Wydział Elektryczny PB

Pracownik Wydziału Elektrycznego nagrodzony przez Ministra

23-02-2021

Dr hab. inż. Wojciech Walendziuk za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej został nagrodzony przez Ministra Edukacji i Nauki. Lista laureatów tej prestiżowej nagrody została ogłoszona 19 lutego 2021 r., podczas obchodów Dnia Nauki Polskiej.

Minister przyznał w tym roku polskim naukowcom 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych. Zostały one przyznane w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku (w tej kategorii nagrodę uzyskał prof. Joanicjusz Nazarko z Wydziału Inżynierii Zarządzania).

W kategorii „znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej” przyznano 10 nagród indywidualnych i zespołowych.

Nagrodę indywidualną otrzymał dr hab. inż. Wojciech Walendziuk.

Jest on absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, na którym zdobywał kolejne stopnie awansu naukowego (2007 r. – doktorat, 2020 r. – habilitacja).

Już po uzyskaniu stopnia doktora, dr hab. inż. Wojciech Walendziuk aktywnie poszukiwał możliwości wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi. W roku 2016 był pomysłodawcą koncepcji systemu zasilania platformy wielowirnikowej ze stacji naziemnej oraz autorem systemu stabilizacji lotu opartego na multispektralnej analizie obrazu. W roku 2017 rozpoczął koordynowanie prac badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką Białostocką, a firmą MOOSE sp. z o.o. Prace nad projektem zakończono w 2019 roku, a ich efektem było powstanie publikacji oraz sześciu zgłoszeń patentowych.

Dr hab. inż. Wojciech Walendziuk uczestniczył też w pracach interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-przemysłowego w składzie: lider konsorcjum – Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki oraz Wydział Mechaniczny), Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz firmy akademickie: Sup4NAV sp. z o.o. i UpLogic sp. z o.o. spin-off Politechniki Białostockiej. Konsorcjum realizowało projekt o akronimie: AVAL (Autonomous Vessel with an Air Look) związany z badaniami aplikacyjnymi w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym. W projekcie tym występował jako ekspert naukowy i wykonawca w zakresie projektowania testów technologii systemu przetwarzania obrazu.

Dr hab. inż. Wojciech Walendziuk był także wykonawcą projektu realizowanego przez konsorcjum naukowo-badawcze złożone z jednostek: Politechnika Wrocławska, Politechnika Białostocka, Politechnika Rzeszowska, ITWL, Dolam sp. z o.o., Bumar sp. z o.o. We wspólnym projekcie pn. „Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi aparatami latającymi” realizował zagadnienia dotyczące m.in. realizacji modułu obrazowania oraz monitorowania parametrów lotu bezpilotowego aparatu latającego.

Dr hab. inż. Wojciech Walendziuk jest współautorem dwóch udzielonych patentów oraz siedmiu zgłoszeń patentowych (sześć z nich wiąże się bezpośrednio z osiągnięciami prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych). Jest także autorem 118 publikacji naukowych, z czego 68 publikacji jest indeksowanych w bazie Web of Science, a 21 posiada tzw. współczynnik wpływu. Wskaźniki bibliometryczne dostępne są w Bazie Wiedzy PB.

Serdecznie gratulujemy nadzwyczajnego wyróżnienia!


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.