Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej

Pytania na egzamin dyplomowy

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

 1. Stan nieustalony w obwodzie szeregowym RC, RL lub RLC przy wymuszeniu skokiem napięcia stałego.
 2. Diody półprzewodnikowe (prostownicze, stabilizacyjne, pojemnościowe, przełączające) – charakterystyki, parametry, zastosowania.
 3. Tranzystory bipolarne i unipolarne (JFET, MOSFET, MESFET) – budowa, charakterystyki, parametry, schematy zastępcze.
 4. Podstawowe półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne – parametry, charakterystyki, przykłady zastosowań.
 5. Bezzłączowe elementy półprzewodnikowe (np. termistory, warystory, hallotrony, gaussotrony, fotorezystory, piezorezystory, elementy Gunna).
 6. Podstawowe bramki logiczne (TTL, CMOS).
 7. Wzmacniacz operacyjny – budowa, parametry. Idealny wzmacniacz operacyjny.
 8. Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach liniowych: wzmacniacze, sumatory, źródła prądowe i napięciowe, układy różniczkujące i całkujące. Ograniczenia nieliniowe w układach ze wzmacniaczami operacyjnymi.
 9. Stabilizatory napięcia: liniowe i impulsowe. Przykładowy schemat i bilans mocy.
 10. Wzmacniacze mocy małej częstotliwości. Podstawowe właściwości wzmacniaczy mocy klasy A, B, AB, D. Zniekształcenia nieliniowe we wzmacniaczach mocy.
 11. Przetworniki cyfrowo–analogowe i analogowo–cyfrowe; rodzaje przetworników, parametry, przykłady zastosowań.
 12. Pętla fazowa – zasada działania, podstawowe zastosowania.
 13. Opis procesu transmisji danych za pomocą warstwowego modelu OSI.
 14. Adresowanie stacji sieciowych pracujących z protokołem IP.
 15. Podstawowe architektury systemów procesorowych (harwardzka oraz von Neumanna), wyjaśnić i skomentować różnice.
 16. Podstawowe typy zmiennych stosowanych w języku C/C++, ich rozmiary w pamięci oraz zakresy możliwych do zapisania liczb. Kod NKB, U2 oraz Qx.
 17. Zasady doboru częstotliwości próbkowania sygnałów.
 18. Właściwości dyskretnego przekształcenia Fouriera i szybkiego przekształcenia Fouriera.
 19. Metody wyznaczania i zastosowanie charakterystyk częstotliwościowych filtrów.
 20. Porównanie właściwości i struktura cyfrowych filtrów NOI i SOI.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: AE

 1. Parametry rozproszenia – definicja i sposób pomiaru.
 2. Właściwości fali płaskiej (TEM) i właściwości fal w falowodach.
 3. Układy techniki wielkich częstotliwości – sprzęgacze kierunkowe, dzielniki mocy, filtry, rezonatory.
 4. Modulacje analogowe – podstawowe cechy, przebiegi czasowe, widmo, zależności energetyczne.
 5. Modulatory i demodulatory AM, FM, PM.
 6. Modulacje cyfrowe – rodzaje i właściwości.
 7. Konstrukcje i parametry układów przemiany częstotliwości.
 8. Generatory LC i kwarcowe – podstawowe konstrukcje.
 9. Elementy i układy ograniczania przepięć w instalacjach elektrycznych i systemach transmisji sygnałów.
 10. Rodzaje sprzężeń elektromagnetycznych między układami przewodów – omówić wybrany rodzaj.
 11. Wyładowania elektrostatyczne (ESD) – charakterystyka i metody ochrony.
 12. Multimetry cyfrowe – zasada działania.
 13. Sposoby próbkowania w oscyloskopie cyfrowym.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: AE, ścieżka: TB

 1. Linia długa w telekomunikacji, zastosowania (inwertery immitancji, transformator szerokopasmowy, inne).
 2. Odbiornik superheterodynowy.
 3. Automatyczne regulacje w odbiorniku – ARW i ARCz.
 4. Metody zwielokrotniania kanałów telekomunikacyjnych.
 5. Parametry anten radiokomunikacyjnych.
 6. Zasada działania systemu GSM.
 7. Systemy trunkingowe.
 8. Telewizja cyfrowa w standardzie DVB.
 9. Radiofonia analogowa i cyfrowa – standardy.
 10. Technika identyfikacji zdalnej RFID – cechy, podział, przykładowe zastosowania.
 11. Wyświetlacze LCD – budowa, zasada działania, zjawiska fizyczne.
 12. Metody projekcji obrazu telewizyjnego (projektory wizyjne).

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: AE, ścieżka: EP

 1. Tyrystory, triaki i optotriaki – budowa, parametry, zastosowanie.
 2. Układy prostowników dwu- i trójfazowych oraz ich podstawowe parametry.
 3. Przekaźnik SSR. Budowa i działanie.
 4. Falowniki napięcia. Budowa i działanie.
 5. Falowniki prądu. Budowa i działanie.
 6. Przetwornice DC/DC. Przykładowy schemat i zasada działania.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: TiO

 1. Struktura aplikacji internetowych oraz stosowanych w nich technologii.
 2. Charakterystyka systemu DNS.
 3. Porównanie routingu statycznego i dynamicznego w sieci IP.
 4. Porównanie cech komutowanej i pakietowej transmisji danych w komórkowej sieci telekomunikacyjnej.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: TiO, ścieżka: TI

 1. Charakterystyka standardów sieci bezprzewodowych rodziny Wi-Fi.
 2. Protokoły routingu dynamicznego i ich właściwości.
 3. Podział i charakterystyka algorytmów szyfrowania stosowanych w systemach sieciowych.
 4. Technologie zabezpieczeń stosowane w sieciach standardu Wi-Fi.
 5. Struktura systemu zarządzania siecią z protokołem SNMP.
 6. Podstawowe architektury systemów zapewnienia parametrów jakościowych w sieciach komputerowych.
 7. Charakterystyka technologii wirtualnych sieci lokalnych (VLAN).
 8. Cechy, metody realizacji i zastosowania wirtualnych sieci prywatnych (VPN).
 9. Certyfikaty cyfrowe oraz infrastruktura klucza publicznego (PKI) i ich rola w systemach podpisu cyfrowego.
 10. Opis działania filtru typu TBF.
 11. Podział sieci IP na podsieci metodami FLSM i VLSM.
 12. Charakterystyka NAS i SAN jako technologii przyłączania pamięci masowych do systemów serwerowych.
 13. Model generacji sygnału mowy, transmitancja filtru modelującego trakt głosowy. Przykłady standardów kodowania sygnału mowy.
 14. Kompresja sygnału audio i wideo w standardach MPEG1 oraz MPEG2.
 15. Porównanie standardów MPEG1/MPEG2 ze standardem MPEG4.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: TiO, ścieżka: OE

 1. Budowa światłowodu. Podział światłowodów ze względu na profil współczynnika załamania światła i liczbę prowadzonych modów.
 2. Tłumienie w światłowodach. Okna transmisyjne wykorzystywane w telekomunikacji światłowodowej.
 3. Budowa typowego światłowodowego toru telekomunikacyjnego. Przykładowe elementy stosowane w charakterze nadajnika i odbiornika.
 4. Dyspersja w światłowodach. Ograniczenia prędkości transmisji danych w światłowodach jedno i wielomodowych.
 5. Elementy optoelektroniczne stosowane do zamiany energii promieniowania na energię elektryczną – budowa, charakterystyki napięciowo-prądowe, sposób łączenia.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.