Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Sta­bil­ne me­to­dy es­ty­ma­cji da­ny­ch lo­so­wy­ch i pro­ce­sów

12.2017 12

prof. dr hab. inż. Jurij Griszin

Przed­sta­wio­no prze­gląd me­tod „ro­bu­st es­ti­ma­tion” da­ny­ch i procesów w wa­run­ka­ch kie­dy wy­ni­ki pomiarów na­le­żą do roz­kła­dów praw­do­po­do­bień­stwa o dłu­gi­ch „ogon­ka­ch”. Roz­pa­trzono me­to­dy MP, teo­rii systemów o zmien­nej struk­tu­rze, „or­der sta­tistics” oraz wy­ko­rzy­sta­nia „in­flu­en­ce func­tions” Hu­be­ra. Me­to­dy te za­sto­so­wa­ne tak­że dla procesów lo­so­wy­ch z wy­ko­rzy­sta­niem teo­rii fil­tra­cji nie­li­nio­wej. Po­da­ne przy­kła­dy.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.