Wydział Elektryczny PB

Konkurs EL-ROBO-MECH 2018/2019

19-12-2018
Konkurs EL-ROBO-MECH

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie EL-ROBO-MECH 2018/2019, organizowanym przez Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Radę Przedsiębiorców przy Wydziale Mechanicznym i Radę Przemysłowo-Programową przy Wydziale Elektrycznym. 

Konkurs odbywa się pod patronatem Rektora Politechniki Białostockiej oraz merytorycznym nadzorem Dziekana Wydziału Elektrycznego i Dziekana Wydziału Mechanicznego.

Zgodnie z regulaminem konkursu laureaci uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, z pominięciem konkursu świadectw.

Na konkurs mogą być zgłaszane prace indywidualne lub zespołowe (maksymalnie 3 osobowe), bezpośrednio związane z co najmniej jedną z podanych dziedzin: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka i robotyka, informatyka stosowana, energetyka, elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, inżynieria biomedyczna.

 

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw, pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:

 • zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora konkursu poświadczającego uzyskanie statusu laureata.

Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik (w tym członkowie zespołu) powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go do 15 lutego 2019 r. na adres   m.dominow@pb.edu.pl. W opisie zgłoszenia konkursowego należy podać, na czym polega innowacyjność proponowanego rozwiązania i określić, wskazać wkład własny każdego z autorów.

 

Przebieg konkursu EL-ROBO-MECH 2018/2019

Konkurs EL-ROBO-MECH jest przeprowadzany w dwóch etapach
 • Etap I polega na przygotowaniu prezentacji dotyczącej pracy konkursowej i przesłaniu jej do Komisji (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym), w wersji elektronicznej na adres m.dominow@pb.edu.pl oraz dodatkowo w wersji papierowej na adres: Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok;
 • Etap II odbywa się na terenie Politechniki Białostockiej i polega na samodzielnym zaprezentowaniu przed komisją przygotowanej przez uczestnika pracy, a w przypadku zakwalifikowania zespołu, samodzielnym prezentowaniu wkładu własnego do przedłożonej pracy osobno przez każdego z członków zespołu.

Szczegółowy harmonogram konkursu EL-ROBO-MECH 2018/2019

 • do 15.02.2019 r.: etap I, termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu (w tym prezentacji dotyczących pracy konkursowej);
 • do 28.02.2019 r.: ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu na stronach internetowych uczelni i wydziałów organizujących konkurs;
 • 18-22.03.2019 r.: etap II: prezentacja prac przed komisją konkursową;
 • do 30.03.2019 r.: publikacja listy laureatów;
 • 17.04.2019 r.: uroczyste wręczenie nagród.

Pliki do pobrania

EL-ROBO-MECH – formularz zgłoszenia do konkursu

EL-ROBO-MECH – regulamin konkursu

EL-ROBO-MECH – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Konkurs EL-ROBO-MECH w pigułce:

 • liczy się pomysł oraz jego zaprezentowanie;
 • uczestnikami konkursu mogą być pojedyncze osoby lub zespoły (nie większe niż trzyosobowe);
 • zgłaszane prace powinny być bezpośrednio lub pośrednio związane z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną;
 • ocenione zostaną tylko prace nadesłane w terminie wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa oraz prezentacją pracy konkursowej;
 • na laureatów dwuetapowych zmagań czekają indeksy Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.