Wydział Elektryczny PB

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Wojciechowi Walendziukowi

17-02-2020

Dr inż. Wojciech Walendziuk decyzją Senatu Politechniki Białostockiej uzyskał w dniu 7 lutego 2020 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika. Podstawą nadania stopnia naukowego były osiągnięcia naukowe przedstawione w powiązanych tematycznie trzynastu artykułach naukowych pod wspólnym tytułem Analiza metrologiczna oraz implementacja wybranych quasi-mostkowych i klasycznych przetworników stosowanych w czujnikach rezystancyjnych.

Celem badań, które stały się podstawą awansu naukowego, było opracowanie i przeprowadzenie badań autorskich konstrukcji układów przetwarzających wartość przyrostów rezystancji sensorów na wartość napięcia stałego. W ramach działalności naukowej dr hab. inż. Wojciech Walendziuk przedstawił zagadnienia związane z:

  • opracowywaniem autorskich rozwiązań układów rezystancja-napięcie, stosowanych do czujników rezystancyjnych oraz badaniem ich właściwości metrologicznych;
  • dostosowaniem istniejących rozwiązań, oceną dokładności pomiaru oraz opracowaniem nowych metod mających zastosowanie w kalibracji rzeczywistych konstrukcji urządzeń.

Powyższe badania były ukierunkowanie na poszukiwanie nowych struktur układów pomiarowych możliwych do zastosowania w pomiarach różnic przyrostów rezystancji albo do pomiarów dwu rezystancji reprezentowanych przez czujniki różnych wielkości fizycznych. Elementem charakterystycznym opracowanych układów pomiarowych jest zastosowanie dwóch źródeł prądowych, pracujących w różnych topologiach statycznych oraz dynamicznych. Ważnym elementem wykonanych badań było zagadnienie szacowania dokładności otrzymanych wyników pomiarów oraz opracowanie algorytmu eliminacji przebiegów odstających, uzyskiwanych podczas wzorcowania dynamicznego przyrządów. Dr inż. W. Walendziuk zaproponował algorytm  CCDTW (ang. Comparision/Calibration Dynamic Time Wraping), który cechuje się odpornością na brak synchronizacji porównywanych danych pomiarowych w czasie. Opracował także prosty sposób wyznaczania wzorcowej serii danych metodą średniej. 

Autorski wkład dr hab. inż. Wojciecha Walendziuka obejmuje cztery główne osiągnięci naukowe.

  1. Zaproponowanie układów przetworników rezystancja-napięcie, mających zastosowanie w czujnikach rezystancyjnych, umożliwiających przeprowadzanie pomiarów dwóch wielkości fizycznych, skojarzonych rezystancją czujnika pomiarowego, np. tensometru oporowego, czy czujnika platynowego do pomiaru temperatury. Przeprowadzenie analizy metrologicznej opracowanych układów oraz wskazania najważniejszych cech warunkujących ich zastosowanie w rzeczywistych układach pomiarowych.
  2. Zaproponowanie innej konstrukcji kondycjonera w układach mostkowych zasilanych dwuprądowo, poprzez dodanie różnych elementów peryferyjnych. Przeprowadzone zostały badania w celu określenia wpływu temperatury na elementy czynne układu pomiarowego w postaci źródeł prądowych oraz wpływu odkształcenia sygnału na poprawność wyników pomiarów uzyskanych za pomocą rezystancyjnych czujników temperatury.
  3. Implementacja układów pomiarowych w aplikacjach medycznych, opartych na przetwornikach wagowych w postaci platformy posturograficznej (układ do badania stabilności postawy pacjenta) oraz uroflowmetru (układ do diagnostyki przepływu moczu). Elementem rozwiązania była też analiza metrologiczna układów oraz opracowanie sposobu kalibracji modeli urządzeń.
  4. Opracowanie metody CCDTW, mającej zastosowanie np. w kalibracji przyrządów, w których dane kalibracyjne oparte są na szeregach czasowych. Metoda ta jest niewrażliwa na nieoczekiwane przesunięcia kolejnych próbek w czasie, co udowodniono teoretycznie i potwierdzono badaniami symulacyjnymi i laboratoryjnymi.

Dr hab. inż. Wojciech Walendziuk jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku elektrotechnika, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w roku 2007, również na Wydziale Elektrycznym PB. 

Gratulujemy i życzymy następnych osiągnięć naukowych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.