Wydział Elektryczny PB

Przyznane akredytacje i certyfikaty EUR-ACE!

25-06-2018
Certyfikaty EUR-ACE dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym

Uprzejmie informujemy, że studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), realizowane na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, na kierunkach:

  • elektrotechnika,
  • elektronika i telekomunikacja,
  • ekoenergetyka,

otrzymały europejski certyfikat jakości EUR-ACE® Label. Certyfikat został nadany decyzją Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), w dniu 18 czerwca 2018 r. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych posiada uprawnienia do oceny i wydawania certyfikatu jakości na terenie Polski w ramach European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Wskazane kierunki studiów, prowadzone na Wydziale Elektrycznym, jako pierwsze spośród realizowanych w Politechnice Białostockiej, otrzymały certyfikaty EUR-ACE®. Kierunek elektrotechnika prowadzony na naszym Wydziale uzyskał akredytację jako trzeci spośród studiów na tym kierunku prowadzonych w Polsce.

 

Certyfikat jakości EUR-ACE®, czyli European Accredited Engineer, jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia oraz zgodności programu studiów z normami i zasadami przyjętymi w Europie. Certyfikaty EUR-ACE są nadawane przez organizacje zrzeszone w ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych. Uzyskanie EUR-ACE® Label – akredytacji zagranicznej – ma istotne znaczenie dla Wydziału Elektrycznego, gdyż:

  • zwiększa rozpoznawalność Wydziału w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego,
  • jest świadectwem akceptacji wysokiej jakości kształcenia na kierunkach prowadzonym przez Wydział,
  • umożliwia absolwentom ubieganie się o wpisanie do Rejestru FEANI i uzyskanie tytułu  Inżyniera Europejskiego (Eur Ing.).

 

 

Procedura  akredytacyjna kierunków kształcenia na Wydziale Elektrycznym została przeprowadzona w ramach projektu Akredytacje zagraniczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowanego z działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, POWER 2014-2020.

 

ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education)  jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące. Obecnie ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach wyższych Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch. Organizacje zrzeszone w  ENAEE przyznają certyfikat EUR-ACE® akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych.

ENAEE promuje edukację inżynierską, a znak EUR-ACE® gwarantuje jej jakość! 

 

Certyfikat EUR-ACE, czyli European Accredited Engineer   jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia oraz zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Ustanowiony w 2006 roku znak EUR-ACE®  gwarantuje rzetelną weryfikację wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym. Na stronie ENAEE znajduje się baza danych wszystkich akredytowanych programów studiów technicznych , którym przyznano znak EUR-ACE®. 

Procedury akredytacyjne bazują na spójnych zasadach oceny spełnienia wysokich standardów kształcenia oraz analizy efektywności kształcenia na studiach technicznych. Standardy ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera.

 

Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.