Wydział Elektryczny PB

Stypendium ministra dla studentów w roku akademickim 2022/2023

21-09-2022
Zachęcamy do ubiegania się o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe, na rok akademicki 2022/2023.
 
Zainteresowani studenci proszeni są o przedłożenie dziekanowi swojego wydziału podpisanego oświadczenia o ubieganie się o stypendium wraz z załącznikami. Termin: do 5 października 2022 r.

 

 

 

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Może je otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, uzyskanymi do 30 września 2022 r.

Przy czym warunkiem ubiegania się o stypendium jest pomyślne zaliczenie roku akademickiego 2021/2022 oraz uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów, czyli 2022/2023. Wyjątkiem od tych ww. wymogów są studenci, którzy w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2022 r.) zostali przyjęci na studia drugiego stopnia. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. złotych.

Zapoznaj się z Informacją na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 na stronie MEN
 
Procedura składania wniosku o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Białostockiej wygląda następująco:

  • najpóźniej do 5 października 2022 r. student dostarcza do dziekanatu podpisane oświadczenie o ubieganie się o stypendium wraz z załącznikami (oryginały do wglądu). Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ
  • Dziekan Wydziału, za pośrednictwem Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji, przekazuje Rektorowi Politechniki Białostockiej oświadczenia przedłożone przez studentów, uzupełnione o opinię na temat kandydatury.
  • koordynator i redaktor wniosków tworzy w systemie ZSUN/OSF wnioski dla poszczególnych studentów
  • do 18 października student (po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła) edytuje/uzupełnia cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć czy załączniki. O zakończeniu edycji wniosku w systemie ZSUN/OSF student informuje koordynatora
  • koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, etc.) oraz osiągnięć ze stanem faktycznym, w przypadku konieczności koordynator uzupełnienia dane lub występuje o to do studenta. Po zakończonym etapie składania wniosków przez studentów, koordynator przekazuje wnioski JM Rektor do podpisu i przekazania do Ministerstwa. Termin: do 21 października 2022 r.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dla kandydatów ubiegających się o stypendium ministra w roku akademickim 2022/2023 znajdują się TUTAJ

Ewentualne pytania należy kierować do:

Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji
Dział Spraw Studenckich PB
Julita Jurgiel, tel. 85 746 90 39, mail: j.jurgiel@pb.edu.pl


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.