Wydział Elektryczny PB

Laureaci konkursu o nagrodę imienia Profesora Mikołaja Busłowicza

 • VIII

  Nagroda za rok 2022

  dr inż. Krzysztof Dmitruk
  Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

  Nagroda w uznaniu za:

  • wyniki prac przedstawionych w rozprawie doktorskiej pt: „Sterowanie predykcyjne-SVM trójfazowym przekształtnikiem AC/DC współpracującym z odnawialnymi źródłami energii”, publikacja w czasopiśmie Energies (140 pkt.), udział w grancie NCBiR;

  dr inż. Piotr Jakubowski

  Nagroda w uznaniu za:

  • wyniki prac przedstawionych w rozprawie doktorskiej pt. „Metrologia promieniowania czynnego cyrkadialnie”.

 • VII

  Nagroda za rok 2021

  dr inż. Kamil Borawski
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Nagroda w uznaniu za:

  • pierwszą w skali europejskiej i światowej monografię naukową poświęconą analizie deskryptorowych układów dynamicznych ciągłych i dyskretnych rzędów całkowitych i niecałkowitych: Kaczorek Tadeusz, Borawski Kamil: Descriptor Systems of Integer and Fractional Orders.

  dr inż. Agata Baranowska

  Nagroda w uznaniu za:

  • cykl publikacji dotyczących bioaktywnych włókien szklanych oraz transparentnej szkło-ceramiki szkieł i światłowodów germanianowych oraz fluoroindowych, domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich, który ukazał się w wiodących mięzynarodowych czasopismach naukowych

 • VI

  Nagroda za rok 2020

  dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Nagroda w uznaniu za:

  • cykl pięciu artykułów stanowiących znaczący w skali międzynarodowej wkład do stanu wiedzy dotyczący kształtowania własności szkieł i światłowodów w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni

  dr inż. Adam Steckiewicz
  Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

  Nagroda w uznaniu za:

  • wyniki prac przedstawionych w wyróżnionej rozprawie doktorskiej pt: „Ocena i kształtowania właściwości elektrycznych przewodzących struktur periodycznych cinkowarstwowych materiałów laminarnych przy zastosowaniu modeli polowych i obwodowych”

 • V

  Nagroda za rok 2019

  dr inż. Kamil Borawski
  Katedra Automatyki i Robotyki

  Nagroda w uznaniu za:

  • wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie sprzężeń zwrotnych w liniowych
   deskryptorowych układach dynamicznych”,
  • publikację wyników pracy w sześciu artykułach naukowych, m.in. czterech w czasopismach:
   „Przegląd Elektrotechniczny”, „Measurement Automation Monitoring”, „International
   Journal of Applied Mathematics and Computer Science”, „Archives of Control Sciences”.

  dr inż. Michał Harasimczuk
  Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

  Nagroda w uznaniu za:

  • wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Nieizolowane quasi-rezonansowe przekształtniki
   podwyższające napięcie z dławikami dzielonymi”,
  • innowacyjne wyniki prac badawczych, potwierdzone przyznaniem patentu na wynalazek
   „Quasi-rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem sprzężonym”.

  dr inż. Zbigniew Sołjan
  Katedra Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki

  Nagroda w uznaniu za:

  • rozprawę doktorską pt. „Rozwinięcie metody składowych symetrycznych i składowych
   fizycznych prądu dla niesinusoidalnych asymetrycznych czteroprzewodowych układów
   elektroenergetycznych”,
  • publikację fragmentów rozprawy w Biuletynie Polskiej Akademii Nauk.

 • IV

  Nagroda za rok 2018

  dr hab. inż. Piotr Miluski
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Nagroda w uznaniu za:

  • cykl publikacji wydrukowanych w roku 2018, nt. Analiza właściwości i zastosowania
   luminescencyjnych światłowodów polimerowych domieszkowanych i współdomieszkowanych
   barwnikami organicznymi i lantanowcami
   ;
  • opracowanie metody uzyskiwania nowych właściwości luminescycyjnych poli(metakrylanu
   metylu) poprzez domieszkowanie związakami organicznymi i nieorganicznymi.

  dr inż. Piotr Falkowski
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Nagroda w uznaniu za:

  • opracowanie oraz implementacja na różnych platformach algorytmu sterowania predykcyjnego
   wykorzystywanego w przekształtnikach z filtrem LCL;
  • prezentacja wyników prac w publikacji Finite control set model predictive
   control for grid-connected AC-DC converters with LCL filter.

 • III

  Nagroda za rok 2017

  dr inż. Marcin Kochanowicz
  Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

  Nagroda I stopnia w uznaniu za:

  • uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,
  • cykl publikacji przedstawionych pod wspólnym tytułem „Analiza właściwości
   luminescencyjnych szkieł i wytworzonych z nich światłowodów
   współdomieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich do aplikacji w źródłach
   promieniowania w zakresie widzialnym oraz podczerwieni”.

  dr inż. Piotr Falkowski
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Nagroda II stopnia w uznaniu za:

  • obronioną z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Predykcyjne algorytmy sterowania
   przekształtnikiem AC/DC/AC”.

 • II

  Nagroda za rok 2016

  dr inż. Łukasz Sajewski
  Katedra Automatyki i Elektroniki

  Nagroda I stopnia w uznaniu za:

  • podanie rozwiązania równania stanu deskryptorowych układów niecałkowitego rzędu oraz
   rozwinięcie tematyki osiągalności, obserwowalności i sterowania z minimalną energią na
   klasę tych układów,
  • cykl publikacji w czasopismach wysokiej rangi poświęconych teorii układów niecałkowitego
   rzędu.

  dr inż. Krzysztof Kulikowski
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  Nagroda II stopnia w uznaniu za:

  • wyniki eksperymentalnych badań oryginalnej metody sterowania trójpoziomowego
   przekształtnika AC-DC współpracującego z trójfazową siecią elektroenergetyczną,
   charakteryzującej się wysoką dynamiką kształtowania prądu, przy zachowaniu niskiego
   współczynnika odkształceń oraz krótkim czasie obliczeń,
  • współautorstwo artykułu w renomowanym czasopiśmie.

 • I

  Nagroda za rok 2015

  dr inż. Krzysztof Rogowski
  Katedra Automatyki i Elektroniki

  W uznaniu za:

  • współautorstwo w monografii Fractional Linear Systems and Electrical Circuits,
   wydrukowanej w wydawnictwie Springer – pierwszej monografii w skali światowej
   poświęconej liniowym układom elektrycznym opisanym równaniami rózniczkowymi rzędu
   ułamkowego,
  • rezultaty badań naukowych uzyskanych w grancie Narodowego Centrum Nauki,
  • liczne publikacje w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

  dr inż. Rafał Grodzki
  Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych

  W uznaniu za:

  • wyróżniony przez Radę Wydziału Elektrycznego PB doktorat pt. Nowe algorytmy sterowania
   przekształtnikiem AC/DC/AC współpracującym z siecią i silnikiem synchronicznym PMSM,
  • realizację badań w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • liczne publikacje naukowe w wiodących czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.