Wydział Elektryczny PB

Praktyka 2020

Praktyka 2020 została już zakończona.
Patrz Praktyki 2021.

Harmonogram

 • 16.03.2020 r. – Informacja o zasadach rekrutacji i miejscach praktyk
 • 23.03.2020 r. do 09.04.2020 r. – Składanie przez studentów wniosków o praktykę
 • 08.04.2020 r. do 21.04.2020 r. – Rozmowy kwalifikacyjne u Partnerów kształcenia praktycznego
 • 27.04.2020 r. – Decyzja w sprawie zakwalifikowania na praktyki
 • 04.05.2020 r. do 07.05.2020 r. – Kwalifikacja dodatkowa na praktyki studentów, którzy nie zostali zakwalifikowani w terminie podstawowym
 • 12.05.2020 r. – Wystawienie przez Dziekanat WE skierowań na praktyki
 • 12.05.2020 r. do 27.05.2020 r. – Podpisanie umów o praktyki (student – pracodawca) i złożenie dokumentów do Dziekanatu
 • od 28.05.2020 r. – Właściwa realizacja praktyki (łącznie 16 tygodni)
 • do 01.10.2020 r. – Rozliczenie merytoryczne z realizacji praktyk

Szczegółowy harmonogram

Program praktyki

Student będzie realizował prace i zadania zgodnie z Indywidualnym Programem Praktyki, opracowanym wspólnie z opiekunem praktyki w oparciu o program przedmiotu „Praktyka przemysłowa 2”.

Praktyka przemysłowa 2 – program przedmiotu

Rekrutacja

Rekrutacja na staż będzie przeprowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę internetową. Każdy student musi wypełnić w formie elektronicznej:

 • Wniosek o praktykę
 • Ankieta – badanie kompetencji

oraz obowiązkowo dołączyć w formie pliku PDF:

 • Indywidualnie opracowane CV
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (odrębny formularz dla każdego Partnera kształcenia praktycznego).

We wniosku student wskazuje nie więcej niż pięć firm – Partnerów kształcenia praktycznego, w kolejności preferowanej przez kandydata, do których zostaną przesłane dokumenty rekrutacyjne.

Termin rekrutacji

Rekrutacja rozpocznie się 23 marca 2020 r. i będzie trwała do 9 kwietnia 2020 r., przy czym rejestracja poprzez stronę internetową będzie aktywna od 25 marca br. do 9 kwietnia br.

Uwaga: w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego podane terminy mogą ulec zmianie.

Dokumenty

Regulamin kształcenia praktycznego
Wniosek o praktykę
Ankieta – badanie kompetencji

Z pozostałymi dokumentami dotyczącymi rekrutacji i realizacji praktyk można zapoznać się tutaj.

Wykaz miejsc praktyk, które zadeklarowali Partnerzy kształcenia praktycznego:

42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Podczas praktyk student studiów dualnych zostanie zaznajomiony z procesem projektowania, testowania i wytwarzania wyrobów elektronicznych. Praktykant będzie miał możliwość poznać zakres obowiązków i specyfikę pracy poniższych działów w firmie AC:

 • dział technologiczny,
 • dział montażu SMD i SMT elektroniki
 • dział badań i rozwoju prototypów,
 • laboratorium pojazdów samochodowych.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • znajomość zagadnień elektroniki analogowej i cyfrowej
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów w języku C/C++,
 • umiejętność programowania systemów embedded
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność
 • otwartość na „nowe wyzwania”.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 1. Asystent projektanta
  Biuro Projektowe, ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Udział i asysta w takich pracach jak:
  • opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
  • przygotowywanie projektów wykonawczych w zakresie automatyki przemysłowej,
  • opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
  • przygotowywanie projektów wykonawczych w zakresie automatyki budynkowej,
  • opracowywanie projektów budowlanych.
  Ramowy zakres praktyki:
  • szkolenie BHP,
  • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  • poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  • wykonywanie i asystowanie w pracach projektowych pod nadzorem i w uzgodnieniu z Projektantem,
  • uaktualnianie dokumentacji w odniesieniu do realizowanych zadań,
  • wykonywanie prac projektowych systemu automatyki przemysłowej układów elektrycznych, AKPiA oraz systemów mikroprocesorowych zgodnie z przepisami prawa i zleceniem klienta.
 2. Inżynier serwisu
  Dział Serwisu, ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Udział w pracach Działu Serwisu takich jak:
  • gwarancyjne i pogwarancyjne usługi serwisowe w zakresie układów automatyki,
  • utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych,
  • sprawdzenia kontrolne układów automatyki,
  • sprawdzenia zabezpieczeń rozdzielni elektrycznych 0,4 kV, 6 kV, 15 kV, 110 kV,
  • sprawdzenia zabezpieczeń technologicznych kotłów, turbin,
  • sprawdzenia i kalibracja urządzeń pomiarowych.
  Ramowy program praktyki:
  • szkolenie BHP,
  • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  • poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  • prowadzenie prac w zakresie ustalonym przez kierownika,
  • przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji dot. realizowanych prac,
  • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych prac serwisowych,
  • nanoszenie ewentualnych poprawek w dokumentacji po uzgodnieniu z przełożonym.
 3. Inżynier budowy
  Dział Realizacji, ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Praca w dziale montażu (montaże systemów zasilania, instalacji elektrycznych, systemów AKPiA), oraz bezpośrednio na obiektach klientów.
  Ramowy program praktyki:
  • szkolenie BHP,
  • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  • poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  • obsługa zleconych przez kierownika zamówień i zleceń,
  • współpraca z Kierownikami Budowy i Kierownikami Kontraktu,
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
  • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • uczestnictwo w przygotowywaniu ofert, celem zdobycia zleceń,
  • pomoc w tworzeniu i analizie harmonogramu oraz monitorowaniu postępu robót.
 4. Inżynier ds. systemów sterowania
  Dział Systemów Sterowania, ul. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
  Udział w pracach Działu Systemów Sterowania takich jak:
   programowanie sterowników PLC,
  • projektowanie paneli operatorskich,
  • projektowanie systemów wizualizacji SCADA,
  • wdrażanie systemów nadrzędnych klasy DCS,
  • integracja systemów,
  • programowanie i uruchamianie robotów przemysłowych.
  Ramowy program praktyki:
  • szkolenie BHP,
  • zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako organizacji: status formalno-prawny, struktura organizacyjna, przedmiot działalności, zasady i procedury obowiązujące w organizacji,
  • poznanie zagadnień ogólnych oraz szczegółowych związanych ze stanowiskiem pracy,
  • tworzenie aplikacji/standardów dla sterowników przemysłowych,
  • projektowanie i programowanie systemów wizualizacji procesów,
  • dobór rozwiązań technicznych, programowych, sprzętowych, sieciowych do realizowanych projektów,
  • programowanie i uruchamianie robotów przemysłowych,
  • wdrażanie, testowanie i optymalizacja systemów automatyki dla klienta,
  • przygotowywanie dokumentacji technicznej do realizowanych projektów.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • samodzielne rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole,
 • otwartość, komunikatywność, zorganizowanie,
 • zdolności manualne,
 • zapał do podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • mile widziane świadectwo eksploatacyjne E.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

W trakcie trwania stażu praktykant będzie miał szansę poznać, jak wyglądają poszczególne etapy procesu produkcyjnego zarówno od strony przygotowania dokumentacji, planowania produkcji, a także samej produkcji.

Proponowany zakres obowiązków:

 • udział w pracach projektowych z zakresu układów oraz elementów elektromechaniki,
 • pomoc w wykonywaniu dokumentacji technicznej,
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznych,
 • możliwość uczestnictwa we wdrażaniu nowych projektów,
 • uczestnictwo w przebiegu procesu produkcji.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • podstawowa wiedza z elektrotechniki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, kreatywność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Wsparcie Kierownika Kontraktu na budowach w zakresie nadzoru nad brygadami monterskimi i kompletowania dokumentacji powykonawczej. Udział w nadzorze podwykonawców i procesach montażu aparatury. Udział w procesach rozruchu i pomiarów, pilnowanie harmonogramów i sporządzanie raportów.

Wymagania dotyczące praktykanta

Znajomość rysunku technicznego, zasad kompletacji dokumentacji, w tym DTR, certyfikatów, protokołów itp., posiadanie SEP E i D.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Łyski 1A, 16-070 Choroszcz

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Osoba odbywająca praktykę w Pracowni Projektowej Enspro Sp. z o.o. będzie miała możliwość uczestnictwa w projektowaniu zarówno prostych instalacji elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych, poprzez linie SN, aż po stacje elektroenergetyczne 110/15 kV, w tym stacje w izolacji gazowej GIS. Głównym obowiązkiem praktykanta będzie bezpośrednia pomoc projektantom przy wykonywaniu prostych rysunków i opisów. Praktykant zapozna się z oprogramowaniem wspomagającym projektowanie takim jak AutoCAD, EPLAN, Norma, LINIA.

Wymagania dotyczące praktykanta

Idealny kandydat powinien charakteryzować się dokładnością, zaangażowaniem, pracowitością i chęcią poszerzania swojej wiedzy. Powinien także obsługiwać pakiet MS Office (Word, Excel).

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Elektryczna 13, 15-950 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 • zapoznanie się ze strukturą działania firmy,
 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi w obszarze praktyki,
 • zapoznanie się z obszarem działania i zakresem obowiązków Departamentu Specjalistycznego w tym:
  • budowa i eksploatacja stacji 110/15 kV,
  • automatyka i zabezpieczenia stacji,
  • wyłączniki sterowane radiem.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • zaangażowanie,
 • umiejętność współpracy,
 • komunikatywność,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • uprawnienia gr. E.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagany.

Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Młodszy konstruktor elektronik

Projektowanie, uruchamianie i badania inżynierskie prototypów urządzeń elektronicznych. Analiza i weryfikacja poprawności działania obwodów elektronicznych urządzenia na podstawie przekazanych wytycznych. Projektowanie i montaż prostych obwodów drukowanych na potrzeby badania prototypów urządzeń. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych prac.

Wymagania dotyczące praktykanta

Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym pracować z dokumentacją techniczną, umiejętność pracy w zespole, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektroniki, umiejętność czytania rysunku technicznego, schematów elektrycznych i elektronicznych, zamiłowanie do elektroniki, chęć do nauki i samorozwoju.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Elewatorska 23/1, 15-620 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 • dobór parametrów sterowania silnikiem typu servo i asynchronicznym,
 • opracowywanie schematów elektrycznych maszyn przemysłowych w programie EPLAN,
 • uruchamianie i testy szafy sterowniczej w maszynie,
 • montaż układów automatyki w szafach sterowniczych,
 • parametryzacja przemienników częstotliwości i ich uruchamianie,
 • tworzenie dokumentacji technicznej projektowanego urządzenia,
 • udział w przeprowadzaniu testów opracowanych rozwiązań technicznych.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • znajomość podstaw projektowania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
 • umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 1. Dział Utrzymania Ruchu (pomocnik elektronika – automatyka, elektryka).
  • Udział praktykanta w bieżących naprawach automatyki sterującej maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji procesów produkcyjnych.
  • Wymiana komponentów automatyki przemysłowej.
  • Zapoznanie się z działaniem urządzeń ochrony operatora przed zagrożeniami wynikającymi z działania maszyn.
 2. Dział Prototypowni (pomocnik inżyniera elektryka)
  • Wykonywanie okablowania maszyn mobilnych.
  • Prefabrykacja szaf sterowniczych automatyki mobilnej.
  • Zapoznanie się z działaniem hydrauliki siłowej.
 3. Wydział Wdrożeń (pomocnik konstruktora elektryka-automatyka)
  • Wprowadzenie do zagadnień projektowych – nauka obsługi programów na potrzeby projektowania instalacji elektrycznych.
Wymagania dotyczące praktykanta

Zaangażowanie w powierzone prace, indywidualne zgłębianie wiedzy w tematyce naprawianych urządzeń, przedstawianie własnych pomysłów w sposobie diagnostyki urządzeń, optymistyczne podejście do powierzonych trudnych tematów.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Myśliwska 18, 15-569 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta
 • poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, zasad BHP, specyfiki działu,
 • poznanie funkcjonowania parku maszynowego oraz procesów produkcyjnych,
 • wsparcie zespołu przy pracach serwisowych i/lub konserwacyjnych maszyn, sprzętu i narzędzi,
 • wykonywanie prostych napraw,
 • wypełnianie dokumentacji technicznej,
 • współpraca przy wdrażaniu projektów z zakresu Lean Manufacturing.
Wymagania dotyczące praktykanta
 • zdolności manualne,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dokładność i skrupulatność,
 • kreatywność,
 • zaangażowanie w wykonywane zadania, nastawienie na rozwój i chęć uczenia się.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Magazynowa 2, 15-399 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Zapoznanie się z procedurą i systemem wdrażania wyrobu według standardów w branży samochodowej IATF. Wsparcie Technologa przy wdrażaniu nowych wyrobów. Rozwiązywanie prostych problemów procesowych. Stażysta będzie pracował w jednej z Sekcji Technologicznych pod opieką doświadczonego Starszego Technologa. Udział w prowadzeniu analiz PFMEA, budowy Planów Kontroli i Instrukcji Stanowiskowych.

Wymagania dotyczące praktykanta

Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy i znajomość przygotowania planu pracy. Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów. Umiejętność czytania rysunku technicznego oraz dokumentacji technicznej w stopniu podstawowym. Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Choroszczańska 29, 15-732 Białystok

Miejsce pracy i zakres obowiązków praktykanta

Asystent inżyniera systemów wizyjnych – Dział Realizacji Projektów

Pogłębienie wiedzy na temat wizyjnych systemów inspekcji, udział w realizowanych projektach z tego obszaru.

Wymagania dotyczące praktykanta
 • umiejętność (chęć szybkiego opanowania) posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami monterskimi, mile widziane doświadczenie w pracach „manualnych” – praktyka monterska,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień technicznych przy wykorzystaniu dostępnej literatury fachowej (w tym w języku angielskim),
 • komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.