Wydział Elektryczny PB

Europejska jakość kształcenia

W dniu 26 października 2018 r., podczas posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych w Busku-Zdroju, Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB oraz Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr inż. Sławomir Kwiećkowski, odebrali certyfikaty EUR-ACE® przyznane przez KAUT kierunkom studiów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Przyznanie certyfikatów stanowi potwierdzenie jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym PB, w tym spełnienie kryteriów określonych w ramach EUR-ACE® Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes. Uzyskanie certyfikatów EUR-ACE® Label uprawnia absolwentów Wydziału Elektrycznego do ubiegania się o wpisanie do Rejestru FEANI oraz uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing.).

Europejskie certyfikaty EUR-ACE® Label przyznane w ramach procedury European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) na okres od 2017 r. do 2023 r. uzyskały studia I i II stopnia:

Certyfikat EUR-ACE Bachelor dla studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika (Electrical Engineering). Skan w formacie PDF, 933 kB

Certyfikat EUR-ACE Master dla studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika (Electrical Engineering). Skan w formacie PDF, 948 kB

Certyfikat EUR-ACE Bachelor dla studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Electronics and Telecommunications). Skan w formacie PDF, 949 kB

Certyfikat EUR-ACE Master dla studiów II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Electronics and Telecommunications). Skan w formacie PDF, 951 kB

Certyfikat EUR-ACE Bachelor dla studiów I stopnia na kierunku Ekoenergetyka (Green Power Engineering). Skan w formacie PDF, 935 kB

Certyfikaty wręczył przewodniczący KAUT prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow. W uroczystości wziął również udział prof. Guillermo Calleja Pardo, członek European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Zespół Oceniający Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych opiniował kierunki studiów prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej kwietniu i maju 2018 r. Procedura akredytacyjna kierunków kształcenia na Wydziale Elektrycznym została przeprowadzona w ramach projektu Akredytacje zagraniczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowanego w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny POWER 2014-2020.

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące. Obecnie ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Organizacje zrzeszone w ENAEE przyznają certyfikat EUR-ACE® akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych.

ENAEE promuje edukację inżynierską, a znak EUR-ACE® gwarantuje jej jakość.

Certyfikat EUR-ACE, czyli European Accredited Engineer jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia oraz zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ustanowiony w 2006 roku znak EUR-ACE® gwarantuje rzetelną weryfikację wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym. Na stronie ENAEE znajduje się baza danych wszystkich akredytowanych programów studiów technicznych, którym przyznano znak EUR-ACE®.

Procedury akredytacyjne bazują na spójnych zasadach oceny spełnienia wysokich standardów kształcenia oraz analizy efektywności kształcenia na studiach technicznych. Standardy ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera.

Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich.

Zestawienie uprawnień, akredytacji i certyfikatów posiadanych przez Wydział Elektryczny.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.