Wydział Elektryczny PB

O projekcie

Logo EMC-LabNetPolska Sieć Laboratoriów EMC

Cel projektu

Uzupełnienie i rozbudowa infrastruktury badawczej wszystkich konsorcjantów oraz utworzenie strategicznej i unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC. Sieć ma stanowić komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, zwiększenia bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Czas trwania projektu

1 sierpnia 2018 r. – 31 grudnia 2023 r.

Finansowanie

Całkowita wartość projektu: 68 641 812,27 zł

Koszty kwalifikowane: 6 120 920,91 zł

Dofinansowanie: 42 648 935,16 zł

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” została podpisana 31 lipca 2018 roku, w ramach Konkursu nr 1 w działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Inteligentny Rozwój.

Charakterystyka projektu

Głównym celem EMC-LabNet jest wzmacnianie rozwoju technologicznego i innowacji oraz badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych w zakresie szeroko rozumianej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji, wspólnie lub na rzecz przedsiębiorstw dla innowacyjnych materiałów, urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych użytkowanych w medycynie, energetyce, radiokomunikacji, telekomunikacji, systemach i sieciach informacyjnych, sieciach sensorowych, sieciach inteligentnych, urządzeniach i systemach lotniczych, wojskowych, morskich i innych dziedzinach na etapie ich opracowywania.

Cele szczegółowe:

  1. Opracowywanie i rozwój metod oraz procedur badawczych w zakresie pomiaru emisji elektromagnetycznych oraz badania odporności na różne zjawiska elektromagnetyczne.
  2. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora wytwarzania urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych, dzięki możliwości wykonania w kraju kompleksowych badań zgodności i certyfikacji prototypów i gotowych wyrobów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej dla materiałów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, systemów i instalacji dla branż gospodarczych uznanych za istotne dla gospodarki kraju jak i poszczególnych regionów, w szczególności regionalnych inteligentnych specjalizacji (m.in.) takich jak: technologie komunikacyjne i informacyjne ICT, multimedia, energetyka, inteligentne systemy zarządzania, przemysł maszynowy, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy i morski.
  3. Analiza środowiska elektromagnetycznego oraz symulacja zjawisk elektromagnetycznych i wytwarzanie zaburzeń.
  4. Oceniane skuteczności opracowanych rozwiązań ograniczających emisje elektromagnetyczne (w tym niezamierzony ulot informacji) oraz zabezpieczeń, chroniących ludzi, urządzenia i systemy przed różnymi zjawiskami elektromagnetycznymi.
  5. Rozpowszechnianie wiedzy i szkolenie.

Cele szczegółowe będą możliwe do osiągnięcia dzięki uzupełnieniu i rozbudowie istniejącej bazy badawczej (infrastruktury) konsorcjantów i utworzenie strategicznej i unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej infrastruktury badawczej w postaci sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC, stanowiących komplementarne i kluczowe zaplecze dla prowadzenia zaawansowanych badań EMC, które będą realizowane również na rzecz poprawy bezpieczeństwa: państwa, środowiska naturalnego i ludzi, urządzeń i systemów elektrycznych.

Podział specjalizacji wśród konsorcjantów w zakresie badania, modelowania i analizy zjawisk oraz właściwości urządzeń, systemów, instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz metod ich projektowania, a także zabezpieczania pod kątem EMC, jest następujący:

  • Politechnika Wrocławska: urządzenia telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne, teleinformatyczne, motoryzacyjne, elektroenergetyczne oraz elektronika użytkowa i sprzęt powszechnego użytku (np. AGD), maszyny;
  • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A: urządzenia morskie, w tym przeznaczone na jednostki pływające i urządzenia techniki morskiej (w tym wojskowej);
  • Politechnika Białostocka: generacja wyładowań piorunowych i ochrona przed tymi wyładowaniami;
  • Politechnika Rzeszowska: statki powietrzne i urządzenia lotnicze;
  • Wojskowa Akademia Techniczna: urządzenia wojskowe i techniki wojskowej.

Konsolidacja i specjalizacja poszczególnych środowisk naukowych i laboratoriów umożliwi właściwe ukierunkowanie środków finansowych przeznaczonych w kraju na rozwój unikatowej infrastruktury badawczej oraz uniknięcie powielania aparatury i rozpraszania środków na projekty o podobnym i bardzo ograniczonym zakresie.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.