. Wykonanie badań na modelu laboratoryjnym oraz pojeździe samochodowym.
 5. Podsumowanie oraz wnioski.
47. Projekt i budowa mikroprocesorowego układu diagnostyczno-pomiarowego masowych przepływomierzy powietrza
promotor: dr inż. Marek Korzeniewski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: badawczo-projektowa

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu układu elektronicznego, którego zadaniem będzie sterowanie procesem pomiarowym, diagnostyką (metodą porównania z przepływomierzem wzorcowym) oraz kalibracją masowych przepływomierzy powietrza (z napięciowym wyjściem analogowym) stosowanych w pojazdach samochodowych. Podczas realizacji pracy mile widziana umiejętność programowania w języku C w środowisku MPLABX mikrokontrolerów firmy Microchip (materiały zapewnione).
Zakres pracy:

 1. Przegląd stosowanych w pojazdach samochodowych analogowych przepływomierzy powietrza.
 2. Uzasadnienie doboru wraz z opisem głównych komponentów projektowanego układu.
 3. Projekt oraz wykonanie elektronicznego układu kontrolno-pomiarowego z mikrokontrolerem.
 4. Wykonanie badań wybranych przepływomierzy powietrza.
 5. Podsumowanie oraz wnioski.
48. Graficzna prezentacja danych przy wykorzystaniu modułu wyświetlacza firmy Delta
promotor: dr inż. Marek Korzeniewski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Opracowanie oprogramowania wyświetlacza Delta.
 4. Przeprowadzenie badań oraz analiza wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Celem pracy jest stworzenie programu/procedur obsługi wyświetlacza Delta umożliwiającego graficzną prezentacje danych pobieranych z procesora sterującego przekształtnikami. Prezentowane dane będzie można zapisywać na pamięci USB. Podczas realizacji pracy mile widziana znajomość różnych języków programowania. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim. Praca nie wymaga nakładu finansowego.

49. Modernizacja trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC
promotor: dr inż. Krzysztof Kulikowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Opis stanu obecnego oraz propozycja rozwiązania sprzętowego.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Projekt modernizacji przekształtnika AC/DC/AC.
 4. Implementacja zmian hardwarowych w programie sterującym.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Celem pracy jest przystosowanie stanowiska badawczego na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych. Modernizacja będzie polegać na wymianie uszkodzonych podzespołów oraz przerobieniu osłon części silnoprądowych przekształtnika w sposób zapewniający bezpieczeństwo i możliwość manipulacji. Ponadto w ramach pracy należy dostosować obecnie działający program sterujący do kilku przykładowych ćwiczeń. Podczas realizacji pracy mile widziana znajomość języka C. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim. Praca nie wymaga nakładu finansowego.

50. Modernizacja przekształtnika DC/AC
promotor: dr inż. Krzysztof Kulikowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Opis stanu obecnego oraz propozycja rozwiązania sprzętowego.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Przedstawienie topologii przekształtników trójpoziomowych.
 4. Projekt modernizacji przekształtnika DC/AC.
 5. Implementacja zmian hardwarowych w programie sterującym.
 6. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Celem pracy jest przystosowanie stanowiska badawczego na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych. Modernizacja będzie polegać na zastąpieniu dwupoziomowego przekształtnika DC/AC trójpoziomowym przekształtnikiem. Ponadto w ramach pracy należy dostosować obecnie działający program sterujący do kilku przykładowych ćwiczeń. Podczas realizacji pracy mile widziana znajomość języka C oraz oprogramowania Eagle. Część literatury może być dostępna tylko w języku angielskim. Praca nie wymaga nakładu finansowego.

51. Ocena możliwości platformy programowej EPLAN Electric P8 do tworzenia dokumentacji projektowej układów automatyki
promotor: dr inż. Adam Kuźma
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczna

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Przedstawienie przykładowych programów komputerowych wspomagających prace inżynierskie przy tworzeniu dokumentacji projektowej.
 4. Rozpoznanie środowiska EPLAN Electric P8.
 5. Opracowanie instrukcji tworzenia dokumentacji projektowej układu automatyki z wykorzystaniem platformy programowej EPLAN.
 6. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Celem pracy jest ocena możliwości platformy programowej EPLAN Electric P8 do tworzenia dokumentacji projektowej układów automatyki. Należy przeprowadzić rozpoznanie dostępnych programów komputerowych wspomagających prace inżynierskie przy tworzeniu dokumentacji projektowej. Należy zapoznać się i opisać funkcjonalność środowiska EPLAN Electric P8. Opisać sposób tworzenia bazy artykułów. Na podstawie stworzenia przykładowego projektu, opracować instrukcję tworzenia dokumentacji projektowej układu automatyki z wykorzystaniem platformy programowej EPLAN. Należy opisać zalety i wady platformy programowej EPLAN Electric P8. Wymagane jest praktyczne doświadczenie w użytkowaniu programu EPLAN Electric P8.

52. Analiza wpływu zniekształceń napięcia zasilającego na pracę niesterowanego prostownika 12-pulsowego
promotor: dr inż. Adam Kuźma
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: analityczno-symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka zagadnienia na tle literatury przedmiotu.
 2. Cel i zakres pracy oraz metodyka jej realizacji.
 3. Przeprowadzenie symulacji komputerowych 12-pulsowego prostownika pracującego przy odkształconym napięciu w sieci zasilającej.
 4. Analiza otrzymanych wyników.
 5. Opis własnych osiągnięć i wnioski końcowe.

Celem pracy jest przeprowadzenie analizy pracy niesterowanego przekształtnika 12-pulsowego oraz zbadanie w jakim stopniu na pracę przekształtnika wpływają zniekształcenia oraz niesymetria napięć sieci zasilającej. Należy stworzyć model symulacyjny w programie Matlab Simulink i oszacować wpływ odkształceń napięcia zasilającego na napięcie wyjściowe i na zawartość harmonicznych prądu wejściowego prostownika 12-pulsowego. Wymagana jest znajomość na dobrym poziomie programu Matlab Simulink.

53. Badanie wpływu budowy elektrycznego grzejnika podłogowego na termiczną stałą czasową układu
promotor: dr inż. Sławomir Kwiećkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Wstęp.
 2. Przegląd konstrukcji grzejników podłogowych.
 3. Omówienie wybranej metody analizy numerycznej.
 4. Komputerowa symulacja rozkładu temperatury w elektrycznym grzejniku podłogowym.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Praca polega na zamodelowaniu elektrycznego grzejnika podłogowego w programie COMSOL. Następie analiza wpływu budowy grzejnika na stałą czasową. Badany będzie również wpływ rodzaju materiałów stosowanych do wykończenia powierzchni grzejnika na stałą czasową. Praca nie wymaga nakładów finansowych.

54. Projekt i konstrukcja miernika objętości cieczy (temat zajęty)
promotor: dr inż. Jarosław Makal, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat czujników do pomiaru objętości.
 2. Sformułowanie założeń i teoretyczna analiza przyjętego układu miernika.
 3. Opracowanie układu elektronicznego wyposażonego w czujnik pomiarowy.
 4. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 5. Analiza wyników pomiarów wskazań czujnika w funkcji zmian objętości.
 6. Podsumowanie wykonanych prac.

Zaprojektowanie i wykonanie miernika poziomu (objętości) cieczy z wybranym czujnikiem (laserowym, IR, odbiciowym lub innym). Przeprowadzenie badań eksperymentalnych wraz z określaniem niepewności pomiarów. Koszt około 200 zł.

55. Układ do pomiaru i rejestracji wartości napięcia skutecznego w sieci zasilającej z aplikacją do archiwizowania danych
promotor: dr inż. Jarosław Makal, prof. PB
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy na temat układów do rejestracji i archiwizacji wartości napięcia w sieci zasilającej AC.
 2. Opis środowiska, w którym jest realizowana aplikacja do archiwizowania wyników pomiarów wraz z założeniami wstępnymi.
 3. Wybór układu do pomiaru wartości napięcia.
 4. Zaprojektowanie i wykonanie modułów do nadawania i odbioru danych z układu pomiarowego.
 5. Przeprowadzenie badań testowych stanowiska.
 6. Podsumowanie wykonanych prac.

Zaprojektowanie i wykonanie układu mierzącego napięcie skuteczne w sieci w określonych odstępach czasu, uśredniającego wyniki oraz przesyłającego łączem Wi-Fi dane do aplikacji archiwizującej. Zapewnienie możliwości przeglądania danych w formie wykresów z okresu rejestracji od jednego dnia do dwóch lat. Koszt około 200 zł.

56. Analiza metrologiczna dokładności oscyloskopowych pomiarów wielkości elektrycznych (temat zajęty)
promotor: dr inż. Jarosław Makal, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-pomiarowa

Zakres pracy

 1. Prezentacja wybranych fragmentów teorii niepewności mających zastosowanie do pomiarów oscyloskopowych.
 2. Opis przykładów pomiarowych dokonywanych z użyciem wszystkich funkcjonalności oscyloskopu cyfrowego.
 3. Obliczenia niepewności i ich składowych dla uzyskanych wyników pomiarów.
 4. Analiza uzyskanych wyników.
 5. Wnioski i podsumowanie wykonanych prac.

Wymagana znajomość teorii niepewności oraz umiejętność korzystania z oscyloskopu cyfrowego. Temat ten obejmuje m.in. obliczenia niepewności wyników pomiarów przy wykorzystaniu funkcji oscyloskopu, w tym rejestracji wartości chwilowych. Należy też uwzględnić przypadek np. obliczenia wartości mocy czynnej (przy prądzie odkształconym) jako wartości średniej mocy chwilowej.

57. Projekt koncepcyjny odnawialnego źródła energii do zasilania budynku szkoły (temat zajęty)
promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Budynek szkoły jako odbiorca energii elektrycznej i cieplnej.
 2. Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł w budynkach szkolnych.
 3. Analiza przypadku budynku szkoły i możliwości zastosowania w nim odnawialnych źródeł energii.
 4. Analiza możliwości współpracy OZE z istniejącymi źródłami.
 5. Projekt koncepcyjny doposażenia budynku w OZE.
 6. Wnioski.

Praca projektowa. Wymaga przeanalizowania na podstawie literatury budynku szkolnego jako odbiorcy energii, na tej podstawie dla wybranego obiektu niezbędne jest określenie typowej dobowej krzywej obciążenia. Kolejny krok stanowi wybór OZE dla wspomagania zasilania w energię wybranego budynku szkolnego. Konieczne jest uwzględnienie zarówno krzywej obciążenia obiektu jak też jego konstrukcji i usytuowania względem stron świata oraz możliwości współpracy OZE z istniejącymi systemami zasilania obiektu w energię. Końcowy etap to wykonanie projektu koncepcyjnego zgodnie z puntem 5.

58. Projekt koncepcyjny odnawialnego źródła energii do zasilania budynków produkcyjnych gospodarstwa rolnego (temat zajęty)
promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Gospodarstwo rolne jako odbiorca energii elektrycznej i cieplnej.
 2. Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł w gospodarstwie rolnym.
 3. Analiza przypadku gospodarstwa rolnego i możliwości zastosowania w nim odnawialnych źródeł energii.
 4. Analiza możliwości współpracy OZE z istniejącymi źródłami.
 5. Projekt koncepcyjny doposażenia gospodarstwa rolnego w OZE.
 6. Wnioski.

Praca projektowa. Początkowy etap pracy musi stanowić przegląd literatury odnośnie zużycia energii w przedsiębiorstwach rolnych. Wskazane byłoby również porównanie krzywych wytwarzania dla różnych źródeł i krzywej obciążenia gospodarstwa rolnego. Kolejny krok to wybór najbardziej odpowiadającego źródła energii oraz analiza potencjalnej współpracy tego źródła z istniejącym. Może to dotyczyć energii elektrycznej lub/i energii cieplnej. Ostatni krok to wykonanie projektu koncepcyjnego.

59. Analiza możliwości racjonalizacji kosztów energii w zakładzie przemysłowym – analiza przypadku. (temat zajęty)
promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: analityczna

Zakres pracy:

 1. Składniki kosztów energii w zakładzie przemysłowym.
 2. Zakład przemysłowy jako odbiorca energii.
 3. Sposoby obniżenia kosztów.
 4. Analiza przypadku kosztów energii w zakładzie przemysłowym.
 5. Wnioski.

Praca analityczna. Praca polega na analizie taryf energii elektrycznej i/lub cieplnej oraz analizie krzywej obciążenia zakładu przemysłowego. Kolejny krok to wyznaczenie kosztów energii w wybranym zakładzie przemysłowym (rzeczywistym lub hipotetycznym) i analiza możliwości ich obniżenia. Praca powinna również zawierać obliczenia kosztów przed i po ich optymalizacji oraz analizę ekonomiczną podjętych działań inwestycyjnych mających na celu obniżenie kosztów energii.

60. Projekt koncepcyjny zasilania małej architektury drogowej z odnawialnego źródła energii (temat zajęty)
promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Rodzaje małej architektury drogowej i ich rola w pasie drogowym.
 2. Wymagania odnośnie zasilania obiektów małej architektury drogowej i znaków drogowych.
 3. Koncepcja zasilania małej architektury drogowej z OZE.
 4. Wnioski.

Praca projektowa. Praca wymaga zapoznania się z rodzajami małej architektury drogowej oraz jej potrzebami w zakresie zasilania w energię elektryczną. Kolejnym krokiem powinien być dobór źródeł do potrzeb wybranych obiektów architektury drogowej i zaprojektowanie ich dla wybranego, konkretnego przypadku.

61. Projekt koncepcyjny współpracy instalacji OZE z magazynem energii na wybranym przykładzie (temat zajęty)
promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Rola magazynów energii we współpracy z OZE.
 2. Rodzaje magazynów energii i ich współpraca z siecią elektroenergetyczną.
 3. Analiza wybranego obiektu jako odbiorcy energii.
 4. Projekt koncepcyjny instalacji OZE dla wybranego obiektu.
 5. Analiza współpracy zaprojektowanej instalacji z magazynem energii.
 6. Wnioski.

Praca projektowa. Pierwszy etap pracy stanowi zapoznanie się z budową magazynów energii i ich rolą we współpracy z OZE. Kolejny etap to wybór konkretnego obiektu i analiza jego funkcjonowania jako odbiorcy energii elektrycznej. Następnie trzeba dobrać konkretne źródło do zasilania tego obiektu oraz wykonać koncepcyjny projekt współpracy tego źródła z obiektem oraz z magazynem energii. Przeanalizować korzyści oraz wady wykorzystania magazynu energii w analizowanej sytuacji.

62. Projekt instalacji elektrycznej w salonie urody (temat zajęty)
promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Odbiorniki energii elektrycznej w salonach urody.
 2. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w salonach urody.
 3. Narzędzia obliczeniowe stosowane w projektowaniu instalacji elektrycznych.
 4. Projekt instalacji elektrycznej w wybranym salonie urody.

Praca projektowa. Praca wymaga zapoznania się z urządzeniami elektrycznymi wykorzystywanymi w salonie urody oraz wymaganiami jakie stawiane są instalacjom elektrycznym w takich miejscach. Niezbędne jest również zapoznanie się z metodami stosowanymi w procesie projektowania instalacji elektrycznych. Końcowym efektem pracy jest projekt instalacji w salonie urody.

63. Audyt energetyczny oświetlenia w zakładzie przemysłowym (temat zajęty)
promotor: dr inż. Helena Rusak
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowo-analityczna

Zakres pracy:

 1. Wymagania odnośnie audytu oświetlenia w zakładzie przemysłowym.
 2. Wymagania odnośnie instalacji oświetleniowej w zakładzie przemysłowym.
 3. Urządzenia oświetleniowe stosowane w zakładach przemysłowych.
 4. Audyt oświetlenia w zakładzie przemysłowym – na wybranym przykładzie.
 5. Wnioski.

Praca projektowo-analityczna polegająca na zapoznaniu się z zasadami sporządzania audytów energetycznych w budynkach przemysłowych oraz wymaganiami dotyczącymi oświetlenia w tych obiektach. Kolejnym krokiem, który stanowi własny wkład dyplomanta w realizację pracy, jest wykonanie dla wybranego rzeczywistego lub hipotetycznego przedsiębiorstwa audytu oświetlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach.

64. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej wybranego dworca kolejowego (temat zajęty)
promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Bezpieczeństwo kolei w Polsce, uwarunkowania prawne i techniczno-organizacyjne.
 2. Przystosowanie istniejących obiektów na potrzeby osób niepełnosprawnych, poprzez zastosowanie pochylni i wind.
 3. Unijne programy modernizacji kolejnictwa, wprowadzenie do obiektów kolejowych innowacyjnych rozwiązań z segmentu przemysłu 4.0, wykorzystanie elektromobilności i odnawialnych źródeł energii.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji instalacji elektrycznej dworca kolejowego z wykorzystaniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Praca dyplomowa dotyczy zagadnień bezpieczeństwa kolei w Polsce, przystosowania istniejących obiektów na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wykorzystania elektromobilności i odnawialnych źródeł energii w modernizowanym budynku dworca kolejowego.

65. Projekt instalacji fotowoltaicznej wolnostojącej z kompensacją mocy biernej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Jakość energii elektrycznej, normy i przepisy prawne.
 2. Falowniki stosowane w instalacjach PV i ich wpływ na jakość energii elektrycznej.
 3. Analiza odbiorników występujących w gospodarstwach domowych, wykonanie pomiarów analizatorem jakości energii elektrycznej.
 4. Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej wolnostojącej na konstrukcji metalowej z kompensacją mocy biernej pojemnościowej.

Praca dyplomowa dotyczy zagadnień jakości energii elektrycznej, urządzeń stosowanych w instalacjach PV, analizy wpływu na jakość energii odbiorników zainstalowanych w gospodarstwach domowych oraz wykonania projektu wolnostojącej instalacji PV z kompensacją mocy biernej.

66. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej obiektu gastronomicznego (temat zajęty)
promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne w zakresie instalacji elektrycznych w środowisku stanowiącym szczególne zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane w obiektach o zwiększonym zagrożeniu porażenia prądem elektrycznym.
 3. Charakterystyka urządzeń elektrycznych występujących w obiektach gastronomicznych.
 4. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej wybranego obiektu gastronomicznego – ciastkarni.

Praca dyplomowa dotyczy zagadnień ochrony przeciwporażeniowej w środowisku stanowiącym szczególne zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, charakterystyki urządzeń elektrycznych stosowanych w obiektach gastronomicznych oraz wykonanie projektu instalacji elektrycznej w tego typu obiekcie.

67. Projekt instalacji elektrycznej obiektu budowlanego z elementami instalacji inteligentnej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
 2. Rozwiązania techniczne stosowane w inteligentnych instalacjach elektrycznych.
 3. Komputerowe wspomaganie projektowania inteligentnych instalacji elektrycznych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej obiektu budowlanego z elementami instalacji inteligentnej.

Praca dyplomowa dotyczy rozwiązań technicznych stosowanych w inteligentnych instalacjach elektrycznych, komputerowego wspomagania projektowania tego typu instalacji oraz zaprojektowania instalacji elektrycznej obiektu budowlanego z wykorzystaniem elementów instalacji inteligentnej.

68. Projekt instalacji elektrycznej obiektu użyteczności publicznej – biblioteki miejskiej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej.
 2. Oświetlenie obiektów użyteczności publicznej, wspomaganie komputerowe obliczeń oświetlenia przy pomocy dedykowanego oprogramowania komputerowego.
 3. Instalacje teletechniczne w obiektach użyteczności publicznej, przegląd dostępnych na rynku rozwiązań.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej biblioteki miejskiej z uwzględnieniem instalacji teletechnicznych.

Praca dyplomowa dotyczy zagadnień oświetlenia obiektów użyteczności publicznej, instalacji teletechnicznych w tego typu obiektach, wspomagania komputerowego w obliczeniu i doborze oświetlenia oraz wykonania projektu instalacji elektrycznej i teletechnicznej biblioteki miejskiej.

69. Projekt stacji rozdzielczej średniego napięcia z uwzględnieniem doboru nastaw automatyki zabezpieczeniowej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Dariusz Sajewicz
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Obliczenia techniczno-ekonomiczne stacji elektroenergetycznych.
 2. Automatyka zabezpieczeniowa stosowana na stacjach SN.
 3. Obliczenia zwarciowe w sieciach średniego napięcia, dobór nastaw automatyki zabezpieczeniowej.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego stacji rozdzielczej SN z uwzględnianiem doboru nastaw automatyki zabezpieczeniowej.

Praca dyplomowa dotyczy obliczeń techniczno-ekonomicznych, stosowania automatyki zabezpieczeniowej na stacjach elektroenergetycznych, obliczeń zwarciowych w sieciach SN niezbędnych do obliczeń nastaw EAZ oraz wykonania projektu stacji rozdzielczej SN z uwzględnieniem nastaw automatyki zabezpieczeniowej.

70. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej odnawialnych źródeł energii zasilających hurtownię kwiatów (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane instalacjom odnawialnych źródeł energii.
 2. Analiza możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii w wybranej hurtowni kwiatów.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej odnawialnych źródeł energii zasilających hurtownię kwiatów.
 4. Analiza kosztów i oszczędności wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wybranych, odnawialnych źródeł energii wykorzystanych do zasilania hurtowni kwiatów.

71. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej wyposażonej w OZE, zasilającej oborę dla krów mlecznych (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w gospodarstwach rolnych.
 2. Wymagania dotyczące zasilania gwarantowanego obiektów z inwentarzem żywym.
 3. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane OZE, zasilającym obiekty rolnicze.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wyposażonej w OZE, zasilającej oborę dla krów mlecznych.
 5. Analiza kosztów i oszczędności wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.
 6. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej zasilającej oborę przeznaczoną dla krów mlecznych, współpracującej z odnawialnymi źródłami energii.

72. Projekt koncepcyjny układu zasilającego oraz instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze sklepem wielkopowierzchniowym na parterze (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Kryteria doboru oraz wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz powierzaniach handlowych.
 2. Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom elektrycznym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej oraz układu zasilającego wybrany budynek mieszkalny wielorodzinny ze sklepem wielkopowierzchniowym w parterze.
 4. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, ze sklepem wielkopowierzniowym usytuowanym na parterze wraz z układem zasilającym ten obiekt.

73. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w samowystarczalnym energetycznie budynku zagrodowym (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Budowa oraz wymagania stawiane instalacji elektrycznej budynków zagrodowych.
 2. Budowa oraz zasady projektowania wybranych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.
 3. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wybranego samowystarczalnego energetycznie budynku zagrodowego.
 4. Analiza kosztów i oszczędności wynikających z zastosowania zaprojektowanych urządzeń.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wyposażonej w różnego rodzaju źródła energii, umożliwiające uzyskanie samowystarczalności projektowanego budynku zagrodowego.

74. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej hotelu wybudowanego z modułów wykonanych w technologii drewnianej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w budownictwie modułowym.
 2. Budowa instalacji elektrycznych stosowanych w modułach wykonanych w technologii drewnianej.
 3. Kryteria doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji elektrycznej.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej budynku hotelu wybudowanego z gotowych modułów wykonanych w technologii drewnianej.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego budynku zamieszkania zbiorowego, wykonanego w technologii modułowej, z prefabrykowanych modułów drewnianych.

75. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej zakładu produkcji zniczy (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Budowa oraz wymagania stawiane instalacjom elektrycznym w obiektach przemysłowych.
 2. Gospodarka mocą bierną w zakładach przemysłowych.
 3. Ochrona przeciwporażeniowa w zakładach produkcyjnych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej zakładu produkcji zniczy.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej w wybranym zakładzie produkcyjnym zniczy wraz z układem zasilającym obiekt.

76. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w wylęgarni ryb z podchowalnią (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Skibko
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania stawiane projektom elektrycznym.
 2. Wymagania oraz budowa instalacji elektrycznych w obiektach wylęgarni ryb z podchowalnią.
 3. Systemy gwarantowanego zasilania obwodów newralgicznych.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wybranej wylęgarni ryb z podchowalnią.
 5. Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.

Głównym celem pracy będzie wykonanie projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej w budynku wylęgarni ryb z wyodrębnioną częścią do rozwoju narybku.

77. Projekt stacji transformatorowej nn/SN obsługującej wybraną farmę fotowoltaiczną (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania stacji transformatorowych nn/SN.
 2. Wyposażenie standardowe stacji transformatorowej po stronie niskiego napięcia.
 3. Wyposażenie standardowe stacji transformatorowej po stronie średniego napięcia.
 4. Projekt stacji transformatorowej nn/SN dedykowanej do obsługi farmy fotowoltaicznej.
 5. Analiza i wnioski.

Celem pracy jest zaprojektowanie stacji transformatorowej obsługującej wybraną farmę fotowoltaiczną. Praca obejmuje dobór takich parametrów jak moc transformatora, wyposażenie standardowe po stronie niskiego i średniego napięcia czy też mobilność i prostotę montażu oraz obsługi.

78. Projekt instalacji elektrycznej bloku operacyjnego w szpitalu onkologicznym (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Zakres projektowania instalacji elektrycznych w obiektach szpitalnych.
 2. Charakterystyka infrastruktury mieszczącej się w granicach bloku operacyjnego.
 3. Opis niezbędnego sprzętu wykorzystywanego na bloku operacyjnym.
 4. Projekt instalacji elektrycznej na bloku operacyjnym w szpitalu onkologicznym.
 5. Analiza i wnioski.

Celem pracy jest zaprojektowanie instalacji elektrycznej zasilającej blok operacyjny w szpitalu onkologicznym. Projektowana instalacja elektryczna musi spełniać wymagania prawne oraz normatywne dla obiektów szpitalnych.

79. Dobór parametrów kondensatorów symetryzujących składową niezrównoważenia prądu odbiornika liniowego niesymetrycznego pracującego w układzie czteroprzewodowym (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka mocy biernej oraz kondensatorów jako elementów pasywnych wykorzystywanych przy kompensacji mocy biernej.
 2. Opis teorii Składowych Fizycznych Prądu dla sinusoidalnych układów czteroprzewodowych.
 3. Dobór parametrów kondensatorów na podstawie teorii Składowych Fizycznych Prądu.
 4. Budowa modelu symulacyjnego w oprogramowaniu Matlab/Simulink.
 5. Analiza i wnioski.

Celem pracy jest zaprojektowanie teoretyczne oraz analiza pracy kompensatora zbudowanego z kondensatorów. Dobór parametrów ma na celu ograniczenie prądu biernego oraz prądów niezrównoważenia. Do wyznaczenia parametrów kompensatora równoważącego wykorzystana zostanie teoria mocy Składowych Fizycznych Prądu.

80. Dobór parametrów dławików kompensujących składową bierną prądu odbiornika liniowego niesymetrycznego pracującego w układzie trójprzewodowym (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka mocy biernej oraz dławików jako elementów pasywnych wykorzystywanych przy kompensacji mocy biernej.
 2. Opis teorii Składowych Fizycznych Prądu dla sinusoidalnych układów trójprzewodowych.
 3. Dobór parametrów dławików na podstawie teorii Składowych Fizycznych Prądu.
 4. Budowa modelu symulacyjnego w oprogramowaniu Matlab/Simulink.
 5. Analiza i wnioski.

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz analiza pracy kompensatora zbudowanego z dławików. Dobór parametrów ma na celu ograniczenie prądu biernego oraz prądów niezrównoważenia wynikających z pojemnościowego charakteru odbiornika liniowego niezrównoważonego. Do wyznaczenia parametrów kompensatora równoważącego wykorzystana zostanie teoria mocy Składowych Fizycznych Prądu.

81. Dobór parametrów kompensatora równoważącego do odbiornika liniowego niesymetrycznego pracującego w układzie czteroprzewodowym (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka kompensacji mocy biernej.
 2. Opis teorii Składowych Fizycznych Prądu dla sinusoidalnych układów czteroprzewodowych zasilanych z symetrycznego źródła napięcia.
 3. Dobór parametrów kompensatora równoważącego na podstawie teorii Składowych Fizycznych Prądu.
 4. Budowa modelu symulacyjnego w oprogramowaniu Matlab/Simulink.
 5. Analiza i wnioski.

Celem pracy jest zaprojektowanie teoretyczne oraz analiza pracy kompensatora zbudowanego z dławików i kondensatorów, które dedykowane będą do odbiornika liniowego niezrównoważonego. Rozpatrywany odbiornik zbudowany będzie z trzech obwodów jednofazowych o różnych charakterze obciążenia. Do wyznaczenia parametrów kompensatora równoważącego wykorzystana zostanie teoria mocy Składowych Fizycznych Prądu.

82. Wpływ instalacji fotowoltaicznej na parametry jakościowe energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: analityczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 2. Charakterystyka parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej.
 3. Analiza wpływu instalacji fotowoltaicznej na parametry jakości energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
 4. Wnioski.

Celem pracy jest analiza wpływu pracy mikroinstalacji fotowoltaicznej na parametry jakości energii w sieci elektroenergetycznej w otoczeniu instalacji fotowoltaicznej. W pracy należy wykonać badania pomiarowe polegające na rejestracji wielkości elektrycznych oraz na ich podstawie przeprowadzić analizę korelacji parametrów jakości energii elektrycznej w zależności od mocy oddawanej przez instalację fotowoltaiczną.

83. Projekt stacji transformatorowej SN/nn z wykorzystaniem SF6 (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych rozdzielnic z sześciofluorkiem siarki.
 2. Metodyka projektowania stacji elektroenergetycznych SN/nn.
 3. Wymagania norm i przepisów w zakresie budowy stacji SN/nn.
 4. Projekt stacji transformatorowej SN/nn z izolacją z SF6.
 5. Analiza i wnioski.

Celem pracy jest zaprojektowanie stacji transformatorowej, w której wykorzysta się aparaturę wykorzystującą sześciofluorek siarki. Cały projekt ma być oparty o wymagania przepisów i norm w zakresie budowy stacji transformatorowych SN/nn.

84. Projekt rozdzielnicy wysokiego napięcia w technologii GIS (temat zajęty)
promotor: dr inż. Zbigniew Sołjan
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań technicznych rozdzielnic wysokiego napięcia w izolacji gazowej.
 2. Metodyka projektowania rozdzielnic elektroenergetycznych WN.
 3. Wymagania przepisów i norm w zakresie budowy rozdzielnic WN.
 4. Projekt rozdzielnicy wysokiego napięcia w technologii GIS.
 5. Analiza i wnioski.

Celem pracy jest projekt rozdzielnicy wysokiego napięcia zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów prawa oraz norm w tym zakresie. Dodatkowo zaprojektowana rozdzielnica ma mieć zaimplementowany System Informacji Geograficznej.

85. Projekt koncepcyjny stacji SN/nN współpracującej bezpośrednio z instalacją PV oraz stacją ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miejskim (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania dotyczące budowy oraz projektowania stacji elektroenergetycznej SN/nN.
 2. Dobór urządzeń głównych i pomocniczych stacji transformatorowej.
 3. Wymagania w zakresie przyłączenia instalacji PV oraz stacji ładowania pojazdów do stacji SN/nN.
 4. Wykonanie projektu stacji SN/nN obejmującego mikroinstalację PV oraz stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

86. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w budynku przetwórstwa rolno-spożywczego z wydzieloną częścią mieszkalną (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Warunki środowiskowe pracy urządzeń elektrycznych w obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego.
 2. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizmy żywe w warunkach szczególnego zagrożenia.
 3. Rozwiązana techniczne stosowane w instalacjach elektrycznych w obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego.
 4. Projekt instalacji elektrycznej w budynku przetwórstwa rolno-spożywczego z wydzieloną częścią mieszkalną.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

87. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w obiekcie zamieszkania zbiorowego (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania techniczne oraz prawne z zakresie instalacji elektrycznych w obiektach zamieszkania zbiorowego.
 2. Charakterystyka instalacji teletechnicznych w obiektach użyteczności publicznej.
 3. Rozwiązana techniczne stosowane w instalacjach elektrycznych w obiektach zamieszkania zbiorowego.
 4. Projekt instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie zamieszkania zbiorowego.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

88. Analiza wymagań oraz projekt techniczny instalacji elektrycznej na placu budowy obiektu infrastrukturalnego (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania techniczne oraz prawne z zakresie instalacji elektrycznych na terenach placów budów oraz rozbiórek.
 2. Ocena warunków środowiskowych eksploatacji instalacji elektrycznych na terenach placów budów oraz rozbiórek.
 3. Analiza procesów normalizacyjnych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych na placach budów.
 4. Projekt techniczny instalacji elektrycznej na placu budowy drogowego obiektu infrastrukturalnego.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

89. Analiza wymagań oraz projekt instalacji elektrycznej na polu kempingowym (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Warunki środowiskowe pracy urządzeń elektrycznych w warunkach zewnętrznych.
 2. Wymagania techniczne oraz prawne z zakresie instalacji elektrycznych na terenach pól kempingowych.
 3. Rozwiązana techniczne stosowane w instalacjach elektrycznych zasilających obiekty na polach kempingowych.
 4. Projekt instalacji elektrycznej na przykładowym polu kempingowym dostosowanym do zasilania przyczep oraz kamperów.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

90. Ocena efektywności ekonomicznej realizacji infrastruktury kablowej SN w aspekcie nowych technologii budowy linii elektroenergetycznych (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Proces realizacji linii kablowych SN w świetle obowiązującego prawa.
 2. Zasady kosztorysowania realizacji inwestycji liniowych.
 3. Nowe technologie budowy linii kablowych.
 4. Projekt wybranej linii kablowej z uwzględnieniem wymagań technologii bezwykopowych.
 5. Analiza kosztów realizacji inwestycji w technologii tradycyjnej oraz bezwykopowej.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE. Do realizacji pracy wymagana jest znajomość zasad sporządzania dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

91. Nowoczesne rozwiązania instalacji elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym w aspekcie poprawy efektywności energetycznej obiektu (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Analiza zużycia energii w obiektach jednorodzinnych.
 2. Przegląd systemów oraz rozwiązań technicznych inteligentnych instalacji dedykowanych dla obiektów mieszkalnych.
 3. Projekt zintegrowanej instalacji elektrycznej w wybranym obiekcie jednorodzinnym z uwzględnieniem kryteriów efektywności energetycznej.
 4. Analiza opłacalności realizacji inteligentnej instalacji w obiekcie mieszkalnym w aspekcie ograniczenia zużycia energii.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

92. Projekt koncepcyjny zasilania obiektu przemysłowego z uwzględnieniem wymagań nadzoru zdalnego nad aparaturą elektroenergetyczną w stacji abonenckiej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Marcin Sulkowski
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka wymagań dotyczących budowy i eksploatacji abonenckich stacji energetycznych SN/nN.
 2. Układy telemechaniki stosowane w stacjach elektroenergetycznych SN/nN.
 3. Kryteria doboru urządzeń wchodzących w skład stacji elektroenergetycznej.
 4. Wykonanie projektu koncepcyjnego abonenckiej stacji elektroenergetycznej z układem pełnej telemechaniki.

Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

93. Projekt techniczny i analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej „ongrid” zasilającej gospodarstwo rolne (temat zajęty)
promotor: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: ekoenergetyka (odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej)
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne i techniczne stawiane instalacjom elektrycznym i instalacjom fotowoltaicznym niskiego napięcia.
 2. Analiza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w gospodarstwie rolnym na wybranym przykładzie.
 3. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej.
 4. Analiza opłacalności zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej.
 5. Wnioski końcowe.

Przedmiotem pracy jest opracowanie projektu technicznego i przeprowadzenie analizy opłacalności instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej do zasilania elektrycznego gospodarstwa rolnego i podłączonej do istniejącej sieci niskiego napięcia tego gospodarstwa; projekt techniczny powinien objąć wszystkie obliczenia techniczne, rysunki techniczne, specyfikacje urządzeń wymagane zgodnie ze sztuką projektową instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

94. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej „offgrid” miejsc obsługi rowerów na Wschodnim Szklaku Rowerowym „Green Velo” (temat zajęty)
promotor: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: ekoenergetyka (odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej)
rodzaj pracy: projektowa

Zakres pracy:

 1. Wymagania prawne i techniczne stawiane instalacjom elektrycznym i fotowoltaicznym niskiego napięcia.
 2. Analiza potencjału wytwórczego instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej w wybranym miejscu obsługi rowerów (MOR) oraz zapotrzebowania na moc i energię w MOR.
 3. Przegląd urządzeń przydatnych do zastosowania w instalacji fotowoltaicznej MOR.
 4. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej w wybranym MOR.
 5. Wnioski końcowe.

Przedmiotem pracy jest opracowanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej zasilającej wybrane miejsce obsługi rowerów (MOR) ulokowanej na trasie Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo”, przy czym instalacja ta będzie typu „offgrid” (bez przyłączenia do sieci niskiego napięcia); projekt techniczny powinien objąć wszystkie obliczenia techniczne, rysunki techniczne, specyfikacje urządzeń wymagane zgodnie ze sztuką projektową instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

95. Modelowanie niezawodności wybranych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego
promotor: dr inż. Robert Sobolewski
kierunek: ekoenergetyka (odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej)
rodzaj pracy: symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Wymagania niezawodnościowe stawiane układom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ).
 2. Sposoby poprawy niezawodności układów EAZ.
 3. Opracowanie modeli niezawodnościowych wybranych układów EAZ z wykorzystaniem jednej lub kilku metod modelowania.
 4. Analiza porównawcza układów EAZ pod kątem ich niezawodności.
 5. Wnioski końcowe.

Przedmiotem pracy jest opracowanie modeli niezawodnościowych wybranych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i przeprowadzenie na ich podstawie analizy porównawczej układów pod kątem ich niezawodności. Do budowy modeli będą zastosowane metody modelowania powszechnie stosowane w analizie niezawodności strukturalnej systemów technicznych (analiza drzewa niezdatności (FTA), metoda schematów blokowych niezawodności (RBD), metoda jednorodnego procesu Markowa (HMM)). Praktyczna budowa modeli będzie przeprowadzona z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

96. Badanie właściwości elektrycznych elastycznego transformatora planarnego z powłoką ferromagnetyczną (temat zajęty)
promotor: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury i zagadnień związanych z transformatorami planarnymi i sposobami badań parametrów elektrycznych transformatorów.
 2. Przygotowanie projektu i modelu obwodowego transformatora elastycznego, a na tej podstawie wykonanie prototypu układu z kompozytowymi warstwami ferromagnetycznymi.
 3. Przeprowadzenie badań na przygotowanym stanowisku eksperymentalnym, a także obliczeń obwodowych, w celu określenia parametrów zastępczych transformatora i odpowiedzi na wybrane wymuszenia.
 4. Analiza otrzymanych wyników badań i porównanie z rezultatami obliczeń symulacyjnych, sformułowanie wniosków.

Projekt i badania eksperymentalne prototypu elastycznego transformatora planarnego, którego zastosowanie przewidziane jest, np. w urządzeniach ubieranych (ang. wearable electronics). Układ umożliwia przetworzenie napięć o dużej częstotliwości, przy zachowaniu jednoczesnej izolacji elektrycznej z otoczeniem i ekranowaniu pola magnetycznego pochodzącego od uzwojeń. Zidentyfikowane pomiarowo parametry zastępcze będą wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń modelu elektrycznego transformatora. Porównane zostaną odpowiedzi czasowe na różne wymuszenia, określone pomiarowo i na bazie obliczeń obwodowych. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

97. Projekt i wykonanie omomierza cyfrowego przy zastosowaniu platformy Arduino (temat zajęty)
promotor: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: symulacyjno-projektowa

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu sposobów pomiaru wielkości elektrycznych i metod wyznaczania rezystancji zastępczej.
 2. Opracowanie sposobu pomiaru stałego napięcia i prądu, a w tym topologii połączeń elektrycznych oraz kodu programu, przy wykorzystaniu platformy Arduino.
 3. Projekt układu do pomiaru rezystancji zastępczej na wybranych zakresach pomiarowych oraz określenie ograniczeń, rozdzielczości i dokładności pomiaru.
 4. Analiza funkcjonowania proponowanego układu pomiarowego, podsumowanie i sformułowanie wniosków końcowych.

Wykonanie projektu układu umożliwiającego określenie rezystancji zastępczej w zakresie od 10 Ω do 100 kΩ. W ramach pracy, korzystając z platformy Arduino, konieczne będzie opracowanie sposobu pomiaru napięcia i prądu stałego na badanym elemencie oraz utworzenie kodu programu realizującego niezbędne operacje na danych. W tym celu zostanie wykorzystany pakiet symulacyjny, umożliwiający jednoczesne pisanie kodu i symulację projektowanego układu (obwodu) pomiarowego. Przy uwzględnieniu dostępnych napięć wyjściowych i rozdzielczości przetwornika A/D, oszacowana zostanie zdolność pomiaru rezystancji na proponowanych zakresach oraz rozdzielczość pomiaru i jego dokładność. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

98. Homogenizacja i analiza właściwości wybranych metamateriałów harmonicznego pola magnetycznego (temat zajęty)
promotor: dr inż. Adam Steckiewicz
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący metamateriałów pola magnetycznego.
 2. Utworzenie trójwymiarowych modeli meta-komórek i implementacja wybranej metody homogenizacji właściwości.
 3. Wykonanie obliczeń numerycznych w celu wyznaczenia rozkładu pola magnetycznego oraz identyfikacji efektywnej, zespolonej przenikalności magnetycznej.
 4. Scharakteryzowanie wpływu budowy meta-komórki i częstotliwości pola na efektywne właściwości magnetyczne, analiza otrzymanych wyników oraz wnioski.

Wykorzystanie metod modelowania numerycznego do homogenizacji właściwości magnetycznych metamateriałów, przeznaczonych do zastosowań w harmonicznych polach magnetycznych (pasmo ograniczone do 100 MHz). Opracowanie trójwymiarowych modeli wybranych komórek materiału. Na ich podstawie określenie wpływu geometrii komórki na charakterystyki częstotliwościowe zastępczej przenikalności magnetycznej. Praca nie wymaga wsparcia z funduszu dydaktycznego WE.

99. Badanie charakterystyk przetworników temperatury w zakresie niskich temperatur
promotor: dr inż. Jan Waśkiewicz
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Przegląd charakterystyk przetworników do pomiarów niskich temperatur.
 2. Adaptacja stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym do pomiarów charakterystyk przetworników temperatury.
 3. Pomiary charakterystyk metrologicznych wybranych przetworników temperatury w zakresie od 77K do 300K.
 4. Analiza porównawcza charakterystyk metrologicznych badanych przetworników temperatury.

Celem pracy jest zbadanie charakterystyk przetworników temperatury w zakresie od 77K do 300K. Badaniem powinny zostać objęte przetworniki rezystancyjne (metalowe i półprzewodnikowe) oraz termopary. Pomiary zostaną przeprowadzone przy użyciu stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym.

100. Badanie wpływu niskiej temperatury na charakterystyki elementów elektronicznych
promotor: dr inż. Jan Waśkiewicz
kierunek: elektrotechnika, elektrotechnika dualna, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: eksperymentalna

Zakres pracy:

 1. Przegląd stanu wiedzy nt. wpływu niskiej temperatury na charakterystyki elementów elektronicznych.
 2. Adaptacja stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym do pomiarów podstawowych charakterystyk wybranych elementów elektronicznych w temperaturze ciekłego azotu (77K).
 3. Pomiary charakterystyk wybranych elementów elektronicznych w temperaturze pokojowej i ciekłego azotu.
 4. Analiza porównawcza wpływu niskiej temperatury na charakterystyki badanych elementów elektronicznych.

Celem pracy jest zbadanie wpływu temperatury w zakresie od 77K do 300K na charakterystyki wybranych elementów elektronicznych. W pracy należy wyznaczyć doświadczalnie podstawowe charakterystyki elementów elektronicznych w różnych temperaturach. Pomiary mogą być przeprowadzone przy użyciu stanowiska badawczego opartego na azotowym kriostacie optycznym. Analiza otrzymanych charakterystyk pozwoli określić podstawowe parametry materiałowe decydujące o pracy badanych elementów w niskich temperaturach.

101. Budowa oraz sporządzenie dokumentacji technicznej stanowiska dydaktycznego do konfiguracji i badania regulatora PID
promotor: dr inż. Jarosław Werdoni
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd, na podstawie literatury technicznej, bloków technologicznych zaimplementowanych w wybranych sterownikach programowalnych PLC.
 2. Opis prototypu stanowiska dydaktycznego do badania regulatora PID z wykorzystaniem sterownika SIMATIC S7-1200 firmy SIEMENS.
 3. Projekt oraz budowa docelowej wersji stanowiska dydaktycznego, do badania regulatora PID, zawierającego wentylator, grzałkę oraz czujnik temperatury.
 4. Oprogramowanie sterownika PLC oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych zbudowanego stanowiska.
 5. Wizualizacja opracowanego oprogramowania na panelu operatorskim HMI.
 6. Opracowanie instrukcji stanowiskowej oraz laboratoryjnej.
 7. Wnioski końcowe.

Praca o charakterze praktycznym. Zadaniem dyplomanta będzie budowa modelu dydaktycznego, w którym będzie zachodzić proces regulacji temperatury. Proces regulacji będzie odbywał się za pomocą regulatora PID wbudowanego w sterownik PLC S7-1200. Sterownik będzie obsługiwał sygnał zadany, realizował sprzężenie zwrotne i obsługiwał panel HMI służący do wizualizacji zadanej i mierzonej temperatury. Do realizacji pracy dyplomowej będą wymagane nakłady finansowe w wysokości około 500 zł na drobne elementy elektroniczne, mechaniczne obudowa itp. (ze funduszu dydaktycznego WE).

102. Projekt i wykonanie stanowiska do badania szybkich liczników z wykorzystaniem sterowników PLC
promotor: dr inż. Jarosław Werdoni
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd, na podstawie literatury technicznej, bloków technologicznych zaimplementowanych w sterownikach programowalnych PLC S7-200 oraz S7-1200.
 2. Opis modernizowanej makiety z czujnikiem obrotowo-impulsowym.
 3. Projekt oraz budowa zmodernizowanej wersji stanowiska dydaktycznego, do badania szybkich liczników oraz generatora PWM.
 4. Opracowanie algorytmu oraz oprogramowania dla sterownika PLC S7-200 i S7-1200 realizującego zadawanie i odpracowanie zadanego przemieszczenia oraz prędkości.
 5. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych zbudowanego stanowiska.
 6. Wizualizacja opracowanego oprogramowania na panelu operatorskim HMI.
 7. Opracowanie instrukcji stanowiskowej oraz laboratoryjnej.
 8. Wnioski końcowe.

Praca o charakterze praktycznym. Zadaniem dyplomanta będzie modernizacja makiety z silnikiem prądu stałego napędzającym czujnik obrotowo-impulsowy. Szybki licznik sterownika PLC będzie miał za zadanie pomiar częstotliwości impulsów czujnika, wyliczenie prędkości obrotowej wału czujnika. Algorytm pracy sterownika PLC będzie musiał umożliwić zadawanie i odpracowanie zadanego przemieszczenia (kąta obrotu). Sterownik będzie również obsługiwał panel HMI służący do wizualizacji zadanych oraz mierzonych wielkości. Do realizacji pracy dyplomowej będą wymagane nakłady finansowe w wysokości około 500 zł na drobne elementy elektroniczne, mechaniczne obudowa itp. (ze funduszu dydaktycznego WE).

103. Możliwości wykorzystania szybkich wyjść PTO sterownika Siemens S7-1200
promotor: dr inż. Jarosław Werdoni
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd, na podstawie literatury technicznej, szybkich wyjść PTO w sterownikach programowalnych PLC S7-200 oraz S7-1200.
 2. Szczegółowy opis procesu konfiguracji wyjść impulsowych PTO w sterownikach programowalnych PLC S7-200 oraz S7-1200.
 3. Opracowanie algorytmu oraz oprogramowania dla sterownika PLC S7-200 i S7-1200 ilustrującego wykorzystanie szybkich wyjść PTO.
 4. Wizualizacja opracowanego oprogramowania na panelu operatorskim HMI.
 5. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych zbudowanego stanowiska.
 6. Opracowanie instrukcji laboratoryjnej.
 7. Wnioski końcowe.

Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny. Zadaniem dyplomanta będzie rozeznanie możliwości programowania i wykorzystania szybkich wyjść PTO sterownika SIEMENS S7-1200. Obowiązkiem dyplomanta będzie szczegółowe opisanie procesu konfiguracji wyjść impulsowych PTO sterownika oraz napisanie i przetestowanie oprogramowania konfigurowania wyjść PTO oraz wizualizacji pracy generatora PTO z wykorzystaniem panelu HMI.

104. Analiza rozkładu temperatury w stanie ustalonym w trójfazowym kablu o żyłach sektorowych
promotor: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk termicznych zachodzących w kablach i przewodach elektrycznych.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego kabla wybranego do analizy.
 3. Analityczne wyznaczenie zależności modelującej zmienny współczynnik przejmowania ciepła na obwodzie kabla na podstawie odpowiednich liczb kryterialnych (Nusselta, Rayleigha, Prandtla).
 4. Wyznaczenie rozkładów pola termicznego oraz parametrów kabla w stanie ustalonym.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Celem pracy jest wyznaczenie w stanie ustalonym różnych charakterystyk i parametrów kabla o żyłach sektorowych np. jego obciążalności prądowej z uwzględnieniem zmiennego współczynnika przejmowania. Zależność modelującą zmienny współczynnik przejmowania ciepła należy wyznaczyć analitycznie za pomocą odpowiednich liczb kryterialnych. Z kolei numerycznie, przy wykorzystaniu oprogramowania komercyjnego, należy wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i parametry kabla. Praca dotyczy zagadnień z teorii pola termicznego, nie wymaga kosztów.

105. Analiza rozkładu temperatury w stanie nieustalonym w przewodzie sieci trakcyjnej
promotor: dr inż. Marek Zaręba
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-symulacyjna

Zakres pracy:

 1. Opis zjawisk termicznych zachodzących w przewodach elektrycznych z uwzględnieniem porowatości.
 2. Matematyczny i fizyczny model pola termicznego przewodu.
 3. Analityczne rozwiązanie równania modelującego przewód jako element skupiony. Wyznaczenie odpowiednich parametrów przewodu.
 4. Numeryczne wyznaczenie rozkładów pola oraz charakterystyk przewodu trakcji z uwzględnieniem porowatości.
 5. Podsumowanie i wnioski końcowe.

Celem pracy jest wyznaczenie w stanie ustalonym i nieustalonym różnych charakterystyk i parametrów przewodu sieci trakcyjnej. W pracy należy zamodelować przewód trakcji za pomocą elementu skupionego i analitycznie wyznaczyć odpowiednie charakterystyki i jego parametry np. obciążalność długotrwałą i dorywczą. Z kolei numerycznie przy wykorzystaniu komercyjnego oprogramowania przy uwzględnieniu porowatości przewodu należy wyznaczyć rozkłady pola i charakterystyki w przewodzie trakcji. Praca dotyczy zagadnień z teorii pola termicznego, nie wymaga kosztów.

Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

1. Wyznaczanie impedancji charakterystycznej linii długiej z zastosowaniem metody elementów skończonych
promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczna

Zakres pracy:

 1. Opis wykorzystania metody elementów skończonych do analizy dwuwymiarowych zagadnień quasi-statycznych.
 2. Numeryczne obliczanie impedancji charakterystycznej jednorodnej linii długiej o dowolnym kształcie geometrycznym przekroju poprzecznego.
 3. Wykorzystanie gotowej biblioteki z oprogramowaniem metody elementów skończonych 2D w dowolnym środowisku obliczeniowym – np. Scilab, Matlab.
 4. Obliczenia wybranych przykładów linii.
 5. Wnioski.
2. Analiza zagadnień bezpieczeństwa przebywania w polu elektromagnetycznym aparatury stosowanej w fizykoterapii
promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczna

Zakres pracy:

 1. Wykonanie przeglądu literaturowego przepisów dotyczących przebywania ludności i pracowników w polu elektromagnetycznym aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie do celów terapeutycznych.
 2. Opis źródeł pól elektromagnetycznych stosowanych w fizykoterapii.
 3. Wykonanie obliczeń numerycznych rozkładów pól elektromagnetycznych w sąsiedztwie modeli wybranych urządzeń.
 4. Analiza ekspozycji pracowników obsługi oraz pacjentów na promieniowanie elektromagnetyczne.
 5. Metody ograniczania narażenia pracowników i pacjentów na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.
 6. Wnioski.
3. Model laboratoryjny układu dopasowania impedancji z użyciem strojnika
promotor: dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literaturowy układów dopasowania impedancji z użyciem strojników.
 2. Opis źródeł pól elektromagnetycznych stosowanych w fizykoterapii.
 3. Dobór konstrukcji stroika do wykonania. Dobór zakresu częstotliwości roboczych, oprzyrządowania, elementów montażowych, możliwości regulacji, zmiany obciążenia linii (R, L,C).
 4. Wykonanie odpowiedniego układu linii dwuprzewodowej (ze zwróceniem uwagi na funkcjonalność, trwałość i estetykę), sond pomiarowych i okablowania.
 5. Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego z użyciem efektów pracy.
 6. Wnioski.
4. Stanowisko do badania charakterystyk elektro-optycznych niskonapięciowych źródeł światła (temat zajęty)
promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury z zakresu niskonapięciowych źródeł światła (źródła halogenowe, zamienniki LED) i ich parametrów technicznych.
 2. Omówienie metod zasilania niskonapięciowych źródeł światła i czynników wpływających na  ich pracę.
 3. Opracowanie koncepcji stanowiska do badania cech elektro-optycznych niskonapięciowych źródeł światła i ich układów zasilania.
 4. Dobór komponentów i budowa stanowiska.
 5. Przeprowadzenie przykładowych pomiarów i analiza ich wyników.
 6. Propozycja zastosowania stanowiska w procesie dydaktycznym.

Finansowanie: 500 zł, fundusz dydaktyczny.

5. Stanowisko do badania sprawności oświetlenia (temat zajęty)
promotor: dr inż. Urszula Błaszczak
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Omówienie metod oświetlania wnętrz.
 2. Systematyka rodzajów kształtu bryły fotometrycznej opraw oświetleniowych.
 3. Koncepcja oprawy o modyfikowalnej bryle fotometrycznej (z elementami wymiennymi).
 4. Budowa i charakteryzacja oprawy.
 5. Opracowanie i budowa stanowiska do badania sprawności oświetlenia z wykonaną oprawą.
 6. Przeprowadzenie przykładowych pomiarów sprawności oświetlenia i analiza otrzymanych wyników.
 7. Propozycja zastosowania stanowiska w procesie dydaktycznym.

Finansowanie: 500 zł, fundusz dydaktyczny.

6. Stanowisko testowe do badania wpływu temperatury na parametry fluorescencyjnych źródeł światła (temat zajęty)
promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Opis konstrukcji oraz właściwości współcześnie stosowanych fluorescencyjnych źródeł światła.
 2. Wytyczne normatywne oraz metodyka testów źródeł światła oraz ich układów zasilających.
 3. Projekt i budowa stanowiska pomiarowego.
 4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Finansowanie: 450 zł, fundusz dydaktyczny.

7. Wielokanałowy sterownik oświetlenia scenicznego z komunikacją w standardzie DMX512
promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Wymogi stawiane oświetleniu scenicznemu oraz sposoby iluminacji scen teatralnych.
 2. Współcześnie stosowane systemy sterowania oświetleniem.
 3. Projekt elektroniczny oraz konstrukcja wielokanałowego sterownika oświetlenia.
 4. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Finansowanie: 450 zł, fundusz dydaktyczny.

8. Automatyczny omnikierunkowy pojazd do wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia w ciągach komunikacyjnych
promotor: dr inż. Łukasz Budzyński
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, ekoenergetyka
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Wymogi oświetleniowe oraz sposoby oświetlenia ciągów komunikacyjnych.
 2. Topologie oraz sposoby sterowania wybranych źródeł prądowych dedykowanych do zasilania LED-ów.
 3. Projekt i konstrukcja automatycznego omnikierunkowego pojazdu do wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia.
 4. Przeprowadzenie pomiarów terenowych, analiza otrzymanych wyników i wnioski.

Finansowanie: 500 zł, fundusz dydaktyczny.

9. Program komputerowy umożliwiający sterowanie wielokanałowym zasilaczem laboratoryjnym stosowanym do zasilania LED-ów
promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: programistyczna

Zakres pracy:

 1. Analiza porównawcza elektronicznych układów zasilania LED-ów.
 2. Parametry dostępnych handlowo laboratoryjnych zasilaczy wielokanałowych.
 3. Typowe interfejsy użytkownika stosowane w zasilaczach laboratoryjnych.
 4. Opracowanie np. w języku Python, programu i interfejsu użytkownika dedykowanego wielokanałowemu zasilaczowi stosowanemu do zasilania LED-ów.
 5. Opis sposobu użytkowania oraz interfejsu graficznego opracowanego oprogramowania.
10. Program komputerowy umożliwiający wyznaczanie parametrów kolorymetrycznych źródeł światła
promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: programistyczna

Zakres pracy:

 1. Omówienie typowych źródeł światła.
 2. Omówienie parametrów kolorymetrycznych opisujących właściwości barwowe promieniowania.
 3. Opracowanie np. w języku Python lub Matlab, programu obliczającego parametry kolorymetryczne źródeł światła.
 4. Opis sposobu użytkowania oraz interfejsu graficznego opracowanego oprogramowania.
11. Analiza wpływu właściwości odbiciowych podłoża na względną wartość zanieczyszczenia otoczenia światłem wybranej instalacji oświetlenia zewnętrznego (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Irena Fryc, prof. PB
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczna

Zakres pracy:

 1. Zanieczyszczanie światłem otoczenia – przegląd literatury.
 2. Omówienie parametrów typowych źródeł światła stosowanych w oświetleniu terenów zewnętrznych.
 3. Zaimplementowanie w oprogramowaniu Dialux wybranej sceny oświetlenia zewnętrznego umożliwiające wyznaczanie wartości strumienia świetlnego odbijanego w kierunku nieboskłonu.
 4. Obliczanie wpływu właściwości odbiciowych podłoża na względną wartość zanieczyszczenia otoczenia światłem wybranej instalacji oświetlenia zewnętrznego.
 5. Analiza wyników obliczeniowych.
 6. Wnioski.
12. Projekt asynchronicznego estymatora sygnału okresowego
promotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca polega na zaprojektowaniu układu, pozwalającego na estymację sygnału okresowego przy próbkowaniu asynchronicznym. Układ składa się z 3 bloków: wyznaczającego FFT mierzonego sygnału, obliczającego średnią geometryczną transformat oraz obliczającego IFFT sygnału wyjściowego bloku 2.

Zakres pracy:

 1. Opis metody estymacji .
 2. Projekt filtrów cyfrowych, realizujących poszczególne bloki.
 3. Sprawdzenie poprawności metody za pomocą symulacji.
 4. Doświadczalna weryfikacja poprawności działania układu.
 5. Wnioski.
13. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonym
promotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonym z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod transmisji sygnałów w paśmie rozproszonym.
 2. Wybór i uzasadnienie metod realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
 3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
 4. Badania laboratoryjne stanowiska.
 5. Wnioski.
14. Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania metod kodowania splotowego
promotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stanowiska laboratoryjnego do badania transmisji w paśmie rozproszonym z wykorzystaniem środowiska GNURadio oraz modułów SDR.

Zakres pracy:

 1. Przegląd kodów splotowych.
 2. Wybór i uzasadnienie kodów realizowanych przez zaprojektowane stanowisko.
 3. Stworzenie działającego układu w środowisku GNURadio z wykorzystaniem modułów SDR.
 4. Badania laboratoryjne stanowiska.
 5. Wnioski.
15. Program edukacyjny do symulacji kodów splotowych
promotor: dr inż. Adam Nikołajew
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca polega na napisaniu programu edukacyjnego symulującego transmisję sygnałów zakodowanych za pomocą kodów splotowych przez wybrany kanał transmisyjny w wybranym środowisku programistycznym.

Zakres pracy:

 1. Przegląd kodów splotowych.
 2. Wybór symulowanych metod kodowania splotowego wraz z uzasadnieniem.
 3. Opis wybranego kanału transmisyjnego z uwzględnieniem charakteru występujących w nim zakłóceń.
 4. Napisanie programu (wraz z interfejsem graficznym) symulującego transmisję sygnałów przez wybrany kanał.
 5. Badania symulacyjne napisanego programu.
 6. Wnioski.
16. Wirtualny analizator widma – interfejs programowy do symulacji komputerowej
promotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Budowa i zasada działania analizatorów widma.
 3. Opracowanie oprogramowania do wizualizacji zasady działania heterodynowego analizatora widma (w środowisku Matlab lub podobnym).
 4. Badania symulacyjne działania analizatora widma za pomocą opracowanego oprogramowania.
 5. Wnioski.
17. Analogowa modulacja sygnałami niesinusoidalnymi – interfejs programowy do symulacji komputerowej
promotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Modulacje analogowe – właściwości i charakterystyki.
 3. Opracowanie oprogramowania do analizy modulacji analogowych dla niesinusoidalnych sygnałów modulujących (w środowisku Matlab lub podobnym).
 4. Przeprowadzenie wybranych symulacji za pomocą opracowanego oprogramowania.
 5. Wnioski.
18. Analiza rozkładów pól w falowodach – interfejs programowy do symulacji komputerowej
promotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące rozkładów pól w falowodach.
 3. Opracowanie oprogramowania do obliczeń parametrów oraz wizualizacji rozkładów pól w wybranych rodzajach prowadnic falowodowych (w środowisku Matlab lub podobnym).
 4. Przeprowadzenie wybranych symulacji za pomocą opracowanego oprogramowania.
 5. Wnioski.
19. Zwielokrotnienie kodowe CDM – interfejs programowy do symulacji komputerowej
promotor: dr inż. Marek Garbaruk
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące zwielokrotnienia kodowego CDM w systemach radiokomunikacyjnych.
 3. Opracowanie oprogramowania do analizy komputerowej zwielokrotnienia kodowego CDM (w środowisku Matlab lub podobnym).
 4. Przeprowadzenie wybranych symulacji za pomocą opracowanego oprogramowania.
 5. Wnioski.
20. Ocena źródeł niepewności pomiarów parametrów anatomicznych na obrazach radiologicznych stawów skokowych
promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka budowy wybranych parametrów anatomicznych stawów skokowych człowieka.
 2. Porównanie metod otrzymywania obrazów radiologicznych w szczególności stawów skokowych.
 3. Źródła niepewności pomiarów na obrazach radiologicznych.
 4. Wybór parametrów anatomicznych oraz metody ich pomiarów do oceny źródeł niepewności pomiarów.
 5. Analiza uzyskanych wyników pomiarów.
21. System pobierania i przetwarzania danych medycznych w klinice okulistyki dziecięcej (temat zajęty)
promotor: dr inż. Grażyna Gilewska
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka danych medycznych w klinice okulistyki dziecięcej.
 2. Wymogi zarządzania danymi medycznymi.
 3. Wybór metod wprowadzania i przetwarzania danych medycznych w okulistyce dziecięcej w wybranym kierunku.
 4. Dobór języków skryptowych i baz danych do realizacji projektu.
 5. Założenia projektowe, realizacja i testowanie opracowanego systemu.
 6. Analiza wprowadzanych danych w wybranym zakresie.
22. Pomiary widma transmisji tkanin w zakresie widmowym VIS-NIR (temat zajęty)
promotor: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd parametrów optycznych tkanin.
 2. Analiza układów do pomiaru widma transmisji (absorpcji).
 3. Opracowanie stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk transmisyjnych tkanin.
 4. Analiza wyników badań.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Finansowanie: 300 zł, fundusz dydaktyczny.

23. Projekt ładowarki fotowoltaicznej do smartfona (temat zajęty)
promotor: dr inż. Łukasz Gryko
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd rozwiązań ładowarek do smartfonów.
 2. Przegląd ogniw fotowoltaicznych.
 3. Projekt ładowarki fotowoltaicznej.
 4. Wykonanie i uruchomienie modelu .
 5. Analiza pracy układu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Finansowanie: 500 zł, fundusz dydaktyczny.

24. Realizacja zdalnego stanowiska przetwarzania sygnałów
promotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Celem pracy jest stworzenie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego zdalne prowadzenie dydaktycznych eksperymentów z zakresu przetwarzania sygnałów. Praca wymaga stworzenia oprogramowania pozwalającego na sterowanie generatorem sygnałów oraz oscyloskopem, a także prezentację i zapis uzyskanych wyników.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i wybór zakresu dydaktycznych eksperymentów z dziedziny przetwarzania sygnałów.
 2. Opracowanie założeń oraz konstrukcja zdalnego stanowiska laboratoryjnego.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania pozwalającego na sterowanie generatorem sygnałów oraz oscyloskopem, a także prezentację i zapis uzyskanych wyników.
 4. Badania eksperymentalne.
 5. Opracowanie instrukcji obsługi stanowiska oraz propozycji ćwiczeń laboratoryjnych.
 6. Podsumowanie i wnioski.
25. Dydaktyczne stanowisko nawigacji inercyjnej
promotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Realizacja dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie prezentacji i analizy metod wykorzystywanych w nawigacji inercyjnej. Stanowisko powinno umożliwiać przetwarzanie pomiarów otrzymywanych z modułu IMU (ang. Inertial Measurement Unit). Zakres pracy obejmuje stworzenie oprogramowania realizującego współpracę mikroprocesora z modułem IMU, przetwarzanie otrzymanych danych oraz ich analizę i prezentację, a także stworzenie interfejsu użytkownika.

Finansowanie: 500 zł, fundusz dydaktyczny.

26. Dydaktyczne stanowisko analizy falkowej sygnałów
promotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Realizacja dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie analizy falkowej sygnałów. Stanowisko powinno umożliwiać analizę sygnałów symulowanych lub odczytanych z pliku, jak również pobranych z wykorzystaniem karty akwizycji danych. Oprogramowanie będzie zrealizowane w wybranym środowisku jak np.: Python, Matlab.

Zakres pracy:

 1. Przegląd zastosowań i metod realizacji analizy falkowej sygnałów.
 2. Opracowanie założeń oraz konstrukcja stanowiska z wykorzystaniem karty akwizycji sygnałów.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania do akwizycji sygnałów, analizy falkowej oraz interfejsu użytkownika.
 4. Badania eksperymentalne.
 5. Opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.
 6. Podsumowanie i wnioski.
27. Realizacja stanowiska DSP do automatycznej analizy filtrów
promotor: dr hab. inż. Dariusz Jańczak
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Celem pracy jest stworzenie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego przeprowadzenie automatycznej analizy filtrów analogowych i cyfrowych. Stanowisko realizowane jest z wykorzystaniem modułu z procesorem DSP współpracującym z przetwornikami A/C i C/A. Praca wymaga stworzenia oprogramowania realizującego generator DDS (ang. Direct Digital Synthesis), procedury automatycznego pomiaru charakterystyk filtrów, zapis uzyskanych wyników oraz ich prezentację, a także interfejs użytkownika.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod analizy filtrów.
 2. Opracowanie założeń oraz konstrukcja stanowiska z wykorzystaniem modułu z procesorem DSP współpracującym z przetwornikami A/C i C/A.
 3. Opracowanie i uruchomienie oprogramowania realizującego: generator DDS (ang. Direct Digital Synthesis), procedury automatycznego pomiaru charakterystyk filtrów, zapis uzyskanych wyników oraz ich prezentację, a także interfejs użytkownika.
 4. Opracowanie instrukcji obsługi stanowiska.
 5. Badania eksperymentalne.
 6. Podsumowanie i wnioski.
28. Światłowód luminescencyjny typu „optofluidic” (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Celem pracy jest opracowanie i badanie właściwości luminescencyjnych światłowodu, w którym materiał luminescencyjny umieszczono w jego otworach.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący światłowodów luminescencyjnych.
 2. Analiza właściwości i zastosowania światłowodów typu „optofluidic”.
 3. Próby technologiczne wytworzenia włókna typu optofluidic.
 4. Pomiary i analiza właściwości spektroskopowych wytworzonego światłowodu.
 5. Wnioski.

Finansowanie: 400 zł, fundusz dydaktyczny.

29. Stanowisko do analizy rozkładu modów w światłowodzie włóknistym (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska pomiarowego umożliwiającego wizualizację i analizę modów w światłowodzie.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący konstrukcji światłowodów wielomodowych.
 2. Przegląd i analiza metod wizualizacji modów w falowodach optycznych.
 3. Opracowanie aplikacji umożliwiająca rejestrację sygnału optycznego ze światłowodu oraz na ich podstawie wizualizację rozkładów modowych.
 4. Przykładowe analizy modów w światłowodzie z wykorzystaniem opracowanej aplikacji.
 5. Wnioski.

Finansowanie: 400 zł, fundusz dydaktyczny.

30. Stanowisko do badania elementów dichroicznych (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska do badania właściwości optycznych elementów dichroicznych (filtry, zwierciadła).

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczący optycznych elementów dichroicznych oraz metod pomiaru ich parametrów.
 2. Opracowanie stanowiska do badania właściwości spektroskopowych elementów dichroicznych.
 3. Pomiary spektralne wybranych elementów dichroicznych.
 4. Wnioski.

Finansowanie: 400 zł, fundusz dydaktyczny.

31. Zastosowanie technologii LoRa w konstrukcji lokalizatora osób (temat zajęty)
promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Do określenia położenia osoby należy zastosować odbiornik GPS. Natomiast transmisja sygnałów powinna być zrealizowana z zastosowaniem technologii LoRa. Elementy wymagane do zbudowania prototypu urządzenia są dostępne w laboratorium.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny protokołów transmisyjnych stosowanych w aplikacjach do lokalizacji osób.
 2. Analiza właściwości transmisyjnych oraz zastosowania aplikacyjne technologi LoRa i LoRaWAN.
 3. Projekt i wykonanie urządzenia do lokalizacji poruszających się osób.
 4. Badania i pomiary właściwości transmisyjnych wykonanego urządzenia.
32. Realizacja usług typu IVR na platformie Asterisk (temat zajęty)
promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Opracowanie stanowiska i instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego. Oprogramowanie i aparatura potrzebna do realizacji projektu jest dostępna w laboratorium.

Zakres pracy:

 1. Przegląd bibliograficzny zagadnień związanych ze stosowaniem technik IVR (ang. interactive voice response) we współczesnych systemach teleinformatycznych.
 2. Instalacja i konfiguracja platformy Asterisk pod kątem implementacji usług IVR.
 3. Implementacja usług IVR na platformie Asterisk.
 4. Opracowanie instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego.
33. Zastosowanie platformy radia programowalnego i oprogramowania OpenBTS do implementacji stacji bazowej systemu GSM
promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Praca ma charakter aplikacyjny. Polega na zastosowaniu technologii radia programowalnego oraz oprogramowania OpenBTS do wykonania urządzenia umożliwiającego badanie protokołów sygnalizacyjnych w stacji bazowej systemu GSM. Oprogramowanie i aparatura potrzebna do realizacji projektu jest dostępna w laboratorium.

34. Stanowisko laboratoryjne do prezentacji przetwarzania sygnałów w systemie MIMO
promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca ma charakter symulacyjno-eksperymentalny, polega na studium bibliograficznym zagadnień związanych ze stosowaniem technik MIMO (ang. Multi Input Multi Output) we współczesnych systemach transmisyjnych i opracowaniu ćwiczenia laboratoryjnego do prezentacji przetwarzania sygnałów w systemach MIMO. Ćwiczenie laboratoryjne powinno być opracowane w środowisku GNU Radio. Opracowanie stanowiska i instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego umożliwiającego prezentację algorytmów przetwarzania sygnałów w systemach MIMO. Oprogramowanie i aparatura potrzebna do realizacji ćwiczenia jest dostępna w laboratorium.

35. Stanowisko laboratoryjne do badania sygnalizacji wykorzystywany w sieciach telekomunikacyjnych
promotor: dr inż. Krzysztof Konopko
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca ma charakter aplikacyjny. Polega na studium bibliograficznym standardów sygnalizacyjnych wykorzystywanych we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych i opracowaniu stanowiska laboratoryjnego do badania i analizy protokołów sygnalizacyjnych. Stanowisko powinno być zrealizowane z zastosowaniem aplikacji Asterisk. Opracowanie stanowiska i instrukcji do ćwiczenia laboratoryjnego umożliwiającego prezentację systemów sygnalizacji stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych. Oprogramowanie i karty z interfejsami cyfrowymi potrzebne do realizacji pracy są dostępne w laboratorium.

36. Analiza wpływu tętnienia światła na obrazy postrzegane i rejestrowane (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny. W zakresie praktycznym – prace eksperymentalne – konieczne będzie rejestrowanie obrazów przy różnych poziomach tętnienia światła oraz przy różnych parametrach ekspozycji. Następnie będzie dokonana analiza zarejestrowanych na obrazach efektów tętnienia w zależności od wymienionych czynników. Program, w którym będzie prowadzona analiza obrazów zostanie wybrany w trakcie realizacji pracy. Kamera, aparat konieczne do rejestrowania obrazów zostaną udostępnione w laboratorium.

Zakres pracy:

 1. Omówienie zjawiska tętnienia.
 2. Wpływ zjawiska tętnienia na obrazy postrzegane i rejestrowane.
 3. Analiza wpływu parametrów ekspozycji na zarejestrowane na obrazach efekty tętnienia.
 4. Wnioski.
37. Porównanie charakteru widmowego źródeł typu LED RGB, RGBW oraz WW WC (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny. W zakresie praktycznym – prace eksperymentalne – konieczne będzie wykonanie pomiarów charakterystyk widmowych źródeł LED RGB, RGBW oraz WW CW. Następnie będą wykonane obliczenia z użyciem arkusza kalkulacyjnego oraz analiza charakteru widmowego źródeł LED światła białego, w zależności od zastosowanej technologii. Środki w wysokości 300,- zł konieczne są do zakupu źródeł LED RGB, RGBW oraz WW CW do badań w ramach pracy.

Zakres pracy:

 1. Sposoby uzyskania światła białego za pomocą źródeł LED.
 2. Porównanie charakteru widmowego światła białego źródeł LED RGB, RGBW oraz WW CW.
 3. Pomiary i porównanie właściwości widmowych źródeł LED RGB, RGBW oraz WW CW.
 4. Wnioski.

Finansowanie: 300 zł, fundusz dydaktyczny.

38. Analiza wpływu elementów typu Honeycomb w lampach oświetlenia scenicznego na zmianę rozsyłu kątowego światła (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Jacek Kusznier
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny. W zakresie praktycznym – prace eksperymentalne – konieczne będzie wykonanie pomiarów rozsyłu kątowego strumienia świetlnego wybranych lamp oświetlenia scenicznego oraz jego zmian w wyniku zastosowania elementów optycznych typu Honeycomb. Następnie wyniki zostaną opracowane i przeanalizowane, oraz zostaną określone zalecenia użycia określonych elementów optycznych w celu zmiany w założony sposób rozsyłu strumienia świetlnego lampy oświetlenia scenicznego. Środki w wysokości 400,- zł konieczne są do zakupu elementów optycznych kształtujących rozsył strumienia świetlnego do badań w ramach pracy.

Zakres pracy:

 1. Omówienie właściwości lamp oświetlenia scenicznego stosowanych w fotografii.
 2. Omówienie akcesoriów i elementów zmieniających rozsył kątowy światła lamp oświetlenia scenicznego stosowanych w fotografii.
 3. Badania wybranych elementów typu Honeycomb.
 4. Wnioski.

Finansowanie: 400 zł, fundusz dydaktyczny.

39. Komputerowe stanowisko dydaktyczne do obliczeń radiokomunikacyjnych – projekt i wykonanie
promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Celem pracy jest opracowanie koncepcji i wykonanie komputerowego stanowiska dydaktycznego do obliczania parametrów łącza radiowego. Oprogramowanie powinno umożliwiać dobór wysokości zawieszenia anten nadawczych i odbiorczych o zadanych parametrach oraz obliczenie minimalnego poziomu mocy anteny nadawczej zapewniającego prawidłową pracę łącza radiowego przy uwzględnieniu strat wynikających z tłumienia fal radiowych podczas propagacji w wolnej przestrzeni przy założonym zasięgu pracy urządzeń radiowych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Opracowanie koncepcji komputerowego stanowiska dydaktycznego do obliczania parametrów łącza radiowego oraz zasięgu pracy urządzeń radiowych.
 3. Projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego.
 4. Wykonanie przykładowych obliczeń.
 5. Wnioski i podsumowanie.
40. Stanowisko dydaktyczne do badania układów z pętlą PLL – projekt i wykonanie
promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do badań doświadczalnych modeli układów elektronicznych wykorzystujących pętlę PLL.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Opracowanie koncepcji stanowiska dydaktycznego do badania układów z pętlą PLL.
 3. Projekt i wykonanie stanowiska dydaktycznego.
 4. Wykonanie przykładowych obliczeń i pomiarów.
 5. Wnioski i podsumowanie.
41. Szerokopasmowy wzmacniacz wielokanałowy – projekt i wykonanie
promotor: dr inż. Norbert Litwińczuk
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dydaktycznego do badań doświadczalnych modeli szerokopasmowych wzmacniaczy wielokanałowych. W skład wzmacniaczy powinny wchodzić dwu- i czterokanałowe komutatory fazowe zrealizowane z wykorzystaniem przewodów koncentrycznych oraz moduły pojedynczych bloków wzmacniających. Pasmo pracy wzmacniaczy 1 – 50 MHz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematu pracy.
 2. Podstawy teoretyczne dotyczące budowy i zasady działania wzmacniaczy wielokanałowych.
 3. Projekt i wykonanie szerokopasmowego wzmacniacza wielokanałowego.
 4. Badania doświadczalne wykonanego układu.
 5. Wnioski i podsumowanie.
42. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk tłumienności wtrąceniowej przeciwzakłóceniowych filtrów sieciowych
promotor: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie właściwości, parametrów i charakterystyk elektrycznych przeciwzakłóceniowych filtrów sieciowych.
 2. Przedstawienie metod pomiaru charakterystyk tłumienności wtrąceniowej i transmitancji filtrów.
 3. Opracowanie koncepcji i wykonanie stanowiska do wyznaczania charakterystyk tłumienności wtrąceniowej.
 4. Przeprowadzenie pomiarów charakterystyk tłumienności wtrąceniowej wybranych filtrów sieciowych.
 5. Wnioski końcowe.

Finansowanie: 400 zł, fundusz dydaktyczny.

43. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk tłumienności i pasma przenoszenia urządzeń do ograniczania przepięć
promotor: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie właściwości, parametrów i charakterystyk elektrycznych urządzeń do ograniczania przepięć.
 2. Przedstawienie metod pomiaru charakterystyk tłumienności i pasma przenoszenia urządzeń do ograniczania przepięć.
 3. Opracowanie koncepcji i wykonanie stanowiska do wyznaczania charakterystyk tłumienności i pasma przenoszenia urządzeń do ograniczania przepięć.
 4. Przeprowadzenie pomiarów charakterystyk tłumienności i pasma przenoszenia wybranych urządzeń do ograniczania przepięć.
 5. Wnioski końcowe.

Finansowanie: 400 zł, fundusz dydaktyczny.

44. Arkusz kalkulacyjny wspomagający projektowanie uziemień do celów ochrony odgromowej (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie właściwości statycznych i udarowych różnego typu uziomów i układów uziomowych.
 2. Przedstawienie wymagań i zasad projektowania uziemień do celów ochrony odgromowej, przegląd dostępnego oprogramowania wspomagającego projektowanie.
 3. Opracowanie arkusza kalkulacyjnego wspomagającego projektowanie uziemień odgromowych, weryfikacja poprawności jego działania.
 4. Oszacowanie rezystancji statycznej i udarowej wybranych typów uziomów, analiza wyników obliczeń.
 5. Wnioski końcowe.
45. Projekt wielowiązkowej, kodowanej bariery optycznej do detekcji przedmiotów nieprzezroczystych
promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd optycznych metod detekcji przedmiotów.
 2. Przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu konstrukcji optycznych układów detekcji przedmiotów.
 3. Projekt układu kodowanej bariery optycznej.
 4. Weryfikacja poprawności działania bariery optycznej.
 5. Wnioski.

Finansowanie: 600 zł, fundusz dydaktyczny.

46. Projekt automatycznego stanowiska do pomiaru rezystywności skrośnej materiałów dielektrycznych (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod pomiaru rezystywności skrośnej i powierzchniowej materiałów.
 2. Przegląd aktualnych automatycznych układów pomiarowych.
 3. Projekt automatycznego stanowiska pomiarowego do pomiaru rezystywności skrośnej materiałów.
 4. Weryfikacja poprawności działania stanowiska.
 5. Wnioski.

Finansowanie: 800 zł, fundusz dydaktyczny.

47. Układ oświetlacza halogenowego ze stabilizacją strumienia świetlnego (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zmniejszanie się strumienia świetlnego źródeł światła jest zjawiskiem niekorzystnym. W technice świetlnej problem ten często rozwiązywany jest poprzez zwiększenie mocy źródeł uwzględniając stopniowy spadek ich sprawności. Stabilność strumienia świetlnego jest szczególnie ważna w technice wykonywania pomiarów optycznych. Źródła halogenowe są tu często wykorzystywane ze względu na szerokopasmową emisję w zakresie promieniowania widzialnego i podczerwonego. Realizacja pracy ma na celu opracowanie układu zasilania lampy halogenowej ze stabilizacją strumienia świetlnego.

Zakres pracy:

 1. Przegląd konstrukcji laboratoryjnych źródeł promieniowania.
 2. Projekt układu regulacji i stabilizacji strumienia świetlnego lampy halogenowej.
 3. Weryfikacja poprawności działania opracowanego układu.
 4. Wnioski.

Finansowanie: 600 zł, fundusz dydaktyczny.

48. Urządzenie do wytwarzania cienkich warstw polimerowych metodą rozwirowywania
promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Spośród obecnie znanych metod wytwarzania cienkich warstw optycznych, metoda rozwirowywania jest szczególnie często stosowania w optoelektronice. Uzyskanie wysokiej jakości (grubości, równomierności, obszaru pokrycia) warstw wymaga powtarzalnych i kontrolowanych warunków procesu. Realizacja pracy ma na celu opracowanie urządzenia o programowanym profilu procesu rozwirowywania.

Zakres pracy:

 1. Przegląd metod i parametrów wytwarzania cienkich warstw polimerowych.
 2. Projekt urządzenia do nanoszenia warstw optycznych metodą rozwirowywania.
 3. Weryfikacja poprawności działania opracowanego układu.
 4. Wnioski.

Finansowanie: 750 zł, fundusz dydaktyczny.

49. Projekt elektrowni fotowoltaicznej zainstalowanej na zbiorniku wodnym (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Problem wykorzystania systemów fotowoltaicznych i wpływ warunków ich pracy jest szczególnie istotny pod względem uzyskiwanej produkcji energii. Usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na zbiorniku wodnym zmienia jej warunki pracy (np. stopień zanieczyszczenia powierzchni modułów, możliwość chłodzenia, wykorzystanie promieniowania odbijanego od lustra wody). Zagadnienie analizy warunków pracy instalacji fotowoltaicznych na sprawność pozyskiwania energii jest szczególnie istotna pod wpływem zwiększenia udziału źródeł OZE we współczesnej energetyce. Realizacja pracy ma na celu opracowanie modelu układu fotowoltaicznego przystosowanego do instalacji na zbiornikach wodnych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd parametrów wpływających na sprawność instalacji fotowoltaicznej.
 2. Analiza warunków pracy instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na zbiorniku wodnym.
 3. Projekt i symulacja pracy pływającej farmy fotowoltaicznej.
 4. Wnioski.

Finansowanie: 750 zł, fundusz dydaktyczny.

50. Projekt stanowiska do badania parametrów paneli fotowoltaicznych (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Piotr Miluski, prof. PB
kierunek: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ekoenergetyka
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Problem wpływu warunków pracy modułów fotowoltaicznych na sprawność i wytwarzaną moc jest ważna pod względem opracowywania nowych systemów fotowoltaicznych. Usytuowanie i warunki pracy znacząco wpływają na parametry elektryczne i sprawność ogniw fotowoltaicznych. Realizacja pracy ma na celu opracowanie zautomatyzowanego stanowiska do badania parametrów paneli fotowoltaicznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd technologii i konstrukcji paneli fotowoltaicznych.
 2. Przegląd metod pomiaru parametrów modułów i paneli fotowoltaicznych.
 3. Projekt stanowiska pomiarowego.
 4. Weryfikacja poprawności działania opracowanego układu.
 5. Wnioski.

Finansowanie: 850 zł, fundusz dydaktyczny.

51. Oprogramowanie do demonstracji właściwości sygnałów z rozproszonym widmem
promotor: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: praktyczna

Praca przeznaczona jest jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Student realizujący pracę powinien posiadać umiejętność programowania i pracy w środowisku Matlab/Octave. Preferowane środowisko programistyczne – Octave.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematyki pracy.
 2. Analiza technik rozproszenia widma i właściwości sygnałów z rozproszeniem widma.
 3. Opracowania oprogramowania do demonstracji właściwości sygnałów z rozproszonym widmem.
 4. Analiza wybranych metod rozproszenia widma z wykorzystaniem opracowanego oprogramowania.
 5. Podsumowanie i wnioski.
52. Projekt i realizacja wzmacniacza rezonansowego z tranzystorem MOSFET
promotor: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca przeznaczona jest jako stanowisko laboratoryjne do przedmiotu Układy Radioelektroniczne. Student realizujący pracę powinien posiadać umiejętność analizy symulacyjnej i montażu układów elektronicznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematyki pracy.
 2. Projekt wzmacniacza rezonansowego z tranzystorem MOSFET.
 3. Wykonanie zaprojektowanego wzmacniacza.
 4. Badania eksperymentalne wzmacniacza.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Finansowanie: 400 zł, fundusz dydaktyczny.

53. Stanowisko laboratoryjne do badania właściwości intermodulacyjnych wzmacniacza
promotor: dr inż. Maciej Sadowski
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Praca przeznaczona jest jako stanowisko laboratoryjne do przedmiotu Układy Radioelektroniczne. Student realizujący pracę powinien posiadać umiejętność analizy symulacyjnej i montażu układów elektronicznych.

Zakres pracy:

 1. Przegląd literatury dotyczącej tematyki pracy.
 2. Analiza zjawiska intermodulacji.
 3. Opracowania stanowiska laboratoryjnego do badania właściwości intermodulacyjnych wzmacniacza.
 4. Badania eksperymentalne zjawiska intermodulacji w wybranych układach elektronicznych.
 5. Podsumowanie i wnioski.

Finansowanie: 500 zł, fundusz dydaktyczny.

54. Biblioteka algorytmów kwantyzacji w kompresji sygnału mowy. Stanowisko dydaktyczne
promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-doświadczalna

Zakres pracy:

 1. Przegląd algorytmów kwantyzacji.
 2. Modelowanie matematyczne algorytmów kwantyzacji.
 3. Analiza szumów kwantyzacji.
 4. Realizacja demonstratora wybranych algorytmów kwantyzatorów równomiernych, wektorowych, nierównomiernych, adaptacyjnych dedykowanych sygnałowi mowy w środowisku Matlab.
 5. Wnioski i podsumowanie.
55. Biblioteka algorytmów predykcji w kompresji sygnału mowy. Stanowisko dydaktyczne
promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-doświadczalna

Zakres pracy:

 1. Przegląd algorytmów predykcji sygnału mowy.
 2. Analiza matematyczna adaptacyjnych algorytmów predykcji.
 3. Analiza wpływu predykatora adaptacyjnego na jakość kompresji w systemie ADPCM sygnału mowy.
 4. Realizacja demonstratora wybranych algorytmów predykcji w kompresji ADP CM w środowisku Matlab.
 5. Podsumowanie.
56. Analiza i implementacja stratnego algorytmu kodowania obrazu opartego o dekompozycję falkową
promotor: dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-doświadczalna

Zakres pracy:

 1. Analiza właściwości transformacji falkowej.
 2. Analiza algorytmów redukcji nieistotnych współczynników dekompozycji falkowej.
 3. Porównanie kompresji falkowej z kompresją opartą na innych transformacjach.
 4. Implementacja opracowanych algorytmów w środowisku Matlab .
 5. Wnioski i podsumowanie .
57. Projekt koncepcyjny wykorzystania fotowoltaiki i wentylacji wymuszonej w budynku szkolnym (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną w budynkach użyteczności publicznej.
 2. Metody obliczeń zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne i energię elektryczną w budynkach.
 3. Charakterystyka systemów wentylacji i instalacji fotowoltaicznych.
 4. Opracowanie projektu koncepcyjnego wykorzystania systemu fotowoltaicznego i wentylacji wymuszonej w wybranym budynku szkolnym.
 5. Podsumowanie.
58. Projekt koncepcyjny wykorzystania fotowoltaiki zabudowanej na fasadach w budynku szpitalnym (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Zakres pracy:

 1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w obiektach szpitalnych.
 2. Metody obliczeń zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach szpitalnych.
 3. Charakterystyka systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem.
 4. Opracowanie projektu koncepcyjnego wykorzystania systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z fasadami w wybranym budynku szpitalnym.
 5. Podsumowanie.
59. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania przestrzennego rozkładu promieniowania fotobiologicznie czynnego urządzeń świetlno-optycznych
promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
kierunek: ekoenergetyka, elektrotechnika
rodzaj pracy: praktyczna

Zakres pracy:

 1. Charakterystyka promieniowania fotobiologicznie czynnego w urządzeniach oświetleniowych.
 2. Metody pomiaru narażeń fotobiologicznych źródeł światła.
 3. Przestrzenny rozsył promieniowania w zakresie UV-VIS-IR opraw i urządzeń oświetleniowych.
 4. Opracowanie stanowiska goniometrycznego z głowicą do pomiaru narażeni fotobiologicznych układów świetlno-optycznych..
 5. Przeprowadzenie pomiarów i podsumowanie.

Finansowanie: 500 zł, fundusz dydaktyczny.

60. Projekt i wykonanie dydaktycznego stanowiska do demonstracji i badania transmisji w wybranej technologii Sub-GHz
promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-praktyczna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie laboratoryjnego modelu systemu transmisji w wybranej technologii w pasmie Sub-GHz. Podstawą do wykonania stanowiska będą moduły komunikacyjne Sub-GHz, do których należy wykonać interfejsy sprzęgające je z komputerami PC oraz opracować oprogramowanie pozwalające na konfigurację parametrów oraz bieżącą prezentację i badanie transmisji (w tym także pod kątem analizy sygnałowej). Elementem pracy będzie także przygotowanie koncepcji ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących transmisji w wybranej technologii Sub-GHz.

Zakres pracy:

 1. Przegląd i ogólna charakterystyka radiowych technologii transmisyjnych pracujących w pasmie Sub-GHz.
 2. Wybór technologii Sub-GHz na potrzeby pracy dyplomowej i jej szczegółowa charakterystyka.
 3. Opracowanie struktury dydaktycznego stanowiska do demonstracji i badania transmisji w wybranej technologii Sub-GHz.
 4. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego stanowiska dydaktycznego.
 5. Przygotowanie koncepcji ćwiczeń laboratoryjnych na bazie wykonanego stanowiska.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Finansowanie: 300 zł, fundusz dydaktyczny.

61. Projekt i wykonanie modelu sieci w technologii Bluetooth Mesh (temat zajęty)
promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-praktyczna

Praca obejmuje wykonanie projektu i praktyczną realizację modelu sieci w topologii siatkowej pracującej z wykorzystaniem technologii Bluetooth Mesh. Wykonana sieć powinna zawierać co najmniej 4 węzły zawierające elementy sterujące oraz wykonawcze. W każdym węźle powinna być możliwość sprawdzenia jego aktualnego stanu w sieci. Do wykonania pracy wykorzystane zostaną wybrane moduły mikroprocesorowe wyposażone w interfejsy Bluetooth Low Energy (BLE), do których zostaną dołączone określone elementy sterujące oraz wykonawcze.

Zakres pracy:

 1. Ogólna charakterystyka poszczególnych wariantów technologii Bluetooth..
 2. Opis struktury i zasad funkcjonowania sieci w topologii siatkowej pracującej z wykorzystaniem technologii Bluetooth Mesh..
 3. Opracowanie struktury laboratoryjnego modelu sieci w technologii Bluetooth Mesh..
 4. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego modelu laboratoryjnego..
 5. Podsumowanie i wnioski..

Finansowanie: 300 zł, fundusz dydaktyczny.

62. Projekt i wykonanie interfejsu USB HID dla klawiatury Bluetooth
promotor: dr inż. Andrzej Zankiewicz
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: projektowo-praktyczna

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie układu interfejsu pozwalającego na dołączenie do komputera PC klawiatury Bluetooth poprzez autonomiczny (nie wymagający dedykowanego sterownika systemowego) interfejs USB. Wykonany układ pozwoli m.in. na dostęp do ustawień BIOS z klawiatury Bluetooth. Układ interfejsu powinien zapewnić nawiązanie połączenia Bluetooth z klawiaturą (profil Bluetooth HID – Human Interface Device) i następnie realizację dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy klawiaturą, a wbudowanym w wykonany interfejs portem USB (typu slave) pracującym w klasie USB HID.

Zakres pracy:

 1. Ogólna charakterystyka poszczególnych wariantów interfejsów USB oraz Bluetooth.
 2. Opis funkcjonalności klasy USB HID oraz profilu Bluetooth HID.
 3. Opracowanie sprzętowej struktury projektowanego interfejsu.
 4. Opracowanie oprogramowania interfejsu.
 5. Uruchomienie i wykonanie testów opracowanego interfejsu.
 6. Podsumowanie i wnioski.

Finansowanie: 300 zł, fundusz dydaktyczny.

63. Stanowisko do wyciągania włókien optycznych z masy szklistej
promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Celem pracy jest zbudowanie stanowiska do wyciągania włókien szklanych z roztopionej masy szklistej metodą odwrotną (przeciwnie do grawitacji). W ramach pracy określone zostaną warunki technologiczne procesu wytwarzania (dla tzw. szkieł „trudnych”) oraz wytyczne konstrukcyjne (szybkość wyciągania, wysokość, średnica bębna, itp.). Stworzony zostanie automatyczny system sterowania temperaturą pieca oraz prędkością obrotową bębna.

Finansowanie: 1000 zł, fundusz dydaktyczny.

64. Stanowisko do pomiaru zmian profilu luminescencji w procesie kierowanej krystalizacji szkieł domieszkowanych lantanowcami (temat zajęty)
promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
kierunek: elektronika i telekomunikacja
rodzaj pracy: teoretyczno-praktyczna

Celem pracy jest opracowanie stanowiska pomiarowego do obserwacji zmian profilu luminescencji szkieł optycznych domieszkowanych lantanowcami. W ramach pracy wykonany zostanie kompaktowy układ pomiarowy wyposażony w źródło promieniowania laserowego, komorę termiczną oraz spektrometr. Przeprowadzone zostaną syntezy szkieł oraz pomiary ich właściwości luminescencyjnych w kierunku kontrolowanej krystalizacji. Opracowany zostanie układ sterowania i akwizycji danych.

Finansowanie: 1000 zł, fundusz dydaktyczny.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.