Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Piorunochrony „aktywne” – technika czy oszustwo?

10.2011 18

dr hab. inż. Karol Aniserowicz

 1. Kla­sy­fi­ka­cja nie­stan­dar­do­wych urzą­dzeń pio­ru­no­chron­nych:
  1. urzą­dze­nia z „wcze­sną emi­sją stri­me­ra” (ESE – early stre­amer emit­ters),
  2. urzą­dze­nia „za­po­bie­ga­ją­ce” ude­rze­niu pio­ru­na (li­ght­ning pre­ven­tors; DAS – dis­si­pa­tion array sys­tem).
 2. Różne kon­struk­cje urzą­dzeń ESE i za­sa­da dzia­ła­nia, utrzy­my­wa­na przez pro­du­cen­tów.
 3. Kon­struk­cje urzą­dzeń „za­po­bie­ga­ją­cych” wy­ła­do­wa­niom i de­kla­ro­wa­na za­sa­da ich dzia­ła­nia.
 4. Fo­to­gra­fie uszko­dzeń bu­dyn­ków wy­po­sa­żo­nych w ESE.
 5. Za­gro­że­nia dla ludzi i apa­ra­tu­ry elek­tro­nicz­nej wsku­tek sto­so­wa­nia ESE.
 6. Za­bie­gi pro­du­cen­tów o wpro­wa­dze­nie ich wy­ro­bów do norm w róż­nych kra­jach.
 7. Przy­kła­dy chwy­tów re­kla­mo­wych.
 8. Pod­su­mo­wa­nie.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.