Wydział Elektryczny PB

Praktyka 2019

Harmonogram

 • 08.04.2019 r. – Informacja o zasadach rekrutacji i miejscach praktyk
 • 19.04.2019 r. do 05.05.2019 r. – Składanie przez studentów wniosków o praktykę
 • 06.05.2019 r. do 16.05.2019 r. – Rozmowy kwalifikacyjne u Partnerów kształcenia praktycznego
 • 24.05.2019 r. – Decyzja w sprawie zakwalifikowania na praktyki
 • 28.05.2019 r. do 30.05.2019 r. – Kwalifikacja dodatkowa na praktyki studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani w terminie podstawowym
 • 05.06.2019 r. – Wystawienie przez Dziekanat WE skierowań na praktyki
 • 10.06.2019 r. do 21.06.2019 r. – Podpisanie umów o praktyki (student – pracodawca) i złożenie dokumentów do Dziekanatu
 • od 24.06.2019 r. – Właściwa realizacja praktyki (łącznie 12 tygodni)
 • do 01.10.2019 r. – Rozliczenie merytoryczne z realizacji praktyk

Szczegółowy harmonogram

Program praktyki

Student będzie realizował prace i zadania zgodnie z Indywidualnym Programem Praktyki, opracowanym wspólnie z opiekunem praktyki w oparciu o program przedmiotu „Praktyka przemysłowa 1”.

Praktyka przemysłowa 1 – program przedmiotu

Rekrutacja

Rekrutacja na staż będzie przeprowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę stronę internetową. Każdy student musi wypełnić w formie elektronicznej:

 • Wniosek o praktykę
 • Ankieta – badanie kompetencji

oraz obowiązkowo dołączyć w formie pliku PDF:

 • Indywidualnie opracowane CV
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (odrębny formularz dla każdego Partnera kształcenia praktycznego).

We wniosku student wskazuje nie więcej niż pięć firm – Partnerów kształcenia praktycznego, w kolejności preferowanej przez kandydata, do których zostaną przesłane dokumenty rekrutacyjne.

Termin rekrutacji

Rekrutacja rozpocznie się 19 kwietnia 2019 r. i będzie trwała do 5 maja 2019 r., przy czym rejestracja poprzez stronę internetową będzie aktywna od 22 kwietnia br. do 5 maja br. Dopuszcza się wcześniejsze zakończenie rekrutacji, jeżeli wszyscy studenci poprawnie prześlą komplet dokumentów. Decyzję podejmie Koordynator studiów, wcześniej informując wszystkich studentów drogą elektroniczną.

Dokumenty

Regulamin kształcenia praktycznego
Wniosek o praktykę
Ankieta – badanie kompetencji

Z pozostałymi dokumentami dotyczącymi rekrutacji i realizacji praktyk można zapoznać się tutaj.

Wykaz miejsc praktyk, które zadeklarowali Partnerzy kształcenia praktycznego:

42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Podczas praktyk student studiów dualnych zostanie zaznajomiony z procesem projektowania, testowania i wytwarzania wyrobów elektronicznych. Praktykant będzie miał możliwość poznać zakres obowiązków i specyfikę pracy poniższych działów w firmie AC.

 • dział technologiczny
 • dział montażu SMD i SMT elektroniki
 • dział badań i rozwoju prototypów
 • laboratorium pojazdów samochodowych
Wymagania dotyczące praktykanta
 • znajomość zagadnień elektroniki analogowej i cyfrowej
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów w języku C/C++
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność
 • otwartość na „nowe wyzwania”

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 1. Młodszy asystent projektanta (Biuro Projektowe)
  Zespół Projektantów Biura Projektowego APS S.A. opracowuje m.in.:
  • Projekty wykonawcze w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych.
  • Projekty wykonawcze w zakresie automatyki przemysłowej.
  • Projekty wykonawcze w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
  • Projekty wykonawcze w zakresie automatyki budynkowej.
  • Projekty budowlane.
  Ramowy zakres praktyki
  1. szkolenie BHP,
  2. zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  3. poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  4. wykonywanie prac projektowych pod nadzorem i w uzgodnieniu z Projektantem,
  5. uaktualnianie dokumentacji w odniesieniu do realizowanych zadań,
  6. wykonywanie prac projektowych systemu automatyki przemysłowej układów elektrycznych, AKPiA oraz systemów mikroprocesorowych zgodnie z przepisami prawa i zleceniem klienta.
 2. Młodszy inżynier serwisu (Dział Serwisu)
  Dział Serwisu zajmuje się m.in.:
  • gwarancyjną i pogwarancyjną usługą serwisową w zakresie układów automatyki,
  • outsourcingiem utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
  • sprawdzeniami kontrolnymi układów automatyki,
  • sprawdzeniami zabezpieczeń rozdzielni elektrycznych 0,4 kV , 6 kV, 15 kV, 110 kV,
  • sprawdzeniami zabezpieczeń technologicznych kotłów, turbin,
  • sprawdzeniami i kalibracją urządzeń pomiarowych.
  Ramowy zakres praktyki
  1. szkolenie BHP,
  2. zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  3. poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  4. prowadzenie prac w zakresie ustalonym przez kierownika,
  5. przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji dot. realizowanych prac,
  6. uczestniczenie w czynnościach odbiorowych prac serwisowych,
  7. nanoszenie ewentualnych poprawek w dokumentacji po uzgodnieniu z przełożonym.
 3. Młodszy inżynier budowy (Dział Realizacji)
  Praca w dziale montażu (montaże systemów zasilania, instalacji elektrycznych, systemów AKPiA), oraz bezpośrednio na obiektach klientów.
  Ramowy zakres praktyki
  1. szkolenie BHP,
  2. zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  3. poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  4. obsługa zleconych przez kierownika zamówień i zleceń,
  5. współpraca z Kierownikami Budowy i Kierownikami Kontraktu,
  6. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
  7. dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  8. uczestnictwo w przygotowywaniu ofert celem zdobycia zleceń,
  9. pomoc w tworzeniu i analizie harmonogramu oraz monitorowaniu postępu robót.
 4. Młodszy inżynier ds. systemów sterowania (Dział Systemów Sterowania)
  Dział Systemów Sterowania APS S.A. zajmuje się:
  • programowaniem sterowników PLC,
  • projektowaniem paneli operatorskich,
  • projektowaniem systemów wizualizacji SCADA,
  • wdrażaniem systemów nadrzędnych klasy DCS,
  • integracją systemów.
  Ramowy zakres praktyki
  1. szkolenie BHP,
  2. zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  3. poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  4. tworzenie aplikacji/standardów dla sterowników przemysłowych,
  5. projektowanie i programowanie systemów wizualizacji procesów,
  6. dobór rozwiązań technicznych, programowych, sprzętowych, sieciowych do realizowanych projektów,
  7. wdrażanie, testowanie i optymalizacja systemów automatyki dla klienta,
  8. przygotowywanie dokumentacji technicznej do realizowanych projektów.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • zdolności manualne,
 • samodzielne rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole,
 • otwartość, komunikatywność, zorganizowanie,
 • zapał do podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • mile widziane świadectwo eksploatacyjne E.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

W trakcie trwania stażu praktykant będzie miał szansę poznać, jak wyglądają poszczególne etapy procesu produkcyjnego zarówno od strony przygotowania dokumentacji, planowania produkcji, a także samej produkcji. Proponowany zakres obowiązków:

 • udział w pracach projektowych z zakresu układów, oraz elementów elektromechaniki,
 • pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych,
 • możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów,
 • uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • podstawowa wiedza z elektrotechniki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, kreatywność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Asystent inżyniera budowy

Praktykant po zapoznaniu się z procedurami wewnątrzorganizacyjnymi i po szkoleniu BHP, odbywać będzie praktykę na budowach obiektów energetycznych realizowanych przez firmę. Jako asystent inżyniera budowy, zapoznawać się będzie z dokumentacją techniczną, zbieraniem dokumentacji powykonawczej oraz kompletacją wszystkich dokumentów powstałych podczas budowy. Będzie uczestniczył jako wsparcie inżyniera budowy w procesach montażowych jak i sprawdzeń i pomiarów.

Wymagania dotyczące praktykanta
 • Podstawowa wiedza z zakresu BHP i elektrotechniki
 • Znajomość pakietu Office
 • Komunikatywność i nawiązywanie kontaktów

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Osoba odbywająca praktykę w Pracowni Projektowej Enspro Sp. z o.o. będzie miała możliwość uczestnictwa w projektowaniu zarówno prostych instalacji elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych, poprzez linie SN, aż po stacje elektroenergetyczne 110/15 kV, w tym stacje w izolacji gazowej GIS. Głównym obowiązkiem praktykanta będzie bezpośrednia pomoc projektantom przy wykonywaniu prostych rysunków i opisów. Praktykant zapozna się z oprogramowaniem wspomagającym projektowanie takim jak AutoCAD, EPLAN, Norma, LINIA.

Wymagania dotyczące praktykanta

Idealny kandydat powinien charakteryzować się dokładnością, zaangażowaniem, pracowitością i chęcią poszerzania swojej wiedzy. Powinien także obsługiwać pakiet MS Office (Word, Excel).

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
Centralna Dyspozycja Mocy
 • zapoznanie się ze strukturą działania firmy,
 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi w obszarze praktyki,
 • zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi kierowania ruchu sieci,
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem i projektowaniem systemów nadzoru dyspozytorskiego,
 • zapoznanie się z systemami telesterowania, telesygnalizacji i telepomiarów.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • zaangażowanie,
 • umiejętność współpracy,
 • komunikatywność,
 • zdolność logicznego myślenia.
Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Młodszy konstruktor elektronik

Projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.

Wymagania dotyczące praktykanta

Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną, umiejętność pracy w zespole, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki, umiejętność czytania rysunku technicznego, schematów elektrycznych i elektronicznych, zamiłowanie do elektroniki, chęć do nauki i samorozwoju.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 1. Młodszy projektant układów sterowania
  • Współudział w opracowywaniu programów dla sterowników PLC nowych maszyn lub urządzeń zgodne z specyfikacją.
  • Udział w projektowaniu szaf elektrycznych do maszyn i urządzeń.
  • Wprowadzanie udoskonaleń i usprawnień w układach sterowania.
  • Tworzenie dokumentacji elektrycznej projektowanego urządzenia.
  • Udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.
 2. Młodszy konstruktor
  • Współudział w opracowywaniu dokumentacji konstrukcyjnej nowych maszyn lub urządzeń zgodne z specyfikacją.
  • Wprowadzanie udoskonaleń i usprawnień konstrukcyjnych.
  • Tworzenie dokumentacji 3D i 2D.
  • Współudział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.
Wymagania dotyczące praktykanta
 1. Młodszy projektant układów sterowania
  • Mile widziane doświadczenie w projektowaniu układów sterowania na układach PLC (np. firmy B&R).
  • Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych.
  • Umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność.
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
  • Mile widziane doświadczenie przy konstrukcji/budowie maszyn i urządzeń w zakresie sterowania.
  • Mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV.
 2. Młodszy konstruktor
  • Umiejętność projektowania i konstruowania w systemach CAD (np. SolidEdge, opcjonalnie SolidWorks lub pokrewne).
  • Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych.
  • Umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność.
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
  • Mile widziane doświadczenie przy konstrukcji/budowie maszyn i urządzeń.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 1. Dział Utrzymania Ruchu (pomocnik elektronika – automatyka, elektryka).
  • Udział praktykanta w bieżących naprawach automatyki sterującej maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji procesów produkcyjnych.
  • Wymiana komponentów automatyki przemysłowej.
  • Zapoznanie się z działaniem urządzeń ochrony operatora przed zagrożeniami wynikającymi z działania maszyn.
 2. Dział Prototypowni (pomocnik inżyniera elektryka)
  • Wykonywanie okablowania maszyn mobilnych.
  • Prefabrykacja szaf sterowniczych automatyki mobilnej.
  • Zapoznanie się z działaniem hydrauliki siłowej.
 3. Wydział Wdrożeń (pomocnik konstruktora elektryka-automatyka)
  • Wprowadzenie do zagadnień projektowych – nauka obsługi programów na potrzeby projektowania instalacji elektrycznych.
Wymagania dotyczące praktykanta

Zaangażowanie w powierzone prace, indywidualne zgłębianie wiedzy w tematyce naprawianych urządzeń, przedstawianie własnych pomysłów w sposobie diagnostyki urządzeń, optymistyczne podejście do powierzonych trudnych tematów.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Magazynowa 2, 15-399 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Młodszy technolog – Zapoznanie się z procedurą i systemem wdrażania wyrobu według standardów w branży samochodowej IATF, wsparcie Technologa przy wdrażaniu nowych wyrobów, rozwiązywanie prostych problemów procesowych. Stażysta będzie pracował w jednej z Sekcji Technologicznych pod opieką doświadczonego Starszego Technologa.

Wymagania dotyczące praktykanta

Umiejętność pracy w Zespole, dobra organizacja pracy i znajomość przygotowania planu pracy. Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów. Umiejętność czytania rysunku technicznego oraz dokumentacji technicznej w stopniu podstawowym. Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Myśliwska 18, 15-569 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 • Poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, zasad BHP, specyfiki działu.
 • Poznanie funkcjonowania parku maszynowego/oraz procesów produkcyjnych.
 • Wsparcie zespołu przy pracach serwisowych i/lub konserwacyjnych maszyn/sprzętu/narzędzi.
 • Wykonywanie prostych napraw.
 • Wypełnianie dokumentacji technicznej.
 • Współpraca przy wdrażaniu projektów z zakresu Lean Manufacturing.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • zdolności manualne
 • umiejętność pracy zespołowej
 • dokładność i skrupulatność
 • kreatywność
 • zaangażowanie w wykonywane zadania, nastawienie na rozwój i chęć uczenia się

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Choroszczańska 29, 15-732 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 1. Monter szaf sterowniczych – Dział Produkcji
  Praktyczna nauka czytania schematów elektrycznych i automatyki, praktyczna nauka prefabrykacji szaf sterowniczych.
 2. Asystent inżyniera systemów wizyjnych – Dział Realizacji Projektów
  Zapoznanie z wizyjnymi systemami inspekcji, udział w realizowanych projektach z ww. obszaru.
Wymagania dotyczące praktykanta

Umiejętność (chęć szybkiego opanowania) posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami monterskimi, mile widziane doświadczenie w pracach „manualnych” – praktyka monterska.

Łatwość przyswajania nowych zagadnień technicznych przy wykorzystaniu dostępnej literatury fachowej (w tym w j. angielskim).

Komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.