Wydział Elektryczny PB

30 lat kształcenia na kierunku Elektronika i telekomunikacja

18-06-2021

W bieżącym roku obchodzimy 30 rocznicę powołania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Kierunek Elektronika i telekomunikacja powstał z inicjatywy ówczesnego Rektora Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Kazimierza Pieńkowskiego. Na posiedzeniu Rady Wydziału Elektrycznego 7 lutego 1991 roku podjęto uchwałę o utworzeniu kierunku Elektronika i telekomunikacja.

W 1991 roku Senat PB zatwierdził nową strukturę organizacyjną Wydziału Elektrycznego. Powołano między innymi Katedrę Aparatury Elektronicznej kierowaną wówczas przez dr. hab. inż. Władysława Dybczyńskiego, prof. nzw. PB, w ramach której wyłoniono Zakład Technik Radiacji kierowany przez prof. Dybczyńskiego i Zakład Aparatury Elektronicznej, którego kierownikiem został dr inż. Andrzej Sowa. W ramach tej katedry prowadzono zasadnicze prace nad uruchomieniem kierunku Elektronika i telekomunikacja.

W dniach 1–3 lipca 1991 r. odbyła się pierwsza rekrutacja na kierunek Elektronika i telekomunikacja. 1 października 1991 r. 35 studentów rozpoczęło studia, które ukończyło 27 osób zdobywając dyplom magistra inżyniera elektronika. Mieli oni do wyboru 3 specjalności: Aparatura elektroniczna, Elektroniczna aparatura medyczna i Optoelektronika.

Trzech absolwentów pierwszego rocznika Elektroniki i telekomunikacji pracuje do dziś na Wydziale Elektrycznym: dr inż. Maciej Sadowski, dr. inż. Wojciech Wojtkowski i dr inż. Andrzej Zankiewicz.

14 czerwca 2021 r. w sali Rady Wydziału Elektrycznego absolwenci Elektroniki i telekomunikacji: z pierwszego rocznika: dr inż. Maciej Sadowski – pracownik Wydziału Elektrycznego, mgr inż. Andrzej Więcko, Dyrektor generalny Sonopan Sp. z o.o., dr inż. Tomasz Matwiejczuk, Prezes Zarządu iQ5 sp. z o.o. oraz z kolejnych roczników: mgr inż. Zdzisław Karwowski, Prezes zarządu BIT S.A. i dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB, Kierownik Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej, spotkali się na nagraniu wspomnieniowej audycji do Radia Akadera. Dzisiaj niektórzy z nich kierują dużymi firmami, w ramach Rady Przemysłowo-Programowej WE pomagają modyfikować programy nauczania, aby były dopasowane do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Inni są nauczycielami akademickimi. W tym spotkaniu wziął udział także dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB oraz inż. Adam Wiktorko, którzy od podstaw współtworzyli kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja oraz władze Wydziału Elektrycznego: Dziekan – dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB i prodziekan dr inż. Wojciech Trzasko.

Wspomnienia z czasów studiów wszystkich uczestników spotkania są bardzo pozytywne. Wybór kierunku studiów był dla nich oczywisty, a dodatkowo motywowała możliwość studiowania w Białymstoku. Ich zdaniem studia na elektronice i telekomunikacji są dla tych, którzy są ciekawi świata, lubią działania praktyczne, chcą zaprojektować i dotknąć urządzenie, a nie tylko programować, siedząc przed monitorem. Studia to był bardzo ważny etap w ich życiu, który w dużym stopniu pomógł ukształtować osobowość i zainteresowania zawodowe. Jednocześnie studia to nie tylko nauka, ale też okres zabawy i zawiązywania przyjaźni, które przetrwały do dziś. Zgodnie stwierdzono, że dzisiejsza elektronika jest zupełnie inna niż ta, której ich uczono 30 lat temu. We współczesnych urządzeniach elektronicznych istotną rolę odgrywa oprogramowanie.

W kolejnych latach, wraz z rozwojem kierunku, powstały dwie katedry: Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej oraz Katedra Promieniowania Optycznego, w ramach której nastąpił dynamiczny rozwój badań nad światłowodami.

Kontynuacją rozwoju kierunku Elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym było uruchomienie w 2010 roku studiów doktoranckich w dyscyplinie elektronika. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie elektronika zdobyło na Wydziale Elektrycznym 8 osób.

W 2015 r. uruchomiono w Centrum Badawczo-Dydaktycznym WE nowoczesne laboratoria:

  • laboratorium technologii światłowodów i zespół badawczy Photonics Białystok,
  • laboratorium techniki wysokich napięć – włączone do krajowej sieci EMC LabNet.

Realizowane przez zespół badawczy Photonics Białystok badania były podstawą uzyskania stopni dr habilitowanego przez absolwentów tego kierunku – aktualnie profesorów Politechniki Białostockiej: Marcina Kochanowicza, Jacka Żmojdę, Piotra Miluskiego, Jacka Kuszniera i Macieja Zajkowskiego. W laboratorium, o światowym standardzie aparatury i infrastruktury badawczej, prowadzone są badania w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.

Prowadzone badania naukowe w Katedrze TiAE doprowadziły do uzyskania stopnia dr habilitowanego przez następujących pracowników: Andrzeja Sowę, Karola Aniserowicza, Ewę Świercz, Renatę Markowską, Dariusza Jańczaka.

Do dnia dzisiejszego mury uczelni opuściło 679 inżynierów elektroników i 1143 magistrów inżynierów elektroników.

W chwili obecnej na kierunku Elektronika i telekomunikacja studenci mogą studiować na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w dwóch specjalnościach: Elektronika przemysłowa i aparatura elektroniczna oraz Teleinformatyka i optoelektronika, zaś na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na specjalności Aparatura elektroniczna. Na studiach drugiego stopnia mogą kontynuować naukę na specjalności Aparatura elektroniczna i telekomunikacja.

Dzisiaj na wszystkich specjalnościach na kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiuje 110 studentów. Wielu z nich kontynuuje edukację w zakresie elektroniki i telekomunikacji i pogłębia wiedzę zdobytą w szkole średniej.

Zapraszamy i czekamy na studentów 31 rocznika!


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.