Wydział Elektryczny PB

Program stażowy dla młodych inżynierów „E”

28-02-2018

Zapraszamy do udziału w płatnych stażach zorganizowanych we współpracy z przedsiębiorcami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020..

Wszystkie staże będą realizowane w wymiarze 360 godzin w ciągu 16 tygodni i będą bezpośrednio związane z efektami kształcenia na danym kierunku studiów, co umożliwi studentom nabycie nowych kompetencji. Staże mają na celu podniesienie specyficznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej i odpowiadających na potrzeby pracodawców. Realizacja staży pozwoli studentom na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na Uczelni, poszerzenie swoich umiejętności, zdobycie doświadczeń w pracy w zawodzie i lepsze zapoznanie z rynkiem pracy.
Planuje się przeprowadzenie staży na koniec VI semestru studiów, tj. w okresie lipiec – listopad br.

 

Cel projektu: Zwiększenie kompetencji studentów studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, poprzez realizację wysokiej jakości programu stażowego opartego na praktycznym wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach studiów.

Czas trwania projektu: 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 083 052,80 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 050 561,20 zł

Wkład własny: 32 491,60 zł

Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 – Program Studiujesz? Praktykuj! dotyczący realizacji wysokiej jakości programów stażowych, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Charakterystyka projektu:

Projekt skierowany jest do 90 najlepszych studentów 6 i 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia (w roku 2018 i 2019) na kierunkach elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz ekoenergetyka. Przewiduje on sfinansowanie 4-miesięcznych staży (16 tygodni, w wymiarze co najmniej 360 godzin) w przedsiębiorstwach krajowych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

W projekcie przewiduje się dwa terminy rekrutacji na staże:

termin I: 04.2018-05.2018 roku

termin II: 04.2019-05.2019 roku.

Głównym kryterium rekrutacji będzie średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można otrzymać m.in. za: aktywność studenta ze szczególnym uwzględnieniem działalności w kołach naukowych, znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem, posiadane certyfikaty (np. SEP, CCNA), dotychczasowe doświadczenie zawodowe (praktyki, szkolenia).

Zakres przedmiotowy stażu będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na danym kierunku studiów objętym wsparciem i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu oraz umożliwi studentom nabycie nowych kompetencji wymaganych na rynku pracy.

Efektem realizacji projektu ze strony uczelni jest utrwalanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Więcej informacji o stażach

Program Unii Europejskiej: Wiedza Edukacja Rozwój


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.