Wydział Elektryczny PB

Dr inż. Piotr Miluski uzyskał stopień doktora habilitowanego

27-12-2018
dr hab. inż. Piotr Miluski, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, zdjęcie wykonał Paweł Tadejko

Dr inż. Piotr Miluski decyzją Rady Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektronika. Uchwała Rady Instytutu została podjęta w dniu 19 grudnia 2018 r.
Dr hab. inż. Piotr Miluski swoje dokonania naukowe przedstawił w formie cyklu powiązanych tematycznie publikacji naukowych pt. Analiza właściwości luminescencyjnych i fotochromowych światłowodów polimerowych domieszkowanych i współdomieszkowanych barwnikami organicznym i lantanowcami.

 

Przedmiotem prac naukowych dr hab. inż. Piotra Miluskiego były materiały fotoniczne (polimery fotoniczne, szkła organiczne), które można stosować w konstrukcji nowoczesnych źródeł światła, układach konwersji promieniowania optycznego, telekomunikacji, do przechowywania informacji, holografii, czy też w układach czujników optycznych. Materiały te syntezowane są w złożonym, precyzyjnie kształtowanym procesie technologicznym.

W swoich pracach dr hab. inż. Piotr Miluski zajmował się badaniem i wytwarzaniem materiałów optycznych bazujących na poli(metakrylanie metylu) (PMMA), domieszkowanych wybranymi związkami chemicznymi. Polimery fotoniczne oferują szeroki zakres zastosowań wynikający z możliwości ich funkcjonalizowania barwnikami organicznymi oraz związkami lantanowców. Możliwe jest to dzięki niskim temperaturom syntezy i formowania oraz różnorodnym metodom wprowadzania domieszek. Dr hab. inż. Piotr Miluski wykazał w swojej pracy, że połączenie właściwości luminescencyjnych związków organicznych i nieorganicznych pozwala na uzyskanie światłowodów polimerowych o nowych, funkcjonalnych właściwości optycznych. Na dokonania naukowe związanie z habilitacją składają się także wyniki prac dotyczących analizy profilu widma luminescencji oraz analizy transferu energii w opracowanych i wytworzonych światłowodach współdomieszkowanych barwnikami organicznymi i/lub jonami pierwiastków ziem rzadkich.

Przedstawione możliwości modyfikacji właściwości optycznych polimerów poprzez wprowadzanie związków funkcjonalnych, znacząco poszerzają  obszar zastosowań opracowanych materiałów w dziedzinie światłowodów włóknistych (m.in. wzmacniacze optyczne). Przedstawione wyniki prac nad wyjaśnieniem mechanizmów modyfikacji właściwości funkcjonalnych domieszkowanych i współdomieszkowanych światłowodów polimerowych pozwalają na opracowanie nowatorskich rozwiązań szerokopasmowych źródeł promieniowania optycznego w zakresie widzialnym (VIS) oraz nowych konstrukcji czujników.

 

Dr hab. inż. Piotr Miluski jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku elektronika i telekomunikacja, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Jest pracownikiem w Katedrze Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej.  Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika uzyskał w 2010 r., decyzją Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.