Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Przedmiot „Układy radioelektroniczne” w planach studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja

05.2013 14

dr inż. Maciej Sadowski

W wy­stą­pie­niu przed­sta­wio­ne zo­sta­ną za­gad­nie­nia po­ru­sza­ne w trak­cie na­ucza­nia przed­mio­tu „Ukła­dy ra­dio­elek­tro­nicz­ne” na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Te­le­ko­mu­ni­ka­cja. Przed­sta­wio­na zo­sta­nie te­ma­ty­ka wy­kła­du, ćwi­czeń i la­bo­ra­to­rium oraz wnio­ski pły­ną­ce z do­tych­cza­so­wych do­świad­czeń dy­dak­tycz­nych pro­wa­dzą­ce­go wy­kład.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.