Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Metoda pomiaru pasma przenoszenia łącza światłowodowego z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania sygnałów

10.2014 21

dr inż. Adam Nikołajew

  1. Ak­tu­al­ne me­to­dy po­mia­ru pasma prze­no­sze­nia świa­tło­wo­du ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem me­to­dy opar­tej na ana­li­zie funk­cji prze­no­sze­nia świa­tło­wo­du.
  2. Idea nowej me­to­dy, sche­mat ukła­du po­mia­ro­we­go.
  3. Ana­li­za trans­mi­tan­cji fil­tru cy­fro­we­go słu­żą­ce­go do es­ty­ma­cji od­po­wie­dzi im­pul­so­wej ukła­du źró­dło pro­mie­nio­wa­nia–świa­tło­wód–od­bior­nik.
  4. Wnio­ski.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.