Wydział Elektryczny PB

Praktyka studencka

Praktyka zawodowa jest integralną częścią studiów wyższych. Stanowi ona istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy zawodowej, a zaliczenie jej jest obowiązkowe.

Studencka praktyka zawodowa może być odbywana na dwa sposoby:

 1. w wybranym przez studenta zakładzie pracy (praktyka indywidualna), jeśli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyk (program praktyk, dokument Word, 32 KiB). Wykaz zakładów pracy, które zawsze przyjmują na praktykę: wykaz zakładów pracy (dokument PDF dostępny cyfrowo, 34 KiB).
  • student wypełnia podanie o praktykę wraz programem praktyki i zgodą zakładu pracy (podanie o praktykę indywidualną, dokument Word, 35 KiB) – podanie należy złożyć w dziekanacie do końca marca bieżącego roku,
  • dziekanat sporządza umowę o organizację praktyki (wzór umowy, dokument Word, 19 KiB),
  • student odbiera podpisaną umowę (3 egzemplarze) i przedstawia wraz z programem praktyki dyrekcji zakładu, w którym zamierza odbyć praktykę,
  • jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dziekana i zakład, pozostaje w zakładzie, drugi egzemplarz student przekazuje do dziekanatu, trzeci pozostaje studentowi,
  • formalności związane z podpisaniem umowy należy załatwić do końca maja bieżącego roku.
 2. w indywidualnych przypadkach pracującym studentom, Dziekan może zaliczyć na poczet praktyki kierunkowej czynności wykonywane przez studenta w ramach zatrudnienia (lub innych form działalności zawodowej, np.: staż lub wolontariat) w przypadku gdy ich charakter spełnia wymagania wynikające z programu praktyki.
  • zaliczenie pracy jako praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta złożony w dziekanacie (wzór wniosku w dokumentach do pobrania, poniżej). Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę studenta.

Studia I stopnia

Studenci studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim mają obowiązek odbyć 4-tygodniową (20 dni roboczych) praktykę kierunkową po VI semestrze studiów w terminach:

 • 03.07 – 28.07.2023 – I termin
 • 31.07 – 25.08.2023 – II termin

Studenci na kierunku Elektrotechnika o profilu praktycznym mają obowiązek odbyć trzy płatne praktyki przemysłowe (łącznie 52 tygodnie), realizowane w miesiącach wakacyjnych.

Podczas praktyki należy prowadzić dzienniczek praktyk (wzór w dokumentach do pobrania, poniżej). Na każdym kierunku są powoływani przez Dziekana Wydziału nauczyciele akademiccy, zaliczający praktykę. Wykaz nauczycieli i dni, w których należy zgłosić się z uzupełnionym dzienniczkiem wraz z pozytywną opinią zakładowego opiekuna praktyk będzie podany w późniejszym terminie.

Dokumenty do pobrania

Automatyka i robotyka
Ekoenergetyka
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika

Studia II stopnia

Studenci studiów II stopnia mają obowiązek odbyć 2–tygodniową (10 dni roboczych) praktykę kierunkową rozliczaną na 3 semestrze, w terminach:

 • 03.07 – 14.07.2023 – I termin
 • 17.07 – 28.07.2023 – II termin
 • 31.07 – 11.08.2023 – III termin
 • 21.08 – 01.09.2023 – IV termin

Podczas praktyki należy prowadzić dzienniczek (wzór w dokumentach do pobrania, poniżej). Uzupełniony wraz z pozytywną opinią zakładowego opiekuna praktyk należy złożyć w dziekanacie.

Dokumenty do pobrania

Automatyka i robotyka
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.