Wydział Elektryczny PB

Praktyka studencka

Praktyka zawodowa jest integralną częścią studiów wyższych. Stanowi ona istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy zawodowej, a zaliczenie jej jest obowiązkowe.

Studencka praktyka zawodowa może być odbywana na dwa sposoby:

 1. w wybranym przez studenta zakładzie pracy (praktyka indywidualna), jeśli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyk (program praktyk, dokument Word, 32 KiB). Wykaz zakładów pracy, które zawsze przyjmują na praktykę: wykaz zakładów pracy (dokument Word, 34 KiB).
  • student wypełnia podanie o praktykę wraz programem praktyki i zgodą zakładu pracy (podanie o praktykę indywidualną, dokument Word, 35 KiB) – podanie należy złożyć opiekunowi praktyk do końca marca bieżącego roku,
  • opiekun sporządza umowę o organizację praktyki (wzór umowy, dokument Word, 19 KiB),
  • student odbiera podpisaną umowę (3 egzemplarze) i przedstawia ją wraz z programem praktyki dyrekcji zakładu, w którym zamierza odbyć praktykę,
  • jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dziekana i zakład, pozostaje w zakładzie, drugi egzemplarz student przekazuje opiekunowi praktyk, trzeci pozostaje studentowi,
  • formalności związane z podpisaniem umowy należy załatwić do końca maja bieżącego roku.
 2. w indywidualnych przypadkach pracującym studentom, Dziekan może zaliczyć na poczet praktyki kierunkowej czynności wykonywane przez studenta w ramach zatrudnienia (lub innych form działalności zawodowej, np.: staż lub wolontariat) w przypadku gdy ich charakter spełnia wymagania wynikające z programu praktyki. Zaliczenie aktywności zawodowej studenta jako praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta złożony u opiekuna praktyk (wniosek do pobrania poniżej). Wniosek studenta powinien zawierać co najmniej poniższe informacje:
  • charakterystykę podmiotu, w którym była wykonywana aktywność zawodowa;
  • charakterystykę wykonywanej aktywności zawodowej;
  • potwierdzenie przez podmiot, w którym była realizowana aktywność zawodowa, opis tej aktywności studenta oraz czasu jej trwania.

  Wniosek o uznanie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej (dokument Word, 36 KiB) – NOWY WNIOSEK obowiązujący od kwietnia 2024 r.

Opiekunowie praktyk

 • Elektrotechnika, studia stacjonarne I i II stopnia,
 • dr inż. Anna Maria Białostocka, pok. WE-204, a.bialostocka [at] pb.edu.pl

 • Elektrotechnika, studia stacjonarne o profilu praktycznym
 • dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB, pok. WE-345, r.markowska [at] pb.edu.pl

 • Ekoenergetyka, studia stacjonarne I stopnia
 • dr inż. Maciej Sadowski, pok. WE-343, m.sadowski [at] pb.edu.pl

 • Elektronika i telekomunikacja, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • dr inż. Maciej Sadowski, pok. WE-343, m.sadowski [at] pb.edu.pl

 • Elektrotechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia
 • dr inż. Marcin Sulkowski, pok. WE-126 m.sulkowski [at] pb.edu.pl

  Opiekunowie praktyk przyjmują studentów w czasie konsultacji.

  Studia I stopnia

  Studenci studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim mają obowiązek odbyć 4-tygodniową (20 dni roboczych) praktykę kierunkową po VI semestrze studiów w terminach:

  • 01.07 – 26.07.2024 – I termin
  • 29.07 – 26.08.2024 – II termin

  Studenci na kierunku Elektrotechnika o profilu praktycznym mają obowiązek odbyć trzy płatne praktyki przemysłowe (łącznie 52 tygodnie), realizowane w miesiącach wakacyjnych.

  Podczas praktyki należy prowadzić dzienniczek praktyk (wzór w dokumentach do pobrania, poniżej). Po zakończonej praktyce student składa opiekunowi praktyk na Wydziale Elektrycznym wypełniony dziennik praktyk z opinią zakładowego opiekuna praktyk w terminie do końca września.

  Dokumenty do pobrania

  Ekoenergetyka
  Elektronika i telekomunikacja
  Elektrotechnika

  Studia II stopnia

  Studenci studiów II stopnia mają obowiązek odbyć 2–tygodniową (10 dni roboczych) praktykę kierunkową rozliczaną na 3 semestrze, w terminach:

  • 01.07 – 12.07.2024 – I termin
  • 15.07 – 26.07.2024 – II termin
  • 29.07 – 09.08.2024 – III termin
  • 12.08 – 26.08.2024 – IV termin

  Podczas praktyki należy prowadzić dzienniczek (wzór w dokumentach do pobrania, poniżej).

  Podczas praktyki należy prowadzić dzienniczek praktyk (wzór w dokumentach do pobrania, poniżej). Po zakończonej praktyce student składa opiekunowi praktyk na Wydziale Elektrycznym wypełniony dziennik praktyk z opinią zakładowego opiekuna praktyk w terminie do końca września.

  Dokumenty do pobrania

  Elektronika i telekomunikacja
  Elektrotechnika
  × W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
  Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
  Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
  Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
  Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.