Wydział Elektryczny PB

Informacja do pracowników przebywających na kwarantannie

02-11-2020

Kwarantanna tj. odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie.

Izolacja tj. odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni.

Kwarantanna nakładana jest przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, dotyczy również osób przekraczających granicę i trwa 10 dni.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Zasady wypłaty świadczeń chorobowych

Prawo do świadczeń w razie choroby (wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 k.p. oraz zasiłku chorobowego) przysługuje osobom poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Od 24 października 2020 r. pracownicy, którzy zostali skierowani na kwarantannę lub są objęci izolacją domową nie muszą dostarczać decyzji Sanepidu.

Należy pamiętać o poinformowaniu pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy na adres powiadomienia [at] pb.edu.pl. Osoby nie posiadające dostępu do poczty elektronicznej mogą powiadomić bezpośredniego przełożonego lub DSP w inny dowolny sposób, np. telefonicznie.

W opracowaniu jest jednolity kwestionariusz dla pracowników PB dotyczący skierowania na kwarantannę lub objęcia izolacją domową.

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych jest informacja w systemie teleinformatycznym Centrum e-Zdrowia [dalej: EWP] o objęciu osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, którą ZUS udostępnia:

  • płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS;
  • ubezpieczonemu na indywidualnym profilu na PUE ZUS.

Strona Centrum e-Zdrowia, na której każdy ma możliwość założenia swojego konta.

Jeżeli zdarzy się, że osoba przebywa na kwarantannie lub w izolacji, a na profilu pracodawcy w ZUS PUE, nie będą widoczne jej dane, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji jest zobowiązana do złożenia pracodawcy pisemnego oświadczenia potwierdzającego odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji. W takim przypadku oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek. O potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu płatnik składek występuje do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dane o osobach objętych kwarantanną lub izolacją domową, zawarte w systemie EWP będą dotyczyły przypadków, w których okres kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych obejmuje dzień 22 października 2020 r. lub zaczął się po tym dniu.

W przypadku kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, których okres skończył się przed tą datą, obowiązują wcześniejsze zasady dokumentowania okresu kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Nowe uregulowania dotyczące obowiązku odbycia kwarantanny lub izolacji

  • osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;
  • osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych;
  • domownicy osób poddanych kwarantannie mają prawo do świadczeń w razie choroby tylko, jeżeli sami zostali skierowani na kwarantannę bądź izolację w warunkach domowych.

Od 24 października 2020 r. nie obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osoby skierowane do odbycia obowiązkowej kwarantanny są zobowiązane do odbycia jej razem z osobami wspólnie zamieszkującymi.

Jednocześnie informuję, że osoby, które przebywają na kwarantannie mogą świadczyć pracę w formie zdalnej, o ile jest to możliwe na danym stanowisku pracy. Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu Rektora w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Do 23 października 2020 r.podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych były:

  • oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

albo

  • oświadczenie osoby odbywającej kwarantannę po przekroczeniu granicy RP, osoby wspólnie zamieszkującej z osoba która odbywa obowiązkową kwarantannę na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku gdy podstawą wypłaty świadczeń było oświadczenie ubezpieczonego, pracodawca lub ZUS mogli wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Pracownicy, którzy otrzymali zwolnienie lekarskie nie mają obowiązku dostarczania w/w dokumentów.

Informacja została opracowana przez Dział Spraw Personalnych PB. Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2020 r.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.