Wydział Elektryczny PB

Informacje dla studentów pierwszego roku studiów

23-09-2018
Informacje dla studentów pierwszego roku Wydziału Elektrycznego

SERDECZNIE WITAMY studentów pierwszego roku studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Na początek proponujemy trochę ogólnych informacji dotyczących studiów, zasad organizacji, możliwości jakie daje bycie studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Na tej stronie internetowej można znaleźć informacje ważne na początku roku akademickiego.

Gorąco zachęcamy również do podjęcia indywidualnych działań w celu rozwoju swoich umiejętności, kompetencji, kształtowania swojej przyszłej kariery. Baza jaką dysponuje Wydział Elektryczny i Politechnika Białostocka, wypracowane mechanizmy, a przede wszystkim pracownicy uczelni dają szerokie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, tworzenia Twojej przyszłości zawodowej. Między innymi dlatego warto rozważyć udział w pracach studenckich kół naukowych czy też wyjazd w ramach programu Erasmus.  

W przypadku dodatkowych pytań, listy prosimy kierować na adres poczty elektronicznej we.dziekanat@pb.edu.pl .

 

 • Zaloguj się do systemu USOS, poznaj dostępne opcje i skonfiguruj swoje konto. W szczególności sprawdź dane osobowe i poprawność adresu poczty elektronicznej. Wpisany adres poczty elektronicznej będzie wykorzystany do korespondencji z Dziekanatu. Może również być wykorzystywany przez prowadzących zajęcia.
 • Sprawdź numer grupy ćwiczeniowej, do której jesteś przypisana/przypisany. Listy z nazwiskami są wywieszone w gablotach na Wydziale Elektrycznym. Można również dowiedzieć się w Dziekanacie (pokój WE-001). Numer grupy można również odczytać w systemie USOS, po zalogowaniu się na indywidualne konto.
 • Zapoznaj się z regulaminem studiów (plik PDF na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PB) Będziesz musiała/musiał złożyć podpis pod dokumentem zaświadczającym, że zapoznałaś/zapoznałeś się z regulaminem.
 • Zgłoś się do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego (pokój WE-001) po odbiór legitymacji studenckiej i podpisanie umowy dotyczącej studiów. Godziny otwarcia dziekanatu są dostępne na wydziałowych stronach internetowych.
 • Zgłoś się na przeszkolenie biblioteczne lub bezpośrednio korzystaj z zasobów Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej w celu wypożyczania książek, dostępu do zasobów on-line. Kartą biblioteczną studenta PB jest elektroniczna legitymacja studencka, którą wcześniej należy zarejestrować w Wypożyczalni Ogólnej lub Informatorium (budynek CNK, parter). Studenci przy zapisie do biblioteki powinni okazać aktualną legitymację studencką oraz podpisać deklarację potwierdzającą wyrażenie zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania i zobowiązanie do przestrzegania regulaminów bibliotecznych.
 • Zaloguj się na dostępny z poziomu systemu Portal edukacyjny Eduportal Politechniki Białostockiej i sprawdź aktualne zasoby. W ramach platformy jest dostępnych część materiałów do zajęć (wykładów, ćwiczeń) oraz lektoratów językowych.
 • Udział w pracach koła umożliwia:
  • udział w projektach realizowanych przez członków koła;
  • zgłaszanie i tworzenie projektów własnych, opracowanie układów i urządzeń według własnego pomysłu;
  • szersze poznawanie wybranych problemów praktycznych;
  • pracę w grupie osób zajmujących się ciekawymi projektami;
  • dostęp do bazy laboratoryjnej;
  • udział w zawodach i konferencjach studenckich kół naukowych.
 • Na początku semestru będą podane informacje o naborze do kół.
 • Informacje na temat studenckich kół naukowych działających na Wydziale Elektrycznym.
 • Student ubiegający się o wyjazd na studia musi w momencie ubiegania się o wyjazd posiadać:
  • minimalną średnią ocen 3,2;
  • znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym (do egzaminu można przystąpić w Studium Języków Obcych w Politechnice Białostockiej, w wyznaczonych terminach);
  • dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów (w momencie wyjazdu).
Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Politechniki Białostockiej. Znajdują się tam książki, podręczniki, czasopisma niezbędne w trakcie studiów oraz pozwalające na poszerzenie wiedzy. Biblioteka udostępnia też szereg innych serwisów zdalnych oraz oferuje dodatkowe usługi.

 • USOS: system informatyczny do obsługi studiów (USOS: Uniwersytecki System Obsługi Studiów). System, w którym możliwe jest odczytanie programów zajęć, warunków zaliczeń. Najczęściej wykorzystywaną funkcją jest sprawdzanie ocen (zaliczenia jak  też oceny końcowe) wystawionych przez nauczycieli. Logowanie się do systemu USOSweb PB wymaga:
  • podania identyfikatora: numer PESEL;
  • podania hasła (takie samo jak podczas rekrutacji w systemie IRK).
 • ECTS: Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System). Dzięki systemowi ECTS  studenci Politechniki Białostockiej mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach (krajowych i europejskich) realizujących projekt. Okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów na Wydziale Elektrycznym ma przypisaną liczbę punktów ECTS. Określona w regulaminie studiów liczba punktów ECTS pozwala na zaliczenie semestru. 
 • Eduportal, Portal edukacyjny: platforma e-learningowa dla studentów i pracowników Politechniki Białostockiej. Umożliwia korzystanie z interaktywnych kursów i testów opracowanych przez pracowników politechniki. W ramach Eduportalu dostępne są też różne narzędzia wspomagające pracę grupową (np. forum, wiadomości wewnętrzne, czaty). Logowanie odbywa się podobnie jak do systemu USOSweb.
 • APD: Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Białostockiej. Kompleksowy system (dostępny dla studentów i pracowników) do obsługi procesu składania i obrony prac dyplomowych. 
 • CNK: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Budynek (sprawdź plan kampusu), w którym mieści się Biblioteka Główna PB oraz Studium Języków Obcych.
 • CBD: Centrum Badawczo-Dydaktyczne Wydziału Elektrycznego. Budynek (sprawdź plan kampusu), w którym znajduje się część sal laboratoryjnych Wydziału Elektrycznego (m.in. laboratoria techniki wysokich napięć, optoelektroniki i światłowodów, systemów energetyki odnawialnej, sieci komputerowych). 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.