Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Radiofonia cyfrowa – standardy DAB i DRM – stan obecny i plany na przyszłość

05.2011 31

dr inż. Maciej Sadowski

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no pod­sta­wo­we pro­ble­my zwią­za­ne z cy­fry­za­cją ra­dio­fo­nii w róż­nych za­kre­sach czę­sto­tli­wo­ści nada­wa­nia. Omó­wio­ne zo­sta­ną dwa stan­dar­dy nada­wa­nia sy­gna­łu cy­fro­we­go – DAB i DRM. Przed­sta­wio­ny zo­sta­nie także stan wpro­wa­dza­nia sta­cji na­da­ją­cych sy­gna­ły cy­fro­we w Eu­ro­pie i na świe­cie oraz plany do­ty­czą­ce cy­fry­za­cji ra­dio­fo­nii w Pol­sce.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.