Wydział Elektryczny PB

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej będzie realizowany grant z programu „Polska Metrologia”

22-06-2022

Naukowcy z zespołu badawczego Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej zdobyli finansowanie projektu w pierwszej edycji konkursu „Polska Metrologia”. Przy wsparciu specjalistów z Politechniki Rzeszowskiej opracują metodę i stanowisko do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji. Wartość projektu to 978 312,00 złotych, a łączna kwota dofinansowania zadań badawczych realizowanych na Politechnice Białostockiej to 862 400 zł.


Naukowcy z Politechniki Białostockiej i Rzeszowskiej będą pracować pod kierunkiem dr inż. Urszuli Błaszczak.

Od lat w zespole Katedry rozwijamy badania nad nowoczesnymi rozwiązaniami i zastosowaniami źródeł światła, a ostatnio także promieniowania UV oraz konstrukcją aparatury pomiarowej dedykowanej dla techniki świetlnej. Dlatego gdy zdarzyła się okazja, żeby wziąć udział w konkursie „Polska Metrologia” mieliśmy gotowe pomysły, a także zaplecze badawcze oraz niezbędne kontakty ze specjalistami z innych ośrodków

– mówi dr inż. Urszula Błaszczak.

Nasza Katedra wyrosła z Zakładu Technik Radiacji utworzonego przez profesora Mieczysława Banacha, rektora Politechniki Białostockiej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a jednocześnie jednego z najwybitniejszych specjalistów w Polsce z zakresu techniki świetlnej i krajowego przemysłu oświetleniowego. Również nasz kolejny kierownik, profesor Władysław Dybczyński, był silnie związany z branżą oświetleniową. Dlatego my – uczniowie profesora Dybczyńskiego oraz młodsi koledzy – kontynuujemy tę tradycję i oprócz realizacji prac naukowych i rozwijania kontaktów akademickich, wspieramy przedstawicieli krajowego otoczenia gospodarczego. Służymy branży swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim unikalnym w skali kraju zestawem kompetencji merytorycznych i „miękkich” naszego zespołu. To zasługa także kolejnych kierowników naszej Katedry – profesora Jana Dorosza i profesora Andrzeja Zająca. Myślę, że zdołaliśmy już wypracować sobie pewną renomę i dzięki niej, przedsiębiorcy chętnie zgłaszają się do nas ze swoimi problemami. Nawiązaliśmy także realną współpracę z Głównym Urzędem Miar i jego białostockim oddziałem terenowym – dodaje dr inż. Urszula Błaszczak.

Projekt „Opracowanie metody i stanowiska do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji” to odpowiedź na potrzeby Głównego Urzędu Miar oraz wsparcie polskich przedsiębiorstw wykorzystujących matrycowe mierniki luminancji. Są to jedne z najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych. Stosuje się je między innymi do charakteryzacji wszelkiego rodzaju ekranów, do oceny warunków pracy wzrokowej, czy też do badania stanu oświetlenia dróg i przejść dla pieszych. W Polsce obecnie nie jest możliwe wzorcowanie tych mierników, ale warto podkreślić, że mamy w kraju jednego z 4 w skali świata producentów tych przyrządów pomiarowych, co dodatkowo uzasadnia konieczność wdrożenia ich wzorcowania.

Dofinansowanie projektu, uzyskane w konkursie „Polska Metrologia” umożliwi opracowanie dokumentacji technicznej i skonstruowanie prototypu unikalnego źródła, które będzie wykorzystywane w procesie wzorcowania, a także opisu metody wzorcowania i procedury realizacji badań, możliwej do wdrożenia w jednostkach Głównego Urzędu Miar.

W realizacji projektu naukowców z Politechniki Białostockiej będą wspierać specjaliści z Politechniki Rzeszowskiej, którzy włączą się do prac na etapie opracowywania wymagań funkcjonalnych, koncepcji procedury i budowy oraz wybranych szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Program „Polska Metrologia”

Program „Polska Metrologia” to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Głównego Urzędu Miar. Celem programu jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Do pierwszego konkursu w ramach programu „Polska Metrologia” zgłoszono 83 wnioski. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 26 projektów o sumie kosztorysów 21 229 839,60 zł. Przyznane dofinansowanie to wsparcie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warto dodać, że członkiem zespołu doradczego Ministra Nauki i Edukacji, dotyczącego programu „Polska Metrologia” jest dr hab. inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. (https://pb.edu.pl/2022/02/09/dr-hab-inz-wojciech-walendziuk-prof-pb-w-zespole-doradczym-ds-programu-polska-metrologia/)

Serdecznie gratulujemy naukowcom z Wydziału Elektrycznego i życzymy sukcesów w realizacji projektu!
oprac. mr


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.