Wydział Elektryczny PB

Konkursy PRELUDIUM 20 i OPUS 21

30-04-2021

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy łącznie 430 mln złotych na badania podstawowe w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21. Ogłosiło właśnie 20. edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora oraz 21. edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Konkurs OPUS jest zaadresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest jednak posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej bądź jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego. Czas realizacji badań może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W zgłaszanych do finansowania projektach możliwe jest wykorzystanie przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub współpraca z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Co więcej, w OPUSIE nie ma określonej górnej granicy kosztów projektu. Budżet całego konkursu w jego dwudziestej pierwszej edycji wynosi aż 400 mln zł.

Ważną zmianą w tej edycji konkursu OPUS jest wprowadzenie możliwości zatrudnienia osoby na stanowisku badacza (senior researcher). Jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, na którym możliwe jest zatrudnienie osoby ze stopniem doktora uzyskanym co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem. Warunkiem jest także odbycie przynajmniej jednego zagranicznego stażu podoktorskiego, a także posiadanie specjalistycznej wiedzy, unikalnych kompetencji i doświadczenia niezbędnego do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.

Ogłoszenie konkursu OPUS 21

Konkurs PRELUDIUM 20 jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie może przekroczyć 30% wnioskowanych funduszy. W dwudziestej edycji konkursu PRELUDIUM młodzi badacze będą mogli otrzymać łącznie 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 20

Termin składania wniosków w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21 upływa 15 czerwca 2021 r.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF.

Pracownicy Politechniki Białostockiej aplikujący w ww. konkursach mogą liczyć na wsparcie Działu Nauki PB, kontakt: b.kieliszek [at] pb.edu.pl, 85 746 9029. Aby uzyskać podpis Prorektora ds. Nauki na potwierdzeniu złożenia wniosku należy złożyć do Działu Nauki jeden egzemplarz wydruku wniosku (wersji kompletnej) podpisanego przez kierownika projektu i dyrektora instytutu w terminie do 10 czerwca 2021 r. Wnioski do ewentualnej korekty należy przedłożyć w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Opracowano na podstawie materiałów Narodowego Centrum Nauki.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.