Wydział Elektryczny PB

Jubileusz 100–lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku oraz Światowy Dzień Metrologii na Politechnice Białostockiej

20-05-2022
Światowy Dzień Metrologii, czyli Święto Miar i Wag obchodzone jest 20 maja każdego roku. W Białymstoku obchodzone będzie w Politechnice Białostockiej, na Wydziale Elektrycznym. Święto metrologów zbiega się ze 100-leciem Urzędu Miar W Białymstoku. Główne uroczystości z tej okazji odbędą się 23 maja 2022 roku, w poniedziałek, w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym.

Światowy Dzień Metrologii jest corocznym świętem od czasu podpisania 20 maja 1875 r. przez przedstawicieli 17 krajów Konwencji Metrycznej. Konwencja ustanowiła ramy globalnej współpracy w dziedzinie nauk o pomiarach oraz w jej zastosowaniach przemysłowych, handlowych i społecznych. Pierwotny cel Konwencji Metrycznej – ogólnoświatowa jednolitość pomiarów – pozostaje równie ważny jak w roku 1875.

W roku 2022 Politechnika Białostocka wspólnie z Okręgowym Urzędem Miar w Białymstoku przygotowała cykl wydarzeń podkreślających znaczenie metrologii we wszystkich dziedzinach życia.

Tematem Światowego Dnia Metrologii 2022 jest Metrologia w Erze Cyfrowej. Temat ten został wybrany, ponieważ technologia cyfrowa rewolucjonizuje naszą społeczność i jest jednym z najbardziej ekscytujących trendów w dzisiejszym społeczeństwie. Z tej okazji Martin Milton – Dyrektor BIPM oraz Anthony Donnellan – Dyrektor OIML napisali do metrologów list.

W istocie nauka o pomiarach, a szerzej metrologia odgrywa kluczową rolę w odkryciach naukowych i innowacjach, produkcji przemysłowej i handlu międzynarodowym, poprawie jakości życia i ochronie globalnego środowiska.

Wiele osób myli METROLOGIĘ z METEOROLOGIĄ, ponieważ ta druga jest powszechnie znana z codziennych prognoz pogody w Internecie, prasie, radiu i telewizji. Metrologia jest nauką zajmującą się teorią i praktyką pomiarów. I chociaż trudno dzisiaj wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie państwa bez wykonywania w każdym dniu setek tysięcy różnych pomiarów – w tym także w meteorologii – metrologia pozostaje niezauważana w cieniu innych dziedzin życia społecznego. Regionalne obchody 100-lecia Urzędu Miar w Białymstoku i Światowego Dnia Metrologii są doskonałą okazją do tego, aby przypomnieć o dziedzinie, która pozwala żyć i funkcjonować każdemu Państwu i Społeczeństwu oraz zaprezentować działalność regionalnej administracji miar.

Dzień 20 maja jest świętowany od 2000 roku jako Światowy Dzień Metrologii (World Metrology Day) dla uczczenia podpisania w tym dniu w 1875 roku Konwencji Metrycznej. Podpisany w Paryżu przez przedstawicieli 17 państw uczestniczących w Dyplomatycznej Konferencji Metrycznej dokument zapoczątkował światową współpracę w dziedzinie metrologii i prowadził do ujednolicenia systemu miar przez wdrożenie systemu metrycznego stosowanego powszechnie na całym świecie. Międzynarodowa Konferencja Miar – najwyższy organ Konwencji zbierający się co cztery lata – wystąpiła w 1999 roku do ONZ z inicjatywą ustanowienia dnia 20 maja Światowym Dniem Metrologii. Inicjatywa ta została przyjęta bardzo przychylnie w kręgach metrologów całego świata i w tym dniu w wielu krajach, w tym i w Polsce, są organizowane okolicznościowe konferencje, sesje i sympozja poświęcone metrologii. Działalność tę najlepiej charakteryzują słowa posła na sejm RP w 1926 roku Andrzeja Wierzbickiego: „Urząd Miar stwarza wokoło obrotu gospodarczego to „czyste powietrze”, którego nie czujemy, bo nim ciągle oddychamy, ale gdybyśmy je stracili – odczulibyśmy, jakiem jest błogosławieństwem.” (za www.gum.gov.pl)     

Obecnie administrację miar w Polsce, jako administrację rządową niezespoloną, stanowią: Główny Urząd Miar w Warszawie z Prezesem jako organem administracji centralnej oraz 10 okręgowych urzędów miar (kierowanych przez Dyrektorów OUM). W ramach okręgowych urzędów miar funkcjonują wydziały zamiejscowe. Wydziały zamiejscowe do 31.12.2017 r. były obwodowymi urzędami miar kierowanymi przez Naczelników jako organów administracji państwowej.

Miejscowy Urząd Miar w Białymstoku został utworzony 21 maja 1922 r. na mocy  Dekretu o miarach  podpisanego przez Marszałka J. Piłsudskiego i ogłoszonego w Dzienniku Praw Państwa Polskiego z dnia 8 lutego 1919 r. Nr 15 pod poz. 211. Dekret ów stanowił podwaliny tworzącego się Państwa Polskiego i ujednolicenia systemu mar na terenach Rzeczypospolitej, gdzie każdy z trzech zaborców posługiwał się własnymi miarami.

Obwodowy Urząd Miar w Białymstoku ul. Kopernika 89, działający w ramach Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie, funkcjonował na terenie województwa podlaskiego. Z dniem 01.01.2019 r. został przekształcony w Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku z Wydziałami Zamiejscowymi w Ostrołęce (OUM Warszawa), Ełku (OUM Gdańsk) i nowopowstałym w Suwałkach. Swym zasięgiem obejmuje województwo podlaskie, siedem powiatów województwa mazowieckiego oraz  sześć powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zajmuje się legalizacją / wzorcowaniem / ekspertyzami / różnorodnych przyrządów pomiarowych: wag, odważników, taksometrów, tachografów samochodowych, odmierzaczy paliw, instalacji pomiarowych do mleka i paliw, wodomierzy, zbiorników pomiarowych, analizatorów spalin samochodowych, manometrów (ciśnieniomierzy), luksomierzy, mierników poziomu dźwięku, fotoradarów, przeliczników do gazomierzy, liczników energii elektrycznej i wielu innych. Sprawuje nadzór i kontrolę stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz stosowania legalnych jednostek miar. Kontroluje firmy paczkujące towary. Posiada laboratoria akredytowane wzorcujące mierniki poziomu dźwięku, kalibratory akustyczne, luksomierze i wagi nieautomatyczne elektroniczne.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia organizowane wspólnie przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku oraz Politechnikę Białostocką w ramach Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Metrologii oraz 100-lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku, w dniach 20 i 23 maja 2022 r.

Dla uczczenia Światowego Dnia Metrologii, popularyzacji metrologii (w tym technik pomiarowych) i poznania historii polskiej służby miar, Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku wraz z Politechniką Białostocką zorganizował Konkurs Wiedzy o Metrologii „METROLIGA” dedykowany uczniom szkół średnich województwa podlaskiego. Patronatu Konkursowi udzielili: Minister Edukacji i Nauki, Prezes GUM, Rektor PB, Podlaski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podlaskiego, Polska Unia Metrologiczna.

Finał konkursu odbędzie się 23 maja br. w ramach Jubileuszu 100-lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku.

 

Jubileusz 100–lecia utworzenia Urzędu Miar w Białymstoku oraz Finał Konkursu Wiedzy o Metrologii – harmonogram

Program uroczystości – 23 maja 2022 r. (poniedziałek):

10:00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku
(następnie przejazd na Politechnikę Białostocką, Wydział Elektryczny ul. Wiejska 45 D, Aula Duża)
11:30 Oficjalne rozpoczęcie uroczystości
11:40 Z dziejów Urzędu Miar w Białymstoku 1922 – 2022 – dr Marek Kietliński, Archiwum Państwowe w Białymstoku
11:55 Wręczenie wyróżnień pracownikom Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku
12:15 Przemówienia zaproszonych gości
12:30 Metrologia rytmicznie i muzycznie – występ artystyczny
12:45 Przerwa kawowa
13:00 Wykład okolicznościowy: Ile waży kilogram po redefinicji jednostek miar SI ?- dr Paweł Fotowicz, Główny Urząd Miar
13:45 Prezentacje patronatów honorowych, medialnych i sponsorów
14:00 Ogłoszenie wyników konkursu METROLIGA i wręczenie nagród
14:30 Zakończenie uroczystości

Harmonogram konkursu METROLIGA – 23 maja (poniedziałek)

10:00 Rejestracja uczestników konkursu (stanowisko przy wejściu do budynku Wydziału Elektrycznego, ul. Wiejska 45D)

  • wydawanie identyfikatorów uczniom i opiekunom

10:30 rozpoczęcie konkursu – część teoretyczna (40 minut) Aula WE-030

  • rozdanie formularzy

10:45 – rozpoczęcie testu

11:25 – zakończenie testu

11:30 rozpoczęcie konkursu – część praktyczna (40 minut) Aula WE-030

  • prosimy wziąć na test swój kalkulator lub smartfon
  • 12:10 – zakończenie zadań praktycznych

12:30 obiad dla uczestników konkursu (WE-029)

13:00 Dołączenie do II części głównych uroczystości (Aula I)


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.