Wydział Elektryczny PB

Dr inż. Dariusz Jańczak uzyskał stopień doktora habilitowanego

18-02-2020

W dniu 7 lutego 2020 r. Senat Politechniki Białostockiej nadał dr. inż. Dariuszowi Jańczakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika. Stopień naukowy został nadany na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Synteza algorytmów estymacji stanu układów dynamicznych o niepewnych warunkach obserwacji i strukturze, na które składa się zbiór 10 publikacji w czasopismach naukowych.

W ramach osiągnięcia dr hab. inż. Dariusz Jańczak przedstawił oryginalne rezultaty badań naukowych w zakresie syntezy algorytmów estymacji stanu układów dynamicznych w sytuacji niepewnych warunków obserwacji oraz w przypadku niepewności co do struktury i parametrów modelu układu dynamicznego. Wyniki prac mogą znaleźć zastosowanie w określaniu trajektorii obiektów na podstawie danych pomiarowych bezpośrednio pozyskanych z czujników lub otworzonych na podstawie pomiarów radarowych. Przedstawione wyniki badań obejmowały między innymi:

  • uogólnienie metody estymatora największej wiarygodności na wielosensorową fuzję asynchronicznych pomiarów w przypadku obiektu opisanego nieliniowym, niestacjonarnym równaniem dynamiki, wraz z rozszerzeniem pozwalającym na zmniejszenie błędów szacowania w przypadku niepewności warunków obserwacji;
  • opracowanie jedno i wielosensorowych modeli procesu pomiarowego z wykorzystaniem nieliniowych równań obserwacji i możliwością opisu niestacjonarnego szumu pomiarowego, co pozwoliło na syntezę algorytmów estymacji przy niepewności warunków obserwacji;
  • syntezę suboptymalnych algorytmów estymacji stanu układu dynamicznego przy zastosowaniu wielorozkładowej aproksymacji gaussowskiej rozkładów prawdopodobieństwa parametrów modelu zakłóceń.

Zaprezentowane wyniki prac badawczych są ściśle powiązane z całością działalności naukowej dr. hab. inż. Dariusza Jańczaka. Główne kierunki dotychczasowych badań koncentrowały się wokół teorii i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów i danych w systemach pomiarowych, systemach automatyki, układach elektronicznych pracujących w warunkach zakłóceń przemysłowych, systemach telekomunikacyjnych i radiolokacyjnych. Przedmiotem prowadzonych badań była teoria detekcji sygnałów, estymacji ich parametrów oraz filtracji nieliniowej. Zakres realizowanych prac obejmował zagadnienia wykrywania zmian i uszkodzeń w systemach dynamicznych, a także metody cyfrowego przetwarzania sygnałów i danych pozwalające na zwiększenie odporności na zakłócenia bierne oraz umyślne zarówno w systemach jedno jak i wielosensorowych.

Dr hab. inż. Dariusz Jańczak ukończył studia magisterskie na kierunku elektrotechnika, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w roku 2002. Od roku 1994 jest pracownikiem Wydziału Elektrycznego PB.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

 


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.