Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Pomiary układów antenowych systemów ultraszerokopasmowych UWB

05.2013 07

dr inż. Marek Garbaruk

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­ni­ki po­mia­rów pa­ra­me­trów za­pro­jek­to­wa­nych i wy­ko­na­nych ukła­dów an­te­no­wych sys­te­mów ul­tra­sze­ro­ko­pa­smo­wych UWB. Po­ka­za­ne zo­sta­ną cha­rak­te­ry­sty­ki do­pa­so­wa­nia (cha­rak­te­ry­sty­ki WFS) oraz cha­rak­te­ry­sty­ki pro­mie­nio­wa­nia, zmie­rzo­ne w wy­bra­nych prze­kro­jach. Wy­ni­ki po­mia­rów zo­sta­ną po­rów­na­ne z wy­ni­ka­mi sy­mu­la­cji kom­pu­te­ro­wych szy­ków UWB.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.