Wydział Elektryczny PB

Rusza rekrutacja na Politechnikę Białostocką

11-05-2021

Plakat rekrutacyjny.Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna w regionie, ogłosiła harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Internetowa Rejestracja Kandydatów na 28 kierunków studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia ruszy 1 czerwca.

Rekrutacja potrwa do 6 lipca. Mniej czasu na uzupełnienie dokumentów będą mieli kandydaci na I stopień studiów na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika. Muszą oni zarejestrować się i wnieść opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do 30 czerwca 2021 roku. Oni też będą musieli przystąpić do egzaminów z rysunku. Uczelnia zaplanowała je od 6 do 8 lipca.

Do 9 lipca wszyscy kandydaci na studia I stopnia będą mieli czas na wpisanie do systemu IRK wyników maturalnych.

Kandydaci na studia poznają wyniki rekrutacji 13 lipca 2021 roku. Później będą musieli potwierdzić chęć studiowania i skompletować wymagane dokumenty. Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 29 lipca 2021 roku. W przypadku kandydatów na jeden z 20 kierunków studiów II stopnia na Politechnice Białostockiej rekrutacja także rusza 1 czerwca 2021 roku. Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 29 lipca 2021 roku.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 złotych (150 zł dla kandydatów zdających egzamin z rysunku).

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na indywidualny numer rachunku dostępny w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Powinna być widoczna na koncie kandydata w IRK najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym. Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.

Rejestracja na studia niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia rozpocznie się 10 sierpnia 2021 roku, a ostateczne ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi 29 września 2021 roku.

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego.

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Rejestracja i zapisy

 • 01.06.2021 r. (wtorek), godz. 8:00: start elektronicznej rejestracji kandydatów dla kierunków architektura, architektura wnętrz i grafika i wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji. Koniec – 30.06.2021 godz. 15:00.
 • 01.06.2021 r. (wtorek), godz. 8:00: Start elektronicznej rejestracji kandydatów dla pozostałych kierunków i wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji. Koniec – 06.07.2021 godz. 15:00.
 • 01.06.2021 – 09.07.2021 możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych.

Egzaminy wstępne

 • 06.07.2021 – egzaminy wstępne na kierunek architektura.
 • 07.07.2021 – egzaminy wstępne na kierunek architektura wnętrz.
 • 08.07.2021 – egzaminy wstępne na kierunek grafika.

Kwalifikacja na studia

 • 13.07.2021 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 14.07.2021 r. – 17.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 • 19.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 20.07.2021 r. – 22.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych.
 • 23.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 25.07.2021 r.).
 • 24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 25.07.2021 r.).

Przyjęcie na studia

 • 29.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Rejestracja i zapisy

 • 01.06.2021 r. od godz. 8:00 – 06.07.2021 r. do godz. 15:00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK.
 • 01.06.2021 r. – 06.07.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji.
 • 01.06.2021 r. – 09.07.2021 r. – możliwość edycji wpisanej do systemu IRK średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Kwalifikacja na studia

 • 13.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 14.07.2021 r. – 17.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 • 19.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 20.07.2021 r. – 22.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych.
 • 23.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 25.07.2021 r.).
 • 24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 25.07.2021 r.).

Przyjęcie na studia

 • 29.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Terminy dla studiów niestacjonarnych I stopnia

Studia w języku polskim dla obywateli polskich, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

Rejestracja i zapisy

 • 10.08.2021 r. od godz. 8:00 – 13.09.2021 r. do godz. 15:00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK.
 • 10.08.2021 r. – 13.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji.
 • 10.08.2021 r. – 16.09.2021 r. – możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych.

Kwalifikacja na studia

 • 20.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 21.09.2021 r. – 23.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 • 24.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 26.09.2021 r.).
 • 25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc.

Przyjęcie na studia

 • 29.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Terminy dla studiów niestacjonarnych II stopnia.

Studia w języku polskim dla obywateli polskich, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

Rejestracja i zapisy

 • 10.08.2021 r. od godz. 8:00 – 13.09.2021 r. do godz. 15:00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK.
 • 10.08.2021 r. – 13.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji.
 • 10.08.2021 r. – 16.09.2021 r. – możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych.

Kwalifikacja na studia

 • 20.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 21.09.2021 r. – 23.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 • 24.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 26.09.2021 r.).
 • 25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 26.09.2021 r.).

Przyjęcie na studia

 • 29.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Terminy rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne I stopnia

Studia w języku polskim rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 przeznaczone dla obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Rejestracja i zapisy

 • 10.08.2021 r. od godz. 8:00 – 07.09.2021 r. do godz. 15:00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika.
 • 10.08.2021 r. – 07.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika.
 • 10.08.2021 r. od godz. 8:00 – 13.09.2021 r. do godz. 15:00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.
 • 10.08.2021 r. – 13.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.
 • 10.08.2021 r. – 16.09.2021 r. – możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych.

Egzaminy wstępne

 • 14.09.2021 r. – kierunek architektura.
 • 15.09.2021 r. – kierunek architektura wnętrz.
 • 16.09.2021 r. – kierunek grafika.

Kwalifikacja na studia

 • 20.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 21.09.2021 r. – 23.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 • 24.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 26.09.2021 r.).
 • 25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 26.09.2021 r.).

Przyjęcie na studia

 • 29.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

Terminy rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne II stopnia

Studia w języku polskim rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 przeznaczone dla obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Rejestracja i zapisy

 • 10.08.2021 r. od godz. 8:00 – 13.09.2021 r. do godz. 15:00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK.
 • 10.08.2021 r. – 13.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji.
 • 10.08.2021 r. – 16.09.2021 r. – możliwość edycji wpisanej do systemu IRK średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Kwalifikacja na studia

 • 20.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 21.09.2021 r. – 23.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania.
 • 24.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 • 25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 26.09.2021 r.).
 • 25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 26.09.2021 r.).

Przyjęcie na studia

 • 29.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.