Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Elementy dopplerowskiej tomografii radarowej

05.2014 27

dr hab. inż. Ewa Świercz

Na se­mi­na­rium będą omó­wio­ne pod­sta­wy dop­ple­row­skiej to­mo­gra­fii ra­da­ro­wej. Zde­fi­nio­wa­ne zo­sta­ną rzuty to­mo­gra­ficz­ne uzy­ska­ne dla obiek­tu obra­ca­ją­cego się ze stałą pręd­ko­ścią ką­to­wą. Omó­wio­na zo­sta­nie me­to­da uzy­ska­nia mapy roz­miesz­cze­nia cen­trów roz­pra­sza­ją­cych w ob­ra­ca­ją­cym się obiek­cie. Po­ka­za­ny zo­sta­nie przy­kład ob­li­cze­nio­wy w śro­do­wi­sku Ma­tlab obiek­tu z jed­nym cen­trum roz­pra­sza­nia.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.