Wydział Elektryczny PB

Dr inż. Jacek Żmojda uzyskał stopień doktora habilitowanego

26-12-2018
dr hab. inż. Jacek Żmojda, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

Dr inż. Jacek Żmojda, w dniu 18 grudnia 2018 r., uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na podstawie pozytywnej oceny dorobku naukowego, otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika. Podstawą uzyskania przez dr inż. Jacka Żmojdę stopnia doktora habilitowanego były wyniki badań zamieszczonych w cyklu 11 współautorskich, powiązanych tematycznie publikacji naukowych, zgłoszonych pod wspólnym tytułem Kształtowanie właściwości luminescencyjnych szkieł antymonowo-germanianowych na potrzeby współczesnej fotoniki światłowodowej.

 

Dr hab. inż. Jacek Żmojda zrealizował badania, których przedmiotem były materiały fotoniczne wykazujące specyficzne właściwości luminescencyjne w zakresie od nadfioletu do środkowej podczerwieni. Materiały tego typu umożliwiają konstruowanie nowych źródeł promieniowania, w tym zarówno promieniowania laserowego (monochromatycznego) jak też do emisji szerokopasmowej. Znajdują one zastosowanie w zintegrowanych układach fotonicznych, czy też czujnikach optycznych. 

Wyniki prac dr hab. inż. Jacka Żmojdy wpisują się w aktualny, ważny nurt poszukiwań nowych szkieł aktywnych, charakteryzujących się dobranymi parametrami aplikacyjnymi wymaganymi we współczesnej fotonice. Osnową do wytwarzania proponowanych materiałów jest szkło. Szeroki zakres modyfikacji składu szkła pozwala na łatwe wprowadzanie jonów pierwiastków aktywnych (lantanowców), również kilku jednocześnie, umożliwiając w ten sposób kształtowanie właściwości luminescencyjnych i uzyskiwanie materiałów o specyficznych właściwościach fotonicznych. W rezultacie wykonanych badań, dr hab. inż. Jacek Żmojda uzyskał materiały o założonych właściwościach luminescencyjnych, wielobarwnej emisji promieniowania w zakresie widzialnym, powstałej na drodze transferu energii z konwersją wzbudzenia. Możliwe jest przy tym kształtowanie profilu widma emisji pod wpływem modyfikacji osnowy szklanej czy uzyskaniu efektu plazmonowego. W ramach prac dr hab. inż. J. Żmojda zaproponował wykorzystanie matrycy szklistej opartej na tlenkach antymonu i germanu. Część prac została wykonana w ramach grantu NCN 2016/21/D/ST7/03453, pt. Światłowody ko-domieszkowane lantanowcami i nanocząstkami metali szlachetnych, którego kierownikiem był dr inż. J. Żmojda.

 

Na dorobek naukowo-badawczy dr hab. inż. Jacka Żmojdy składają się m.in. 43 współautorskie publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie JCR oraz 3 rozdziały w monografiach naukowych. Dr hab. inż. Jacek Żmojda jestem również współautorem patentu pt. Aktywny światłowód dwurdzeniowy (nr P.403822).

Dr inż. Jacek Żmojda ukończył w roku 2006 studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja, realizowane na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym PB. Jest pracownikiem Wydziału Elektrycznego od roku 2009, obecnie w Katedrze Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej. Dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika uzyskał w 2011 r., uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.