Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Laboratorium Ochrony Przeciwzakłóceniowej w dydaktyce

03.2010 30

dr inż. Leszek Augustyniak

Omó­wie­nie re­ali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu OPZ na stu­diach sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych. Wska­za­nie pod­sta­wo­wych pro­ble­mów prze­ka­zu wie­dzy na przy­kła­dach. Przed­sta­wie­nie te­ma­ty­ki re­ali­zo­wa­nych prac dy­plo­mo­wych ma­gi­ster­skich i in­ży­nier­skich zwią­za­nych z przed­mio­tem. Dys­ku­sja na temat opty­mal­ne­go mo­de­lu dy­dak­ty­ki przed­mio­tu.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.