Wydział Elektryczny PB

Zadanie 1 – Laboratoria

Dofinansowanie projektów inwestycyjnych:

 • budowa i modernizacja stanowisk dydaktycznych,
 • zakup aparatury badawczo-dydaktycznej, komputerów, oprogramowania,
 • zakup wyposażenia dodatkowego do laboratoriów i pracowni dydaktycznych.

Dofinansowaniem są objęte projekty dotyczące zajęć laboratoryjnych realizowanych na kierunku Elektrotechnika, studia pierwszego stopnia.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Jednostki organizacyjne Wydziału Elektrycznego

Budżet

750 000,00 zł

Zrealizowane projekty

1. Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

Planowane działania obejmują kompleksową przebudowę części pomiarowej oraz doposażenie trzech stanowisk laboratoryjnych:

 • badanie zjawisk cieplnych i dynamicznych przy przepływie prądów zwarciowych;
 • badanie zagrożenia porażeniowego;
 • lokalizacja uszkodzeń w kablach.

Projekt dotyczy zajęć laboratoryjnych z przedmiotów realizowanych na semestrze IV i VI.

2. Praca dyplomowa inżynierska

Celem projektu jest przygotowanie stanowisk potrzebnych do wykonywania prac inżynierskich, w tym:

 • dwóch stanowisk uruchomieniowych wyposażonych w aparaturę pomiarową;
 • dwóch stanowisk do montażu płytek drukowanych;
 • stanowiska do trawienia płytek drukowanych.

Stanowiska będą wykorzystywane przez studentów VI i VII semestru, w celu przygotowania i montażu układów konstruowanych w ramach pracy inżynierskiej.

3. Teoria obwodów 3

Planowane działania obejmują modernizację sześciu wybranych ćwiczeń laboratoryjnych, w celu:

 • wprowadzenie elementów pozwalających na obniżenie napięć występujących w badanych układach;
 • wprowadzenia cyfrowych urządzeń pomiarowych, umożliwiających akwizycję i zaawansowane przetwarzanie danych.

Wskazane działania zmierzają do zmniejszenie liczebności grup laboratoryjnych wykonujących ćwiczenia oraz umożliwienie studentom samodzielnej pracy na stanowiskach poprzez obniżenie napięć w układach.

4. Metrologia / Metrologia 2

Projekt dotyczy modernizacji ćwiczeń laboratoryjnych:

 • pomocniczy sprzęt pomiarowy;
 • oscyloskop elektroniczny;
 • pomiar rezystancji metodą techniczną;
 • błędy wskazań przyrządów analogowych i cyfrowych;
 • pomiar mocy watomierzem w obwodzie jednofazowym;
 • pomiar indukcyjności i pojemności;
 • multimetr cyfrowy.

W ramach projektu zostaną również zakupione dodatkowe podzespoły oraz mierniki do prowadzenia zajęć ewaluacyjnych w ramach laboratorium miernictwa elektrycznego.

5. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Planowane działania obejmują:

 • budowę i modernizację stanowiska laboratoryjnego w postaci modelu stacji elektroenergetycznej 110/15kV. Wyposażenie stanowiska w nowoczesne cyfrowe zabezpieczenia elektroenergetyczne. Zintegrowanie w ramach stanowiska zabezpieczeń elektroenergetycznych i sterowników polowych.
 • wykonanie i uruchomienie dedykowanego systemu nadzoru, sterowania i rejestracji zdarzeń SCADA w warstwie hardwarowej i softwarowej, integrującego cyfrowe zabezpieczenia elektroenergetyczne i sterowniki polowe w modelu stacji elektroenergetycznej 110/15kV.
6. Technika wysokich napięć

Projekt dotyczy zakupu okablowania oraz dodatkowych elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy w laboratorium Techniki Wysokich Napięć. Działania ujęte we wniosku są związane z uruchomieniem laboratorium w nowej hali i związaną z tym niezbędną adaptacją części elementów stanowisk dydaktycznych, ich montażem i przyłączeniem do sieci niskiego napięcia. Część środków zostanie również przeznaczona na uruchomienie w pełnym zakresie stanowiska z transformatorem probierczym o napięciu znamionowym 350 kV.

7. Miernictwo promieniowania optycznego

Plan działań obejmuje opracowanie i zbudowanie dwóch stanowisk dydaktycznych:

 • Stanowiska do określania właściwości fotometrycznych i spektralnych źródeł promieniowania (wyznaczania m.in. charakterystyki zmian i przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego, rozkładu luminancji, temperatury barwowej, wskaźnika oddawania barwy). Stanowisko pozwoli na pomiary według najnowszych regulacji dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania źródeł światła.
 • Stanowiska do badania parametrów torów światłowodowych w zakresie długości fal używanych w nowoczesnych systemach transmisji światłowodowej pracujących w III i IV oknie transmisyjnym.

Stanowiska oprócz realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu miernictwa promieniowania optycznego i fotometrii będą również bazą do realizacji prac dyplomowych na I stopniu kierunku elektrotechnika.

8. Inżynieria materiałowa

W ramach zadania planowane doposażenie pomieszczeń laboratoryjnych, w których realizowane są zajęcia z przedmiotów Inżynieria materiałowa oraz Podstawy techniki świetlnej i światłowodowej. Zakres działań obejmuje poprawę infrastruktury sal laboratoryjnych (m.in. zakup stołów technologicznych i pomiarowych, szaf laboratoryjnych). Zakupione wyposażenie pozwoli na wykorzystanie urządzeń technologicznych do wytworzenia szkieł i polimerów o zaawansowanych strukturach materiałowych.

9. Napęd elektryczny

W ramach przeprowadzonych działań planowane jest stworzenie dwóch stanowisk laboratoryjnych do badania silnika synchronicznego z sinusoidalnym rozkładem pola oraz z trapezoidalnym rozkładem pola. W laboratorium dostępne są dwa zestawy, obejmujące silniki synchroniczne o dobranych konstrukcjach, maszyny obciążające oraz elementy pomiarowe (momentomierz, układ pomiaru prędkości). W ramach zadania zestawy te zostaną wyposażone w układy energoelektroniczne (przekształtniki) służące do zasilania badanych maszyn. Projekt dotyczy zajęć laboratoryjnych realizowanych na V i VII semestrze studiów.

10. Elektronika samochodowa

Doposażenie części stanowisk w istniejącym laboratorium techniki samochodowej oraz budowa nowych stanowisk:

 • stanowisko do badania szeregowych magistral pojazdowych – magistrala CAN standard 2.0;
 • stanowisko do badania szeregowych magistral pojazdowych – magistrala LIN;
 • stanowisko do projektowania cyfrowych modulatorów PWM do zastosowań w pojazdach samochodowych;
 • stanowisko do badania szeregowych magistral pojazdowych – system X-by-wire;
 • stanowisko do badania szeregowych magistral pojazdowych – węzły pomiarowe.
11. Laboratorium układów cyfrowych i programowalnych

Modernizacja i rozszerzenie bazy sprzętowej i programowej w laboratorium układów cyfrowych i programowalnych. Budowa pięciu stanowisk laboratoryjnych, podobnych pod względem wyposażenia, zorientowanych na zindywidualizowane prowadzenie zajęć w zakresie:

 • syntezy jednoukładowych systemów sterujących w strukturach programowalnych,
 • implementacji procesorów programowalnych w strukturach programowalnych,
 • obsługi podstawowych magistral sprzętowych z poziomu układów FPGA,
 • diagnostyki układów analogowo-cyfrowych i cyfrowych,
 • zastosowań układów programowalnych w automatyce, optoelektronice i telekomunikacji.
12. Technika wysokich napięć

Zakup sprzętu pomiarowego umożliwiającego analizę cieczy izolująco-chłodzących nowych i w eksploatacji. Kształcenia studentów pod kątem wykonywania pomiarów zgodnie z wytycznymi norm IEC, PN, ASTM.

13. Laboratorium techniki mikroprocesorowej w energoelektronice

Modernizacja bazy sprzętowej w laboratorium techniki mikroprocesorowej w energoelektronice, w tym:

 • zakup zespołu napędowego składającego się z dwóch maszyn połączonych wspólnym wałem z możliwością pomiaru momentu;
 • zakup trzech stanowisk z układami FPGA do kształcenia w zakresie mikroprocesorowego sterowania zespołami napędowymi;
 • zakup kamery termowizyjnej do oceny zjawisk cieplnych w zespołach napędowych.
14. Pracownia internetowa i pracownia dydaktyczno-szkoleniowa

Wyposażenie nowej pracowni internetowej w trzy stanowiska do samodzielnej pracy studentów (w pełnym wymiarze godzin dostępności do budynku wydziału) oraz wyposażenie w infrastrukturę ICT oraz sprzęt multimedialny nowej pracowni dydaktyczno – szkoleniowej.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.