Wydział Elektryczny PB

Praktyka studencka

Praktyka zawodowa jest integralną częścią studiów wyższych. Stanowi ona istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy zawodowej, a zaliczenie jej jest obowiązkowe.

Studencka praktyka zawodowa może być odbywana na dwa sposoby:

 1. w wybranym przez studenta zakładzie pracy (praktyka indywidualna), jeśli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyk (program praktyki, dokument Word, 29,5 KiB). Wykaz zakładów pracy, które zawsze przyjmują na praktykę (wykaz zakładów pracy, dokument Word, 33,5 KiB)
  • student wypełnia podanie o praktykę wraz programem praktyki i zgodą zakładu pracy (podanie o praktykę indywidualną, dokument Word, 30,5 KiB) – podanie należy złożyć w dziekanacie do końca marca bieżącego roku,
  • dziekanat sporządza umowę o organizację praktyki (wzór umowy, dokument Word, 14,6 KiB, oraz klauzula informacyjna, dokument PDF dostępny cyfrowo, 302 KiB),
  • student odbiera podpisaną umowę (3 egzemplarze) i klauzulę informacyjną do umowy i przedstawia wraz z programem praktyki dyrekcji zakładu, w którym ma odbywać praktykę,
  • jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dziekana i zakład, pozostaje w zakładzie, drugi egzemplarz student przekazuje do dziekanatu, trzeci pozostaje studentowi,
  • formalności związane z podpisaniem umowy należy załatwić do końca maja bieżącego roku.
 2. jako praktykę Dziekan może zaliczyć:
  • zatrudnienie studenta w kraju lub za granicą, jeżeli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyki zawodowej (program praktyki, dokument Word, 29,5 KiB),
  • udział studenta w obozie naukowym organizowanych przez Politechnikę Białostocką, o czasie i profilu zgodnym z kierunkiem studiów,
  • inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki zawodowej m. in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np. wolontariat),
  • zaliczenie pracy jako praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta złożony w dziekanacie (wzór wniosku w dokumentach do pobrania, poniżej). Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę studenta.

Studia I stopnia

Studenci studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim mają obowiązek odbyć 4-tygodniową praktykę kierunkową po VI semestrze studiów, rozliczoną na 7 semestrze, w terminach:

 • 05.07 – 30.07.2021 – I termin
 • 02.08 – 28.08.2021 – II termin

Studenci na kierunku Elektrotechnika o profilu praktycznym mają obowiązek odbyć trzy płatne praktyki przemysłowe (łącznie 52 tygodnie), realizowane w miesiącach wakacyjnych i rozliczane przed 3, 5 i 7 semestrem.

Podczas praktyki należy prowadzić dzienniczek praktyk (wzór w dokumentach do pobrania, poniżej). Na każdym kierunku są powoływani przez Dziekana Wydziału nauczyciele akademiccy, zaliczający praktykę. Wykaz nauczycieli i dni, w których należy zgłosić się z uzupełnionym dzienniczkiem wraz z pozytywną opinią zakładowego opiekuna praktyk będzie podany w późniejszym terminie.

Dokumenty do pobrania

Studia II stopnia

Studenci studiów II stopnia mają obowiązek odbyć 2–tygodniową praktykę kierunkową rozliczaną na 3 semestrze, w terminach:

 • 05.07 – 16.07.2021 – I termin
 • 19.07 – 30.07.2021 – II termin
 • 02.08 – 13.08.2021 – III termin
 • 16.08 – 27.08.2021 – IV termin

Podczas praktyki należy prowadzić dzienniczek (wzór w dokumentach do pobrania, poniżej). Uzupełniony wraz z pozytywną opinią zakładowego opiekuna praktyk należy złożyć w dziekanacie.

Dokumenty do pobrania

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.