Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Komputerowa optymalizacja anten i układów elektronicznych

04.2013 16

prof. dr hab. inż. Giennadij Czawka

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­no pod­sta­wo­we po­ję­cia i etapy opty­ma­li­za­cji anten i ukła­dów elek­tro­nicz­nych, zba­da­no wła­ści­wo­ści nie­li­nio­we funk­cji celu przy opty­ma­li­za­cji li­nio­wych ukła­dów ra­dio­elek­tro­nicz­nych. Przed­sta­wio­no me­to­dy mi­ni­ma­li­za­cji funk­cji celu: de­ter­mi­ni­stycz­ne (gra­dien­to­we) oraz sto­cha­stycz­ne, w tym ge­ne­tycz­ne. Po­ka­za­no przy­kła­dy opty­ma­li­za­cji anten i ukła­dów elek­tro­nicz­nych.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.