Wydział Elektryczny PB

Wyniki ankiet studenckich

Semestr zimowy 2023/2024

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia
w semestrze zimowym 2023/2024

Studenci Wydziału Elektrycznego wypełnili 186 ankiet podlegających opracowaniu (to znaczy wypełnionych przez co najmniej 25% studentów zarejestrowanych w danej grupie zajęciowej, lecz nie mniej niż 5 osób).

W części dotyczącej oceny nauczycieli studenci odpowiadali na pięć pytań:

 1. Czy nauczyciel jasno określił zasady zaliczania przedmiotu?
 2. Czy nauczyciel przestrzegał ustalonych zasad zaliczania i był obiektywny w ocenianiu studentów?
 3. Czy nauczyciel prowadził zajęcia w sposób zrozumiały, ciekawy, motywujący?
 4. Czy nauczyciel był otwarty, pomocny, taktowny, życzliwy i chętnie wyjaśniał wątpliwości?
 5. Jak oceniasz możliwość zdobycia w trakcie zajęć nowej wiedzy lub umiejętności?

Zbiorcze wyniki ankiety zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Średnie oceny nauczycieli na podstawie 186 ankiet studenckich.
Ocena średnia Ilość ocen Udział procentowy
4,76 – 5,00 96 51,6%
4,50 – 4,75 38 20,4%
3,50 – 4,49 46 24,7%
3,00 – 3,49 4 2,2%
2,50 – 2,99 2 1,1%
1,50 – 2,49 0 0,0%
1,00 – 1,49 0 0,0%
Razem: 186 100,0%

W powyższym zestawieniu, oprócz pracowników Wydziału Elektrycznego, znaleźli się również nauczyciele z innych jednostek organizacyjnych PB, prowadzący zajęcia dydaktyczne na naszym Wydziale – łącznie 70 osób.

W części ankiety, dotyczącej ogólnych warunków studiowania znalazły się następujące pytania:

 1. Czy Pani/Pan jest zadowolona/y z wyboru kierunku?
 2. Czy Uczelnia zapewnia Pani/Panu:
  1. właściwe warunki studiowania, jeśli chodzi o:
   1. wyposażenie laboratoriów oraz sal, w których odbywają się zajęcia?
   2. rozkład zajęć?
   3. pracę dziekanatu?
  2. możliwość rozwijania zainteresowań (koła naukowe, sekcje sportowe itp.)?

Zbiorcze wyniki tej części ankiety zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Odpowiedzi studentów na pytania dotyczące ogólnych warunków studiowania.
Kierunek studiów 1 2a.i 2a.ii 2a.iii 2b
tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz*
automatyka i robotyka 7 0 1 6 0 2 6 0 2 8 0 0 7 0 1
cyfryzacja przemysłu 11 0 1 12 0 0 10 0 2 11 0 1 8 0 4
ekoenergetyka 16 2 2 17 0 3 17 1 2 14 0 6 10 0 10
elektronika i telekomunikacja 22 1 4 20 3 4 22 3 2 23 0 4 19 0 8
elektrotechnika 50 5 6 44 12 8 46 9 9 49 5 10 29 7 28

nz* – nie mam zdania

Semestr letni 2022/2023

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia
na Wydziale Elektrycznym w semestrze letnim 2022/2023

Studenci Wydziału Elektrycznego wypełnili 185 ankiet podlegających opracowaniu (to znaczy wypełnionych przez co najmniej 25% studentów zarejestrowanych w danej grupie zajęciowej, lecz nie mniej niż 5 osób).

W części dotyczącej oceny nauczycieli studenci odpowiadali na pięć pytań:

 1. Czy nauczyciel jasno określił zasady zaliczania przedmiotu?
 2. Czy nauczyciel przestrzegał ustalonych zasad zaliczania i był obiektywny w ocenianiu studentów?
 3. Czy nauczyciel prowadził zajęcia w sposób zrozumiały, ciekawy, motywujący?
 4. Czy nauczyciel był otwarty, pomocny, taktowny, życzliwy i chętnie wyjaśniał wątpliwości?
 5. Jak oceniasz możliwość zdobycia w trakcie zajęć nowej wiedzy lub umiejętności?

Zbiorcze wyniki ankiety zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Średnie oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na Wydziale Elektrycznym na podstawie 185 ankiet studenckich.
Ocena średnia Ilość ocen Udział procentowy
4,76 – 5,00 92 49,7%
4,50 – 4,75 37 20,0%
3,50 – 4,49 42 22,7%
3,00 – 3,49 7 3,8%
2,50 – 2,99 2 1,1%
1,50 – 2,49 4 2,2%
1,00 – 1,49 0 0,5%
Razem: 185 100,0%

Oceniani byli nie tylko nauczyciele akademiccy z naszego Wydziału (56 osób), ale również pracownicy z innych jednostek organizacyjnych PB (28 osób), prowadzący zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektrycznym – łącznie 84 osoby.

W zestawieniu znalazło się siedem średnich ocen poniżej 3,0. Oceny te otrzymało pięciu pracowników Wydziału Elektrycznego oraz po jednej osobie z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Studium Języków Obcych.

W części ankiety, dotyczącej ogólnych warunków studiowania znalazły się następujące pytania:

 1. Czy Pani/Pan jest zadowolona/y z wyboru kierunku?
 2. Czy Uczelnia zapewnia Pani/Panu:
  1. właściwe warunki studiowania, jeśli chodzi o:
   1. wyposażenie laboratoriów oraz sal, w których odbywają się zajęcia?
   2. rozkład zajęć?
   3. pracę dziekanatu?
  2. możliwość rozwijania zainteresowań (koła naukowe, sekcje sportowe itp.)?

Zbiorcze wyniki tej części ankiety zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Odpowiedzi studentów na pytania dotyczące ogólnych warunków studiowania.
Kierunek studiów 100 211 212 213 220
tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz*
automatyka i robotyka 6 1 0 5 2 0 4 3 0 7 0 0 6 0 1
ekoenergetyka 11 1 4 12 3 1 12 4 0 15 1 0 8 1 7
elektronika i telekomunikacja 8 1 1 6 1 3 10 0 0 9 0 1 7 1 2
elektrotechnika 35 9 9 38 8 7 38 10 5 45 2 6 18 9 24

nz* – nie mam zdania

Semestr zimowy 2022/23

Semestr letni 2021/22

Semestr zimowy 2021/2022

Ogólna analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na Wydziale Elektrycznym w semestrze zimowym 2021/2022

Studenci Wydziału Elektrycznego wypełnili 288 ankiet podlegających opracowaniu (to znaczy wypełnionych przez co najmniej 25% studentów zarejestrowanych w danej grupie zajęciowej, lecz nie mniej niż 5 osób).

W części dotyczącej oceny nauczycieli studenci odpowiadali na pięć pytań:

 1. Czy nauczyciel jasno określił zasady zaliczania przedmiotu?
 2. Czy nauczyciel przestrzegał ustalonych zasad zaliczania i był obiektywny w ocenianiu studentów?
 3. Czy nauczyciel prowadził zajęcia w sposób zrozumiały, ciekawy, motywujący?
 4. Czy nauczyciel był otwarty, pomocny, taktowny, życzliwy i chętnie wyjaśniał wątpliwości?
 5. Jak oceniasz możliwość zdobycia w trakcie zajęć nowej wiedzy lub umiejętności?

Zbiorcze wyniki ankiety zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Średnie oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na Wydziale Elektrycznym na podstawie 288 ankiet studenckich.
Ocena średnia Ilość ocen Udział procentowy
4,76 – 5,00 159 55,2%
4,50 – 4,75 55 19,1%
3,50 – 4,49 56 19,5%
3,00 – 3,49 9 3,1%
2,50 – 2,99 6 2,1%
1,50 – 2,49 3 1,0%
1,00 – 1,49 0 0,0%
Razem: 288 100,0%

W powyższym zestawieniu są uwzględnieni nie tylko pracownicy Wydziału (64 osoby), ale również nauczyciele z innych jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej, prowadzący zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektrycznym (Wydział Mechaniczny – 10 osób, Wydział Informatyki – 4, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – 1, Studium Języków Obcych – 8, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – 2, Biblioteka – 2, umowy zlecenia – 3).

Semestr letni 2020/2021

Studenci Wydziału Elektrycznego wypełnili 182 ankiety podlegające opracowaniu (to znaczy wypełnione przez co najmniej 25% studentów zarejestrowanych w danej grupie zajęciowej, lecz nie mniej niż 5 osób).

W części dotyczącej oceny nauczycieli studenci odpowiadali na pięć pytań:

 1. Czy nauczyciel jasno określił zasady zaliczania przedmiotu?
 2. Czy nauczyciel przestrzegał ustalonych zasad zaliczania i był obiektywny w ocenianiu studentów?
 3. Czy nauczyciel prowadził zajęcia w sposób zrozumiały, ciekawy, motywujący?
 4. Czy nauczyciel był otwarty, pomocny, taktowny, życzliwy i chętnie wyjaśniał wątpliwości?
 5. Jak oceniasz możliwość zdobycia w trakcie zajęć nowej wiedzy lub umiejętności?

Zbiorcze wyniki ankiety zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Średnie oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na Wydziale Elektrycznym na podstawie 182 ankiet studenckich.
Ocena średnia Ilość ocen Udział procentowy
4,76 – 5,00 74 40,6%
4,50 – 4,75 34 18,7%
3,50 – 4,49 66 36,3%
3,00 – 3,49 8 4,4%
2,50 – 2,99 0 0,0%
1,50 – 2,49 0 0,0%
1,00 – 1,49 0 0,0%
Razem: 182 100,0%

W powyższym zestawieniu znalazły się oceny nie tylko pracowników Wydziału, ale również nauczycieli z innych jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektrycznym.

W części ankiety, dotyczącej ogólnych warunków studiowania znalazły się następujące pytania:

 1. Czy Pani/Pan jest zadowolona/y z wyboru kierunku?
 2. Czy Uczelnia zapewnia Pani/Panu:
  1. właściwe warunki studiowania, jeśli chodzi o:
   1. wyposażenie laboratoriów oraz sal, w których odbywają się zajęcia?
   2. rozkład zajęć?
   3. pracę dziekanatu?
  2. możliwość rozwijania zainteresowań (koła naukowe, sekcje sportowe itp.)?

Zbiorcze wyniki tej części ankiety zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Odpowiedzi studentów na pytania dotyczące ogólnych warunków studiowania.
Kierunek studiów 1 2a.i 2a.ii 2a.iii 2b
tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz*
automatyka i robotyka 18 1 6 21 2 2 21 3 1 22 0 3 15 2 7
ekoenergetyka 10 1 5 15 1 0 12 2 2 14 0 2 8 0 8
elektronika i telekomunikacja 14 1 5 8 7 4 13 5 2 14 0 6 4 9 7
elektrotechnika 42 4 5 32 6 13 30 10 11 42 0 9 22 4 25

nz* – nie mam zdania

Semestr zimowy 2020/2021

Studenci Wydziału Elektrycznego wypełnili 287 ankiet podlegających opracowaniu (to znaczy wypełnionych przez co najmniej 25% studentów zarejestrowanych w danej grupie zajęciowej, lecz nie mniej niż 5 osób).

W części dotyczącej oceny nauczycieli studenci odpowiadali na pięć pytań:

 1. Czy nauczyciel jasno określił zasady zaliczania przedmiotu?
 2. Czy nauczyciel przestrzegał ustalonych zasad zaliczania i był obiektywny w ocenianiu studentów?
 3. Czy nauczyciel prowadził zajęcia w sposób zrozumiały, ciekawy, motywujący?
 4. Czy nauczyciel był otwarty, pomocny, taktowny, życzliwy i chętnie wyjaśniał wątpliwości?
 5. Jak oceniasz możliwość zdobycia w trakcie zajęć nowej wiedzy lub umiejętności?

Zbiorcze wyniki ankiety zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Średnie oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na Wydziale Elektrycznym na podstawie 287 ankiet studenckich.
Ocena średnia Ilość ocen Udział procentowy
4,76 – 5,00 114 39,72%
4,50 – 4,75 65 22,65%
3,50 – 4,49 89 31,01%
3,00 – 3,49 8 2,79%
2,50 – 2,99 8 2,79%
1,50 – 2,49 2 0,70%
1,00 – 1,49 1 0,35%
Razem: 287 100,00%

W powyższym zestawieniu są uwzględnieni nie tylko pracownicy Wydziału, ale również nauczyciele z innych jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej, prowadzący zajęcia dydaktyczne na Wydziale Elektrycznym.

W drugiej części ankiety, dotyczącej ogólnych warunków studiowania, ankietowani odpowiadali na pytania:

 1. Czy Pani/Pan jest zadowolona/y z wyboru kierunku?
 2. Czy Uczelnia zapewnia Pani/Panu:
  1. właściwe warunki studiowania, jeśli chodzi o:
   1. wyposażenie laboratoriów oraz sal, w których odbywają się zajęcia?
   2. rozkład zajęć?
   3. pracę dziekanatu?
  2. możliwość rozwijania zainteresowań (koła naukowe, sekcje sportowe itp.)?

Zbiorcze wyniki tej części ankiety zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Odpowiedzi studentów na pytania dotyczące ogólnych warunków studiowania.
Kierunek studiów 1 2a.i 2a.ii 2a.iii 2b
tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz* tak nie nz*
automatyka i robotyka 16 5 0 1 17 3 15 4 2 14 7 0 6 12 3
ekoenergetyka 19 8 2 23 3 3 23 3 3 24 3 1 16 13 0
elektronika i telekomunikacja 19 7 2 12 9 6 17 6 5 21 7 0 6 16 6
elektrotechnika 70 11 5 50 30 7 66 9 11 71 13 3 35 47 4

nz* – nie mam zdania

 

Semestr letni 2019/20

Semestr zimowy 2019/20

Semestr letni 2018/19

Semestr zimowy 2018/19

Semestr letni 2017/18

Semestr zimowy 2017/18

Semestr letni 2016/17

Semestr zimowy 2016/17

Semestr letni 2015/16

Semestr zimowy 2015/16

Semestr letni 2014/15

Semestr zimowy 2014/15

Semestr letni 2013/14

Semestr zimowy 2013/14

Semestr letni 2012/13

Semestr zimowy 2012/13

Semestr letni 2011/12

Semestr zimowy 2011/12

Semestr letni 2010/11

Semestr zimowy 2010/11

Semestr letni 2009/10

Semestr zimowy 2009/10

Semestr letni 2008/09

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.