Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Przetwarzanie sygnałów – cele i dydaktyka przedmiotu

05.2014 20

dr inż. Dariusz Jańczak

W wy­stą­pie­niu przed­sta­wio­ne zo­sta­ną sta­wia­ne cele oraz za­kres przed­mio­tu „Prze­twa­rza­nie Sy­gna­łów” re­ali­zo­wa­ne­go dla stu­den­tów I stop­nia kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja. Zo­sta­ną przed­sta­wio­ne za­kła­da­ne efek­ty kształ­ce­nia, re­ali­zo­wa­ne dy­dak­tycz­ne me­to­dy ich osią­ga­nia oraz re­ali­zo­wa­ne me­to­dy kształ­to­wa­nia in­ży­nier­skich po­staw stu­den­tów.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.